อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001409 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.001497 สูงสุด = 0.001612 (28/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.001451
VND THB
689.32
THB VND
อังคาร
0.001462
VND THB
684.10
THB VND
พุธ
0.001458
VND THB
686.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001473
VND THB
679.00
THB VND
ศุกร์
0.001484
VND THB
673.78
THB VND
จันทร์
0.001480
VND THB
675.49
THB VND
อังคาร
0.001471
VND THB
679.65
THB VND
พุธ
0.001469
VND THB
680.80
THB VND
พฤหัสบดี
0.001463
VND THB
683.69
THB VND
ศุกร์
0.001462
VND THB
684.12
THB VND
จันทร์
0.001456
VND THB
686.87
THB VND
อังคาร
0.001454
VND THB
687.75
THB VND
พุธ
0.001453
VND THB
688.17
THB VND
พฤหัสบดี
0.001454
VND THB
687.82
THB VND
ศุกร์
0.001454
VND THB
687.78
THB VND
จันทร์
0.001457
VND THB
686.53
THB VND
อังคาร
0.001460
VND THB
685.02
THB VND
พุธ
0.001456
VND THB
686.70
THB VND
พฤหัสบดี
0.001467
VND THB
681.67
THB VND
ศุกร์
0.001474
VND THB
678.52
THB VND
จันทร์
0.001472
VND THB
679.57
THB VND
อังคาร
0.001466
VND THB
681.99
THB VND
พุธ
0.001466
VND THB
682.14
THB VND
พฤหัสบดี
0.001463
VND THB
683.31
THB VND
ศุกร์
0.001456
VND THB
686.72
THB VND
จันทร์
0.001455
VND THB
687.37
THB VND
อังคาร
0.001448
VND THB
690.48
THB VND
พุธ
0.001442
VND THB
693.46
THB VND
พฤหัสบดี
0.001440
VND THB
694.66
THB VND
ศุกร์
0.001440
VND THB
694.26
THB VND
จันทร์
0.001432
VND THB
698.37
THB VND
อังคาร
0.001422
VND THB
703.14
THB VND
พุธ
0.001421
VND THB
703.79
THB VND
พฤหัสบดี
0.001409
VND THB
709.73
THB VND
ศุกร์
0.001409
VND THB
709.63
THB VND
จันทร์
0.001412
VND THB
708.30
THB VND
อังคาร
0.001418
VND THB
705.01
THB VND
พุธ
0.001413
VND THB
707.53
THB VND
พฤหัสบดี
0.001430
VND THB
699.21
THB VND
ศุกร์
0.001422
VND THB
703.29
THB VND
จันทร์
0.001431
VND THB
699.05
THB VND
อังคาร
0.001430
VND THB
699.11
THB VND
พุธ
0.001431
VND THB
698.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001427
VND THB
700.78
THB VND
ศุกร์
0.001432
VND THB
698.47
THB VND
จันทร์
0.001442
VND THB
693.26
THB VND
อังคาร
0.001453
VND THB
688.28
THB VND
พุธ
0.001447
VND THB
691.22
THB VND
พฤหัสบดี
0.001449
VND THB
690.22
THB VND
ศุกร์
0.001455
VND THB
687.25
THB VND
จันทร์
0.001458
VND THB
685.74
THB VND
อังคาร
0.001465
VND THB
682.75
THB VND
พุธ
0.001457
VND THB
686.17
THB VND
พฤหัสบดี
0.001455
VND THB
687.45
THB VND
ศุกร์
0.001459
VND THB
685.49
THB VND
จันทร์
0.001467
VND THB
681.65
THB VND
อังคาร
0.001464
VND THB
682.98
THB VND
พุธ
0.001469
VND THB
680.88
THB VND
พฤหัสบดี
0.001468
VND THB
681.13
THB VND
ศุกร์
0.001467
VND THB
681.53
THB VND
จันทร์
0.001475
VND THB
678.00
THB VND
อังคาร
