อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 32.670 (30/1/2566) เฉลี่ย = 34.808 สูงสุด = 37.115 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
34.570
USD THB
0.02893
THB USD
อังคาร
34.430
USD THB
0.02904
THB USD
พุธ
34.020
USD THB
0.02939
THB USD
พฤหัสบดี
33.868
USD THB
0.02953
THB USD
ศุกร์
34.050
USD THB
0.02937
THB USD
จันทร์
33.539
USD THB
0.02982
THB USD
อังคาร
33.519
USD THB
0.02983
THB USD
พุธ
33.343
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.400
USD THB
0.02994
THB USD
ศุกร์
32.968
USD THB
0.03033
THB USD
จันทร์
33.022
USD THB
0.03028
THB USD
อังคาร
33.141
USD THB
0.03017
THB USD
พุธ
32.880
USD THB
0.03041
THB USD
พฤหัสบดี
33.048
USD THB
0.03026
THB USD
ศุกร์
32.790
USD THB
0.03050
THB USD
จันทร์
32.773
USD THB
0.03051
THB USD
อังคาร
32.810
USD THB
0.03048
THB USD
พุธ
32.854
USD THB
0.03044
THB USD
พฤหัสบดี
32.731
USD THB
0.03055
THB USD
ศุกร์
32.847
USD THB
0.03044
THB USD
จันทร์
32.670
USD THB
0.03061
THB USD
อังคาร
33.082
USD THB
0.03023
THB USD
พุธ
32.890
USD THB
0.03040
THB USD
พฤหัสบดี
32.845
USD THB
0.03045
THB USD
ศุกร์
32.971
USD THB
0.03033
THB USD
จันทร์
33.695
USD THB
0.02968
THB USD
อังคาร
33.620
USD THB
0.02974
THB USD
พุธ
33.510
USD THB
0.02984
THB USD
พฤหัสบดี
33.454
USD THB
0.02989
THB USD
ศุกร์
33.793
USD THB
0.02959
THB USD
จันทร์
33.875
USD THB
0.02952
THB USD
อังคาร
33.838
USD THB
0.02955
THB USD
พุธ
34.347
USD THB
0.02911
THB USD
พฤหัสบดี
34.329
USD THB
0.02913
THB USD
ศุกร์
34.616
USD THB
0.02889
THB USD
จันทร์
34.408
USD THB
0.02906
THB USD
อังคาร
34.610
USD THB
0.02889
THB USD
พุธ
34.610
USD THB
0.02889
THB USD
พฤหัสบดี
34.700
USD THB
0.02882
THB USD
ศุกร์
34.825
USD THB
0.02872
THB USD
จันทร์
35.088
USD THB
0.02850
THB USD
อังคาร
35.340
USD THB
0.02830
THB USD
พุธ
34.685
USD THB
0.02883
THB USD
พฤหัสบดี
34.840
USD THB
0.02870
THB USD
ศุกร์
34.696
USD THB
0.02882
THB USD
จันทร์
34.531
USD THB
0.02896
THB USD
อังคาร
34.568
USD THB
0.02893
THB USD
พุธ
35.100
USD THB
0.02849
THB USD
พฤหัสบดี
35.066
USD THB
0.02852
THB USD
ศุกร์
35.010
USD THB
0.02856
THB USD
จันทร์
34.644
USD THB
0.02887
THB USD
อังคาร
34.550
USD THB
0.02894
THB USD
พุธ
34.663
USD THB
0.02885
THB USD
พฤหัสบดี
34.418
USD THB
0.02905
THB USD
ศุกร์
34.218
USD THB
0.02922
THB USD
จันทร์
34.087
USD THB
0.02934
THB USD
อังคาร
34.280
USD THB
0.02917
THB USD
พุธ
34.404
USD THB
0.02907
THB USD
พฤหัสบดี
34.107
USD THB
0.02932
THB USD
ศุกร์
34.130
USD THB
0.02930
THB USD
จันทร์
34.463
USD THB
0.02902
THB USD
อังคาร
34.280
USD THB
