อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001364 (27/3/2561) เฉลี่ย = 0.001404 สูงสุด = 0.001448 (20/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.001431
VND THB
698.77
THB VND
อังคาร
0.001433
VND THB
697.65
THB VND
พุธ
0.001426
VND THB
701.14
THB VND
พฤหัสบดี
0.001420
VND THB
704.41
THB VND
ศุกร์
0.001418
VND THB
704.97
THB VND
จันทร์
0.001417
VND THB
705.48
THB VND
อังคาร
0.001420
VND THB
704.43
THB VND
พุธ
0.001418
VND THB
705.16
THB VND
พฤหัสบดี
0.001411
VND THB
708.53
THB VND
ศุกร์
0.001407
VND THB
710.78
THB VND
จันทร์
0.001407
VND THB
710.72
THB VND
อังคาร
0.001406
VND THB
711.04
THB VND
พุธ
0.001408
VND THB
710.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001405
VND THB
711.63
THB VND
ศุกร์
0.001402
VND THB
713.21
THB VND
จันทร์
0.001404
VND THB
712.15
THB VND
อังคาร
0.001402
VND THB
713.49
THB VND
พุธ
0.001396
VND THB
716.42
THB VND
พฤหัสบดี
0.001382
VND THB
723.44
THB VND
ศุกร์
0.001379
VND THB
725.11
THB VND
จันทร์
0.001379
VND THB
725.11
THB VND
อังคาร
0.001385
VND THB
721.94
THB VND
พุธ
0.001379
VND THB
725.07
THB VND
พฤหัสบดี
0.001381
VND THB
724.15
THB VND
ศุกร์
0.001382
VND THB
723.66
THB VND
จันทร์
0.001387
VND THB
720.99
THB VND
อังคาร
0.001390
VND THB
719.48
THB VND
พุธ
0.001388
VND THB
720.67
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
713.00
THB VND
ศุกร์
0.001402
VND THB
713.36
THB VND
จันทร์
0.001393
VND THB
717.82
THB VND
อังคาร
0.001388
VND THB
720.50
THB VND
พุธ
0.001382
VND THB
723.50
THB VND
พฤหัสบดี
0.001378
VND THB
725.71
THB VND
ศุกร์
0.001375
VND THB
727.16
THB VND
จันทร์
0.001381
VND THB
724.32
THB VND
อังคาร
0.001376
VND THB
726.78
THB VND
พุธ
0.001387
VND THB
721.03
THB VND
พฤหัสบดี
0.001392
VND THB
718.42
THB VND
ศุกร์
0.001386
VND THB
721.64
THB VND
จันทร์
0.001378
VND THB
725.66
THB VND
อังคาร
0.001376
VND THB
726.91
THB VND
พุธ
0.001382
VND THB
723.59
THB VND
พฤหัสบดี
0.001385
VND THB
722.01
THB VND
ศุกร์
0.001383
VND THB
723.26
THB VND
จันทร์
0.001381
VND THB
724.18
THB VND
อังคาร
0.001378
VND THB
725.64
THB VND
พุธ
0.001378
VND THB
725.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001376
VND THB
726.77
THB VND
ศุกร์
0.001377
VND THB
726.25
THB VND
จันทร์
0.001375
VND THB
727.11
THB VND
อังคาร
0.001373
VND THB
728.40
THB VND
พุธ
0.001367
VND THB
731.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001370
VND THB
729.70
THB VND
ศุกร์
0.001371
VND THB
729.40
THB VND
จันทร์
0.001371
VND THB
729.49
THB VND
อังคาร
0.001369
VND THB
730.30
THB VND
พุธ
0.001371
VND THB
729.18
THB VND
พฤหัสบดี
0.001369
VND THB
730.32
THB VND
ศุกร์
0.001370
VND THB
729.99
THB VND
จันทร์
0.001366
VND THB
732.06
THB VND
อังคาร
0.001364
VND THB
733.09
THB VND
พุธ
0.001368
VND THB
730.77
