อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 29.712 (1/1/2563) เฉลี่ย = 31.285 สูงสุด = 33.010 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
29.712
USD THB
0.03366
THB USD
พฤหัสบดี
30.136
USD THB
0.03318
THB USD
ศุกร์
30.152
USD THB
0.03316
THB USD
จันทร์
30.139
USD THB
0.03318
THB USD
อังคาร
30.171
USD THB
0.03314
THB USD
พุธ
30.352
USD THB
0.03295
THB USD
พฤหัสบดี
30.288
USD THB
0.03302
THB USD
ศุกร์
30.233
USD THB
0.03308
THB USD
จันทร์
30.244
USD THB
0.03306
THB USD
อังคาร
30.276
USD THB
0.03303
THB USD
พุธ
30.250
USD THB
0.03306
THB USD
พฤหัสบดี
30.378
USD THB
0.03292
THB USD
ศุกร์
30.405
USD THB
0.03289
THB USD
จันทร์
30.358
USD THB
0.03294
THB USD
อังคาร
30.392
USD THB
0.03290
THB USD
พุธ
30.391
USD THB
0.03290
THB USD
พฤหัสบดี
30.506
USD THB
0.03278
THB USD
ศุกร์
30.582
USD THB
0.03270
THB USD
จันทร์
30.709
USD THB
0.03256
THB USD
อังคาร
30.891
USD THB
0.03237
THB USD
พุธ
30.988
USD THB
0.03227
THB USD
พฤหัสบดี
31.146
USD THB
0.03211
THB USD
ศุกร์
31.157
USD THB
0.03210
THB USD
จันทร์
31.047
USD THB
0.03221
THB USD
อังคาร
30.968
USD THB
0.03229
THB USD
พุธ
30.976
USD THB
0.03228
THB USD
พฤหัสบดี
31.060
USD THB
0.03220
THB USD
ศุกร์
31.256
USD THB
0.03199
THB USD
จันทร์
31.249
USD THB
0.03200
THB USD
อังคาร
31.294
USD THB
0.03196
THB USD
พุธ
31.169
USD THB
0.03208
THB USD
พฤหัสบดี
31.157
USD THB
0.03210
THB USD
ศุกร์
31.151
USD THB
0.03210
THB USD
จันทร์
31.174
USD THB
0.03208
THB USD
อังคาร
31.232
USD THB
0.03202
THB USD
พุธ
31.177
USD THB
0.03208
THB USD
พฤหัสบดี
31.490
USD THB
0.03176
THB USD
ศุกร์
31.648
USD THB
0.03160
THB USD
จันทร์
31.694
USD THB
0.03155
THB USD
อังคาร
31.729
USD THB
0.03152
THB USD
พุธ
31.825
USD THB
0.03142
THB USD
พฤหัสบดี
31.661
USD THB
0.03158
THB USD
ศุกร์
31.545
USD THB
0.03170
THB USD
จันทร์
31.469
USD THB
0.03178
THB USD
อังคาร
31.546
USD THB
0.03170
THB USD
พุธ
31.304
USD THB
0.03194
THB USD
พฤหัสบดี
31.565
USD THB
0.03168
THB USD
ศุกร์
31.416
USD THB
0.03183
THB USD
จันทร์
31.467
USD THB
0.03178
THB USD
อังคาร
31.485
USD THB
0.03176
THB USD
พุธ
31.376
USD THB
0.03187
THB USD
พฤหัสบดี
31.623
USD THB
0.03162
THB USD
ศุกร์
31.851
USD THB
0.03140
THB USD
จันทร์
32.140
USD THB
0.03111
THB USD
อังคาร
32.337
USD THB
0.03092
THB USD
พุธ
32.425
USD THB
0.03084
THB USD
พฤหัสบดี
32.587
USD THB
0.03069
THB USD
ศุกร์
32.597
USD THB
0.03068
THB USD
จันทร์
32.920
USD THB
0.03038
THB USD
อังคาร
32.742
USD THB
0.03054
THB USD
พุธ
32.803
USD THB
0.03049
THB USD
พฤหัสบดี
32.656
USD THB
0.03062
THB USD
ศุกร์
32.517
