อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 22.078 (1/1/2563) เฉลี่ย = 22.681 สูงสุด = 23.161 (1/10/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
22.078
SGD THB
0.04529
THB SGD
พฤหัสบดี
22.364
SGD THB
0.04471
THB SGD
ศุกร์
22.332
SGD THB
0.04478
THB SGD
จันทร์
22.336
SGD THB
0.04477
THB SGD
อังคาร
22.357
SGD THB
0.04473
THB SGD
พุธ
22.472
SGD THB
0.04450
THB SGD
พฤหัสบดี
22.412
SGD THB
0.04462
THB SGD
ศุกร์
22.400
SGD THB
0.04464
THB SGD
จันทร์
22.445
SGD THB
0.04455
THB SGD
อังคาร
22.463
SGD THB
0.04452
THB SGD
พุธ
22.456
SGD THB
0.04453
THB SGD
พฤหัสบดี
22.575
SGD THB
0.04430
THB SGD
ศุกร์
22.586
SGD THB
0.04427
THB SGD
จันทร์
22.518
SGD THB
0.04441
THB SGD
อังคาร
22.521
SGD THB
0.04440
THB SGD
พุธ
22.525
SGD THB
0.04440
THB SGD
พฤหัสบดี
22.607
SGD THB
0.04423
THB SGD
ศุกร์
22.630
SGD THB
0.04419
THB SGD
จันทร์
22.636
SGD THB
0.04418
THB SGD
อังคาร
22.731
SGD THB
0.04399
THB SGD
พุธ
22.777
SGD THB
0.04390
THB SGD
พฤหัสบดี
22.869
SGD THB
0.04373
THB SGD
ศุกร์
22.813
SGD THB
0.04384
THB SGD
จันทร์
22.692
SGD THB
0.04407
THB SGD
อังคาร
22.571
SGD THB
0.04431
THB SGD
พุธ
22.440
SGD THB
0.04456
THB SGD
พฤหัสบดี
22.429
SGD THB
0.04458
THB SGD
ศุกร์
22.485
SGD THB
0.04447
THB SGD
จันทร์
22.501
SGD THB
0.04444
THB SGD
อังคาร
22.557
SGD THB
0.04433
THB SGD
พุธ
22.483
SGD THB
0.04448
THB SGD
พฤหัสบดี
22.437
SGD THB
0.04457
THB SGD
ศุกร์
22.398
SGD THB
0.04465
THB SGD
จันทร์
22.445
SGD THB
0.04455
THB SGD
อังคาร
22.438
SGD THB
0.04457
THB SGD
พุธ
22.395
SGD THB
0.04465
THB SGD
พฤหัสบดี
22.484
SGD THB
0.04448
THB SGD
ศุกร์
22.598
SGD THB
0.04425
THB SGD
จันทร์
22.599
SGD THB
0.04425
THB SGD
อังคาร
22.684
SGD THB
0.04408
THB SGD
พุธ
22.768
SGD THB
0.04392
THB SGD
พฤหัสบดี
22.691
SGD THB
0.04407
THB SGD
ศุกร์
22.624
SGD THB
0.04420
THB SGD
จันทร์
22.649
SGD THB
0.04415
THB SGD
อังคาร
22.661
SGD THB
0.04413
THB SGD
พุธ
22.615
SGD THB
0.04422
THB SGD
พฤหัสบดี
22.786
SGD THB
0.04389
THB SGD
ศุกร์
22.789
SGD THB
0.04388
THB SGD
จันทร์
22.751
SGD THB
0.04395
THB SGD
อังคาร
22.626
SGD THB
0.04420
THB SGD
พุธ
22.586
SGD THB
0.04428
THB SGD
พฤหัสบดี
22.541
SGD THB
0.04436
THB SGD
ศุกร์
22.611
SGD THB
0.04423
THB SGD
จันทร์
22.605
SGD THB
0.04424
THB SGD
อังคาร
22.634
SGD THB
0.04418
THB SGD
พุธ
22.551
SGD THB
0.04434
THB SGD
พฤหัสบดี
22.434
SGD THB
0.04457
THB SGD
ศุกร์
22.569
SGD THB
0.04431
THB SGD
จันทร์
22.482
SGD THB
0.04448
THB SGD
อังคาร
22.643
SGD THB
0.04416
THB SGD
พุธ
22.661
SGD THB
0.04413
THB SGD
พฤหัสบดี
22.702
SGD THB
0.04405
THB SGD
ศุกร์
22.684