0.02917
THB USD
พุธ
34.150
USD THB
0.02928
THB USD
พฤหัสบดี
34.227
USD THB
0.02922
THB USD
ศุกร์
34.188
USD THB
0.02925
THB USD
จันทร์
34.383
USD THB
0.02908
THB USD
อังคาร
34.220
USD THB
0.02922
THB USD
พุธ
33.888
USD THB
0.02951
THB USD
พฤหัสบดี
34.100
USD THB
0.02933
THB USD
ศุกร์
34.084
USD THB
0.02934
THB USD
จันทร์
34.320
USD THB
0.02914
THB USD
อังคาร
34.231
USD THB
0.02921
THB USD
พุธ
34.247
USD THB
0.02920
THB USD
พฤหัสบดี
34.121
USD THB
0.02931
THB USD
ศุกร์
34.070
USD THB
0.02935
THB USD
จันทร์
34.380
USD THB
0.02909
THB USD
อังคาร
34.289
USD THB
0.02916
THB USD
พุธ
34.496
USD THB
0.02899
THB USD
พฤหัสบดี
34.347
USD THB
0.02911
THB USD
ศุกร์
34.376
USD THB
0.02909
THB USD
จันทร์
34.373
USD THB
0.02909
THB USD
อังคาร
34.429
USD THB
0.02905
THB USD
พุธ
34.183
USD THB
0.02925
THB USD
พฤหัสบดี
34.090
USD THB
0.02933
THB USD
ศุกร์
34.130
USD THB
0.02930
THB USD
จันทร์
34.197
USD THB
0.02924
THB USD
อังคาร
34.210
USD THB
0.02923
THB USD
พุธ
34.038
USD THB
0.02938
THB USD
พฤหัสบดี
33.811
USD THB
0.02958
THB USD
ศุกร์
33.725
USD THB
0.02965
THB USD
จันทร์
33.839
USD THB
0.02955
THB USD
อังคาร
33.660
USD THB
0.02971
THB USD
พุธ
33.650
USD THB
0.02972
THB USD
พฤหัสบดี
33.731
USD THB
0.02965
THB USD
ศุกร์
33.990
USD THB
0.02942
THB USD
จันทร์
33.780
USD THB
0.02960
THB USD
อังคาร
33.950
USD THB
0.02946
THB USD
พุธ
34.260
USD THB
0.02919
THB USD
พฤหัสบดี
34.338
USD THB
0.02912
THB USD
ศุกร์
34.379
USD THB
0.02909
THB USD
จันทร์
34.441
USD THB
0.02903
THB USD
อังคาร
34.726
USD THB
0.02880
THB USD
พุธ
34.581
USD THB
0.02892
THB USD
พฤหัสบดี
34.645
USD THB
0.02886
THB USD
ศุกร์
34.660
USD THB
0.02885
THB USD
จันทร์
34.744
USD THB
0.02878
THB USD
อังคาร
34.754
USD THB
0.02877
THB USD
พุธ
34.800
USD THB
0.02874
THB USD
พฤหัสบดี
34.753
USD THB
0.02877
THB USD
ศุกร์
34.580
USD THB
0.02892
THB USD
จันทร์
34.895
USD THB
0.02866
THB USD
อังคาร
34.771
USD THB
0.02876
THB USD
พุธ
34.713
USD THB
0.02881
THB USD
พฤหัสบดี
34.830
USD THB
0.02871
THB USD
ศุกร์
34.614
USD THB
0.02889
THB USD
จันทร์
34.584
USD THB
0.02892
THB USD
อังคาร
34.554
USD THB
0.02894
THB USD
พุธ
34.691
USD THB
0.02883
THB USD
พฤหัสบดี
34.812
USD THB
0.02873
THB USD
ศุกร์
34.676
USD THB
0.02884
THB USD
จันทร์
34.771
USD THB
0.02876
THB USD
อังคาร
34.760
USD THB
0.02877
THB USD
พุธ
34.838
USD THB
0.02870
THB USD
พฤหัสบดี
35.026
USD THB
0.02855
THB USD
ศุกร์
35.204
USD THB
0.02841
THB USD
จันทร์
35.185
USD THB
0.02842
THB USD
อังคาร
35.263
USD THB
0.02836
THB USD
พุธ
35.600
USD THB
0.02809