THB VND
พฤหัสบดี
0.001369
VND THB
730.26
THB VND
ศุกร์
0.001369
VND THB
730.34
THB VND
จันทร์
0.001368
VND THB
730.82
THB VND
อังคาร
0.001368
VND THB
731.09
THB VND
พุธ
0.001368
VND THB
730.83
THB VND
พฤหัสบดี
0.001368
VND THB
730.93
THB VND
ศุกร์
0.001372
VND THB
728.69
THB VND
จันทร์
0.001371
VND THB
729.25
THB VND
อังคาร
0.001370
VND THB
729.83
THB VND
พุธ
0.001368
VND THB
731.11
THB VND
พฤหัสบดี
0.001368
VND THB
730.87
THB VND
ศุกร์
0.001368
VND THB
730.98
THB VND
จันทร์
0.001372
VND THB
729.00
THB VND
อังคาร
0.001370
VND THB
730.18
THB VND
พุธ
0.001373
VND THB
728.42
THB VND
พฤหัสบดี
0.001370
VND THB
729.86
THB VND
ศุกร์
0.001372
VND THB
728.76
THB VND
จันทร์
0.001382
VND THB
723.69
THB VND
อังคาร
0.001383
VND THB
723.23
THB VND
พุธ
0.001386
VND THB
721.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001387
VND THB
720.93
THB VND
ศุกร์
0.001389
VND THB
720.14
THB VND
จันทร์
0.001385
VND THB
722.04
THB VND
อังคาร
0.001388
VND THB
720.36
THB VND
พุธ
0.001393
VND THB
717.87
THB VND
พฤหัสบดี
0.001393
VND THB
718.00
THB VND
ศุกร์
0.001392
VND THB
718.58
THB VND
จันทร์
0.001400
VND THB
714.52
THB VND
อังคาร
0.001400
VND THB
714.42
THB VND
พุธ
0.001410
VND THB
709.24
THB VND
พฤหัสบดี
0.001409
VND THB
709.63
THB VND
ศุกร์
0.001404
VND THB
712.05
THB VND
จันทร์
0.001398
VND THB
715.23
THB VND
อังคาร
0.001402
VND THB
713.14
THB VND
พุธ
0.001408
VND THB
710.42
THB VND
พฤหัสบดี
0.001408
VND THB
710.05
THB VND
ศุกร์
0.001410
VND THB
709.28
THB VND
จันทร์
0.001417
VND THB
705.78
THB VND
อังคาร
0.001409
VND THB
709.55
THB VND
พุธ
0.001411
VND THB
708.97
THB VND
พฤหัสบดี
0.001410
VND THB
709.01
THB VND
ศุกร์
0.001402
VND THB
713.02
THB VND
จันทร์
0.001400
VND THB
714.46
THB VND
อังคาร
0.001405
VND THB
711.68
THB VND
พุธ
0.001405
VND THB
711.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
712.95
THB VND
ศุกร์
0.001407
VND THB
710.93
THB VND
อาทิตย์
0.001400
VND THB
714.11
THB VND
จันทร์
0.001403
VND THB
712.80
THB VND
อังคาร
0.001399
VND THB
714.85
THB VND
พุธ
0.001398
VND THB
715.49
THB VND
พฤหัสบดี
0.001401
VND THB
713.80
THB VND
ศุกร์
0.001407
VND THB
710.64
THB VND
อาทิตย์
0.001408
VND THB
710.19
THB VND
จันทร์
0.001406
VND THB
711.26
THB VND
อังคาร
0.001407
VND THB
710.80
THB VND
พุธ
0.001408
VND THB
710.07
THB VND
พฤหัสบดี
0.001410
VND THB
709.30
THB VND
ศุกร์
0.001422
VND THB
703.46
THB VND
อาทิตย์
0.001433
VND THB
697.86
THB VND
จันทร์
0.001433
VND THB
697.62
THB VND
อังคาร
0.001435
VND THB
697.08
THB VND
พุธ
0.001431
VND THB
698.67
THB VND
พฤหัสบดี
0.001441
VND THB
693.89
THB VND
ศุกร์
0.001436
VND THB
696.57
THB VND
จันทร์
0.001442
VND THB
693.56
THB VND
อังคาร
0.001439
VND THB
694.98
THB VND
พุธ
0.001438
VND THB
695.65
THB VND
พฤหัสบดี
