อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 22.477 (8/2/2564) เฉลี่ย = 23.807 สูงสุด = 25.010 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
22.759
SGD THB
0.04394
THB SGD
จันทร์
22.708
SGD THB
0.04404
THB SGD
อังคาร
22.715
SGD THB
0.04402
THB SGD
พุธ
22.699
SGD THB
0.04405
THB SGD
พฤหัสบดี
22.664
SGD THB
0.04412
THB SGD
ศุกร์
22.689
SGD THB
0.04407
THB SGD
จันทร์
22.653
SGD THB
0.04414
THB SGD
อังคาร
22.693
SGD THB
0.04407
THB SGD
พุธ
22.666
SGD THB
0.04412
THB SGD
พฤหัสบดี
22.626
SGD THB
0.04420
THB SGD
ศุกร์
22.629
SGD THB
0.04419
THB SGD
จันทร์
22.577
SGD THB
0.04429
THB SGD
อังคาร
22.596
SGD THB
0.04426
THB SGD
พุธ
22.603
SGD THB
0.04424
THB SGD
พฤหัสบดี
22.629
SGD THB
0.04419
THB SGD
ศุกร์
22.597
SGD THB
0.04425
THB SGD
จันทร์
22.586
SGD THB
0.04428
THB SGD
อังคาร
22.591
SGD THB
0.04427
THB SGD
พุธ
22.617
SGD THB
0.04421
THB SGD
พฤหัสบดี
22.542
SGD THB
0.04436
THB SGD
ศุกร์
22.494
SGD THB
0.04446
THB SGD
จันทร์
22.509
SGD THB
0.04443
THB SGD
อังคาร
22.512
SGD THB
0.04442
THB SGD
พุธ
22.528
SGD THB
0.04439
THB SGD
พฤหัสบดี
22.504
SGD THB
0.04444
THB SGD
ศุกร์
22.487
SGD THB
0.04447
THB SGD
จันทร์
22.477
SGD THB
0.04449
THB SGD
อังคาร
22.565
SGD THB
0.04432
THB SGD
พุธ
22.561
SGD THB
0.04432
THB SGD
พฤหัสบดี
22.545
SGD THB
0.04436
THB SGD
ศุกร์
22.513
SGD THB
0.04442
THB SGD
จันทร์
22.575
SGD THB
0.04430
THB SGD
อังคาร
22.576
SGD THB
0.04429
THB SGD
พุธ
22.563
SGD THB
0.04432
THB SGD
พฤหัสบดี
22.606
SGD THB
0.04424
THB SGD
ศุกร์
22.648
SGD THB
0.04415
THB SGD
จันทร์
22.693
SGD THB
0.04407
THB SGD
อังคาร
22.725
SGD THB
0.04400
THB SGD
พุธ
22.734
SGD THB
0.04399
THB SGD
พฤหัสบดี
22.869
SGD THB
0.04373
THB SGD
ศุกร์
22.843
SGD THB
0.04378
THB SGD
จันทร์
22.667
SGD THB
0.04412
THB SGD
อังคาร
22.745
SGD THB
0.04397
THB SGD
พุธ
22.781
SGD THB
0.04390
THB SGD
พฤหัสบดี
22.785
SGD THB
0.04389
THB SGD
ศุกร์
22.728
SGD THB
0.04400
THB SGD
จันทร์
22.830
SGD THB
0.04380
THB SGD
อังคาร
22.848
SGD THB
0.04377
THB SGD
พุธ
22.809
SGD THB
0.04384
THB SGD
พฤหัสบดี
22.800
SGD THB
0.04386
THB SGD
ศุกร์
22.864
SGD THB
0.04374
THB SGD
จันทร์
22.852
SGD THB
0.04376
THB SGD
อังคาร
22.864
SGD THB
0.04374
THB SGD
พุธ
22.867
SGD THB
0.04373
THB SGD
พฤหัสบดี
22.970
SGD THB
0.04354
THB SGD
ศุกร์
22.978
SGD THB
0.04352
THB SGD
จันทร์
23.041
SGD THB
0.04340
THB SGD
อังคาร
23.070
SGD THB
0.04335
THB SGD
พุธ
23.052
SGD THB
0.04338
THB SGD
พฤหัสบดี
23.092
SGD THB
0.04331
THB SGD
ศุกร์
23.095
SGD THB
0.04330
THB SGD
จันทร์
23.163
SGD THB
0.04317
THB SGD
อังคาร