SGD THB
0.04408
THB SGD
จันทร์
22.913
SGD THB
0.04364
THB SGD
อังคาร
22.980
SGD THB
0.04352
THB SGD
พุธ
22.987
SGD THB
0.04350
THB SGD
พฤหัสบดี
22.986
SGD THB
0.04350
THB SGD
ศุกร์
22.993
SGD THB
0.04349
THB SGD
จันทร์
22.917
SGD THB
0.04364
THB SGD
อังคาร
22.979
SGD THB
0.04352
THB SGD
พุธ
22.954
SGD THB
0.04356
THB SGD
พฤหัสบดี
23.057
SGD THB
0.04337
THB SGD
ศุกร์
23.101
SGD THB
0.04329
THB SGD
จันทร์
23.088
SGD THB
0.04331
THB SGD
อังคาร
23.106
SGD THB
0.04328
THB SGD
พุธ
22.926
SGD THB
0.04362
THB SGD
พฤหัสบดี
22.899
SGD THB
0.04367
THB SGD
ศุกร์
22.855
SGD THB
0.04375
THB SGD
จันทร์
22.849
SGD THB
0.04377
THB SGD
อังคาร
22.749
SGD THB
0.04396
THB SGD
พุธ
22.672
SGD THB
0.04411
THB SGD
พฤหัสบดี
22.716
SGD THB
0.04402
THB SGD
ศุกร์
22.760
SGD THB
0.04394
THB SGD
จันทร์
22.899
SGD THB
0.04367
THB SGD
อังคาร
22.895
SGD THB
0.04368
THB SGD
พุธ
22.916
SGD THB
0.04364
THB SGD
พฤหัสบดี
22.952
SGD THB
0.04357
THB SGD
ศุกร์
22.893
SGD THB
0.04368
THB SGD
จันทร์
22.860
SGD THB
0.04374
THB SGD
อังคาร
22.881
SGD THB
0.04370
THB SGD
พุธ
22.844
SGD THB
0.04377
THB SGD
พฤหัสบดี
22.844
SGD THB
0.04378
THB SGD
ศุกร์
22.800
SGD THB
0.04386
THB SGD
จันทร์
22.735
SGD THB
0.04399
THB SGD
อังคาร
22.663
SGD THB
0.04412
THB SGD
พุธ
22.640
SGD THB
0.04417
THB SGD
พฤหัสบดี
22.562
SGD THB
0.04432
THB SGD
ศุกร์
22.519
SGD THB
0.04441
THB SGD
จันทร์
22.440
SGD THB
0.04456
THB SGD
อังคาร
22.539
SGD THB
0.04437
THB SGD
พุธ
22.483
SGD THB
0.04448
THB SGD
พฤหัสบดี
22.496
SGD THB
0.04445
THB SGD
ศุกร์
22.410
SGD THB
0.04462
THB SGD
จันทร์
22.430
SGD THB
0.04458
THB SGD
อังคาร
22.461
SGD THB
0.04452
THB SGD
พุธ
22.517
SGD THB
0.04441
THB SGD
พฤหัสบดี
22.449
SGD THB
0.04455
THB SGD
ศุกร์
22.527
SGD THB
0.04439
THB SGD
จันทร์
22.467
SGD THB
0.04451
THB SGD
อังคาร
22.500
SGD THB
0.04444
THB SGD
พุธ
22.558
SGD THB
0.04433
THB SGD
พฤหัสบดี
22.556
SGD THB
0.04433
THB SGD
ศุกร์
22.580
SGD THB
0.04429
THB SGD
จันทร์
22.585
SGD THB
0.04428
THB SGD
อังคาร
22.523
SGD THB
0.04440
THB SGD
พุธ
22.493
SGD THB
0.04446
THB SGD
พฤหัสบดี
22.304
SGD THB
0.04484
THB SGD
ศุกร์
22.270
SGD THB
0.04490
THB SGD
จันทร์
22.298
SGD THB
0.04485
THB SGD
อังคาร
22.366
SGD THB
0.04471
THB SGD
พุธ
22.419
SGD THB
0.04460
THB SGD
พฤหัสบดี
22.336
SGD THB
0.04477
THB SGD
ศุกร์
22.253
SGD THB
0.04494
THB SGD
จันทร์
22.249
SGD THB
0.04495
THB SGD
อังคาร
22.235
SGD THB
0.04497
THB SGD
พุธ
22.194
SGD THB
0.04506
THB SGD
พฤหัสบดี
22.219
SGD THB
0.04501
THB SGD
ศุกร์
22.229
SGD THB
0.04499
THB SGD
จันทร์
22.163
SGD THB
0.04512
