อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 31.127 (27/3/2561) เฉลี่ย = 32.325 สูงสุด = 33.464 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
32.530
USD THB
0.03074
THB USD
อังคาร
32.471
USD THB
0.03080
THB USD
พุธ
32.388
USD THB
0.03088
THB USD
พฤหัสบดี
32.238
USD THB
0.03102
THB USD
ศุกร์
32.216
USD THB
0.03104
THB USD
จันทร์
32.189
USD THB
0.03107
THB USD
อังคาร
32.231
USD THB
0.03103
THB USD
พุธ
32.210
USD THB
0.03105
THB USD
พฤหัสบดี
32.043
USD THB
0.03121
THB USD
ศุกร์
31.948
USD THB
0.03130
THB USD
จันทร์
31.951
USD THB
0.03130
THB USD
อังคาร
31.947
USD THB
0.03130
THB USD
พุธ
31.989
USD THB
0.03126
THB USD
พฤหัสบดี
31.916
USD THB
0.03133
THB USD
ศุกร์
31.840
USD THB
0.03141
THB USD
จันทร์
31.887
USD THB
0.03136
THB USD
อังคาร
31.835
USD THB
0.03141
THB USD
พุธ
31.695
USD THB
0.03155
THB USD
พฤหัสบดี
31.397
USD THB
0.03185
THB USD
ศุกร์
31.319
USD THB
0.03193
THB USD
จันทร์
31.322
USD THB
0.03193
THB USD
อังคาร
31.456
USD THB
0.03179
THB USD
พุธ
31.330
USD THB
0.03192
THB USD
พฤหัสบดี
31.360
USD THB
0.03189
THB USD
ศุกร์
31.383
USD THB
0.03186
THB USD
จันทร์
31.500
USD THB
0.03175
THB USD
อังคาร
31.564
USD THB
0.03168
THB USD
พุธ
31.504
USD THB
0.03174
THB USD
พฤหัสบดี
31.824
USD THB
0.03142
THB USD
ศุกร์
31.831
USD THB
0.03142
THB USD
จันทร์
31.630
USD THB
0.03162
THB USD
อังคาร
31.531
USD THB
0.03172
THB USD
พุธ
31.380
USD THB
0.03187
THB USD
พฤหัสบดี
31.290
USD THB
0.03196
THB USD
ศุกร์
31.235
USD THB
0.03202
THB USD
จันทร์
31.349
USD THB
0.03190
THB USD
อังคาร
31.485
USD THB
0.03176
THB USD
พุธ
31.510
USD THB
0.03174
THB USD
พฤหัสบดี
31.625
USD THB
0.03162
THB USD
ศุกร์
31.508
USD THB
0.03174
THB USD
จันทร์
31.330
USD THB
0.03192
THB USD
อังคาร
31.300
USD THB
0.03195
THB USD
พุธ
31.453
USD THB
0.03179
THB USD
พฤหัสบดี
31.514
USD THB
0.03173
THB USD
ศุกร์
31.474
USD THB
0.03177
THB USD
จันทร์
31.442
USD THB
0.03180
THB USD
อังคาร
31.380
USD THB
0.03187
THB USD
พุธ
31.352
USD THB
0.03190
THB USD
พฤหัสบดี
31.313
USD THB
0.03194
THB USD
ศุกร์
31.347
USD THB
0.03190
THB USD
จันทร์
31.304
USD THB
0.03195
THB USD
อังคาร
31.245
USD THB
0.03201
THB USD
พุธ
31.132
USD THB
0.03212
THB USD
พฤหัสบดี
31.191
USD THB
0.03206
THB USD
ศุกร์
31.213
USD THB
0.03204
THB USD
จันทร์
31.212
USD THB
0.03204
THB USD
อังคาร
31.192
USD THB
0.03206
THB USD
พุธ
31.230
USD THB
0.03202
THB USD
พฤหัสบดี
31.213
USD THB
0.03204
THB USD
ศุกร์
31.243
USD THB
0.03201
THB USD
จันทร์
31.167
USD THB
0.03208
THB USD
อังคาร
31.127
USD THB
0.03213
THB USD
พุธ
31.221
USD THB
