อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 32.118 (17/2/2565) เฉลี่ย = 35.059 สูงสุด = 38.365 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
33.157
USD THB
0.03016
THB USD
อังคาร
33.263
USD THB
0.03006
THB USD
พุธ
33.176
USD THB
0.03014
THB USD
พฤหัสบดี
33.505
USD THB
0.02985
THB USD
ศุกร์
33.676
USD THB
0.02970
THB USD
จันทร์
33.604
USD THB
0.02976
THB USD
อังคาร
33.407
USD THB
0.02993
THB USD
พุธ
33.344
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.227
USD THB
0.03010
THB USD
ศุกร์
33.204
USD THB
0.03012
THB USD
จันทร์
33.096
USD THB
0.03021
THB USD
อังคาร
33.094
USD THB
0.03022
THB USD
พุธ
32.990
USD THB
0.03031
THB USD
พฤหัสบดี
32.931
USD THB
0.03037
THB USD
ศุกร์
32.902
USD THB
0.03039
THB USD
จันทร์
33.042
USD THB
0.03026
THB USD
อังคาร
33.045
USD THB
0.03026
THB USD
พุธ
32.962
USD THB
0.03034
THB USD
พฤหัสบดี
33.213
USD THB
0.03011
THB USD
ศุกร์
33.384
USD THB
0.02995
THB USD
จันทร์
33.330
USD THB
0.03000
THB USD
อังคาร
33.212
USD THB
0.03011
THB USD
พุธ
33.206
USD THB
0.03011
THB USD
พฤหัสบดี
33.149
USD THB
0.03017
THB USD
ศุกร์
32.978
USD THB
0.03032
THB USD
จันทร์
32.979
USD THB
0.03032
THB USD
อังคาร
32.900
USD THB
0.03040
THB USD
พุธ
32.724
USD THB
0.03056
THB USD
พฤหัสบดี
32.654
USD THB
0.03062
THB USD
ศุกร์
32.681
USD THB
0.03060
THB USD
จันทร์
32.543
USD THB
0.03073
THB USD
อังคาร
32.359
USD THB
0.03090
THB USD
พุธ
32.336
USD THB
0.03093
THB USD
พฤหัสบดี
32.118
USD THB
0.03114
THB USD
ศุกร์
32.177
USD THB
0.03108
THB USD
จันทร์
32.194
USD THB
0.03106
THB USD
อังคาร
32.374
USD THB
0.03089
THB USD
พุธ
32.264
USD THB
0.03099
THB USD
พฤหัสบดี
32.673
USD THB
0.03061
THB USD
ศุกร์
32.472
USD THB
0.03080
THB USD
จันทร์
32.623
USD THB
0.03065
THB USD
อังคาร
32.636
USD THB
0.03064
THB USD
พุธ
32.681
USD THB
0.03060
THB USD
พฤหัสบดี
32.597
USD THB
0.03068
THB USD
ศุกร์
32.702
USD THB
0.03058
THB USD
จันทร์
32.958
USD THB
0.03034
THB USD
อังคาร
33.191
USD THB
0.03013
THB USD
พุธ
33.048
USD THB
0.03026
THB USD
พฤหัสบดี
33.115
USD THB
0.03020
THB USD
ศุกร์
33.284
USD THB
0.03004
THB USD
จันทร์
33.394
USD THB
0.02995
THB USD
อังคาร
33.526
USD THB
0.02983
THB USD
พุธ
33.343
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.261
USD THB
0.03007
THB USD
ศุกร์
33.357
USD THB
0.02998
THB USD
จันทร์
33.542
USD THB
0.02981
THB USD
อังคาร
33.489
USD THB
0.02986
THB USD
พุธ
33.593
USD THB
0.02977
THB USD
พฤหัสบดี
33.583
USD THB
0.02978
THB USD
ศุกร์
33.546
USD THB
0.02981
THB USD
จันทร์
33.729
USD THB
0.02965
THB USD
อังคาร
33.609