THB SGD
อังคาร
22.139
SGD THB
0.04517
THB SGD
พุธ
22.196
SGD THB
0.04505
THB SGD
พฤหัสบดี
22.297
SGD THB
0.04485
THB SGD
ศุกร์
22.320
SGD THB
0.04480
THB SGD
จันทร์
22.318
SGD THB
0.04481
THB SGD
อังคาร
22.393
SGD THB
0.04466
THB SGD
พุธ
22.382
SGD THB
0.04468
THB SGD
พฤหัสบดี
22.403
SGD THB
0.04464
THB SGD
ศุกร์
22.474
SGD THB
0.04450
THB SGD
จันทร์
22.591
SGD THB
0.04427
THB SGD
อังคาร
22.652
SGD THB
0.04415
THB SGD
พุธ
22.680
SGD THB
0.04409
THB SGD
พฤหัสบดี
22.749
SGD THB
0.04396
THB SGD
ศุกร์
22.808
SGD THB
0.04384
THB SGD
จันทร์
22.873
SGD THB
0.04372
THB SGD
อังคาร
22.792
SGD THB
0.04388
THB SGD
พุธ
22.817
SGD THB
0.04383
THB SGD
พฤหัสบดี
22.883
SGD THB
0.04370
THB SGD
ศุกร์
22.864
SGD THB
0.04374
THB SGD
จันทร์
22.863
SGD THB
0.04374
THB SGD
อังคาร
22.855
SGD THB
0.04375
THB SGD
พุธ
22.845
SGD THB
0.04377
THB SGD
พฤหัสบดี
22.860
SGD THB
0.04374
THB SGD
ศุกร์
22.743
SGD THB
0.04397
THB SGD
จันทร์
22.674
SGD THB
0.04410
THB SGD
อังคาร
22.612
SGD THB
0.04423
THB SGD
พุธ
22.638
SGD THB
0.04417
THB SGD
พฤหัสบดี
22.702
SGD THB
0.04405
THB SGD
ศุกร์
22.710
SGD THB
0.04403
THB SGD
จันทร์
22.651
SGD THB
0.04415
THB SGD
อังคาร
22.660
SGD THB
0.04413
THB SGD
พุธ
22.622
SGD THB
0.04421
THB SGD
พฤหัสบดี
22.654
SGD THB
0.04414
THB SGD
ศุกร์
22.670
SGD THB
0.04411
THB SGD
จันทร์
22.796
SGD THB
0.04387
THB SGD
อังคาร
22.807
SGD THB
0.04385
THB SGD
พุธ
22.897
SGD THB
0.04367
THB SGD
พฤหัสบดี
22.964
SGD THB
0.04355
THB SGD
ศุกร์
23.043
SGD THB
0.04340
THB SGD
จันทร์
22.968
SGD THB
0.04354
THB SGD
อังคาร
23.019
SGD THB
0.04344
THB SGD
พุธ
22.910
SGD THB
0.04365
THB SGD
พฤหัสบดี
22.896
SGD THB
0.04368
THB SGD
ศุกร์
22.884
SGD THB
0.04370
THB SGD
จันทร์
22.846
SGD THB
0.04377
THB SGD
อังคาร
22.883
SGD THB
0.04370
THB SGD
พุธ
22.947
SGD THB
0.04358
THB SGD
พฤหัสบดี
23.052
SGD THB
0.04338
THB SGD
ศุกร์
23.000
SGD THB
0.04348
THB SGD
จันทร์
22.952
SGD THB
0.04357
THB SGD
อังคาร
22.946
SGD THB
0.04358
THB SGD
พุธ
22.921
SGD THB
0.04363
THB SGD
พฤหัสบดี
22.903
SGD THB
0.04366
THB SGD
ศุกร์
22.948
SGD THB
0.04358
THB SGD
จันทร์
22.955
SGD THB
0.04356
THB SGD
อังคาร
22.918
SGD THB
0.04363
THB SGD
พุธ
22.932
SGD THB
0.04361
THB SGD
พฤหัสบดี
22.962
SGD THB
0.04355
THB SGD
ศุกร์
22.941
SGD THB
0.04359
THB SGD
จันทร์
22.979
SGD THB
0.04352
THB SGD
อังคาร
23.033
SGD THB
0.04342
THB SGD
พุธ
23.047
SGD THB
0.04339
THB SGD
พฤหัสบดี
22.974
SGD THB
0.04353
THB SGD
ศุกร์
22.961
SGD THB
0.04355
THB SGD
จันทร์
23.079
SGD THB
0.04333
THB SGD
อังคาร
23.077
SGD THB
0.04333
THB SGD
พุธ
23.112
SGD THB