0.001470
VND THB
680.30
THB VND
พุธ
0.001459
VND THB
685.28
THB VND
พฤหัสบดี
0.001456
VND THB
686.67
THB VND
ศุกร์
0.001464
VND THB
683.10
THB VND
จันทร์
0.001467
VND THB
681.60
THB VND
อังคาร
0.001462
VND THB
684.01
THB VND
พุธ
0.001467
VND THB
681.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001464
VND THB
682.89
THB VND
ศุกร์
0.001469
VND THB
680.80
THB VND
จันทร์
0.001468
VND THB
681.02
THB VND
อังคาร
0.001470
VND THB
680.05
THB VND
พุธ
0.001464
VND THB
682.84
THB VND
พฤหัสบดี
0.001472
VND THB
679.47
THB VND
ศุกร์
0.001473
VND THB
678.96
THB VND
จันทร์
0.001485
VND THB
673.26
THB VND
อังคาร
0.001470
VND THB
680.49
THB VND
พุธ
0.001470
VND THB
680.33
THB VND
พฤหัสบดี
0.001475
VND THB
678.14
THB VND
ศุกร์
0.001476
VND THB
677.28
THB VND
จันทร์
0.001482
VND THB
674.88
THB VND
อังคาร
0.001491
VND THB
670.48
THB VND
พุธ
0.001493
VND THB
669.92
THB VND
พฤหัสบดี
0.001500
VND THB
666.63
THB VND
ศุกร์
0.001489
VND THB
671.55
THB VND
จันทร์
0.001497
VND THB
667.95
THB VND
อังคาร
0.001503
VND THB
665.55
THB VND
พุธ
0.001493
VND THB
669.60
THB VND
พฤหัสบดี
0.001483
VND THB
674.50
THB VND
ศุกร์
0.001494
VND THB
669.23
THB VND
จันทร์
0.001508
VND THB
663.04
THB VND
อังคาร
0.001506
VND THB
663.87
THB VND
พุธ
0.001503
VND THB
665.47
THB VND
พฤหัสบดี
0.001501
VND THB
666.05
THB VND
ศุกร์
0.001506
VND THB
663.96
THB VND
จันทร์
0.001507
VND THB
663.70
THB VND
อังคาร
0.001491
VND THB
670.91
THB VND
พุธ
0.001495
VND THB
668.88
THB VND
พฤหัสบดี
0.001491
VND THB
670.85
THB VND
ศุกร์
0.001479
VND THB
676.30
THB VND
จันทร์
0.001474
VND THB
678.54
THB VND
อังคาร
0.001469
VND THB
680.64
THB VND
พุธ
0.001477
VND THB
677.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001473
VND THB
678.92
THB VND
ศุกร์
0.001472
VND THB
679.19
THB VND
จันทร์
0.001469
VND THB
680.80
THB VND
อังคาร
0.001478
VND THB
676.37
THB VND
พุธ
0.001481
VND THB
675.08
THB VND
พฤหัสบดี
0.001478
VND THB
676.46
THB VND
ศุกร์
0.001475
VND THB
677.90
THB VND
จันทร์
0.001479
VND THB
676.03
THB VND
อังคาร
0.001486
VND THB
673.06
THB VND
พุธ
0.001489
VND THB
671.46
THB VND
พฤหัสบดี
0.001490
VND THB
671.26
THB VND
ศุกร์
0.001500
VND THB
666.61
THB VND
จันทร์
0.001499
VND THB
666.95
THB VND
อังคาร
0.001506
VND THB
663.96
THB VND
พุธ
0.001507
VND THB
663.46
THB VND
พฤหัสบดี
0.001512
VND THB
661.19
THB VND
ศุกร์
0.001516
VND THB
659.71
THB VND
จันทร์
0.001520
VND THB
658.03
THB VND
อังคาร
0.001521
VND THB
657.29
THB VND
พุธ
0.001527
VND THB
654.88
THB VND
พฤหัสบดี
0.001527
VND THB
654.99
THB VND
ศุกร์
0.001527
VND THB
655.01
THB VND
จันทร์
0.001519
VND THB
658.15
THB VND
อังคาร
0.001512
VND THB
661.55
THB VND
พุธ
