อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 23.902 (17/2/2565) เฉลี่ย = 25.416 สูงสุด = 26.930 (31/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
24.555
SGD THB
0.04072
THB SGD
อังคาร
24.524
SGD THB
0.04078
THB SGD
พุธ
24.459
SGD THB
0.04088
THB SGD
พฤหัสบดี
24.637
SGD THB
0.04059
THB SGD
ศุกร์
24.774
SGD THB
0.04036
THB SGD
จันทร์
24.808
SGD THB
0.04031
THB SGD
อังคาร
24.683
SGD THB
0.04051
THB SGD
พุธ
24.674
SGD THB
0.04053
THB SGD
พฤหัสบดี
24.700
SGD THB
0.04049
THB SGD
ศุกร์
24.679
SGD THB
0.04052
THB SGD
จันทร์
24.561
SGD THB
0.04072
THB SGD
อังคาร
24.526
SGD THB
0.04077
THB SGD
พุธ
24.469
SGD THB
0.04087
THB SGD
พฤหัสบดี
24.457
SGD THB
0.04089
THB SGD
ศุกร์
24.461
SGD THB
0.04088
THB SGD
จันทร์
24.558
SGD THB
0.04072
THB SGD
อังคาร
24.580
SGD THB
0.04068
THB SGD
พุธ
24.516
SGD THB
0.04079
THB SGD
พฤหัสบดี
24.570
SGD THB
0.04070
THB SGD
ศุกร์
24.603
SGD THB
0.04065
THB SGD
จันทร์
24.603
SGD THB
0.04065
THB SGD
อังคาร
24.614
SGD THB
0.04063
THB SGD
พุธ
24.639
SGD THB
0.04059
THB SGD
พฤหัสบดี
24.581
SGD THB
0.04068
THB SGD
ศุกร์
24.524
SGD THB
0.04078
THB SGD
จันทร์
24.513
SGD THB
0.04080
THB SGD
อังคาร
24.470
SGD THB
0.04087
THB SGD
พุธ
24.382
SGD THB
0.04101
THB SGD
พฤหัสบดี
24.343
SGD THB
0.04108
THB SGD
ศุกร์
24.312
SGD THB
0.04113
THB SGD
จันทร์
24.149
SGD THB
0.04141
THB SGD
อังคาร
24.045
SGD THB
0.04159
THB SGD
พุธ
24.054
SGD THB
0.04157
THB SGD
พฤหัสบดี
23.902
SGD THB
0.04184
THB SGD
ศุกร์
23.941
SGD THB
0.04177
THB SGD
จันทร์
23.920
SGD THB
0.04181
THB SGD
อังคาร
24.056
SGD THB
0.04157
THB SGD
พุธ
23.993
SGD THB
0.04168
THB SGD
พฤหัสบดี
24.137
SGD THB
0.04143
THB SGD
ศุกร์
23.977
SGD THB
0.04171
THB SGD
จันทร์
24.038
SGD THB
0.04160
THB SGD
อังคาร
24.073
SGD THB
0.04154
THB SGD
พุธ
24.078
SGD THB
0.04153
THB SGD
พฤหัสบดี
24.004
SGD THB
0.04166
THB SGD
ศุกร์
24.057
SGD THB
0.04157
THB SGD
จันทร์
24.173
SGD THB
0.04137
THB SGD
อังคาร
24.343
SGD THB
0.04108
THB SGD
พุธ
24.266
SGD THB
0.04121
THB SGD
พฤหัสบดี
24.357
SGD THB
0.04106
THB SGD
ศุกร์
24.446
SGD THB
0.04091
THB SGD
จันทร์
24.466
SGD THB
0.04087
THB SGD
อังคาร
24.543
SGD THB
0.04074
THB SGD
พุธ
24.511
SGD THB
0.04080
THB SGD
พฤหัสบดี
24.534
SGD THB
0.04076
THB SGD
ศุกร์
24.588
SGD THB
0.04067
THB SGD
จันทร์
24.732
SGD THB
0.04043
THB SGD
อังคาร
24.656
SGD THB
0.04056
THB SGD
พุธ
24.746
SGD THB
0.04041
THB SGD
พฤหัสบดี
24.734
SGD THB
0.04043
THB SGD
ศุกร์
24.737
SGD THB
0.04043
THB SGD
จันทร์
24.800
SGD THB
0.04032
THB SGD
อังคาร
24.722
SGD THB
0.04045