USD THB
0.02975
THB USD
พุธ
33.346
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.267
USD THB
0.03006
THB USD
ศุกร์
33.439
USD THB
0.02991
THB USD
จันทร์
33.520
USD THB
0.02983
THB USD
อังคาร
33.444
USD THB
0.02990
THB USD
พุธ
33.545
USD THB
0.02981
THB USD
พฤหัสบดี
33.477
USD THB
0.02987
THB USD
ศุกร์
33.574
USD THB
0.02978
THB USD
จันทร์
33.576
USD THB
0.02978
THB USD
อังคาร
33.660
USD THB
0.02971
THB USD
พุธ
33.520
USD THB
0.02983
THB USD
พฤหัสบดี
33.705
USD THB
0.02967
THB USD
ศุกร์
33.732
USD THB
0.02965
THB USD
จันทร์
34.020
USD THB
0.02939
THB USD
อังคาร
33.737
USD THB
0.02964
THB USD
พุธ
33.756
USD THB
0.02962
THB USD
พฤหัสบดี
33.861
USD THB
0.02953
THB USD
ศุกร์
33.910
USD THB
0.02949
THB USD
จันทร์
34.040
USD THB
0.02938
THB USD
อังคาร
34.271
USD THB
0.02918
THB USD
พุธ
34.290
USD THB
0.02916
THB USD
พฤหัสบดี
34.436
USD THB
0.02904
THB USD
ศุกร์
34.198
USD THB
0.02924
THB USD
จันทร์
34.379
USD THB
0.02909
THB USD
อังคาร
34.503
USD THB
0.02898
THB USD
พุธ
34.307
USD THB
0.02915
THB USD
พฤหัสบดี
34.022
USD THB
0.02939
THB USD
ศุกร์
34.309
USD THB
0.02915
THB USD
จันทร์
34.626
USD THB
0.02888
THB USD
อังคาร
34.549
USD THB
0.02894
THB USD
พุธ
34.645
USD THB
0.02886
THB USD
พฤหัสบดี
34.687
USD THB
0.02883
THB USD
ศุกร์
34.769
USD THB
0.02876
THB USD
จันทร์
34.812
USD THB
0.02873
THB USD
อังคาร
34.470
USD THB
0.02901
THB USD
พุธ
34.593
USD THB
0.02891
THB USD
พฤหัสบดี
34.508
USD THB
0.02898
THB USD
ศุกร์
34.261
USD THB
0.02919
THB USD
จันทร์
34.152
USD THB
0.02928
THB USD
อังคาร
34.110
USD THB
0.02932
THB USD
พุธ
34.264
USD THB
0.02919
THB USD
พฤหัสบดี
34.194
USD THB
0.02925
THB USD
ศุกร์
34.143
USD THB
0.02929
THB USD
จันทร์
34.048
USD THB
0.02937
THB USD
อังคาร
34.279
USD THB
0.02917
THB USD
พุธ
34.366
USD THB
0.02910
THB USD
พฤหัสบดี
34.294
USD THB
0.02916
THB USD
ศุกร์
34.215
USD THB
0.02923
THB USD
จันทร์
34.295
USD THB
0.02916
THB USD
อังคาร
34.448
USD THB
0.02903
THB USD
พุธ
34.546
USD THB
0.02895
THB USD
พฤหัสบดี
34.500
USD THB
0.02899
THB USD
ศุกร์
34.772
USD THB
0.02876
THB USD
จันทร์
34.782
USD THB
0.02875
THB USD
อังคาร
34.965
USD THB
0.02860
THB USD
พุธ
35.020
USD THB
0.02856
THB USD
พฤหัสบดี
35.144
USD THB
0.02845
THB USD
ศุกร์
35.211
USD THB
0.02840
THB USD
จันทร์
35.310
USD THB
0.02832
THB USD
อังคาร
35.340
USD THB
0.02830
THB USD
พุธ
35.483
USD THB
0.02818
THB USD
พฤหัสบดี
35.495
USD THB
0.02817
THB USD
ศุกร์
35.496
USD THB
0.02817
THB USD
จันทร์
35.323
USD THB
0.02831
THB USD
อังคาร
35.160
USD THB
0.02844
THB USD
พุธ
35.136
