อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 24.803 (20/1/2566) เฉลี่ย = 25.726 สูงสุด = 26.442 (20/9/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
25.755
SGD THB
0.03883
THB SGD
อังคาร
25.572
SGD THB
0.03911
THB SGD
พุธ
25.415
SGD THB
0.03935
THB SGD
พฤหัสบดี
25.296
SGD THB
0.03953
THB SGD
ศุกร์
25.273
SGD THB
0.03957
THB SGD
จันทร์
25.147
SGD THB
0.03977
THB SGD
อังคาร
25.185
SGD THB
0.03971
THB SGD
พุธ
25.040
SGD THB
0.03994
THB SGD
พฤหัสบดี
25.122
SGD THB
0.03981
THB SGD
ศุกร์
24.953
SGD THB
0.04008
THB SGD
จันทร์
25.005
SGD THB
0.03999
THB SGD
อังคาร
25.039
SGD THB
0.03994
THB SGD
พุธ
24.960
SGD THB
0.04006
THB SGD
พฤหัสบดี
24.943
SGD THB
0.04009
THB SGD
ศุกร์
24.803
SGD THB
0.04032
THB SGD
จันทร์
24.885
SGD THB
0.04019
THB SGD
อังคาร
24.859
SGD THB
0.04023
THB SGD
พุธ
24.955
SGD THB
0.04007
THB SGD
พฤหัสบดี
24.953
SGD THB
0.04007
THB SGD
ศุกร์
25.012
SGD THB
0.03998
THB SGD
จันทร์
24.912
SGD THB
0.04014
THB SGD
อังคาร
25.100
SGD THB
0.03984
THB SGD
พุธ
25.054
SGD THB
0.03991
THB SGD
พฤหัสบดี
25.132
SGD THB
0.03979
THB SGD
ศุกร์
25.162
SGD THB
0.03974
THB SGD
จันทร์
25.423
SGD THB
0.03933
THB SGD
อังคาร
25.353
SGD THB
0.03944
THB SGD
พุธ
25.319
SGD THB
0.03950
THB SGD
พฤหัสบดี
25.311
SGD THB
0.03951
THB SGD
ศุกร์
25.457
SGD THB
0.03928
THB SGD
จันทร์
25.423
SGD THB
0.03933
THB SGD
อังคาร
25.496
SGD THB
0.03922
THB SGD
พุธ
25.747
SGD THB
0.03884
THB SGD
พฤหัสบดี
25.739
SGD THB
0.03885
THB SGD
ศุกร์
25.832
SGD THB
0.03871
THB SGD
จันทร์
25.759
SGD THB
0.03882
THB SGD
อังคาร
25.853
SGD THB
0.03868
THB SGD
พุธ
25.829
SGD THB
0.03872
THB SGD
พฤหัสบดี
25.841
SGD THB
0.03870
THB SGD
ศุกร์
25.902
SGD THB
0.03861
THB SGD
จันทร์
26.007
SGD THB
0.03845
THB SGD
อังคาร
26.204
SGD THB
0.03816
THB SGD
พุธ
25.878
SGD THB
0.03864
THB SGD
พฤหัสบดี
25.841
SGD THB
0.03870
THB SGD
ศุกร์
25.767
SGD THB
0.03881
THB SGD
จันทร์
25.643
SGD THB
0.03900
THB SGD
อังคาร
25.681
SGD THB
0.03894
THB SGD
พุธ
25.927
SGD THB
0.03857
THB SGD
พฤหัสบดี
25.948
SGD THB
0.03854
THB SGD
ศุกร์
25.837
SGD THB
0.03870
THB SGD
จันทร์
25.698
SGD THB
0.03891
THB SGD
อังคาร
25.674
SGD THB
0.03895
THB SGD
พุธ
25.701
SGD THB
0.03891
THB SGD
พฤหัสบดี
25.552
SGD THB
0.03914
THB SGD
ศุกร์
25.474
SGD THB
0.03926
THB SGD
จันทร์
25.426
SGD THB
0.03933
THB SGD
อังคาร
25.664
SGD THB
0.03897
THB SGD
พุธ
25.790
SGD THB
0.03878
THB SGD
พฤหัสบดี
25.709
SGD THB
0.03890
THB SGD
ศุกร์
25.588
SGD THB
0.03908
THB SGD
จันทร์
25.862
SGD THB