0.001510
VND THB
662.28
THB VND
พฤหัสบดี
0.001520
VND THB
657.71
THB VND
ศุกร์
0.001529
VND THB
653.90
THB VND
จันทร์
0.001527
VND THB
654.91
THB VND
อังคาร
0.001533
VND THB
652.50
THB VND
พุธ
0.001545
VND THB
647.37
THB VND
พฤหัสบดี
0.001546
VND THB
646.72
THB VND
ศุกร์
0.001542
VND THB
648.69
THB VND
จันทร์
0.001549
VND THB
645.46
THB VND
อังคาร
0.001549
VND THB
645.66
THB VND
พุธ
0.001545
VND THB
647.28
THB VND
พฤหัสบดี
0.001564
VND THB
639.44
THB VND
ศุกร์
0.001561
VND THB
640.54
THB VND
จันทร์
0.001562
VND THB
640.29
THB VND
อังคาร
0.001563
VND THB
639.67
THB VND
พุธ
0.001565
VND THB
638.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001576
VND THB
634.54
THB VND
ศุกร์
0.001568
VND THB
637.65
THB VND
จันทร์
0.001567
VND THB
638.21
THB VND
อังคาร
0.001571
VND THB
636.68
THB VND
พุธ
0.001576
VND THB
634.43
THB VND
พฤหัสบดี
0.001568
VND THB
637.95
THB VND
ศุกร์
0.001552
VND THB
644.24
THB VND
จันทร์
0.001547
VND THB
646.28
THB VND
อังคาร
0.001547
VND THB
646.53
THB VND
พุธ
0.001552
VND THB
644.15
THB VND
พฤหัสบดี
0.001538
VND THB
650.21
THB VND
ศุกร์
0.001520
VND THB
657.93
THB VND
จันทร์
0.001527
VND THB
654.79
THB VND
อังคาร
0.001516
VND THB
659.69
THB VND
พุธ
0.001520
VND THB
657.95
THB VND
พฤหัสบดี
0.001504
VND THB
665.05
THB VND
ศุกร์
0.001512
VND THB
661.59
THB VND
จันทร์
0.001516
VND THB
659.60
THB VND
อังคาร
0.001515
VND THB
660.13
THB VND
พุธ
0.001514
VND THB
660.47
THB VND
พฤหัสบดี
0.001521
VND THB
657.48
THB VND
ศุกร์
0.001527
VND THB
654.91
THB VND
จันทร์
0.001541
VND THB
648.77
THB VND
อังคาร
0.001543
VND THB
648.12
THB VND
พุธ
0.001543
VND THB
648.29
THB VND
พฤหัสบดี
0.001530
VND THB
653.80
THB VND
ศุกร์
0.001538
VND THB
650.33
THB VND
จันทร์
0.001554
VND THB
643.55
THB VND
อังคาร
0.001553
VND THB
643.74
THB VND
พุธ
0.001554
VND THB
643.38
THB VND
พฤหัสบดี
0.001564
VND THB
639.18
THB VND
ศุกร์
0.001566
VND THB
638.66
THB VND
จันทร์
0.001555
VND THB
643.24
THB VND
อังคาร
0.001551
VND THB
644.64
THB VND
พุธ
0.001557
VND THB
642.27
THB VND
พฤหัสบดี
0.001545
VND THB
647.44
THB VND
ศุกร์
0.001542
VND THB
648.40
THB VND
จันทร์
0.001545
VND THB
647.26
THB VND
อังคาร
0.001539
VND THB
649.82
THB VND
พุธ
0.001550
VND THB
644.98
THB VND
พฤหัสบดี
0.001558
VND THB
641.65
THB VND
ศุกร์
0.001562
VND THB
640.16
THB VND
จันทร์
0.001564
VND THB
639.48
THB VND
อังคาร
0.001561
VND THB
640.50
THB VND
พุธ
0.001568
VND THB
637.80
THB VND
พฤหัสบดี
0.001575
VND THB
634.79
THB VND
ศุกร์
0.001584
VND THB
631.44
THB VND
จันทร์
0.001597
VND THB
626.28
THB VND
อังคาร
0.001599
VND THB
625.20
THB VND
พุธ
0.001612
VND THB
620.21
THB VND
พฤหัสบดี
0.001601
VND THB
624.44
THB VND
