อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 29.864 (15/2/2564) เฉลี่ย = 31.999 สูงสุด = 33.921 (6/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
30.196
USD THB
0.03312
THB USD
จันทร์
29.891
USD THB
0.03345
THB USD
อังคาร
29.949
USD THB
0.03339
THB USD
พุธ
29.875
USD THB
0.03347
THB USD
พฤหัสบดี
30.050
USD THB
0.03328
THB USD
ศุกร์
30.060
USD THB
0.03327
THB USD
จันทร์
30.120
USD THB
0.03320
THB USD
อังคาร
30.150
USD THB
0.03317
THB USD
พุธ
30.045
USD THB
0.03328
THB USD
พฤหัสบดี
29.987
USD THB
0.03335
THB USD
ศุกร์
30.035
USD THB
0.03329
THB USD
จันทร์
30.091
USD THB
0.03323
THB USD
อังคาร
30.020
USD THB
0.03331
THB USD
พุธ
29.964
USD THB
0.03337
THB USD
พฤหัสบดี
29.933
USD THB
0.03341
THB USD
ศุกร์
29.988
USD THB
0.03335
THB USD
จันทร์
29.956
USD THB
0.03338
THB USD
อังคาร
29.986
USD THB
0.03335
THB USD
พุธ
29.986
USD THB
0.03335
THB USD
พฤหัสบดี
30.018
USD THB
0.03331
THB USD
ศุกร์
29.898
USD THB
0.03345
THB USD
จันทร์
29.973
USD THB
0.03336
THB USD
อังคาร
29.992
USD THB
0.03334
THB USD
พุธ
30.036
USD THB
0.03329
THB USD
พฤหัสบดี
30.066
USD THB
0.03326
THB USD
ศุกร์
30.089
USD THB
0.03323
THB USD
จันทร์
30.022
USD THB
0.03331
THB USD
อังคาร
29.955
USD THB
0.03338
THB USD
พุธ
29.915
USD THB
0.03343
THB USD
พฤหัสบดี
29.877
USD THB
0.03347
THB USD
ศุกร์
29.867
USD THB
0.03348
THB USD
จันทร์
29.864
USD THB
0.03349
THB USD
อังคาร
29.873
USD THB
0.03347
THB USD
พุธ
29.975
USD THB
0.03336
THB USD
พฤหัสบดี
30.013
USD THB
0.03332
THB USD
ศุกร์
29.971
USD THB
0.03337
THB USD
จันทร์
30.029
USD THB
0.03330
THB USD
อังคาร
30.035
USD THB
0.03329
THB USD
พุธ
30.024
USD THB
0.03331
THB USD
พฤหัสบดี
30.120
USD THB
0.03320
THB USD
ศุกร์
30.371
USD THB
0.03293
THB USD
จันทร์
30.188
USD THB
0.03313
THB USD
อังคาร
30.283
USD THB
0.03302
THB USD
พุธ
30.308
USD THB
0.03300
THB USD
พฤหัสบดี
30.354
USD THB
0.03294
THB USD
ศุกร์
30.506
USD THB
0.03278
THB USD
จันทร์
30.776
USD THB
0.03249
THB USD
อังคาร
30.743
USD THB
0.03253
THB USD
พุธ
30.717
USD THB
0.03255
THB USD
พฤหัสบดี
30.545
USD THB
0.03274
THB USD
ศุกร์
30.775
USD THB
0.03249
THB USD
จันทร์
30.731
USD THB
0.03254
THB USD
อังคาร
30.754
USD THB
0.03252
THB USD
พุธ
30.786
USD THB
0.03248
THB USD
พฤหัสบดี
30.812
USD THB
0.03245
THB USD
ศุกร์
30.835
USD THB
0.03243
THB USD
จันทร์
30.900
USD THB
0.03236
THB USD
อังคาร
30.982
USD THB
0.03228
THB USD
พุธ
31.027
USD THB
0.03223
THB USD
พฤหัสบดี
31.082
USD THB
0.03217
THB USD
ศุกร์
31.096
USD THB
0.03216
THB USD
จันทร์
31.179
USD THB
0.03207
THB USD
อังคาร
31.256