0.001441
VND THB
693.75
THB VND
ศุกร์
0.001443
VND THB
692.95
THB VND
จันทร์
0.001443
VND THB
692.98
THB VND
อังคาร
0.001446
VND THB
691.40
THB VND
พุธ
0.001437
VND THB
696.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001443
VND THB
692.83
THB VND
ศุกร์
0.001441
VND THB
694.09
THB VND
จันทร์
0.001437
VND THB
695.67
THB VND
อังคาร
0.001435
VND THB
696.70
THB VND
พุธ
0.001444
VND THB
692.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001442
VND THB
693.65
THB VND
ศุกร์
0.001444
VND THB
692.69
THB VND
จันทร์
0.001444
VND THB
692.61
THB VND
อังคาร
0.001442
VND THB
693.41
THB VND
พุธ
0.001447
VND THB
690.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001448
VND THB
690.45
THB VND
ศุกร์
0.001448
VND THB
690.39
THB VND
จันทร์
0.001448
VND THB
690.83
THB VND
อังคาร
0.001439
VND THB
694.92
THB VND
พุธ
0.001436
VND THB
696.59
THB VND
พฤหัสบดี
0.001436
VND THB
696.19
THB VND
ศุกร์
0.001438
VND THB
695.55
THB VND
จันทร์
0.001436
VND THB
696.54
THB VND
อังคาร
0.001428
VND THB
700.24
THB VND
พุธ
0.001425
VND THB
701.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001427
VND THB
700.90
THB VND
ศุกร์
0.001431
VND THB
698.57
THB VND
จันทร์
0.001428
VND THB
700.14
THB VND
อังคาร
0.001428
VND THB
700.19
THB VND
พุธ
0.001426
VND THB
701.44
THB VND
พฤหัสบดี
0.001425
VND THB
701.70
THB VND
ศุกร์
0.001429
VND THB
699.64
THB VND
จันทร์
0.001431
VND THB
698.82
THB VND
อังคาร
0.001427
VND THB
700.73
THB VND
พุธ
0.001430
VND THB
699.44
THB VND
พฤหัสบดี
0.001426
VND THB
701.28
THB VND
ศุกร์
0.001426
VND THB
701.40
THB VND
จันทร์
0.001425
VND THB
701.86
THB VND
อังคาร
0.001409
VND THB
709.84
THB VND
พุธ
0.001406
VND THB
711.17
THB VND
พฤหัสบดี
0.001409
VND THB
709.48
THB VND
ศุกร์
0.001405
VND THB
711.54
THB VND
จันทร์
0.001400
VND THB
714.30
THB VND
อังคาร
0.001398
VND THB
715.43
THB VND
พุธ
0.001405
VND THB
711.61
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
712.71
THB VND
ศุกร์
0.001405
VND THB
711.83
THB VND
จันทร์
0.001403
VND THB
712.75
THB VND
อังคาร
0.001406
VND THB
711.48
THB VND
พุธ
0.001409
VND THB
709.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001408
VND THB
710.04
THB VND
ศุกร์
0.001407
VND THB
710.63
THB VND
จันทร์
0.001411
VND THB
708.80
THB VND
อังคาร
0.001408
VND THB
710.14
THB VND
พุธ
0.001409
VND THB
709.48
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
712.87
THB VND
ศุกร์
0.001401
VND THB
713.94
THB VND
จันทร์
0.001404
VND THB
712.41
THB VND
อังคาร
0.001400
VND THB
714.15
THB VND
พุธ
0.001397
VND THB
716.05
THB VND
พฤหัสบดี
0.001389
VND THB
719.87
THB VND
ศุกร์
0.001388
VND THB
720.56
THB VND
จันทร์
0.001391
VND THB
719.03
THB VND
อังคาร
0.001390
VND THB
719.35
THB VND
ศุกร์
0.001388
VND THB
720.65
THB VND