23.204
SGD THB
0.04310
THB SGD
พุธ
23.246
SGD THB
0.04302
THB SGD
พฤหัสบดี
23.263
SGD THB
0.04299
THB SGD
ศุกร์
23.220
SGD THB
0.04307
THB SGD
จันทร์
23.345
SGD THB
0.04284
THB SGD
อังคาร
23.395
SGD THB
0.04274
THB SGD
พุธ
23.404
SGD THB
0.04273
THB SGD
พฤหัสบดี
23.463
SGD THB
0.04262
THB SGD
ศุกร์
23.437
SGD THB
0.04267
THB SGD
จันทร์
23.503
SGD THB
0.04255
THB SGD
อังคาร
23.524
SGD THB
0.04251
THB SGD
พุธ
23.468
SGD THB
0.04261
THB SGD
พฤหัสบดี
23.430
SGD THB
0.04268
THB SGD
ศุกร์
23.415
SGD THB
0.04271
THB SGD
จันทร์
23.446
SGD THB
0.04265
THB SGD
อังคาร
23.544
SGD THB
0.04247
THB SGD
พุธ
23.569
SGD THB
0.04243
THB SGD
พฤหัสบดี
23.591
SGD THB
0.04239
THB SGD
ศุกร์
23.643
SGD THB
0.04230
THB SGD
จันทร์
23.703
SGD THB
0.04219
THB SGD
อังคาร
23.676
SGD THB
0.04224
THB SGD
พุธ
23.649
SGD THB
0.04229
THB SGD
พฤหัสบดี
23.541
SGD THB
0.04248
THB SGD
ศุกร์
23.466
SGD THB
0.04261
THB SGD
จันทร์
23.430
SGD THB
0.04268
THB SGD
อังคาร
23.331
SGD THB
0.04286
THB SGD
พุธ
23.304
SGD THB
0.04291
THB SGD
พฤหัสบดี
23.402
SGD THB
0.04273
THB SGD
ศุกร์
23.406
SGD THB
0.04272
THB SGD
จันทร์
23.475
SGD THB
0.04260
THB SGD
อังคาร
23.443
SGD THB
0.04266
THB SGD
พุธ
23.504
SGD THB
0.04255
THB SGD
พฤหัสบดี
23.482
SGD THB
0.04259
THB SGD
ศุกร์
23.499
SGD THB
0.04256
THB SGD
จันทร์
23.529
SGD THB
0.04250
THB SGD
อังคาร
23.651
SGD THB
0.04228
THB SGD
พุธ
23.601
SGD THB
0.04237
THB SGD
พฤหัสบดี
23.550
SGD THB
0.04246
THB SGD
ศุกร์
23.603
SGD THB
0.04237
THB SGD
จันทร์
23.579
SGD THB
0.04241
THB SGD
อังคาร
23.674
SGD THB
0.04224
THB SGD
พุธ
23.624
SGD THB
0.04233
THB SGD
พฤหัสบดี
23.657
SGD THB
0.04227
THB SGD
ศุกร์
23.624
SGD THB
0.04233
THB SGD
จันทร์
23.582
SGD THB
0.04240
THB SGD
อังคาร
23.570
SGD THB
0.04243
THB SGD
พุธ
23.538
SGD THB
0.04248
THB SGD
พฤหัสบดี
23.510
SGD THB
0.04253
THB SGD
ศุกร์
23.535
SGD THB
0.04249
THB SGD
จันทร์
23.557
SGD THB
0.04245
THB SGD
อังคาร
23.567
SGD THB
0.04243
THB SGD
พุธ
23.549
SGD THB
0.04246
THB SGD
พฤหัสบดี
23.528
SGD THB
0.04250
THB SGD
ศุกร์
23.466
SGD THB
0.04261
THB SGD
จันทร์
23.457
SGD THB
0.04263
THB SGD
อังคาร
23.464
SGD THB
0.04262
THB SGD
พุธ
23.501
SGD THB
0.04255
THB SGD
พฤหัสบดี
23.427
SGD THB
0.04269
THB SGD
ศุกร์
23.438
SGD THB
0.04267
THB SGD
จันทร์
23.507
SGD THB
0.04254
THB SGD
อังคาร
23.574
SGD THB
0.04242
THB SGD
พุธ
23.687
SGD THB
0.04222
THB SGD
พฤหัสบดี
23.706
SGD THB
0.04218
THB SGD
ศุกร์
23.685
SGD THB
0.04222
THB SGD
จันทร์
23.784
SGD THB
0.04205
THB SGD
อังคาร
23.856
SGD THB
0.04192
THB SGD
พุธ
23.838
SGD THB