0.03203
THB USD
พฤหัสบดี
31.238
USD THB
0.03201
THB USD
ศุกร์
31.206
USD THB
0.03205
THB USD
จันทร์
31.187
USD THB
0.03206
THB USD
อังคาร
31.201
USD THB
0.03205
THB USD
พุธ
31.233
USD THB
0.03202
THB USD
พฤหัสบดี
31.222
USD THB
0.03203
THB USD
ศุกร์
31.305
USD THB
0.03194
THB USD
จันทร์
31.262
USD THB
0.03199
THB USD
อังคาร
31.237
USD THB
0.03201
THB USD
พุธ
31.179
USD THB
0.03207
THB USD
พฤหัสบดี
31.186
USD THB
0.03207
THB USD
ศุกร์
31.175
USD THB
0.03208
THB USD
จันทร์
31.251
USD THB
0.03200
THB USD
อังคาร
31.190
USD THB
0.03206
THB USD
พุธ
31.262
USD THB
0.03199
THB USD
พฤหัสบดี
31.214
USD THB
0.03204
THB USD
ศุกร์
31.250
USD THB
0.03200
THB USD
จันทร์
31.448
USD THB
0.03180
THB USD
อังคาร
31.485
USD THB
0.03176
THB USD
พุธ
31.558
USD THB
0.03169
THB USD
พฤหัสบดี
31.586
USD THB
0.03166
THB USD
ศุกร์
31.612
USD THB
0.03163
THB USD
จันทร์
31.533
USD THB
0.03171
THB USD
อังคาร
31.604
USD THB
0.03164
THB USD
พุธ
31.706
USD THB
0.03154
THB USD
พฤหัสบดี
31.700
USD THB
0.03155
THB USD
ศุกร์
31.685
USD THB
0.03156
THB USD
จันทร์
31.865
USD THB
0.03138
THB USD
อังคาร
31.873
USD THB
0.03137
THB USD
พุธ
32.110
USD THB
0.03114
THB USD
พฤหัสบดี
32.100
USD THB
0.03115
THB USD
ศุกร์
31.981
USD THB
0.03127
THB USD
จันทร์
31.835
USD THB
0.03141
THB USD
อังคาร
31.924
USD THB
0.03132
THB USD
พุธ
32.057
USD THB
0.03119
THB USD
พฤหัสบดี
32.080
USD THB
0.03117
THB USD
ศุกร์
32.127
USD THB
0.03113
THB USD
จันทร์
32.269
USD THB
0.03099
THB USD
อังคาร
32.111
USD THB
0.03114
THB USD
พุธ
32.127
USD THB
0.03113
THB USD
พฤหัสบดี
32.127
USD THB
0.03113
THB USD
ศุกร์
31.954
USD THB
0.03130
THB USD
จันทร์
31.927
USD THB
0.03132
THB USD
อังคาร
32.083
USD THB
0.03117
THB USD
พุธ
32.111
USD THB
0.03114
THB USD
พฤหัสบดี
31.983
USD THB
0.03127
THB USD
ศุกร์
32.020
USD THB
0.03123
THB USD
อาทิตย์
32.044
USD THB
0.03121
THB USD
จันทร์
32.026
USD THB
0.03123
THB USD
อังคาร
31.937
USD THB
0.03131
THB USD
พุธ
31.882
USD THB
0.03137
THB USD
พฤหัสบดี
31.946
USD THB
0.03130
THB USD
ศุกร์
32.079
USD THB
0.03117
THB USD
อาทิตย์
31.963
USD THB
0.03129
THB USD
จันทร์
32.042
USD THB
0.03121
THB USD
อังคาร
32.096
USD THB
0.03116
THB USD
พุธ
32.131
USD THB
0.03112
THB USD
พฤหัสบดี
32.160
USD THB
0.03109
THB USD
ศุกร์
32.430
USD THB
0.03084
THB USD
อาทิตย์
32.696
USD THB
0.03059
THB USD
จันทร์
32.737
USD THB
0.03055
THB USD
อังคาร
32.788
USD THB
0.03050
THB USD
พุธ
32.736
USD THB
0.03055
THB USD
พฤหัสบดี
32.971
USD THB
0.03033
THB USD
ศุกร์
32.857
USD THB
0.03043
THB USD
จันทร์
33.023
USD THB
0.03028