USD THB
0.03075
THB USD
จันทร์
32.675
USD THB
0.03060
THB USD
อังคาร
32.791
USD THB
0.03050
THB USD
พุธ
32.931
USD THB
0.03037
THB USD
พฤหัสบดี
32.940
USD THB
0.03036
THB USD
ศุกร์
33.010
USD THB
0.03029
THB USD
จันทร์
32.856
USD THB
0.03044
THB USD
อังคาร
32.737
USD THB
0.03055
THB USD
พุธ
32.766
USD THB
0.03052
THB USD
พฤหัสบดี
32.827
USD THB
0.03046
THB USD
ศุกร์
32.648
USD THB
0.03063
THB USD
จันทร์
32.678
USD THB
0.03060
THB USD
อังคาร
32.733
USD THB
0.03055
THB USD
พุธ
32.636
USD THB
0.03064
THB USD
พฤหัสบดี
32.675
USD THB
0.03060
THB USD
ศุกร์
32.544
USD THB
0.03073
THB USD
จันทร์
32.497
USD THB
0.03077
THB USD
อังคาร
32.537
USD THB
0.03073
THB USD
พุธ
32.332
USD THB
0.03093
THB USD
พฤหัสบดี
32.344
USD THB
0.03092
THB USD
ศุกร์
32.427
USD THB
0.03084
THB USD
จันทร์
32.489
USD THB
0.03078
THB USD
อังคาร
32.431
USD THB
0.03083
THB USD
พุธ
32.419
USD THB
0.03085
THB USD
พฤหัสบดี
32.356
USD THB
0.03091
THB USD
ศุกร์
32.367
USD THB
0.03090
THB USD
จันทร์
32.379
USD THB
0.03088
THB USD
อังคาร
32.408
USD THB
0.03086
THB USD
พุธ
32.421
USD THB
0.03084
THB USD
พฤหัสบดี
32.406
USD THB
0.03086
THB USD
ศุกร์
32.222
USD THB
0.03104
THB USD
จันทร์
32.210
USD THB
0.03105
THB USD
อังคาร
32.081
USD THB
0.03117
THB USD
พุธ
32.051
USD THB
0.03120
THB USD
พฤหัสบดี
32.129
USD THB
0.03112
THB USD
ศุกร์
32.083
USD THB
0.03117
THB USD
จันทร์
32.011
USD THB
0.03124
THB USD
อังคาร
31.906
USD THB
0.03134
THB USD
พุธ
31.815
USD THB
0.03143
THB USD
พฤหัสบดี
31.823
USD THB
0.03142
THB USD
ศุกร์
31.894
USD THB
0.03135
THB USD
จันทร์
31.972
USD THB
0.03128
THB USD
อังคาร
31.869
USD THB
0.03138
THB USD
พุธ
31.881
USD THB
0.03137
THB USD
พฤหัสบดี
31.868
USD THB
0.03138
THB USD
ศุกร์
31.811
USD THB
0.03144
THB USD
จันทร์
31.679
USD THB
0.03157
THB USD
อังคาร
31.548
USD THB
0.03170
THB USD
พุธ
31.546
USD THB
0.03170
THB USD
พฤหัสบดี
31.609
USD THB
0.03164
THB USD
ศุกร์
31.456
USD THB
0.03179
THB USD
จันทร์
31.438
USD THB
0.03181
THB USD
อังคาร
31.359
USD THB
0.03189
THB USD
พุธ
31.149
USD THB
0.03210
THB USD
พฤหัสบดี
30.943
USD THB
0.03232
THB USD
ศุกร์
30.961
USD THB
0.03230
THB USD
จันทร์
31.138
USD THB
0.03211
THB USD
อังคาร
31.097
USD THB
0.03216
THB USD
พุธ
31.220
USD THB
0.03203
THB USD
พฤหัสบดี
31.079
USD THB
0.03218
THB USD
ศุกร์
31.019
USD THB
0.03224
THB USD
จันทร์
31.041
USD THB
0.03222
THB USD
อังคาร
30.946
USD THB
0.03231
THB USD
พุธ
30.818
USD THB
0.03245
THB USD
พฤหัสบดี
30.934
USD THB
0.03233
THB USD
ศุกร์
30.911
USD THB
0.03235
THB USD
จันทร์
30.856
USD THB
0.03241
THB USD
