อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 21.982 (9/10/2562) เฉลี่ย = 22.761 สูงสุด = 23.689 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
23.677
SGD THB
0.04223
THB SGD
พุธ
23.689
SGD THB
0.04221
THB SGD
พฤหัสบดี
23.473
SGD THB
0.04260
THB SGD
ศุกร์
23.562
SGD THB
0.04244
THB SGD
จันทร์
23.588
SGD THB
0.04240
THB SGD
อังคาร
23.612
SGD THB
0.04235
THB SGD
พุธ
23.614
SGD THB
0.04235
THB SGD
พฤหัสบดี
23.621
SGD THB
0.04234
THB SGD
ศุกร์
23.617
SGD THB
0.04234
THB SGD
จันทร์
23.569
SGD THB
0.04243
THB SGD
อังคาร
23.570
SGD THB
0.04243
THB SGD
พุธ
23.396
SGD THB
0.04274
THB SGD
พฤหัสบดี
23.395
SGD THB
0.04275
THB SGD
ศุกร์
23.402
SGD THB
0.04273
THB SGD
จันทร์
23.364
SGD THB
0.04280
THB SGD
อังคาร
23.389
SGD THB
0.04276
THB SGD
พุธ
23.352
SGD THB
0.04282
THB SGD
พฤหัสบดี
23.325
SGD THB
0.04287
THB SGD
ศุกร์
23.321
SGD THB
0.04288
THB SGD
จันทร์
23.317
SGD THB
0.04289
THB SGD
อังคาร
23.316
SGD THB
0.04289
THB SGD
พุธ
23.223
SGD THB
0.04306
THB SGD
พฤหัสบดี
23.217
SGD THB
0.04307
THB SGD
ศุกร์
23.196
SGD THB
0.04311
THB SGD
จันทร์
23.155
SGD THB
0.04319
THB SGD
อังคาร
23.130
SGD THB
0.04323
THB SGD
พุธ
23.073
SGD THB
0.04334
THB SGD
พฤหัสบดี
23.048
SGD THB
0.04339
THB SGD
ศุกร์
23.204
SGD THB
0.04310
THB SGD
จันทร์
23.110
SGD THB
0.04327
THB SGD
อังคาร
23.080
SGD THB
0.04333
THB SGD
พุธ
23.111
SGD THB
0.04327
THB SGD
พฤหัสบดี
23.066
SGD THB
0.04335
THB SGD
ศุกร์
23.027
SGD THB
0.04343
THB SGD
จันทร์
23.038
SGD THB
0.04341
THB SGD
อังคาร
23.005
SGD THB
0.04347
THB SGD
พุธ
23.004
SGD THB
0.04347
THB SGD
พฤหัสบดี
23.052
SGD THB
0.04338
THB SGD
ศุกร์
23.162
SGD THB
0.04317
THB SGD
จันทร์
23.180
SGD THB
0.04314
THB SGD
อังคาร
23.203
SGD THB
0.04310
THB SGD
พุธ
23.288
SGD THB
0.04294
THB SGD
พฤหัสบดี
23.344
SGD THB
0.04284
THB SGD
ศุกร์
23.445
SGD THB
0.04265
THB SGD
จันทร์
23.520
SGD THB
0.04252
THB SGD
อังคาร
23.472
SGD THB
0.04260
THB SGD
พุธ
23.469
SGD THB
0.04261
THB SGD
พฤหัสบดี
23.440
SGD THB
0.04266
THB SGD
ศุกร์
23.372
SGD THB
0.04279
THB SGD
จันทร์
23.347
SGD THB
0.04283
THB SGD
อังคาร
23.317
SGD THB
0.04289
THB SGD
พุธ
23.306
SGD THB
0.04291
THB SGD
พฤหัสบดี
23.433
SGD THB
0.04267
THB SGD
ศุกร์
23.408
SGD THB
0.04272
THB SGD
จันทร์
23.448
SGD THB
0.04265
THB SGD
อังคาร
23.443
SGD THB
0.04266
THB SGD
พุธ
23.506
SGD THB
0.04254
THB SGD
พฤหัสบดี
23.513
SGD THB
0.04253
THB SGD
ศุกร์
23.468
SGD THB
0.04261
THB SGD
จันทร์
23.391
SGD THB
0.04275
THB SGD
อังคาร
23.428
SGD THB
0.04268
THB SGD
พุธ
23.499
SGD THB
0.04255
THB SGD
พฤหัสบดี