THB USD
อังคาร
32.983
USD THB
0.03032
THB USD
พุธ
32.968
USD THB
0.03033
THB USD
พฤหัสบดี
33.064
USD THB
0.03024
THB USD
ศุกร์
33.130
USD THB
0.03018
THB USD
จันทร์
33.124
USD THB
0.03019
THB USD
อังคาร
33.204
USD THB
0.03012
THB USD
พุธ
33.101
USD THB
0.03021
THB USD
พฤหัสบดี
33.260
USD THB
0.03007
THB USD
ศุกร์
33.196
USD THB
0.03012
THB USD
จันทร์
33.126
USD THB
0.03019
THB USD
อังคาร
33.070
USD THB
0.03024
THB USD
พุธ
33.273
USD THB
0.03005
THB USD
พฤหัสบดี
33.226
USD THB
0.03010
THB USD
ศุกร์
33.275
USD THB
0.03005
THB USD
จันทร์
33.282
USD THB
0.03005
THB USD
อังคาร
33.241
USD THB
0.03008
THB USD
พุธ
33.368
USD THB
0.02997
THB USD
พฤหัสบดี
33.396
USD THB
0.02994
THB USD
ศุกร์
33.389
USD THB
0.02995
THB USD
จันทร์
33.366
USD THB
0.02997
THB USD
อังคาร
33.464
USD THB
0.02988
THB USD
พุธ
33.332
USD THB
0.03000
THB USD
พฤหัสบดี
33.297
USD THB
0.03003
THB USD
ศุกร์
33.400
USD THB
0.02994
THB USD
จันทร์
33.397
USD THB
0.02994
THB USD
อังคาร
33.250
USD THB
0.03007
THB USD
พุธ
33.189
USD THB
0.03013
THB USD
พฤหัสบดี
33.217
USD THB
0.03010
THB USD
ศุกร์
33.361
USD THB
0.02998
THB USD
จันทร์
33.288
USD THB
0.03004
THB USD
อังคาร
33.281
USD THB
0.03005
THB USD
พุธ
33.190
USD THB
0.03013
THB USD
พฤหัสบดี
33.183
USD THB
0.03014
THB USD
ศุกร์
33.281
USD THB
0.03005
THB USD
จันทร์
33.373
USD THB
0.02996
THB USD
อังคาร
33.272
USD THB
0.03006
THB USD
พุธ
33.322
USD THB
0.03001
THB USD
พฤหัสบดี
33.241
USD THB
0.03008
THB USD
ศุกร์
33.215
USD THB
0.03011
THB USD
จันทร์
33.172
USD THB
0.03015
THB USD
อังคาร
32.782
USD THB
0.03050
THB USD
พุธ
32.723
USD THB
0.03056
THB USD
พฤหัสบดี
32.817
USD THB
0.03047
THB USD
ศุกร์
32.755
USD THB
0.03053
THB USD
จันทร์
32.607
USD THB
0.03067
THB USD
อังคาร
32.562
USD THB
0.03071
THB USD
พุธ
32.733
USD THB
0.03055
THB USD
พฤหัสบดี
32.710
USD THB
0.03057
THB USD
ศุกร์
32.738
USD THB
0.03055
THB USD
จันทร์
32.702
USD THB
0.03058
THB USD
อังคาร
32.774
USD THB
0.03051
THB USD
พุธ
32.842
USD THB
0.03045
THB USD
พฤหัสบดี
32.831
USD THB
0.03046
THB USD
ศุกร์
32.793
USD THB
0.03049
THB USD
จันทร์
32.890
USD THB
0.03040
THB USD
อังคาร
32.790
USD THB
0.03050
THB USD
พุธ
32.819
USD THB
0.03047
THB USD
พฤหัสบดี
32.654
USD THB
0.03062
THB USD
ศุกร์
32.566
USD THB
0.03071
THB USD
จันทร์
32.680
USD THB
0.03060
THB USD
อังคาร
32.614
USD THB
0.03066
THB USD
พุธ
32.559
USD THB
0.03071
THB USD
พฤหัสบดี
32.393
USD THB
0.03087
THB USD
ศุกร์
32.387
USD THB
0.03088
THB USD
จันทร์
32.457
USD THB
0.03081
THB USD
อังคาร
32.458
USD THB
0.03081
THB USD
ศุกร์
32.373