อังคาร
30.932
USD THB
0.03233
THB USD
พุธ
30.972
USD THB
0.03229
THB USD
พฤหัสบดี
31.073
USD THB
0.03218
THB USD
ศุกร์
31.120
USD THB
0.03213
THB USD
จันทร์
31.078
USD THB
0.03218
THB USD
อังคาร
31.260
USD THB
0.03199
THB USD
พุธ
31.226
USD THB
0.03203
THB USD
พฤหัสบดี
31.184
USD THB
0.03207
THB USD
ศุกร์
31.266
USD THB
0.03198
THB USD
จันทร์
31.390
USD THB
0.03186
THB USD
อังคาร
31.561
USD THB
0.03168
THB USD
พุธ
31.485
USD THB
0.03176
THB USD
พฤหัสบดี
31.692
USD THB
0.03155
THB USD
ศุกร์
31.705
USD THB
0.03154
THB USD
จันทร์
31.796
USD THB
0.03145
THB USD
อังคาร
31.666
USD THB
0.03158
THB USD
พุธ
31.582
USD THB
0.03166
THB USD
พฤหัสบดี
31.689
USD THB
0.03156
THB USD
ศุกร์
31.710
USD THB
0.03154
THB USD
จันทร์
31.528
USD THB
0.03172
THB USD
อังคาร
31.521
USD THB
0.03173
THB USD
พุธ
31.431
USD THB
0.03182
THB USD
พฤหัสบดี
31.441
USD THB
0.03181
THB USD
ศุกร์
31.189
USD THB
0.03206
THB USD
จันทร์
31.229
USD THB
0.03202
THB USD
อังคาร
31.120
USD THB
0.03213
THB USD
พุธ
31.011
USD THB
0.03225
THB USD
พฤหัสบดี
31.125
USD THB
0.03213
THB USD
ศุกร์
31.132
USD THB
0.03212
THB USD
จันทร์
31.129
USD THB
0.03212
THB USD
อังคาร
31.074
USD THB
0.03218
THB USD
พุธ
31.064
USD THB
0.03219
THB USD
พฤหัสบดี
31.056
USD THB
0.03220
THB USD
ศุกร์
31.112
USD THB
0.03214
THB USD
จันทร์
31.223
USD THB
0.03203
THB USD
อังคาร
31.128
USD THB
0.03213
THB USD
พุธ
31.222
USD THB
0.03203
THB USD
พฤหัสบดี
31.443
USD THB
0.03180
THB USD
ศุกร์
31.542
USD THB
0.03170
THB USD
จันทร์
31.426
USD THB
0.03182
THB USD
อังคาร
31.508
USD THB
0.03174
THB USD
พุธ
31.328
USD THB
0.03192
THB USD
พฤหัสบดี
31.287
USD THB
0.03196
THB USD
ศุกร์
31.128
USD THB
0.03213
THB USD
จันทร์
31.076
USD THB
0.03218
THB USD
อังคาร
31.063
USD THB
0.03219
THB USD
พุธ
31.235
USD THB
0.03202
THB USD
พฤหัสบดี
31.463
USD THB
0.03178
THB USD
ศุกร์
31.373
USD THB
0.03187
THB USD
จันทร์
31.372
USD THB
0.03188
THB USD
อังคาร
31.416
USD THB
0.03183
THB USD
พุธ
31.397
USD THB
0.03185
THB USD
พฤหัสบดี
31.321
USD THB
0.03193
THB USD
ศุกร์
31.346
USD THB
0.03190
THB USD
จันทร์
31.337
USD THB
0.03191
THB USD
อังคาร
31.151
USD THB
0.03210
THB USD
พุธ
31.123
USD THB
0.03213
THB USD
พฤหัสบดี
31.222
USD THB
0.03203
THB USD
ศุกร์
31.126
USD THB
0.03213
THB USD
จันทร์
31.230
USD THB
0.03202
THB USD
อังคาร
31.359
USD THB
0.03189
THB USD
พุธ
31.473
USD THB
0.03177
THB USD
พฤหัสบดี
31.609
USD THB
0.03164
THB USD
ศุกร์
31.632
USD THB
0.03161
THB USD
จันทร์
31.702
USD THB
0.03154
THB USD
อังคาร
31.594
USD THB
0.03165
THB USD
พุธ
31.653
USD THB