0.03867
THB SGD
อังคาร
25.804
SGD THB
0.03875
THB SGD
พุธ
25.693
SGD THB
0.03892
THB SGD
พฤหัสบดี
25.760
SGD THB
0.03882
THB SGD
ศุกร์
25.699
SGD THB
0.03891
THB SGD
จันทร์
25.835
SGD THB
0.03871
THB SGD
อังคาร
25.808
SGD THB
0.03875
THB SGD
พุธ
25.545
SGD THB
0.03915
THB SGD
พฤหัสบดี
25.657
SGD THB
0.03898
THB SGD
ศุกร์
25.631
SGD THB
0.03902
THB SGD
จันทร์
25.828
SGD THB
0.03872
THB SGD
อังคาร
25.717
SGD THB
0.03888
THB SGD
พุธ
25.737
SGD THB
0.03886
THB SGD
พฤหัสบดี
25.750
SGD THB
0.03884
THB SGD
ศุกร์
25.704
SGD THB
0.03890
THB SGD
จันทร์
25.824
SGD THB
0.03872
THB SGD
อังคาร
25.743
SGD THB
0.03885
THB SGD
พุธ
25.799
SGD THB
0.03876
THB SGD
พฤหัสบดี
25.771
SGD THB
0.03880
THB SGD
ศุกร์
25.751
SGD THB
0.03883
THB SGD
จันทร์
25.759
SGD THB
0.03882
THB SGD
อังคาร
25.763
SGD THB
0.03882
THB SGD
พุธ
25.603
SGD THB
0.03906
THB SGD
พฤหัสบดี
25.524
SGD THB
0.03918
THB SGD
ศุกร์
25.524
SGD THB
0.03918
THB SGD
จันทร์
25.666
SGD THB
0.03896
THB SGD
อังคาร
25.601
SGD THB
0.03906
THB SGD
พุธ
25.550
SGD THB
0.03914
THB SGD
พฤหัสบดี
25.471
SGD THB
0.03926
THB SGD
ศุกร์
25.466
SGD THB
0.03927
THB SGD
จันทร์
25.551
SGD THB
0.03914
THB SGD
อังคาร
25.385
SGD THB
0.03939
THB SGD
พุธ
25.344
SGD THB
0.03946
THB SGD
พฤหัสบดี
25.393
SGD THB
0.03938
THB SGD
ศุกร์
25.479
SGD THB
0.03925
THB SGD
จันทร์
25.252
SGD THB
0.03960
THB SGD
อังคาร
25.413
SGD THB
0.03935
THB SGD
พุธ
25.505
SGD THB
0.03921
THB SGD
พฤหัสบดี
25.526
SGD THB
0.03918
THB SGD
ศุกร์
25.542
SGD THB
0.03915
THB SGD
จันทร์
25.607
SGD THB
0.03905
THB SGD
อังคาร
25.768
SGD THB
0.03881
THB SGD
พุธ
25.649
SGD THB
0.03899
THB SGD
พฤหัสบดี
25.602
SGD THB
0.03906
THB SGD
ศุกร์
25.653
SGD THB
0.03898
THB SGD
จันทร์
25.679
SGD THB
0.03894
THB SGD
อังคาร
25.715
SGD THB
0.03889
THB SGD
พุธ
25.683
SGD THB
0.03894
THB SGD
พฤหัสบดี
25.711
SGD THB
0.03889
THB SGD
ศุกร์
25.720
SGD THB
0.03888
THB SGD
จันทร์
25.811
SGD THB
0.03874
THB SGD
อังคาร
25.780
SGD THB
0.03879
THB SGD
พุธ
25.786
SGD THB
0.03878
THB SGD
พฤหัสบดี
25.854
SGD THB
0.03868
THB SGD
ศุกร์
25.748
SGD THB
0.03884
THB SGD
จันทร์
25.758
SGD THB
0.03882
THB SGD
อังคาร
25.777
SGD THB
0.03879
THB SGD
พุธ
25.858
SGD THB
0.03867
THB SGD
พฤหัสบดี
25.931
SGD THB
0.03856
THB SGD
ศุกร์
25.946
SGD THB
0.03854
THB SGD
จันทร์
25.928
SGD THB
0.03857
THB SGD
อังคาร
25.890
SGD THB
0.03862
THB SGD
พุธ
25.925
SGD THB
0.03857
THB SGD
พฤหัสบดี
26.118
SGD THB
0.03829
THB SGD
ศุกร์
26.020
SGD THB
0.03843
THB SGD
จันทร์