THB SGD
พุธ
24.625
SGD THB
0.04061
THB SGD
พฤหัสบดี
24.564
SGD THB
0.04071
THB SGD
ศุกร์
24.662
SGD THB
0.04055
THB SGD
จันทร์
24.694
SGD THB
0.04050
THB SGD
อังคาร
24.669
SGD THB
0.04054
THB SGD
พุธ
24.682
SGD THB
0.04051
THB SGD
พฤหัสบดี
24.594
SGD THB
0.04066
THB SGD
ศุกร์
24.642
SGD THB
0.04058
THB SGD
จันทร์
24.618
SGD THB
0.04062
THB SGD
อังคาร
24.689
SGD THB
0.04050
THB SGD
พุธ
24.573
SGD THB
0.04070
THB SGD
พฤหัสบดี
24.890
SGD THB
0.04018
THB SGD
ศุกร์
24.859
SGD THB
0.04023
THB SGD
จันทร์
25.006
SGD THB
0.03999
THB SGD
อังคาร
24.685
SGD THB
0.04051
THB SGD
พุธ
24.755
SGD THB
0.04040
THB SGD
พฤหัสบดี
24.875
SGD THB
0.04020
THB SGD
ศุกร์
24.825
SGD THB
0.04028
THB SGD
จันทร์
24.751
SGD THB
0.04040
THB SGD
อังคาร
24.949
SGD THB
0.04008
THB SGD
พุธ
24.881
SGD THB
0.04019
THB SGD
พฤหัสบดี
24.826
SGD THB
0.04028
THB SGD
ศุกร์
24.786
SGD THB
0.04035
THB SGD
จันทร์
24.817
SGD THB
0.04029
THB SGD
อังคาร
24.894
SGD THB
0.04017
THB SGD
พุธ
24.814
SGD THB
0.04030
THB SGD
พฤหัสบดี
24.717
SGD THB
0.04046
THB SGD
ศุกร์
24.799
SGD THB
0.04032
THB SGD
จันทร์
24.876
SGD THB
0.04020
THB SGD
อังคาร
24.853
SGD THB
0.04024
THB SGD
พุธ
24.992
SGD THB
0.04001
THB SGD
พฤหัสบดี
24.871
SGD THB
0.04021
THB SGD
ศุกร์
24.908
SGD THB
0.04015
THB SGD
จันทร์
24.980
SGD THB
0.04003
THB SGD
อังคาร
24.891
SGD THB
0.04018
THB SGD
พุธ
24.939
SGD THB
0.04010
THB SGD
พฤหัสบดี
24.924
SGD THB
0.04012
THB SGD
ศุกร์
24.865
SGD THB
0.04022
THB SGD
จันทร์
24.873
SGD THB
0.04020
THB SGD
อังคาร
24.827
SGD THB
0.04028
THB SGD
พุธ
24.896
SGD THB
0.04017
THB SGD
พฤหัสบดี
24.888
SGD THB
0.04018
THB SGD
ศุกร์
24.921
SGD THB
0.04013
THB SGD
จันทร์
24.914
SGD THB
0.04014
THB SGD
อังคาร
25.001
SGD THB
0.04000
THB SGD
พุธ
25.041
SGD THB
0.03993
THB SGD
พฤหัสบดี
24.945
SGD THB
0.04009
THB SGD
ศุกร์
24.905
SGD THB
0.04015
THB SGD
จันทร์
24.966
SGD THB
0.04005
THB SGD
อังคาร
25.031
SGD THB
0.03995
THB SGD
พุธ
25.106
SGD THB
0.03983
THB SGD
พฤหัสบดี
25.092
SGD THB
0.03985
THB SGD
ศุกร์
25.175
SGD THB
0.03972
THB SGD
จันทร์
25.015
SGD THB
0.03998
THB SGD
อังคาร
25.123
SGD THB
0.03980
THB SGD
พุธ
25.190
SGD THB
0.03970
THB SGD
พฤหัสบดี
25.279
SGD THB
0.03956
THB SGD
ศุกร์
25.409
SGD THB
0.03936
THB SGD
จันทร์
25.456
SGD THB
0.03928
THB SGD
อังคาร
25.519
SGD THB
0.03919
THB SGD
พุธ
25.539
SGD THB
0.03916
THB SGD
พฤหัสบดี
25.529
SGD THB
0.03917
THB SGD
ศุกร์
25.558
SGD THB
0.03913
THB SGD
จันทร์
25.512
SGD THB
0.03920
THB SGD
อังคาร
25.363
SGD THB
0.03943
THB SGD
พุธ
25.297
SGD THB
0.03953
THB SGD