0.03159
THB USD
พฤหัสบดี
31.575
USD THB
0.03167
THB USD
ศุกร์
31.561
USD THB
0.03168
THB USD
จันทร์
31.434
USD THB
0.03181
THB USD
อังคาร
31.220
USD THB
0.03203
THB USD
พุธ
31.221
USD THB
0.03203
THB USD
พฤหัสบดี
31.192
USD THB
0.03206
THB USD
ศุกร์
31.063
USD THB
0.03219
THB USD
จันทร์
31.164
USD THB
0.03209
THB USD
อังคาร
31.110
USD THB
0.03214
THB USD
พุธ
31.192
USD THB
0.03206
THB USD
พฤหัสบดี
31.202
USD THB
0.03205
THB USD
ศุกร์
31.184
USD THB
0.03207
THB USD
จันทร์
31.168
USD THB
0.03208
THB USD
อังคาร
31.285
USD THB
0.03196
THB USD
พุธ
31.240
USD THB
0.03201
THB USD
พฤหัสบดี
31.291
USD THB
0.03196
THB USD
ศุกร์
31.244
USD THB
0.03201
THB USD
จันทร์
31.225
USD THB
0.03203
THB USD
อังคาร
31.220
USD THB
0.03203
THB USD
พุธ
31.199
USD THB
0.03205
THB USD
พฤหัสบดี
31.259
USD THB
0.03199
THB USD
ศุกร์
31.166
USD THB
0.03209
THB USD
จันทร์
31.121
USD THB
0.03213
THB USD
อังคาร
31.050
USD THB
0.03221
THB USD
พุธ
31.112
USD THB
0.03214
THB USD
พฤหัสบดี
30.810
USD THB
0.03246
THB USD
ศุกร์
30.540
USD THB
0.03274
THB USD
จันทร์
30.505
USD THB
0.03278
THB USD
อังคาร
30.451
USD THB
0.03284
THB USD
พุธ
30.278
USD THB
0.03303
THB USD
พฤหัสบดี
30.245
USD THB
0.03306
THB USD
ศุกร์
30.156
USD THB
0.03316
THB USD
จันทร์
30.259
USD THB
0.03305
THB USD
อังคาร
30.152
USD THB
0.03316
THB USD
พุธ
30.269
USD THB
0.03304
THB USD
พฤหัสบดี
30.430
USD THB
0.03286
THB USD
ศุกร์
30.312
USD THB
0.03299
THB USD
จันทร์
30.291
USD THB
0.03301
THB USD
อังคาร
30.378
USD THB
0.03292
THB USD
พุธ
30.344
USD THB
0.03296
THB USD
พฤหัสบดี
30.283
USD THB
0.03302
THB USD
ศุกร์
30.318
USD THB
0.03298
THB USD
จันทร์
30.249
USD THB
0.03306
THB USD
อังคาร
30.251
USD THB
0.03306
THB USD
พุธ
30.235
USD THB
0.03307
THB USD
พฤหัสบดี
30.186
USD THB
0.03313
THB USD
ศุกร์
30.145
USD THB
0.03317
THB USD
จันทร์
30.233
USD THB
0.03308
THB USD
อังคาร
30.067
USD THB
0.03326
THB USD
พุธ
30.060
USD THB
0.03327
THB USD
พฤหัสบดี
30.054
USD THB
0.03327
THB USD
ศุกร์
30.084
USD THB
0.03324
THB USD
จันทร์
30.082
USD THB
0.03324
THB USD
อังคาร
30.050
USD THB
0.03328
THB USD
พุธ
29.972
USD THB
0.03336
THB USD
พฤหัสบดี
29.861
USD THB
0.03349
THB USD
ศุกร์
29.808
USD THB
0.03355
THB USD
จันทร์
30.107
USD THB
0.03321
THB USD
อังคาร
30.195
USD THB
0.03312
THB USD
พุธ
30.211
USD THB
0.03310
THB USD
พฤหัสบดี
30.084
USD THB
0.03324
THB USD
ศุกร์
30.032
USD THB
0.03330
THB USD
จันทร์
30.144
USD THB
0.03317
THB USD
อังคาร
30.034
USD THB
0.03330
THB USD
พุธ
29.932
USD THB
0.03341
THB USD
พฤหัสบดี
29.935
USD THB
0.03341
THB USD