23.443
SGD THB
0.04266
THB SGD
ศุกร์
23.408
SGD THB
0.04272
THB SGD
จันทร์
23.420
SGD THB
0.04270
THB SGD
อังคาร
23.424
SGD THB
0.04269
THB SGD
พุธ
23.465
SGD THB
0.04262
THB SGD
พฤหัสบดี
23.473
SGD THB
0.04260
THB SGD
ศุกร์
23.548
SGD THB
0.04247
THB SGD
จันทร์
23.567
SGD THB
0.04243
THB SGD
อังคาร
23.494
SGD THB
0.04256
THB SGD
พุธ
23.488
SGD THB
0.04257
THB SGD
พฤหัสบดี
23.493
SGD THB
0.04257
THB SGD
ศุกร์
23.462
SGD THB
0.04262
THB SGD
จันทร์
23.485
SGD THB
0.04258
THB SGD
อังคาร
23.489
SGD THB
0.04257
THB SGD
พุธ
23.493
SGD THB
0.04257
THB SGD
พฤหัสบดี
23.481
SGD THB
0.04259
THB SGD
ศุกร์
23.478
SGD THB
0.04259
THB SGD
จันทร์
23.469
SGD THB
0.04261
THB SGD
อังคาร
23.539
SGD THB
0.04248
THB SGD
พุธ
23.544
SGD THB
0.04247
THB SGD
พฤหัสบดี
23.520
SGD THB
0.04252
THB SGD
ศุกร์
23.468
SGD THB
0.04261
THB SGD
จันทร์
23.447
SGD THB
0.04265
THB SGD
อังคาร
23.468
SGD THB
0.04261
THB SGD
พุธ
23.483
SGD THB
0.04258
THB SGD
พฤหัสบดี
23.531
SGD THB
0.04250
THB SGD
ศุกร์
23.478
SGD THB
0.04259
THB SGD
จันทร์
23.396
SGD THB
0.04274
THB SGD
อังคาร
23.423
SGD THB
0.04269
THB SGD
พุธ
23.343
SGD THB
0.04284
THB SGD
พฤหัสบดี
23.310
SGD THB
0.04290
THB SGD
ศุกร์
23.178
SGD THB
0.04314
THB SGD
จันทร์
23.159
SGD THB
0.04318
THB SGD
อังคาร
23.019
SGD THB
0.04344
THB SGD
พุธ
23.079
SGD THB
0.04333
THB SGD
พฤหัสบดี
23.070
SGD THB
0.04335
THB SGD
ศุกร์
23.081
SGD THB
0.04333
THB SGD
จันทร์
23.140
SGD THB
0.04322
THB SGD
อังคาร
23.163
SGD THB
0.04317
THB SGD
พุธ
23.165
SGD THB
0.04317
THB SGD
พฤหัสบดี
23.134
SGD THB
0.04323
THB SGD
ศุกร์
23.130
SGD THB
0.04323
THB SGD
จันทร์
23.157
SGD THB
0.04318
THB SGD
อังคาร
23.095
SGD THB
0.04330
THB SGD
พุธ
23.016
SGD THB
0.04345
THB SGD
พฤหัสบดี
23.045
SGD THB
0.04339
THB SGD
ศุกร์
22.972
SGD THB
0.04353
THB SGD
จันทร์
22.939
SGD THB
0.04359
THB SGD
อังคาร
22.888
SGD THB
0.04369
THB SGD
พุธ
22.967
SGD THB
0.04354
THB SGD
พฤหัสบดี
22.962
SGD THB
0.04355
THB SGD
ศุกร์
22.928
SGD THB
0.04361
THB SGD
จันทร์
22.914
SGD THB
0.04364
THB SGD
อังคาร
22.935
SGD THB
0.04360
THB SGD
พุธ
22.894
SGD THB
0.04368
THB SGD
พฤหัสบดี
22.863
SGD THB
0.04374
THB SGD
ศุกร์
22.789
SGD THB
0.04388
THB SGD
จันทร์
22.856
SGD THB
0.04375
THB SGD
อังคาร
22.840
SGD THB
0.04378
THB SGD
พุธ
22.932
SGD THB
0.04361
THB SGD
พฤหัสบดี
22.761
SGD THB
0.04393
THB SGD
ศุกร์
22.667
SGD THB
0.04412
THB SGD
อาทิตย์
22.721
SGD THB
0.04401
THB SGD
จันทร์
22.660
SGD THB
0.04413
THB SGD
อังคาร
22.672
SGD THB
0.04411
THB SGD
พุธ
22.714
SGD THB
0.04403
THB SGD
พฤหัสบดี
22.744