พฤหัสบดี
25.405
SGD THB
0.03936
THB SGD
ศุกร์
25.556
SGD THB
0.03913
THB SGD
จันทร์
25.554
SGD THB
0.03913
THB SGD
อังคาร
25.536
SGD THB
0.03916
THB SGD
พุธ
25.709
SGD THB
0.03890
THB SGD
พฤหัสบดี
25.785
SGD THB
0.03878
THB SGD
ศุกร์
25.685
SGD THB
0.03893
THB SGD
จันทร์
25.791
SGD THB
0.03877
THB SGD
อังคาร
25.749
SGD THB
0.03884
THB SGD
พุธ
25.733
SGD THB
0.03886
THB SGD
พฤหัสบดี
26.088
SGD THB
0.03833
THB SGD
ศุกร์
26.109
SGD THB
0.03830
THB SGD
จันทร์
26.229
SGD THB
0.03813
THB SGD
อังคาร
26.308
SGD THB
0.03801
THB SGD
พุธ
26.317
SGD THB
0.03800
THB SGD
พฤหัสบดี
26.475
SGD THB
0.03777
THB SGD
ศุกร์
26.403
SGD THB
0.03787
THB SGD
จันทร์
26.463
SGD THB
0.03779
THB SGD
อังคาร
26.440
SGD THB
0.03782
THB SGD
พุธ
26.564
SGD THB
0.03764
THB SGD
พฤหัสบดี
26.476
SGD THB
0.03777
THB SGD
ศุกร์
26.275
SGD THB
0.03806
THB SGD
จันทร์
26.264
SGD THB
0.03807
THB SGD
อังคาร
26.188
SGD THB
0.03819
THB SGD
พุธ
26.274
SGD THB
0.03806
THB SGD
พฤหัสบดี
26.102
SGD THB
0.03831
THB SGD
ศุกร์
25.839
SGD THB
0.03870
THB SGD
จันทร์
25.911
SGD THB
0.03859
THB SGD
อังคาร
25.725
SGD THB
0.03887
THB SGD
พุธ
25.812
SGD THB
0.03874
THB SGD
พฤหัสบดี
25.692
SGD THB
0.03892
THB SGD
ศุกร์
25.789
SGD THB
0.03878
THB SGD
จันทร์
25.784
SGD THB
0.03878
THB SGD
อังคาร
25.697
SGD THB
0.03892
THB SGD
พุธ
25.646
SGD THB
0.03899
THB SGD
พฤหัสบดี
25.767
SGD THB
0.03881
THB SGD
ศุกร์
25.702
SGD THB
0.03891
THB SGD
จันทร์
25.861
SGD THB
0.03867
THB SGD
อังคาร
25.873
SGD THB
0.03865
THB SGD
พุธ
25.901
SGD THB
0.03861
THB SGD
พฤหัสบดี
25.782
SGD THB
0.03879
THB SGD
ศุกร์
25.917
SGD THB
0.03858
THB SGD
จันทร์
26.060
SGD THB
0.03837
THB SGD
อังคาร
26.072
SGD THB
0.03835
THB SGD
พุธ
26.086
SGD THB
0.03834
THB SGD
พฤหัสบดี
26.226
SGD THB
0.03813
THB SGD
ศุกร์
26.208
SGD THB
0.03816
THB SGD
จันทร์
26.034
SGD THB
0.03841
THB SGD
อังคาร
25.982
SGD THB
0.03849
THB SGD
พุธ
26.075
SGD THB
0.03835
THB SGD
พฤหัสบดี
25.903
SGD THB
0.03861
THB SGD
ศุกร์
25.962
SGD THB
0.03852
THB SGD
จันทร์
26.025
SGD THB
0.03842
THB SGD
อังคาร
26.003
SGD THB
0.03846
THB SGD
พุธ
26.070
SGD THB
0.03836
THB SGD
พฤหัสบดี
26.159
SGD THB
0.03823
THB SGD
ศุกร์
26.234
SGD THB
0.03812
THB SGD
จันทร์
26.269
SGD THB
0.03807
THB SGD
อังคาร
26.235
SGD THB
0.03812
THB SGD
พุธ
26.292
SGD THB
0.03803
THB SGD
พฤหัสบดี
26.360
SGD THB
0.03794
THB SGD
ศุกร์
26.321
SGD THB
0.03799
THB SGD
จันทร์
26.389
SGD THB
0.03789
THB SGD
อังคาร
26.452
SGD THB
0.03780
THB SGD
พุธ
26.469
SGD THB
0.03778
THB SGD
พฤหัสบดี
26.460
SGD THB
0.03779
THB SGD
