อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 29.753 (31/12/2562) เฉลี่ย = 31.048 สูงสุด = 32.299 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
32.270
USD THB
0.03099
THB USD
พุธ
32.299
USD THB
0.03096
THB USD
พฤหัสบดี
32.060
USD THB
0.03119
THB USD
ศุกร์
32.080
USD THB
0.03117
THB USD
จันทร์
32.023
USD THB
0.03123
THB USD
อังคาร
32.087
USD THB
0.03117
THB USD
พุธ
32.033
USD THB
0.03122
THB USD
พฤหัสบดี
31.933
USD THB
0.03132
THB USD
ศุกร์
31.888
USD THB
0.03136
THB USD
จันทร์
31.934
USD THB
0.03131
THB USD
อังคาร
31.899
USD THB
0.03135
THB USD
พุธ
31.701
USD THB
0.03154
THB USD
พฤหัสบดี
31.726
USD THB
0.03152
THB USD
ศุกร์
31.732
USD THB
0.03151
THB USD
จันทร์
31.771
USD THB
0.03147
THB USD
อังคาร
31.825
USD THB
0.03142
THB USD
พุธ
31.747
USD THB
0.03150
THB USD
พฤหัสบดี
31.744
USD THB
0.03150
THB USD
ศุกร์
31.650
USD THB
0.03160
THB USD
จันทร์
31.557
USD THB
0.03169
THB USD
อังคาร
31.519
USD THB
0.03173
THB USD
พุธ
31.369
USD THB
0.03188
THB USD
พฤหัสบดี
31.250
USD THB
0.03200
THB USD
ศุกร์
31.283
USD THB
0.03197
THB USD
จันทร์
31.328
USD THB
0.03192
THB USD
อังคาร
31.289
USD THB
0.03196
THB USD
พุธ
31.235
USD THB
0.03202
THB USD
พฤหัสบดี
31.260
USD THB
0.03199
THB USD
ศุกร์
31.466
USD THB
0.03178
THB USD
จันทร์
31.400
USD THB
0.03185
THB USD
อังคาร
31.336
USD THB
0.03191
THB USD
พุธ
31.335
USD THB
0.03191
THB USD
พฤหัสบดี
31.339
USD THB
0.03191
THB USD
ศุกร์
31.270
USD THB
0.03198
THB USD
จันทร์
31.230
USD THB
0.03202
THB USD
อังคาร
31.211
USD THB
0.03204
THB USD
พุธ
31.090
USD THB
0.03216
THB USD
พฤหัสบดี
31.178
USD THB
0.03207
THB USD
ศุกร์
31.337
USD THB
0.03191
THB USD
จันทร์
31.269
USD THB
0.03198
THB USD
อังคาร
31.303
USD THB
0.03195
THB USD
พุธ
31.382
USD THB
0.03187
THB USD
พฤหัสบดี
31.490
USD THB
0.03176
THB USD
ศุกร์
31.708
USD THB
0.03154
THB USD
จันทร์
31.861
USD THB
0.03139
THB USD
อังคาร
31.814
USD THB
0.03143
THB USD
พุธ
31.864
USD THB
0.03138
THB USD
พฤหัสบดี
31.802
USD THB
0.03144
THB USD
ศุกร์
31.775
USD THB
0.03147
THB USD
จันทร์
31.735
USD THB
0.03151
THB USD
อังคาร
31.637
USD THB
0.03161
THB USD
พุธ
31.600
USD THB
0.03165
THB USD
พฤหัสบดี
31.788
USD THB
0.03146
THB USD
ศุกร์
31.702
USD THB
0.03154
THB USD
จันทร์
31.694
USD THB
0.03155
THB USD
อังคาร
31.669
USD THB
0.03158
THB USD
พุธ
31.750
USD THB
0.03150
THB USD
พฤหัสบดี
31.703
USD THB
0.03154
THB USD
ศุกร์
31.692
USD THB
0.03155
THB USD
จันทร์
31.599
USD THB
0.03165
THB USD
อังคาร
31.632
USD THB
0.03161
THB USD
พุธ
31.822
USD THB
0.03142
THB USD
พฤหัสบดี