THB USD
พฤหัสบดี
35.570
USD THB
0.02811
THB USD
ศุกร์
35.420
USD THB
0.02823
THB USD
จันทร์
35.209
USD THB
0.02840
THB USD
อังคาร
34.906
USD THB
0.02865
THB USD
พุธ
34.903
USD THB
0.02865
THB USD
พฤหัสบดี
35.038
USD THB
0.02854
THB USD
ศุกร์
35.241
USD THB
0.02838
THB USD
จันทร์
35.130
USD THB
0.02847
THB USD
อังคาร
34.765
USD THB
0.02876
THB USD
พุธ
34.918
USD THB
0.02864
THB USD
พฤหัสบดี
34.550
USD THB
0.02894
THB USD
ศุกร์
34.662
USD THB
0.02885
THB USD
จันทร์
34.599
USD THB
0.02890
THB USD
อังคาร
34.181
USD THB
0.02926
THB USD
พุธ
34.130
USD THB
0.02930
THB USD
พฤหัสบดี
34.008
USD THB
0.02941
THB USD
ศุกร์
34.438
USD THB
0.02904
THB USD
จันทร์
34.443
USD THB
0.02903
THB USD
อังคาร
34.527
USD THB
0.02896
THB USD
พุธ
34.275
USD THB
0.02918
THB USD
พฤหัสบดี
34.078
USD THB
0.02934
THB USD
ศุกร์
34.430
USD THB
0.02904
THB USD
จันทร์
34.229
USD THB
0.02921
THB USD
อังคาร
34.219
USD THB
0.02922
THB USD
พุธ
34.274
USD THB
0.02918
THB USD
พฤหัสบดี
34.690
USD THB
0.02883
THB USD
ศุกร์
34.802
USD THB
0.02873
THB USD
จันทร์
34.830
USD THB
0.02871
THB USD
อังคาร
35.012
USD THB
0.02856
THB USD
พุธ
34.935
USD THB
0.02862
THB USD
พฤหัสบดี
35.080
USD THB
0.02851
THB USD
ศุกร์
35.074
USD THB
0.02851
THB USD
จันทร์
35.183
USD THB
0.02842
THB USD
อังคาร
35.391
USD THB
0.02826
THB USD
พุธ
35.367
USD THB
0.02828
THB USD
พฤหัสบดี
35.418
USD THB
0.02823
THB USD
ศุกร์
35.378
USD THB
0.02827
THB USD
จันทร์
35.190
USD THB
0.02842
THB USD
อังคาร
34.998
USD THB
0.02857
THB USD
พุธ
35.120
USD THB
0.02847
THB USD
พฤหัสบดี
34.970
USD THB
0.02860
THB USD
ศุกร์
35.080
USD THB
0.02851
THB USD
จันทร์
35.270
USD THB
0.02835
THB USD
อังคาร
35.176
USD THB
0.02843
THB USD
พุธ
35.094
USD THB
0.02850
THB USD
พฤหัสบดี
34.985
USD THB
0.02858
THB USD
ศุกร์
34.991
USD THB
0.02858
THB USD
จันทร์
35.200
USD THB
0.02841
THB USD
อังคาร
35.486
USD THB
0.02818
THB USD
พุธ
35.499
USD THB
0.02817
THB USD
พฤหัสบดี
35.618
USD THB
0.02808
THB USD
ศุกร์
35.523
USD THB
0.02815
THB USD
จันทร์
35.499
USD THB
0.02817
THB USD
อังคาร
35.666
USD THB
0.02804
THB USD
พุธ
35.753
USD THB
0.02797
THB USD
พฤหัสบดี
35.785
USD THB
0.02794
THB USD
ศุกร์
35.825
USD THB
0.02791
THB USD
จันทร์
35.726
USD THB
0.02799
THB USD
อังคาร
35.964
USD THB
0.02781
THB USD
พุธ
36.039
USD THB
0.02775
THB USD
พฤหัสบดี
36.140
USD THB
0.02767
THB USD
ศุกร์
36.000
USD THB
0.02778
THB USD
จันทร์
36.104
USD THB
0.02770
THB USD
อังคาร
36.380
USD THB
0.02749
THB USD
พุธ
36.537
USD THB
0.02737
THB USD
พฤหัสบดี
36.701
USD THB
0.02725