SGD THB
0.04397
THB SGD
ศุกร์
22.680
SGD THB
0.04409
THB SGD
จันทร์
22.599
SGD THB
0.04425
THB SGD
พุธ
22.533
SGD THB
0.04438
THB SGD
พฤหัสบดี
22.602
SGD THB
0.04424
THB SGD
ศุกร์
22.598
SGD THB
0.04425
THB SGD
จันทร์
22.642
SGD THB
0.04417
THB SGD
อังคาร
22.655
SGD THB
0.04414
THB SGD
พุธ
22.644
SGD THB
0.04416
THB SGD
พฤหัสบดี
22.585
SGD THB
0.04428
THB SGD
ศุกร์
22.726
SGD THB
0.04400
THB SGD
จันทร์
22.793
SGD THB
0.04387
THB SGD
อังคาร
22.755
SGD THB
0.04395
THB SGD
พุธ
22.733
SGD THB
0.04399
THB SGD
พฤหัสบดี
22.701
SGD THB
0.04405
THB SGD
ศุกร์
22.648
SGD THB
0.04415
THB SGD
จันทร์
22.689
SGD THB
0.04407
THB SGD
อังคาร
22.665
SGD THB
0.04412
THB SGD
พุธ
22.649
SGD THB
0.04415
THB SGD
พฤหัสบดี
22.633
SGD THB
0.04418
THB SGD
ศุกร์
22.578
SGD THB
0.04429
THB SGD
จันทร์
22.503
SGD THB
0.04444
THB SGD
อังคาร
22.487
SGD THB
0.04447
THB SGD
พุธ
22.469
SGD THB
0.04451
THB SGD
พฤหัสบดี
22.458
SGD THB
0.04453
THB SGD
ศุกร์
22.351
SGD THB
0.04474
THB SGD
จันทร์
22.286
SGD THB
0.04487
THB SGD
อังคาร
22.279
SGD THB
0.04489
THB SGD
พุธ
22.260
SGD THB
0.04492
THB SGD
พฤหัสบดี
22.227
SGD THB
0.04499
THB SGD
ศุกร์
22.226
SGD THB
0.04499
THB SGD
จันทร์
22.226
SGD THB
0.04499
THB SGD
อังคาร
22.228
SGD THB
0.04499
THB SGD
พุธ
22.228
SGD THB
0.04499
THB SGD
พฤหัสบดี
22.211
SGD THB
0.04502
THB SGD
ศุกร์
22.283
SGD THB
0.04488
THB SGD
จันทร์
22.273
SGD THB
0.04490
THB SGD
อังคาร
22.216
SGD THB
0.04501
THB SGD
พุธ
22.255
SGD THB
0.04493
THB SGD
พฤหัสบดี
22.221
SGD THB
0.04500
THB SGD
ศุกร์
22.146
SGD THB
0.04516
THB SGD
จันทร์
22.051
SGD THB
0.04535
THB SGD
อังคาร
22.020
SGD THB
0.04541
THB SGD
พุธ
22.050
SGD THB
0.04535
THB SGD
พฤหัสบดี
22.048
SGD THB
0.04536
THB SGD
ศุกร์
22.040
SGD THB
0.04537
THB SGD
จันทร์
22.026
SGD THB
0.04540
THB SGD
อังคาร
22.013
SGD THB
0.04543
THB SGD
พุธ
22.077
SGD THB
0.04530
THB SGD
พฤหัสบดี
22.087
SGD THB
0.04528
THB SGD
ศุกร์
22.195
SGD THB
0.04505
THB SGD
จันทร์
22.207
SGD THB
0.04503
THB SGD
อังคาร
22.189
SGD THB
0.04507
THB SGD
พุธ
22.174
SGD THB
0.04510
THB SGD
พฤหัสบดี
22.142
SGD THB
0.04516
THB SGD
ศุกร์
22.160
SGD THB
0.04513
THB SGD
จันทร์
22.217
SGD THB
0.04501
THB SGD
อังคาร
22.205
SGD THB
0.04504
THB SGD
พุธ
22.219
SGD THB
0.04501
THB SGD
พฤหัสบดี
22.166
SGD THB
0.04511
THB SGD
ศุกร์
22.155
SGD THB
0.04514
THB SGD
จันทร์
22.142
SGD THB
0.04516
THB SGD
อังคาร
22.198
SGD THB
0.04505
THB SGD
พุธ
22.177
SGD THB
0.04509
THB SGD
พฤหัสบดี
22.179
SGD THB
0.04509
THB SGD
ศุกร์
22.176
SGD THB
0.04509
THB SGD
จันทร์
22.118
SGD THB
0.04521