31.783
USD THB
0.03146
THB USD
ศุกร์
31.735
USD THB
0.03151
THB USD
จันทร์
31.724
USD THB
0.03152
THB USD
อังคาร
31.749
USD THB
0.03150
THB USD
พุธ
31.739
USD THB
0.03151
THB USD
พฤหัสบดี
31.769
USD THB
0.03148
THB USD
ศุกร์
31.894
USD THB
0.03135
THB USD
จันทร์
31.950
USD THB
0.03130
THB USD
อังคาร
31.780
USD THB
0.03147
THB USD
พุธ
31.776
USD THB
0.03147
THB USD
พฤหัสบดี
31.790
USD THB
0.03146
THB USD
ศุกร์
31.769
USD THB
0.03148
THB USD
จันทร์
31.766
USD THB
0.03148
THB USD
อังคาร
31.816
USD THB
0.03143
THB USD
พุธ
31.774
USD THB
0.03147
THB USD
พฤหัสบดี
31.818
USD THB
0.03143
THB USD
ศุกร์
31.820
USD THB
0.03143
THB USD
จันทร์
31.837
USD THB
0.03141
THB USD
อังคาร
31.948
USD THB
0.03130
THB USD
พุธ
32.014
USD THB
0.03124
THB USD
พฤหัสบดี
32.101
USD THB
0.03115
THB USD
ศุกร์
31.984
USD THB
0.03127
THB USD
จันทร์
31.931
USD THB
0.03132
THB USD
อังคาร
31.932
USD THB
0.03132
THB USD
พุธ
31.912
USD THB
0.03134
THB USD
พฤหัสบดี
32.028
USD THB
0.03122
THB USD
ศุกร์
32.027
USD THB
0.03122
THB USD
จันทร์
31.889
USD THB
0.03136
THB USD
อังคาร
31.901
USD THB
0.03135
THB USD
พุธ
31.796
USD THB
0.03145
THB USD
พฤหัสบดี
31.781
USD THB
0.03147
THB USD
ศุกร์
31.571
USD THB
0.03167
THB USD
จันทร์
31.683
USD THB
0.03156
THB USD
อังคาร
31.501
USD THB
0.03174
THB USD
พุธ
31.601
USD THB
0.03164
THB USD
พฤหัสบดี
31.577
USD THB
0.03167
THB USD
ศุกร์
31.751
USD THB
0.03150
THB USD
จันทร์
31.849
USD THB
0.03140
THB USD
อังคาร
31.939
USD THB
0.03131
THB USD
พุธ
31.932
USD THB
0.03132
THB USD
พฤหัสบดี
31.975
USD THB
0.03127
THB USD
ศุกร์
31.837
USD THB
0.03141
THB USD
จันทร์
31.838
USD THB
0.03141
THB USD
อังคาร
31.820
USD THB
0.03143
THB USD
พุธ
31.810
USD THB
0.03144
THB USD
พฤหัสบดี
31.800
USD THB
0.03145
THB USD
ศุกร์
31.695
USD THB
0.03155
THB USD
จันทร์
31.436
USD THB
0.03181
THB USD
อังคาร
31.306
USD THB
0.03194
THB USD
พุธ
31.343
USD THB
0.03190
THB USD
พฤหัสบดี
31.347
USD THB
0.03190
THB USD
ศุกร์
31.340
USD THB
0.03191
THB USD
จันทร์
31.328
USD THB
0.03192
THB USD
อังคาร
31.305
USD THB
0.03194
THB USD
พุธ
31.237
USD THB
0.03201
THB USD
พฤหัสบดี
31.244
USD THB
0.03201
THB USD
ศุกร์
31.170
USD THB
0.03208
THB USD
จันทร์
31.340
USD THB
0.03191
THB USD
อังคาร
31.220
USD THB
0.03203
THB USD
พุธ
31.249
USD THB
0.03200
THB USD
พฤหัสบดี
30.856
USD THB
0.03241
THB USD
ศุกร์
30.720
USD THB
0.03255
THB USD
อาทิตย์
30.786
USD THB
0.03248
THB USD
จันทร์
30.663
USD THB
0.03261
THB USD
อังคาร
30.707
USD THB
0.03257
THB USD
พุธ
30.771
USD THB
0.03250
THB USD
พฤหัสบดี
30.788