USD THB
0.03089
THB USD
จันทร์
32.259
USD THB
0.03100
THB USD
อังคาร
32.363
USD THB
0.03090
THB USD
พุธ
32.344
USD THB
0.03092
THB USD
พฤหัสบดี
32.628
USD THB
0.03065
THB USD
ศุกร์
32.824
USD THB
0.03047
THB USD
จันทร์
32.984
USD THB
0.03032
THB USD
อังคาร
32.950
USD THB
0.03035
THB USD
พุธ
32.880
USD THB
0.03041
THB USD
พฤหัสบดี
32.872
USD THB
0.03042
THB USD
ศุกร์
32.731
USD THB
0.03055
THB USD
จันทร์
32.734
USD THB
0.03055
THB USD
อังคาร
32.688
USD THB
0.03059
THB USD
พุธ
32.531
USD THB
0.03074
THB USD
พฤหัสบดี
32.644
USD THB
0.03063
THB USD
ศุกร์
32.599
USD THB
0.03068
THB USD
จันทร์
32.624
USD THB
0.03065
THB USD
อังคาร
32.866
USD THB
0.03043
THB USD
พุธ
32.808
USD THB
0.03048
THB USD
พฤหัสบดี
32.939
USD THB
0.03036
THB USD
ศุกร์
33.063
USD THB
0.03025
THB USD
จันทร์
33.208
USD THB
0.03011
THB USD
อังคาร
33.232
USD THB
0.03009
THB USD
พุธ
33.283
USD THB
0.03005
THB USD
พฤหัสบดี
33.003
USD THB
0.03030
THB USD
ศุกร์
32.874
USD THB
0.03042
THB USD
จันทร์
32.990
USD THB
0.03031
THB USD
อังคาร
32.949
USD THB
0.03035
THB USD
พุธ
32.882
USD THB
0.03041
THB USD
พฤหัสบดี
32.804
USD THB
0.03048
THB USD
ศุกร์
33.034
USD THB
0.03027
THB USD
จันทร์
33.136
USD THB
0.03018
THB USD
อังคาร
32.967
USD THB
0.03033
THB USD
พุธ
32.882
USD THB
0.03041
THB USD
พฤหัสบดี
32.911
USD THB
0.03038
THB USD
ศุกร์
32.978
USD THB
0.03032
THB USD
จันทร์
32.981
USD THB
0.03032
THB USD
อังคาร
32.941
USD THB
0.03036
THB USD
พุธ
32.973
USD THB
0.03033
THB USD
พฤหัสบดี
32.984
USD THB
0.03032
THB USD
ศุกร์
33.011
USD THB
0.03029
THB USD
จันทร์
33.037
USD THB
0.03027
THB USD
อังคาร
33.029
USD THB
0.03028
THB USD
พุธ
33.030
USD THB
0.03028
THB USD
พฤหัสบดี
32.925
USD THB
0.03037
THB USD
ศุกร์
32.887
USD THB
0.03041
THB USD
จันทร์
32.793
USD THB
0.03049
THB USD
อังคาร
32.709
USD THB
0.03057
THB USD
พุธ
32.730
USD THB
0.03055
THB USD
พฤหัสบดี
32.843
USD THB
0.03045
THB USD
ศุกร์
32.835
USD THB
0.03046
THB USD
จันทร์
32.838
USD THB
0.03045
THB USD
อังคาร
32.848
USD THB
0.03044
THB USD
พุธ
32.784
USD THB
0.03050
THB USD
พฤหัสบดี
32.686
USD THB
0.03059
THB USD
ศุกร์
32.788
USD THB
0.03050
THB USD
จันทร์
32.799
USD THB
0.03049
THB USD
อังคาร
32.765
USD THB
0.03052
THB USD
พุธ
32.715
USD THB
0.03057
THB USD
พฤหัสบดี
32.741
USD THB
0.03054
THB USD
ศุกร์
32.680
USD THB
0.03060
THB USD
จันทร์
32.607
USD THB
0.03067
THB USD
อังคาร
32.570
USD THB
0.03070
THB USD
พุธ
32.561
USD THB
0.03071
THB USD
พฤหัสบดี
32.558
USD THB
0.03071
THB USD
ศุกร์
32.396
USD THB
0.03087
THB USD
จันทร์
32.540
USD THB
0.03073
THB USD