USD THB
0.03199
THB USD
พุธ
31.259
USD THB
0.03199
THB USD
พฤหัสบดี
31.323
USD THB
0.03193
THB USD
ศุกร์
31.205
USD THB
0.03205
THB USD
จันทร์
31.388
USD THB
0.03186
THB USD
อังคาร
31.384
USD THB
0.03186
THB USD
พุธ
31.332
USD THB
0.03192
THB USD
พฤหัสบดี
31.472
USD THB
0.03177
THB USD
ศุกร์
31.442
USD THB
0.03180
THB USD
จันทร์
31.512
USD THB
0.03173
THB USD
อังคาร
31.582
USD THB
0.03166
THB USD
พุธ
31.384
USD THB
0.03186
THB USD
พฤหัสบดี
31.282
USD THB
0.03197
THB USD
ศุกร์
31.218
USD THB
0.03203
THB USD
จันทร์
31.198
USD THB
0.03205
THB USD
อังคาร
31.269
USD THB
0.03198
THB USD
พุธ
31.350
USD THB
0.03190
THB USD
พฤหัสบดี
31.325
USD THB
0.03192
THB USD
ศุกร์
31.381
USD THB
0.03187
THB USD
จันทร์
31.422
USD THB
0.03183
THB USD
อังคาร
31.383
USD THB
0.03186
THB USD
พุธ
31.365
USD THB
0.03188
THB USD
พฤหัสบดี
31.208
USD THB
0.03204
THB USD
ศุกร์
31.168
USD THB
0.03208
THB USD
จันทร์
31.190
USD THB
0.03206
THB USD
อังคาร
31.164
USD THB
0.03209
THB USD
พุธ
31.112
USD THB
0.03214
THB USD
พฤหัสบดี
31.244
USD THB
0.03201
THB USD
ศุกร์
31.163
USD THB
0.03209
THB USD
จันทร์
31.085
USD THB
0.03217
THB USD
อังคาร
31.078
USD THB
0.03218
THB USD
พุธ
31.229
USD THB
0.03202
THB USD
พฤหัสบดี
31.356
USD THB
0.03189
THB USD
ศุกร์
31.347
USD THB
0.03190
THB USD
จันทร์
31.418
USD THB
0.03183
THB USD
อังคาร
31.466
USD THB
0.03178
THB USD
พุธ
31.440
USD THB
0.03181
THB USD
พฤหัสบดี
31.386
USD THB
0.03186
THB USD
ศุกร์
31.391
USD THB
0.03186
THB USD
จันทร์
31.363
USD THB
0.03189
THB USD
อังคาร
31.382
USD THB
0.03187
THB USD
พุธ
31.251
USD THB
0.03200
THB USD
พฤหัสบดี
31.298
USD THB
0.03195
THB USD
ศุกร์
31.263
USD THB
0.03199
THB USD
จันทร์
31.185
USD THB
0.03207
THB USD
อังคาร
31.176
USD THB
0.03208
THB USD
พุธ
31.168
USD THB
0.03208
THB USD
พฤหัสบดี
31.138
USD THB
0.03211
THB USD
ศุกร์
31.275
USD THB
0.03197
THB USD
จันทร์
31.188
USD THB
0.03206
THB USD
อังคาร
31.193
USD THB
0.03206
THB USD
พุธ
31.163
USD THB
0.03209
THB USD
พฤหัสบดี
31.171
USD THB
0.03208
THB USD
ศุกร์
31.058
USD THB
0.03220
THB USD
จันทร์
31.118
USD THB
0.03214
THB USD
อังคาร
31.122
USD THB
0.03213
THB USD
พุธ
31.166
USD THB
0.03209
THB USD
พฤหัสบดี
31.410
USD THB
0.03184
THB USD
ศุกร์
31.439
USD THB
0.03181
THB USD
จันทร์
31.608
USD THB
0.03164
THB USD
อังคาร
31.743
USD THB
0.03150
THB USD
พุธ
31.848
USD THB
0.03140
THB USD
พฤหัสบดี
31.838
USD THB
0.03141
THB USD
ศุกร์
31.784
USD THB
0.03146
THB USD
จันทร์
31.935
USD THB
0.03131
THB USD
อังคาร
32.065
USD THB
0.03119
THB USD
พุธ
32.045
USD THB
0.03121
THB USD