USD THB
0.02846
THB USD
พฤหัสบดี
35.375
USD THB
0.02827
THB USD
ศุกร์
35.646
USD THB
0.02805
THB USD
จันทร์
35.655
USD THB
0.02805
THB USD
อังคาร
35.809
USD THB
0.02793
THB USD
พุธ
36.113
USD THB
0.02769
THB USD
พฤหัสบดี
36.111
USD THB
0.02769
THB USD
ศุกร์
36.005
USD THB
0.02777
THB USD
จันทร์
36.182
USD THB
0.02764
THB USD
อังคาร
36.233
USD THB
0.02760
THB USD
พุธ
36.139
USD THB
0.02767
THB USD
พฤหัสบดี
36.626
USD THB
0.02730
THB USD
ศุกร์
36.618
USD THB
0.02731
THB USD
จันทร์
36.623
USD THB
0.02731
THB USD
อังคาร
36.608
USD THB
0.02732
THB USD
พุธ
36.660
USD THB
0.02728
THB USD
พฤหัสบดี
36.899
USD THB
0.02710
THB USD
ศุกร์
36.702
USD THB
0.02725
THB USD
จันทร์
36.652
USD THB
0.02728
THB USD
อังคาร
36.711
USD THB
0.02724
THB USD
พุธ
36.853
USD THB
0.02713
THB USD
พฤหัสบดี
36.625
USD THB
0.02730
THB USD
ศุกร์
36.229
USD THB
0.02760
THB USD
จันทร์
36.144
USD THB
0.02767
THB USD
อังคาร
36.130
USD THB
0.02768
THB USD
พุธ
36.281
USD THB
0.02756
THB USD
พฤหัสบดี
35.984
USD THB
0.02779
THB USD
ศุกร์
35.554
USD THB
0.02813
THB USD
จันทร์
35.720
USD THB
0.02800
THB USD
อังคาร
35.459
USD THB
0.02820
THB USD
พุธ
35.550
USD THB
0.02813
THB USD
พฤหัสบดี
35.177
USD THB
0.02843
THB USD
ศุกร์
35.365
USD THB
0.02828
THB USD
จันทร์
35.480
USD THB
0.02818
THB USD
อังคาร
35.460
USD THB
0.02820
THB USD
พุธ
35.438
USD THB
0.02822
THB USD
พฤหัสบดี
35.603
USD THB
0.02809
THB USD
ศุกร์
35.735
USD THB
0.02798
THB USD
จันทร์
36.090
USD THB
0.02771
THB USD
อังคาร
36.120
USD THB
0.02769
THB USD
พุธ
36.157
USD THB
0.02766
THB USD
พฤหัสบดี
35.837
USD THB
0.02790
THB USD
ศุกร์
36.012
USD THB
0.02777
THB USD
จันทร์
36.408
USD THB
0.02747
THB USD
อังคาร
36.380
USD THB
0.02749
THB USD
พุธ
36.469
USD THB
0.02742
THB USD
พฤหัสบดี
36.707
USD THB
0.02724
THB USD
ศุกร์
36.737
USD THB
0.02722
THB USD
จันทร์
36.558
USD THB
0.02735
THB USD
อังคาร
36.500
USD THB
0.02740
THB USD
พุธ
36.730
USD THB
0.02723
THB USD
พฤหัสบดี
36.376
USD THB
0.02749
THB USD
ศุกร์
36.280
USD THB
0.02756
THB USD
จันทร์
36.344
USD THB
0.02752
THB USD
อังคาร
36.252
USD THB
0.02758
THB USD
พุธ
36.593
USD THB
0.02733
THB USD
พฤหัสบดี
36.826
USD THB
0.02715
THB USD
ศุกร์
36.960
USD THB
0.02706
THB USD
จันทร์
37.021
USD THB
0.02701
THB USD
อังคาร
36.962
USD THB
0.02705
THB USD
พุธ
37.154
USD THB
0.02692
THB USD
พฤหัสบดี
37.352
USD THB
0.02677
THB USD
ศุกร์
37.550
USD THB
0.02663
THB USD
จันทร์
37.882
USD THB
0.02640
THB USD
อังคาร
37.970
USD THB
0.02634
THB USD
พุธ
38.276
USD THB
0.02613
THB USD
พฤหัสบดี
38.048
USD THB