USD THB
0.03248
THB USD
ศุกร์
30.683
USD THB
0.03259
THB USD
จันทร์
30.648
USD THB
0.03263
THB USD
พุธ
30.565
USD THB
0.03272
THB USD
พฤหัสบดี
30.649
USD THB
0.03263
THB USD
ศุกร์
30.667
USD THB
0.03261
THB USD
จันทร์
30.797
USD THB
0.03247
THB USD
อังคาร
30.836
USD THB
0.03243
THB USD
พุธ
30.824
USD THB
0.03244
THB USD
พฤหัสบดี
30.617
USD THB
0.03266
THB USD
ศุกร์
30.910
USD THB
0.03235
THB USD
จันทร์
30.910
USD THB
0.03235
THB USD
อังคาร
30.897
USD THB
0.03237
THB USD
พุธ
30.937
USD THB
0.03232
THB USD
พฤหัสบดี
30.892
USD THB
0.03237
THB USD
ศุกร์
30.774
USD THB
0.03250
THB USD
จันทร์
30.853
USD THB
0.03241
THB USD
อังคาร
30.909
USD THB
0.03235
THB USD
พุธ
30.878
USD THB
0.03239
THB USD
พฤหัสบดี
30.897
USD THB
0.03237
THB USD
ศุกร์
30.902
USD THB
0.03236
THB USD
จันทร์
30.857
USD THB
0.03241
THB USD
อังคาร
30.816
USD THB
0.03245
THB USD
พุธ
30.753
USD THB
0.03252
THB USD
พฤหัสบดี
30.883
USD THB
0.03238
THB USD
ศุกร์
30.771
USD THB
0.03250
THB USD
จันทร์
30.795
USD THB
0.03247
THB USD
อังคาร
30.767
USD THB
0.03250
THB USD
พุธ
30.799
USD THB
0.03247
THB USD
พฤหัสบดี
30.760
USD THB
0.03251
THB USD
ศุกร์
30.724
USD THB
0.03255
THB USD
จันทร์
30.835
USD THB
0.03243
THB USD
อังคาร
30.846
USD THB
0.03242
THB USD
พุธ
30.832
USD THB
0.03243
THB USD
พฤหัสบดี
30.880
USD THB
0.03238
THB USD
ศุกร์
30.901
USD THB
0.03236
THB USD
จันทร์
30.839
USD THB
0.03243
THB USD
อังคาร
30.789
USD THB
0.03248
THB USD
พุธ
30.779
USD THB
0.03249
THB USD
พฤหัสบดี
30.819
USD THB
0.03245
THB USD
ศุกร์
30.726
USD THB
0.03255
THB USD
จันทร์
30.604
USD THB
0.03268
THB USD
อังคาร
30.569
USD THB
0.03271
THB USD
พุธ
30.620
USD THB
0.03266
THB USD
พฤหัสบดี
30.610
USD THB
0.03267
THB USD
ศุกร์
30.585
USD THB
0.03270
THB USD
จันทร์
30.639
USD THB
0.03264
THB USD
อังคาร
30.670
USD THB
0.03261
THB USD
พุธ
30.604
USD THB
0.03268
THB USD
พฤหัสบดี
30.560
USD THB
0.03272
THB USD
ศุกร์
30.671
USD THB
0.03260
THB USD
จันทร์
30.639
USD THB
0.03264
THB USD
อังคาร
30.620
USD THB
0.03266
THB USD
พุธ
30.587
USD THB
0.03269
THB USD
พฤหัสบดี
30.456
USD THB
0.03283
THB USD
ศุกร์
30.423
USD THB
0.03287
THB USD
จันทร์
30.528
USD THB
0.03276
THB USD
อังคาร
30.569
USD THB
0.03271
THB USD
พุธ
30.535
USD THB
0.03275
THB USD
พฤหัสบดี
30.545
USD THB
0.03274
THB USD
ศุกร์
30.472
USD THB
0.03282
THB USD
จันทร์
30.514
USD THB
0.03277
THB USD
อังคาร
30.563
USD THB
0.03272
THB USD
พุธ
30.556
USD THB
0.03273
THB USD
พฤหัสบดี
30.631
USD THB
0.03265
THB USD
ศุกร์
30.639
USD THB
0.03264
THB USD
จันทร์
30.587
USD THB
0.03269