ศุกร์
26.321
SGD THB
0.03799
THB SGD
จันทร์
26.533
SGD THB
0.03769
THB SGD
อังคาร
26.245
SGD THB
0.03810
THB SGD
พุธ
26.249
SGD THB
0.03810
THB SGD
พฤหัสบดี
26.194
SGD THB
0.03818
THB SGD
ศุกร์
26.155
SGD THB
0.03823
THB SGD
จันทร์
26.382
SGD THB
0.03790
THB SGD
อังคาร
26.512
SGD THB
0.03772
THB SGD
พุธ
26.486
SGD THB
0.03776
THB SGD
พฤหัสบดี
26.403
SGD THB
0.03787
THB SGD
ศุกร์
26.826
SGD THB
0.03728
THB SGD
จันทร์
26.805
SGD THB
0.03731
THB SGD
อังคาร
26.816
SGD THB
0.03729
THB SGD
พุธ
26.884
SGD THB
0.03720
THB SGD
พฤหัสบดี
26.742
SGD THB
0.03740
THB SGD
ศุกร์
26.854
SGD THB
0.03724
THB SGD
จันทร์
26.811
SGD THB
0.03730
THB SGD
อังคาร
26.868
SGD THB
0.03722
THB SGD
พุธ
26.807
SGD THB
0.03730
THB SGD
พฤหัสบดี
26.836
SGD THB
0.03726
THB SGD
ศุกร์
26.857
SGD THB
0.03723
THB SGD
จันทร์
26.930
SGD THB
0.03713
THB SGD
อังคาร
26.755
SGD THB
0.03738
THB SGD
พุธ
26.615
SGD THB
0.03757
THB SGD
พฤหัสบดี
26.737
SGD THB
0.03740
THB SGD
ศุกร์
26.526
SGD THB
0.03770
THB SGD
จันทร์
26.640
SGD THB
0.03754
THB SGD
อังคาร
26.577
SGD THB
0.03763
THB SGD
พุธ
26.330
SGD THB
0.03798
THB SGD
พฤหัสบดี
26.290
SGD THB
0.03804
THB SGD
ศุกร์
26.048
SGD THB
0.03839
THB SGD
จันทร์
26.100
SGD THB
0.03831
THB SGD
อังคาร
25.950
SGD THB
0.03854
THB SGD
พุธ
26.007
SGD THB
0.03845
THB SGD
พฤหัสบดี
26.137
SGD THB
0.03826
THB SGD
ศุกร์
26.042
SGD THB
0.03840
THB SGD
จันทร์
26.213
SGD THB
0.03815
THB SGD
อังคาร
26.188
SGD THB
0.03818
THB SGD
พุธ
26.167
SGD THB
0.03822
THB SGD
พฤหัสบดี
26.037
SGD THB
0.03841
THB SGD
ศุกร์
26.059
SGD THB
0.03837
THB SGD
จันทร์
25.903
SGD THB
0.03861
THB SGD
อังคาร
25.782
SGD THB
0.03879
THB SGD
พุธ
25.791
SGD THB
0.03877
THB SGD
พฤหัสบดี
25.735
SGD THB
0.03886
THB SGD
ศุกร์
25.737
SGD THB
0.03885
THB SGD
จันทร์
25.713
SGD THB
0.03889
THB SGD
อังคาร
25.848
SGD THB
0.03869
THB SGD
พุธ
25.820
SGD THB
0.03873
THB SGD
พฤหัสบดี
25.637
SGD THB
0.03901
THB SGD
ศุกร์
25.748
SGD THB
0.03884
THB SGD
จันทร์
25.686
SGD THB
0.03893
THB SGD
อังคาร
25.671
SGD THB
0.03895
THB SGD
พุธ
25.675
SGD THB
0.03895
THB SGD
พฤหัสบดี
25.784
SGD THB
0.03878
THB SGD
ศุกร์
25.756
SGD THB
0.03883
THB SGD
จันทร์
25.680
SGD THB
0.03894
THB SGD
อังคาร
25.702
SGD THB
0.03891
THB SGD
พุธ
25.691
SGD THB
0.03892
THB SGD
พฤหัสบดี
25.691
SGD THB
0.03892
THB SGD
ศุกร์
25.733
SGD THB
0.03886
THB SGD
จันทร์
25.771
SGD THB
0.03880
THB SGD
อังคาร
25.737
SGD THB
0.03885
THB SGD
พุธ
25.761
SGD THB
0.03882
THB SGD
พฤหัสบดี
25.691
SGD THB
0.03892
THB SGD
ศุกร์
25.780
SGD THB
0.03879
THB SGD