0.04327
THB SGD
พฤหัสบดี
23.161
SGD THB
0.04318
THB SGD
ศุกร์
23.139
SGD THB
0.04322
THB SGD
จันทร์
23.101
SGD THB
0.04329
THB SGD
อังคาร
22.952
SGD THB
0.04357
THB SGD
พุธ
22.972
SGD THB
0.04353
THB SGD
พฤหัสบดี
22.964
SGD THB
0.04355
THB SGD
ศุกร์
22.917
SGD THB
0.04364
THB SGD
จันทร์
22.961
SGD THB
0.04355
THB SGD
อังคาร
22.912
SGD THB
0.04365
THB SGD
พุธ
22.971
SGD THB
0.04353
THB SGD
พฤหัสบดี
22.935
SGD THB
0.04360
THB SGD
ศุกร์
22.957
SGD THB
0.04356
THB SGD
จันทร์
22.966
SGD THB
0.04354
THB SGD
อังคาร
23.054
SGD THB
0.04338
THB SGD
พุธ
23.050
SGD THB
0.04338
THB SGD
พฤหัสบดี
23.058
SGD THB
0.04337
THB SGD
ศุกร์
23.029
SGD THB
0.04342
THB SGD
จันทร์
22.967
SGD THB
0.04354
THB SGD
อังคาร
22.964
SGD THB
0.04355
THB SGD
พุธ
22.896
SGD THB
0.04368
THB SGD
พฤหัสบดี
22.897
SGD THB
0.04367
THB SGD
ศุกร์
22.840
SGD THB
0.04378
THB SGD
จันทร์
22.791
SGD THB
0.04388
THB SGD
อังคาร
22.799
SGD THB
0.04386
THB SGD
พุธ
22.846
SGD THB
0.04377
THB SGD
พฤหัสบดี
22.775
SGD THB
0.04391
THB SGD
ศุกร์
22.667
SGD THB
0.04412
THB SGD
จันทร์
22.725
SGD THB
0.04401
THB SGD
อังคาร
22.558
SGD THB
0.04433
THB SGD
พุธ
22.450
SGD THB
0.04454
THB SGD
พฤหัสบดี
22.421
SGD THB
0.04460
THB SGD
ศุกร์
22.368
SGD THB
0.04471
THB SGD
จันทร์
22.461
SGD THB
0.04452
THB SGD
อังคาร
22.449
SGD THB
0.04455
THB SGD
พุธ
22.579
SGD THB
0.04429
THB SGD
พฤหัสบดี
22.602
SGD THB
0.04424
THB SGD
ศุกร์
22.557
SGD THB
0.04433
THB SGD
จันทร์
22.593
SGD THB
0.04426
THB SGD
อังคาร
22.630
SGD THB
0.04419
THB SGD
พุธ
22.591
SGD THB
0.04427
THB SGD
พฤหัสบดี
22.628
SGD THB
0.04419
THB SGD
ศุกร์
22.649
SGD THB
0.04415
THB SGD
จันทร์
22.624
SGD THB
0.04420
THB SGD
อังคาร
22.552
SGD THB
0.04434
THB SGD
พุธ
22.558
SGD THB
0.04433
THB SGD
พฤหัสบดี
22.572
SGD THB
0.04430
THB SGD
ศุกร์
22.625
SGD THB
0.04420
THB SGD
จันทร์
22.599
SGD THB
0.04425
THB SGD
อังคาร
22.487
SGD THB
0.04447
THB SGD
พุธ
22.506
SGD THB
0.04443
THB SGD
พฤหัสบดี
22.462
SGD THB
0.04452
THB SGD
ศุกร์
22.490
SGD THB
0.04446
THB SGD
จันทร์
22.575
SGD THB
0.04430
THB SGD
อังคาร
22.523
SGD THB
0.04440
THB SGD
พุธ
22.552
SGD THB
0.04434
THB SGD
พฤหัสบดี
22.524
SGD THB
0.04440
THB SGD
ศุกร์
22.442
SGD THB
0.04456
THB SGD
จันทร์
22.484
SGD THB
0.04448
THB SGD
อังคาร
22.631
SGD THB
0.04419
THB SGD
พุธ
22.653
SGD THB
0.04414
THB SGD
พฤหัสบดี
22.653
SGD THB
0.04414
THB SGD
ศุกร์
22.591
SGD THB
0.04426
THB SGD
จันทร์
22.686
SGD THB
0.04408
THB SGD
อังคาร
22.617
SGD THB
0.04421
THB SGD
พุธ
22.600
SGD THB
0.04425
THB SGD
พฤหัสบดี
22.652
SGD THB
0.04415
THB SGD