0.04195
THB SGD
พฤหัสบดี
23.811
SGD THB
0.04200
THB SGD
ศุกร์
23.828
SGD THB
0.04197
THB SGD
จันทร์
23.885
SGD THB
0.04187
THB SGD
อังคาร
23.925
SGD THB
0.04180
THB SGD
พุธ
23.949
SGD THB
0.04176
THB SGD
พฤหัสบดี
24.016
SGD THB
0.04164
THB SGD
ศุกร์
24.047
SGD THB
0.04159
THB SGD
จันทร์
24.156
SGD THB
0.04140
THB SGD
อังคาร
24.122
SGD THB
0.04146
THB SGD
พุธ
24.101
SGD THB
0.04149
THB SGD
พฤหัสบดี
24.131
SGD THB
0.04144
THB SGD
ศุกร์
24.168
SGD THB
0.04138
THB SGD
จันทร์
24.117
SGD THB
0.04146
THB SGD
อังคาร
24.002
SGD THB
0.04166
THB SGD
พุธ
24.011
SGD THB
0.04165
THB SGD
พฤหัสบดี
24.158
SGD THB
0.04139
THB SGD
ศุกร์
24.217
SGD THB
0.04129
THB SGD
จันทร์
24.232
SGD THB
0.04127
THB SGD
อังคาร
24.213
SGD THB
0.04130
THB SGD
พุธ
24.163
SGD THB
0.04138
THB SGD
พฤหัสบดี
24.276
SGD THB
0.04119
THB SGD
ศุกร์
24.287
SGD THB
0.04117
THB SGD
จันทร์
24.366
SGD THB
0.04104
THB SGD
อังคาร
24.457
SGD THB
0.04089
THB SGD
พุธ
24.547
SGD THB
0.04074
THB SGD
พฤหัสบดี
24.606
SGD THB
0.04064
THB SGD
ศุกร์
24.684
SGD THB
0.04051
THB SGD
จันทร์
24.654
SGD THB
0.04056
THB SGD
อังคาร
24.617
SGD THB
0.04062
THB SGD
พุธ
24.523
SGD THB
0.04078
THB SGD
พฤหัสบดี
24.345
SGD THB
0.04108
THB SGD
ศุกร์
24.551
SGD THB
0.04073
THB SGD
จันทร์
24.655
SGD THB
0.04056
THB SGD
อังคาร
24.485
SGD THB
0.04084
THB SGD
พุธ
24.494
SGD THB
0.04083
THB SGD
พฤหัสบดี
24.458
SGD THB
0.04089
THB SGD
ศุกร์
24.488
SGD THB
0.04084
THB SGD
จันทร์
24.533
SGD THB
0.04076
THB SGD
อังคาร
24.276
SGD THB
0.04119
THB SGD
พุธ
24.174
SGD THB
0.04137
THB SGD
พฤหัสบดี
24.196
SGD THB
0.04133
THB SGD
ศุกร์
24.160
SGD THB
0.04139
THB SGD
จันทร์
24.111
SGD THB
0.04147
THB SGD
อังคาร
23.998
SGD THB
0.04167
THB SGD
พุธ
24.023
SGD THB
0.04163
THB SGD
พฤหัสบดี
24.147
SGD THB
0.04141
THB SGD
ศุกร์
24.273
SGD THB
0.04120
THB SGD
จันทร์
24.166
SGD THB
0.04138
THB SGD
อังคาร
24.236
SGD THB
0.04126
THB SGD
พุธ
24.346
SGD THB
0.04107
THB SGD
พฤหัสบดี
24.341
SGD THB
0.04108
THB SGD
ศุกร์
24.396
SGD THB
0.04099
THB SGD
จันทร์
24.502
SGD THB
0.04081
THB SGD
อังคาร
24.526
SGD THB
0.04077
THB SGD
พุธ
24.508
SGD THB
0.04080
THB SGD
พฤหัสบดี
24.602
SGD THB
0.04065
THB SGD
ศุกร์
24.698
SGD THB
0.04049
THB SGD
จันทร์
24.662
SGD THB
0.04055
THB SGD
อังคาร
24.693
SGD THB
0.04050
THB SGD
พุธ
24.743
SGD THB
0.04042
THB SGD
พฤหัสบดี
24.642
SGD THB
0.04058
THB SGD
ศุกร์
24.691
SGD THB
0.04050
THB SGD
จันทร์
24.797
SGD THB
0.04033
THB SGD
อังคาร
24.873
SGD THB
0.04020
THB SGD
พุธ
24.949
SGD THB
0.04008
THB SGD
พฤหัสบดี
24.894
SGD THB
0.04017