THB SGD
อังคาร
22.129
SGD THB
0.04519
THB SGD
พุธ
22.119
SGD THB
0.04521
THB SGD
พฤหัสบดี
22.133
SGD THB
0.04518
THB SGD
ศุกร์
22.058
SGD THB
0.04533
THB SGD
จันทร์
22.053
SGD THB
0.04534
THB SGD
อังคาร
22.014
SGD THB
0.04543
THB SGD
พุธ
21.982
SGD THB
0.04549
THB SGD
พฤหัสบดี
22.074
SGD THB
0.04530
THB SGD
ศุกร์
22.127
SGD THB
0.04519
THB SGD
จันทร์
22.201
SGD THB
0.04504
THB SGD
อังคาร
22.158
SGD THB
0.04513
THB SGD
พุธ
22.158
SGD THB
0.04513
THB SGD
พฤหัสบดี
22.201
SGD THB
0.04504
THB SGD
ศุกร์
22.186
SGD THB
0.04507
THB SGD
จันทร์
22.232
SGD THB
0.04498
THB SGD
อังคาร
22.242
SGD THB
0.04496
THB SGD
พุธ
22.237
SGD THB
0.04497
THB SGD
พฤหัสบดี
22.207
SGD THB
0.04503
THB SGD
ศุกร์
22.128
SGD THB
0.04519
THB SGD
จันทร์
22.161
SGD THB
0.04512
THB SGD
อังคาร
22.153
SGD THB
0.04514
THB SGD
พุธ
22.180
SGD THB
0.04509
THB SGD
พฤหัสบดี
22.167
SGD THB
0.04511
THB SGD
ศุกร์
22.210
SGD THB
0.04503
THB SGD
จันทร์
22.245
SGD THB
0.04495
THB SGD
อังคาร
22.254
SGD THB
0.04494
THB SGD
พุธ
22.310
SGD THB
0.04482
THB SGD
พฤหัสบดี
22.361
SGD THB
0.04472
THB SGD
ศุกร์
22.322
SGD THB
0.04480
THB SGD
จันทร์
22.281
SGD THB
0.04488
THB SGD
อังคาร
22.295
SGD THB
0.04485
THB SGD
พุธ
22.197
SGD THB
0.04505
THB SGD
พฤหัสบดี
22.164
SGD THB
0.04512
THB SGD
ศุกร์
22.213
SGD THB
0.04502
THB SGD
จันทร์
22.231
SGD THB
0.04498
THB SGD
อังคาร
22.206
SGD THB
0.04503
THB SGD
พุธ
22.167
SGD THB
0.04511
THB SGD
พฤหัสบดี
22.187
SGD THB
0.04507
THB SGD
ศุกร์
22.157
SGD THB
0.04513
THB SGD
จันทร์
22.144
SGD THB
0.04516
THB SGD
อังคาร
22.114
SGD THB
0.04522
THB SGD
พุธ
22.130
SGD THB
0.04519
THB SGD
พฤหัสบดี
22.142
SGD THB
0.04516
THB SGD
ศุกร์
22.116
SGD THB
0.04522
THB SGD
จันทร์
22.130
SGD THB
0.04519
THB SGD
อังคาร
22.171
SGD THB
0.04510
THB SGD
พุธ
22.212
SGD THB
0.04502
THB SGD
พฤหัสบดี
22.291
SGD THB
0.04486
THB SGD
ศุกร์
22.305
SGD THB
0.04483
THB SGD
จันทร์
22.290
SGD THB
0.04486
THB SGD
อังคาร
22.288
SGD THB
0.04487
THB SGD
พุธ
22.255
SGD THB
0.04493
THB SGD
พฤหัสบดี
22.224
SGD THB
0.04500
THB SGD
ศุกร์
22.335
SGD THB
0.04477
THB SGD
จันทร์
22.312
SGD THB
0.04482
THB SGD
อังคาร
22.299
SGD THB
0.04484
THB SGD
พุธ
22.293
SGD THB
0.04486
THB SGD
พฤหัสบดี
22.269
SGD THB
0.04491
THB SGD
ศุกร์
22.279
SGD THB
0.04489
THB SGD
จันทร์
22.263
SGD THB
0.04492
THB SGD
อังคาร
22.250
SGD THB
0.04494
THB SGD
พุธ
22.240
SGD THB
0.04496
THB SGD
พฤหัสบดี
22.241
SGD THB
0.04496
THB SGD
ศุกร์
22.275
SGD THB
0.04489
THB SGD
จันทร์
22.187
SGD THB
0.04507
THB SGD
อังคาร
22.112
SGD THB
0.04522
THB SGD