จันทร์
0.001383
VND THB
723.09
THB VND
อังคาร
0.001387
VND THB
720.75
THB VND
พุธ
0.001385
VND THB
722.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001398
VND THB
715.49
THB VND
ศุกร์
0.001405
VND THB
711.52
THB VND
จันทร์
0.001412
VND THB
708.08
THB VND
อังคาร
0.001410
VND THB
709.02
THB VND
พุธ
0.001408
VND THB
710.19
THB VND
พฤหัสบดี
0.001408
VND THB
710.25
THB VND
ศุกร์
0.001402
VND THB
713.30
THB VND
จันทร์
0.001403
VND THB
712.84
THB VND
อังคาร
0.001400
VND THB
714.17
THB VND
พุธ
0.001393
VND THB
717.70
THB VND
พฤหัสบดี
0.001398
VND THB
715.24
THB VND
ศุกร์
0.001396
VND THB
716.30
THB VND
จันทร์
0.001397
VND THB
715.68
THB VND
อังคาร
0.001408
VND THB
710.33
THB VND
พุธ
0.001405
VND THB
711.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001411
VND THB
708.66
THB VND
ศุกร์
0.001416
VND THB
706.32
THB VND
จันทร์
0.001422
VND THB
703.15
THB VND
อังคาร
0.001423
VND THB
702.50
THB VND
พุธ
0.001425
VND THB
701.53
THB VND
พฤหัสบดี
0.001414
VND THB
707.14
THB VND
ศุกร์
0.001409
VND THB
709.64
THB VND
จันทร์
0.001415
VND THB
706.74
THB VND
อังคาร
0.001413
VND THB
707.89
THB VND
พุธ
0.001410
VND THB
709.32
THB VND
พฤหัสบดี
0.001407
VND THB
710.95
THB VND
ศุกร์
0.001416
VND THB
706.08
THB VND
จันทร์
0.001422
VND THB
703.03
THB VND
อังคาร
0.001414
VND THB
707.15
THB VND
พุธ
0.001411
VND THB
708.92
THB VND
พฤหัสบดี
0.001411
VND THB
708.57
THB VND
ศุกร์
0.001415
VND THB
706.82
THB VND
จันทร์
0.001414
VND THB
707.31
THB VND
อังคาร
0.001411
VND THB
708.66
THB VND
พุธ
0.001412
VND THB
708.31
THB VND
พฤหัสบดี
0.001412
VND THB
708.01
THB VND
ศุกร์
0.001413
VND THB
707.80
THB VND
จันทร์
0.001416
VND THB
706.45
THB VND
อังคาร
0.001415
VND THB
706.83
THB VND
พุธ
0.001416
VND THB
706.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001411
VND THB
708.49
THB VND
ศุกร์
0.001410
VND THB
709.17
THB VND
จันทร์
0.001407
VND THB
710.53
THB VND
อังคาร
0.001404
VND THB
712.09
THB VND
พุธ
0.001406
VND THB
711.49
THB VND
พฤหัสบดี
0.001407
VND THB
710.57
THB VND
ศุกร์
0.001408
VND THB
710.03
THB VND
จันทร์
0.001409
VND THB
709.68
THB VND
อังคาร
0.001410
VND THB
709.21
THB VND
พุธ
0.001407
VND THB
710.57
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
712.58
THB VND
ศุกร์
0.001408
VND THB
710.27
THB VND
จันทร์
0.001407
VND THB
710.61
THB VND
อังคาร
0.001405
VND THB
711.69
THB VND
พุธ
0.001403
VND THB
712.57
THB VND
พฤหัสบดี
0.001405
VND THB
711.74
THB VND
ศุกร์
0.001404
VND THB
712.50
THB VND
จันทร์
0.001401
VND THB
713.97
THB VND
อังคาร
0.001399
VND THB
714.72
THB VND
พุธ
0.001399
VND THB
714.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001402
VND THB
713.33
THB VND
ศุกร์
0.001396
VND THB
716.08
THB VND
จันทร์
0.001400
VND THB
714.07
THB VND