0.02628
THB USD
ศุกร์
37.781
USD THB
0.02647
THB USD
จันทร์
38.089
USD THB
0.02625
THB USD
อังคาร
37.531
USD THB
0.02664
THB USD
พุธ
37.380
USD THB
0.02675
THB USD
พฤหัสบดี
37.330
USD THB
0.02679
THB USD
ศุกร์
37.368
USD THB
0.02676
THB USD
จันทร์
37.920
USD THB
0.02637
THB USD
อังคาร
38.101
USD THB
0.02625
THB USD
พุธ
38.028
USD THB
0.02630
THB USD
พฤหัสบดี
37.852
USD THB
0.02642
THB USD
ศุกร์
38.211
USD THB
0.02617
THB USD
จันทร์
38.224
USD THB
0.02616
THB USD
อังคาร
38.116
USD THB
0.02624
THB USD
พุธ
38.280
USD THB
0.02612
THB USD
พฤหัสบดี
38.050
USD THB
0.02628
THB USD
ศุกร์
38.365
USD THB
0.02607
THB USD
จันทร์
38.143
USD THB
0.02622
THB USD
อังคาร
38.280
USD THB
0.02612
THB USD
พุธ
37.730
USD THB
0.02650
THB USD
พฤหัสบดี
37.824
USD THB
0.02644
THB USD
ศุกร์
37.933
USD THB
0.02636
THB USD
จันทร์
38.128
USD THB
0.02623
THB USD
อังคาร
37.735
USD THB
0.02650
THB USD
พุธ
37.570
USD THB
0.02662
THB USD
พฤหัสบดี
38.026
USD THB
0.02630
THB USD
ศุกร์
37.519
USD THB
0.02665
THB USD
จันทร์
37.400
USD THB
0.02674
THB USD
อังคาร
37.280
USD THB
0.02682
THB USD
พุธ
36.870
USD THB
0.02712
THB USD
พฤหัสบดี
36.885
USD THB
0.02711
THB USD
ศุกร์
35.930
USD THB
0.02783
THB USD
จันทร์
35.916
USD THB
0.02784
THB USD
อังคาร
35.487
USD THB
0.02818
THB USD
พุธ
35.562
USD THB
0.02812
THB USD
พฤหัสบดี
35.983
USD THB
0.02779
THB USD
ศุกร์
35.720
USD THB
0.02800
THB USD
จันทร์
36.224
USD THB
0.02761
THB USD
อังคาร
36.125
USD THB
0.02768
THB USD
พุธ
36.250
USD THB
0.02759
THB USD
พฤหัสบดี
35.785
USD THB
0.02794
THB USD
ศุกร์
35.803
USD THB
0.02793
THB USD
จันทร์
35.556
USD THB
0.02812
THB USD
อังคาร
35.390
USD THB
0.02826
THB USD
พุธ
35.274
USD THB
0.02835
THB USD
พฤหัสบดี
34.970
USD THB
0.02860
THB USD
ศุกร์
34.740
USD THB
0.02879
THB USD
จันทร์
34.720
USD THB
0.02880
THB USD
อังคาร
35.070
USD THB
0.02851
THB USD
พุธ
35.080
USD THB
0.02851
THB USD
พฤหัสบดี
34.784
USD THB
0.02875
THB USD
ศุกร์
34.792
USD THB
0.02874
THB USD
จันทร์
34.729
USD THB
0.02879
THB USD
อังคาร
34.788
USD THB
0.02875
THB USD
พุธ
34.549
USD THB
0.02894
THB USD
พฤหัสบดี
34.960
USD THB
0.02860
THB USD
ศุกร์
34.954
USD THB
0.02861
THB USD
จันทร์
34.821
USD THB
0.02872
THB USD
อังคาร
34.732
USD THB
0.02879
THB USD
พุธ
34.733
USD THB
0.02879
THB USD
พฤหัสบดี
34.674
USD THB
0.02884
THB USD
ศุกร์
34.734
USD THB
0.02879
THB USD
จันทร์
34.740
USD THB
0.02879
THB USD
อังคาร
34.615
USD THB
0.02889
THB USD
พุธ
34.731
USD THB
0.02879
THB USD
พฤหัสบดี
34.653
USD THB
0.02886
THB USD
ศุกร์
34.563
USD THB
0.02893
THB USD