THB SGD
ศุกร์
24.762
SGD THB
0.04038
THB SGD
จันทร์
24.898
SGD THB
0.04016
THB SGD
อังคาร
24.882
SGD THB
0.04019
THB SGD
พุธ
24.906
SGD THB
0.04015
THB SGD
พฤหัสบดี
24.868
SGD THB
0.04021
THB SGD
ศุกร์
24.977
SGD THB
0.04004
THB SGD
จันทร์
25.010
SGD THB
0.03998
THB SGD
อังคาร
24.596
SGD THB
0.04066
THB SGD
พุธ
24.610
SGD THB
0.04063
THB SGD
พฤหัสบดี
24.635
SGD THB
0.04059
THB SGD
ศุกร์
24.718
SGD THB
0.04046
THB SGD
จันทร์
24.790
SGD THB
0.04034
THB SGD
อังคาร
24.804
SGD THB
0.04032
THB SGD
พุธ
24.822
SGD THB
0.04029
THB SGD
พฤหัสบดี
24.808
SGD THB
0.04031
THB SGD
ศุกร์
24.722
SGD THB
0.04045
THB SGD
จันทร์
24.584
SGD THB
0.04068
THB SGD
อังคาร
24.583
SGD THB
0.04068
THB SGD
พุธ
24.717
SGD THB
0.04046
THB SGD
พฤหัสบดี
24.710
SGD THB
0.04047
THB SGD
ศุกร์
24.668
SGD THB
0.04054
THB SGD
จันทร์
24.715
SGD THB
0.04046
THB SGD
อังคาร
24.659
SGD THB
0.04055
THB SGD
พุธ
24.693
SGD THB
0.04050
THB SGD
พฤหัสบดี
24.728
SGD THB
0.04044
THB SGD
ศุกร์
24.600
SGD THB
0.04065
THB SGD
จันทร์
24.474
SGD THB
0.04086
THB SGD
อังคาร
24.345
SGD THB
0.04108
THB SGD
พุธ
24.317
SGD THB
0.04112
THB SGD
พฤหัสบดี
24.279
SGD THB
0.04119
THB SGD
ศุกร์
24.247
SGD THB
0.04124
THB SGD
จันทร์
24.231
SGD THB
0.04127
THB SGD
อังคาร
24.133
SGD THB
0.04144
THB SGD
พุธ
24.085
SGD THB
0.04152
THB SGD
พฤหัสบดี
23.977
SGD THB
0.04171
THB SGD
ศุกร์
24.061
SGD THB
0.04156
THB SGD
จันทร์
24.163
SGD THB
0.04138
THB SGD
อังคาร
24.221
SGD THB
0.04129
THB SGD
พุธ
24.382
SGD THB
0.04101
THB SGD
พฤหัสบดี
24.383
SGD THB
0.04101
THB SGD
ศุกร์
24.546
SGD THB
0.04074
THB SGD
จันทร์
24.585
SGD THB
0.04068
THB SGD
อังคาร
24.601
SGD THB
0.04065
THB SGD
พุธ
24.707
SGD THB
0.04047
THB SGD
พฤหัสบดี
24.766
SGD THB
0.04038
THB SGD
ศุกร์
24.689
SGD THB
0.04050
THB SGD
จันทร์
24.724
SGD THB
0.04045
THB SGD
อังคาร
24.637
SGD THB
0.04059
THB SGD
พุธ
24.529
SGD THB
0.04077
THB SGD
พฤหัสบดี
24.527
SGD THB
0.04077
THB SGD
ศุกร์
24.653
SGD THB
0.04056
THB SGD
จันทร์
24.376
SGD THB
0.04102
THB SGD
อังคาร
24.419
SGD THB
0.04095
THB SGD
พุธ
24.424
SGD THB
0.04094
THB SGD
พฤหัสบดี
24.475
SGD THB
0.04086
THB SGD
ศุกร์
24.418
SGD THB
0.04095
THB SGD
จันทร์
24.533
SGD THB
0.04076
THB SGD
อังคาร
24.696
SGD THB
0.04049
THB SGD
พุธ
24.719
SGD THB
0.04045
THB SGD
พฤหัสบดี
24.658
SGD THB
0.04055
THB SGD
ศุกร์
24.624
SGD THB
0.04061
THB SGD
จันทร์
24.727
SGD THB
0.04044
THB SGD
อังคาร
24.731
SGD THB
0.04044
THB SGD
พุธ
24.731
SGD THB
0.04044
THB SGD
พฤหัสบดี
24.661
SGD THB
0.04055
THB SGD
ศุกร์
24.580
SGD THB
0.04068
THB SGD