ศุกร์
0.001583
VND THB
631.70
THB VND
จันทร์
0.001594
VND THB
627.19
THB VND
อังคาร
0.001571
VND THB
636.44
THB VND
พุธ
0.001566
VND THB
638.71
THB VND
พฤหัสบดี
0.001563
VND THB
639.72
THB VND
ศุกร์
0.001564
VND THB
639.22
THB VND
จันทร์
0.001588
VND THB
629.76
THB VND
อังคาร
0.001595
VND THB
627.00
THB VND
พุธ
0.001587
VND THB
630.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001568
VND THB
637.89
THB VND
ศุกร์
0.001583
VND THB
631.60
THB VND
จันทร์
0.001571
VND THB
636.62
THB VND
อังคาร
0.001560
VND THB
641.22
THB VND
พุธ
0.001564
VND THB
639.35
THB VND
พฤหัสบดี
0.001550
VND THB
645.18
THB VND
ศุกร์
0.001552
VND THB
644.48
THB VND
จันทร์
0.001535
VND THB
651.68
THB VND
อังคาร
0.001540
VND THB
649.27
THB VND
พุธ
0.001519
VND THB
658.49
THB VND
พฤหัสบดี
0.001523
VND THB
656.77
THB VND
ศุกร์
0.001528
VND THB
654.63
THB VND
จันทร์
0.001534
VND THB
651.69
THB VND
อังคาร
0.001517
VND THB
658.98
THB VND
พุธ
0.001512
VND THB
661.29
THB VND
พฤหัสบดี
0.001529
VND THB
653.85
THB VND
ศุกร์
0.001508
VND THB
662.94
THB VND
จันทร์
0.001504
VND THB
665.04
THB VND
อังคาร
0.001499
VND THB
667.10
THB VND
พุธ
0.001483
VND THB
674.43
THB VND
พฤหัสบดี
0.001483
VND THB
674.16
THB VND
ศุกร์
0.001448
VND THB
690.79
THB VND
จันทร์
0.001452
VND THB
688.93
THB VND
อังคาร
0.001432
VND THB
698.11
THB VND
พุธ
0.001435
VND THB
696.99
THB VND
พฤหัสบดี
0.001450
VND THB
689.70
THB VND
ศุกร์
0.001440
VND THB
694.51
THB VND
จันทร์
0.001458
VND THB
685.78
THB VND
อังคาร
0.001453
VND THB
688.01
THB VND
พุธ
0.001459
VND THB
685.54
THB VND
พฤหัสบดี
0.001441
VND THB
694.11
THB VND
ศุกร์
0.001444
VND THB
692.65
THB VND
จันทร์
0.001435
VND THB
696.92
THB VND
อังคาร
0.001429
VND THB
699.68
THB VND
พุธ
0.001431
VND THB
698.70
THB VND
พฤหัสบดี
0.001427
VND THB
700.88
THB VND
ศุกร์
0.001425
VND THB
701.99
THB VND
จันทร์
0.001447
VND THB
691.11
THB VND
อังคาร
0.001461
VND THB
684.37
THB VND
พุธ
0.001466
VND THB
682.05
THB VND
พฤหัสบดี
0.001461
VND THB
684.41
THB VND
ศุกร์
0.001476
VND THB
677.65
THB VND
จันทร์
0.001465
VND THB
682.57
THB VND
อังคาร
0.001472
VND THB
679.16
THB VND
พุธ
0.001467
VND THB
681.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001486
VND THB
672.97
THB VND
ศุกร์
0.001481
VND THB
675.30
THB VND
จันทร์
0.001469
VND THB
680.63
THB VND
อังคาร
0.001462
VND THB
683.97
THB VND
พุธ
0.001464
VND THB
683.07
THB VND
พฤหัสบดี
0.001466
VND THB
682.04
THB VND
ศุกร์
0.001473
VND THB
679.11
THB VND
จันทร์
0.001472
VND THB
679.46
THB VND
อังคาร
0.001467
VND THB
681.75
THB VND
พุธ
0.001469
VND THB
680.53
THB VND
พฤหัสบดี
0.001467
VND THB
681.65
THB VND
ศุกร์
0.001462
VND THB
683.83
THB VND