THB USD
ศุกร์
36.420
USD THB
0.02746
THB USD
จันทร์
36.961
USD THB
0.02706
THB USD
อังคาร
37.092
USD THB
0.02696
THB USD
พุธ
37.030
USD THB
0.02701
THB USD
พฤหัสบดี
36.943
USD THB
0.02707
THB USD
ศุกร์
37.001
USD THB
0.02703
THB USD
จันทร์
37.115
USD THB
0.02694
THB USD
อังคาร
36.720
USD THB
0.02723
THB USD
พุธ
36.389
USD THB
0.02748
THB USD
พฤหัสบดี
36.172
USD THB
0.02765
THB USD
ศุกร์
36.427
USD THB
0.02745
THB USD
จันทร์
36.260
USD THB
0.02758
THB USD
อังคาร
36.380
USD THB
0.02749
THB USD
พุธ
36.317
USD THB
0.02754
THB USD
พฤหัสบดี
36.420
USD THB
0.02746
THB USD
ศุกร์
36.529
USD THB
0.02738
THB USD
จันทร์
36.513
USD THB
0.02739
THB USD
อังคาร
36.212
USD THB
0.02762
THB USD
พุธ
36.196
USD THB
0.02763
THB USD
พฤหัสบดี
36.275
USD THB
0.02757
THB USD
ศุกร์
36.239
USD THB
0.02759
THB USD
จันทร์
35.970
USD THB
0.02780
THB USD
อังคาร
35.964
USD THB
0.02781
THB USD
พุธ
36.219
USD THB
0.02761
THB USD
พฤหัสบดี
35.906
USD THB
0.02785
THB USD
ศุกร์
35.714
USD THB
0.02800
THB USD
จันทร์
35.539
USD THB
0.02814
THB USD
อังคาร
35.560
USD THB
0.02812
THB USD
พุธ
35.587
USD THB
0.02810
THB USD
พฤหัสบดี
35.599
USD THB
0.02809
THB USD
ศุกร์
35.880
USD THB
0.02787
THB USD
จันทร์
35.971
USD THB
0.02780
THB USD
อังคาร
36.077
USD THB
0.02772
THB USD
พุธ
35.496
USD THB
0.02817
THB USD
พฤหัสบดี
35.469
USD THB
0.02819
THB USD
ศุกร์
35.021
USD THB
0.02855
THB USD
จันทร์
35.162
USD THB
0.02844
THB USD
อังคาร
35.195
USD THB
0.02841
THB USD
พุธ
35.220
USD THB
0.02839
THB USD
พฤหัสบดี
35.270
USD THB
0.02835
THB USD
ศุกร์
35.461
USD THB
0.02820
THB USD
จันทร์
35.100
USD THB
0.02849
THB USD
อังคาร
34.940
USD THB
0.02862
THB USD
พุธ
34.870
USD THB
0.02868
THB USD
พฤหัสบดี
35.248
USD THB
0.02837
THB USD
ศุกร์
35.074
USD THB
0.02851
THB USD
จันทร์
34.939
USD THB
0.02862
THB USD
อังคาร
35.327
USD THB
0.02831
THB USD
พุธ
35.165
USD THB
0.02844
THB USD
พฤหัสบดี
35.200
USD THB
0.02841
THB USD
ศุกร์
35.341
USD THB
0.02830
THB USD
จันทร์
35.683
USD THB
0.02802
THB USD
อังคาร
35.661
USD THB
0.02804
THB USD
พุธ
35.771
USD THB
0.02796
THB USD
พฤหัสบดี
35.023
USD THB
0.02855
THB USD
ศุกร์
34.841
USD THB
0.02870
THB USD
จันทร์
35.029
USD THB
0.02855
THB USD
อังคาร
34.980
USD THB
0.02859
THB USD
พุธ
34.944
USD THB
0.02862
THB USD
พฤหัสบดี
34.899
USD THB
0.02865
THB USD
ศุกร์
34.590
USD THB
0.02891
THB USD
จันทร์
34.588
USD THB
0.02891
THB USD
อังคาร
34.570
USD THB
0.02893
THB USD
พุธ
34.416
USD THB
0.02906
THB USD
พฤหัสบดี
34.134
USD THB
0.02930
THB USD
ศุกร์
34.363
USD THB
0.02910
THB USD