THB USD
อังคาร
30.675
USD THB
0.03260
THB USD
พุธ
30.653
USD THB
0.03262
THB USD
พฤหัสบดี
30.563
USD THB
0.03272
THB USD
ศุกร์
30.414
USD THB
0.03288
THB USD
จันทร์
30.444
USD THB
0.03285
THB USD
อังคาร
30.413
USD THB
0.03288
THB USD
พุธ
30.334
USD THB
0.03297
THB USD
พฤหัสบดี
30.399
USD THB
0.03290
THB USD
ศุกร์
30.409
USD THB
0.03289
THB USD
จันทร์
30.395
USD THB
0.03290
THB USD
อังคาร
30.374
USD THB
0.03292
THB USD
พุธ
30.413
USD THB
0.03288
THB USD
พฤหัสบดี
30.305
USD THB
0.03300
THB USD
ศุกร์
30.297
USD THB
0.03301
THB USD
จันทร์
30.260
USD THB
0.03305
THB USD
อังคาร
30.298
USD THB
0.03301
THB USD
พุธ
30.320
USD THB
0.03298
THB USD
พฤหัสบดี
30.272
USD THB
0.03303
THB USD
ศุกร์
30.169
USD THB
0.03315
THB USD
จันทร์
30.189
USD THB
0.03312
THB USD
อังคาร
30.197
USD THB
0.03312
THB USD
พุธ
30.217
USD THB
0.03309
THB USD
พฤหัสบดี
30.178
USD THB
0.03314
THB USD
ศุกร์
30.162
USD THB
0.03315
THB USD
จันทร์
30.197
USD THB
0.03312
THB USD
อังคาร
30.188
USD THB
0.03313
THB USD
พุธ
30.308
USD THB
0.03299
THB USD
พฤหัสบดี
30.340
USD THB
0.03296
THB USD
ศุกร์
30.352
USD THB
0.03295
THB USD
จันทร์
30.332
USD THB
0.03297
THB USD
อังคาร
30.352
USD THB
0.03295
THB USD
พุธ
30.253
USD THB
0.03305
THB USD
พฤหัสบดี
30.204
USD THB
0.03311
THB USD
ศุกร์
30.252
USD THB
0.03306
THB USD
จันทร์
30.251
USD THB
0.03306
THB USD
อังคาร
30.212
USD THB
0.03310
THB USD
พุธ
30.183
USD THB
0.03313
THB USD
พฤหัสบดี
30.206
USD THB
0.03311
THB USD
ศุกร์
30.195
USD THB
0.03312
THB USD
จันทร์
30.225
USD THB
0.03309
THB USD
อังคาร
30.213
USD THB
0.03310
THB USD
พุธ
30.233
USD THB
0.03308
THB USD
พฤหัสบดี
30.240
USD THB
0.03307
THB USD
ศุกร์
30.214
USD THB
0.03310
THB USD
จันทร์
30.286
USD THB
0.03302
THB USD
อังคาร
30.275
USD THB
0.03303
THB USD
พุธ
30.296
USD THB
0.03301
THB USD
พฤหัสบดี
30.349
USD THB
0.03295
THB USD
ศุกร์
30.332
USD THB
0.03297
THB USD
จันทร์
30.310
USD THB
0.03299
THB USD
อังคาร
30.304
USD THB
0.03300
THB USD
พุธ
30.259
USD THB
0.03305
THB USD
พฤหัสบดี
30.166
USD THB
0.03315
THB USD
ศุกร์
30.200
USD THB
0.03311
THB USD
จันทร์
30.234
USD THB
0.03308
THB USD
อังคาร
30.210
USD THB
0.03310
THB USD
พุธ
30.216
USD THB
0.03310
THB USD
พฤหัสบดี
30.185
USD THB
0.03313
THB USD
ศุกร์
30.192
USD THB
0.03312
THB USD
จันทร์
30.180
USD THB
0.03314
THB USD
อังคาร
30.157
USD THB
0.03316
THB USD
พุธ
30.139
USD THB
0.03318
THB USD
พฤหัสบดี
30.128
USD THB
0.03319
THB USD
ศุกร์
30.128
USD THB
0.03319
THB USD
จันทร์
29.929
USD THB
0.03341
THB USD
อังคาร
29.753
USD THB
0.03361
THB USD