พฤหัสบดี
32.060
USD THB
0.03119
THB USD
ศุกร์
32.189
USD THB
0.03107
THB USD
จันทร์
32.116
USD THB
0.03114
THB USD
อังคาร
32.180
USD THB
0.03107
THB USD
พุธ
32.255
USD THB
0.03100
THB USD
พฤหัสบดี
32.478
USD THB
0.03079
THB USD
ศุกร์
32.517
USD THB
0.03075
THB USD
จันทร์
32.678
USD THB
0.03060
THB USD
อังคาร
32.608
USD THB
0.03067
THB USD
พุธ
32.674
USD THB
0.03061
THB USD
พฤหัสบดี
32.666
USD THB
0.03061
THB USD
ศุกร์
32.746
USD THB
0.03054
THB USD
จันทร์
32.851
USD THB
0.03044
THB USD
อังคาร
32.837
USD THB
0.03045
THB USD
พุธ
32.844
USD THB
0.03045
THB USD
พฤหัสบดี
32.860
USD THB
0.03043
THB USD
ศุกร์
32.934
USD THB
0.03036
THB USD
จันทร์
32.961
USD THB
0.03034
THB USD
อังคาร
32.948
USD THB
0.03035
THB USD
พุธ
32.857
USD THB
0.03044
THB USD
พฤหัสบดี
32.872
USD THB
0.03042
THB USD
ศุกร์
32.855
USD THB
0.03044
THB USD
จันทร์
32.938
USD THB
0.03036
THB USD
อังคาร
33.031
USD THB
0.03027
THB USD
พุธ
33.120
USD THB
0.03019
THB USD
พฤหัสบดี
33.223
USD THB
0.03010
THB USD
ศุกร์
33.357
USD THB
0.02998
THB USD
จันทร์
33.437
USD THB
0.02991
THB USD
อังคาร
33.432
USD THB
0.02991
THB USD
พุธ
33.341
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.047
USD THB
0.03026
THB USD
ศุกร์
33.341
USD THB
0.02999
THB USD
จันทร์
33.425
USD THB
0.02992
THB USD
อังคาร
33.266
USD THB
0.03006
THB USD
พุธ
33.326
USD THB
0.03001
THB USD
พฤหัสบดี
33.337
USD THB
0.03000
THB USD
ศุกร์
33.373
USD THB
0.02996
THB USD
จันทร์
33.342
USD THB
0.02999
THB USD
อังคาร
32.920
USD THB
0.03038
THB USD
พุธ
32.717
USD THB
0.03056
THB USD
พฤหัสบดี
32.729
USD THB
0.03055
THB USD
ศุกร์
32.640
USD THB
0.03064
THB USD
จันทร์
32.448
USD THB
0.03082
THB USD
อังคาร
32.247
USD THB
0.03101
THB USD
พุธ
32.347
USD THB
0.03091
THB USD
พฤหัสบดี
32.450
USD THB
0.03082
THB USD
ศุกร์
32.599
USD THB
0.03068
THB USD
จันทร์
32.448
USD THB
0.03082
THB USD
อังคาร
32.588
USD THB
0.03069
THB USD
พุธ
32.766
USD THB
0.03052
THB USD
พฤหัสบดี
32.711
USD THB
0.03057
THB USD
ศุกร์
32.670
USD THB
0.03061
THB USD
จันทร์
32.918
USD THB
0.03038
THB USD
อังคาร
32.947
USD THB
0.03035
THB USD
พุธ
32.861
USD THB
0.03043
THB USD
พฤหัสบดี
33.046
USD THB
0.03026
THB USD
ศุกร์
33.240
USD THB
0.03008
THB USD
จันทร์
33.340
USD THB
0.02999
THB USD
อังคาร
33.362
USD THB
0.02997
THB USD
พุธ
33.444
USD THB
0.02990
THB USD
พฤหัสบดี
33.228
USD THB
0.03009
THB USD
ศุกร์
33.396
USD THB
0.02994
THB USD
จันทร์
33.571
USD THB
0.02979
THB USD
อังคาร
33.760
USD THB
0.02962
THB USD
พุธ
33.867
USD THB
0.02953
THB USD
พฤหัสบดี
33.892
USD THB
0.02951
THB USD