26.005
SGD THB
0.03845
THB SGD
อังคาร
26.139
SGD THB
0.03826
THB SGD
พุธ
26.335
SGD THB
0.03797
THB SGD
พฤหัสบดี
26.305
SGD THB
0.03802
THB SGD
ศุกร์
26.112
SGD THB
0.03830
THB SGD
จันทร์
26.041
SGD THB
0.03840
THB SGD
อังคาร
25.875
SGD THB
0.03865
THB SGD
พุธ
25.808
SGD THB
0.03875
THB SGD
พฤหัสบดี
25.944
SGD THB
0.03854
THB SGD
ศุกร์
26.074
SGD THB
0.03835
THB SGD
จันทร์
26.045
SGD THB
0.03840
THB SGD
อังคาร
25.912
SGD THB
0.03859
THB SGD
พุธ
26.095
SGD THB
0.03832
THB SGD
พฤหัสบดี
26.066
SGD THB
0.03836
THB SGD
ศุกร์
26.252
SGD THB
0.03809
THB SGD
จันทร์
26.189
SGD THB
0.03818
THB SGD
อังคาร
25.876
SGD THB
0.03865
THB SGD
พุธ
25.733
SGD THB
0.03886
THB SGD
พฤหัสบดี
25.712
SGD THB
0.03889
THB SGD
ศุกร์
25.907
SGD THB
0.03860
THB SGD
จันทร์
25.885
SGD THB
0.03863
THB SGD
อังคาร
25.982
SGD THB
0.03849
THB SGD
พุธ
25.826
SGD THB
0.03872
THB SGD
พฤหัสบดี
25.752
SGD THB
0.03883
THB SGD
ศุกร์
25.856
SGD THB
0.03868
THB SGD
จันทร์
25.746
SGD THB
0.03884
THB SGD
อังคาร
25.664
SGD THB
0.03897
THB SGD
พุธ
25.630
SGD THB
0.03902
THB SGD
พฤหัสบดี
25.844
SGD THB
0.03869
THB SGD
ศุกร์
25.903
SGD THB
0.03860
THB SGD
จันทร์
25.955
SGD THB
0.03853
THB SGD
อังคาร
25.969
SGD THB
0.03851
THB SGD
พุธ
25.968
SGD THB
0.03851
THB SGD
พฤหัสบดี
26.072
SGD THB
0.03836
THB SGD
ศุกร์
25.977
SGD THB
0.03850
THB SGD
จันทร์
25.982
SGD THB
0.03849
THB SGD
อังคาร
26.082
SGD THB
0.03834
THB SGD
พุธ
26.049
SGD THB
0.03839
THB SGD
พฤหัสบดี
26.071
SGD THB
0.03836
THB SGD
ศุกร์
26.053
SGD THB
0.03838
THB SGD
จันทร์
25.927
SGD THB
0.03857
THB SGD
อังคาร
25.824
SGD THB
0.03872
THB SGD
พุธ
25.852
SGD THB
0.03868
THB SGD
พฤหัสบดี
25.850
SGD THB
0.03868
THB SGD
ศุกร์
25.882
SGD THB
0.03864
THB SGD
จันทร์
25.986
SGD THB
0.03848
THB SGD
อังคาร
25.954
SGD THB
0.03853
THB SGD
พุธ
25.940
SGD THB
0.03855
THB SGD
พฤหัสบดี
25.889
SGD THB
0.03863
THB SGD
ศุกร์
25.911
SGD THB
0.03859
THB SGD
จันทร์
26.007
SGD THB
0.03845
THB SGD
อังคาร
26.063
SGD THB
0.03837
THB SGD
พุธ
26.073
SGD THB
0.03835
THB SGD
พฤหัสบดี
26.092
SGD THB
0.03833
THB SGD
ศุกร์
26.040
SGD THB
0.03840
THB SGD
จันทร์
26.079
SGD THB
0.03835
THB SGD
อังคาร
26.182
SGD THB
0.03819
THB SGD
พุธ
26.259
SGD THB
0.03808
THB SGD
พฤหัสบดี
26.300
SGD THB
0.03802
THB SGD
ศุกร์
26.274
SGD THB
0.03806
THB SGD
จันทร์
26.188
SGD THB
0.03819
THB SGD
อังคาร
26.381
SGD THB
0.03791
THB SGD
พุธ
26.442
SGD THB
0.03782
THB SGD
พฤหัสบดี
26.427
SGD THB
0.03784
THB SGD
ศุกร์
26.362
SGD THB
0.03793
THB SGD