ศุกร์
33.625
USD THB
0.02974
THB USD
จันทร์
33.792
USD THB
0.02959
THB USD
อังคาร
33.780
USD THB
0.02960
THB USD
พุธ
33.921
USD THB
0.02948
THB USD
พฤหัสบดี
33.770
USD THB
0.02961
THB USD
ศุกร์
33.871
USD THB
0.02952
THB USD
จันทร์
33.875
USD THB
0.02952
THB USD
อังคาร
33.341
USD THB
0.02999
THB USD
พุธ
33.292
USD THB
0.03004
THB USD
พฤหัสบดี
33.214
USD THB
0.03011
THB USD
ศุกร์
33.318
USD THB
0.03001
THB USD
จันทร์
33.463
USD THB
0.02988
THB USD
อังคาร
33.322
USD THB
0.03001
THB USD
พุธ
33.358
USD THB
0.02998
THB USD
พฤหัสบดี
33.380
USD THB
0.02996
THB USD
ศุกร์
33.317
USD THB
0.03001
THB USD
จันทร์
33.092
USD THB
0.03022
THB USD
อังคาร
33.085
USD THB
0.03023
THB USD
พุธ
33.358
USD THB
0.02998
THB USD
พฤหัสบดี
33.286
USD THB
0.03004
THB USD
ศุกร์
33.200
USD THB
0.03012
THB USD
จันทร์
33.355
USD THB
0.02998
THB USD
อังคาร
33.234
USD THB
0.03009
THB USD
พุธ
33.319
USD THB
0.03001
THB USD
พฤหัสบดี
33.423
USD THB
0.02992
THB USD
ศุกร์
33.297
USD THB
0.03003
THB USD
จันทร์
33.014
USD THB
0.03029
THB USD
อังคาร
32.777
USD THB
0.03051
THB USD
พุธ
32.779
USD THB
0.03051
THB USD
พฤหัสบดี
32.892
USD THB
0.03040
THB USD
ศุกร์
32.836
USD THB
0.03045
THB USD
จันทร์
32.736
USD THB
0.03055
THB USD
อังคาร
32.686
USD THB
0.03059
THB USD
พุธ
32.729
USD THB
0.03055
THB USD
พฤหัสบดี
32.565
USD THB
0.03071
THB USD
ศุกร์
32.747
USD THB
0.03054
THB USD
จันทร์
32.905
USD THB
0.03039
THB USD
อังคาร
33.091
USD THB
0.03022
THB USD
พุธ
33.343
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.351
USD THB
0.02998
THB USD
ศุกร์
33.638
USD THB
0.02973
THB USD
จันทร์
33.646
USD THB
0.02972
THB USD
อังคาร
33.617
USD THB
0.02975
THB USD
พุธ
33.681
USD THB
0.02969
THB USD
พฤหัสบดี
33.855
USD THB
0.02954
THB USD
ศุกร์
33.847
USD THB
0.02954
THB USD
จันทร์
33.860
USD THB
0.02953
THB USD
อังคาร
33.670
USD THB
0.02970
THB USD
พุธ
33.469
USD THB
0.02988
THB USD
พฤหัสบดี
33.472
USD THB
0.02988
THB USD
ศุกร์
33.674
USD THB
0.02970
THB USD
จันทร์
33.338
USD THB
0.03000
THB USD
อังคาร
33.396
USD THB
0.02994
THB USD
พุธ
33.419
USD THB
0.02992
THB USD
พฤหัสบดี
33.408
USD THB
0.02993
THB USD
ศุกร์
33.345
USD THB
0.02999
THB USD
จันทร์
33.562
USD THB
0.02980
THB USD
อังคาร
33.702
USD THB
0.02967
THB USD
พุธ
33.752
USD THB
0.02963
THB USD
พฤหัสบดี
33.513
USD THB
0.02984
THB USD
ศุกร์
33.398
USD THB
0.02994
THB USD
จันทร์
33.550
USD THB
0.02981
THB USD
อังคาร
33.477
USD THB
0.02987
THB USD
พุธ
33.516
USD THB
0.02984
THB USD
พฤหัสบดี
33.364
USD THB
0.02997
THB USD
ศุกร์
33.172
USD THB
0.03015
THB USD