อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001292 (7/1/2564) เฉลี่ย = 0.001395 สูงสุด = 0.001490 (4/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.001293
VND THB
773.18
THB VND
จันทร์
0.001297
VND THB
771.06
THB VND
อังคาร
0.001296
VND THB
771.68
THB VND
พุธ
0.001300
VND THB
769.47
THB VND
พฤหัสบดี
0.001292
VND THB
774.06
THB VND
ศุกร์
0.001301
VND THB
768.88
THB VND
จันทร์
0.001297
VND THB
771.13
THB VND
อังคาร
0.001305
VND THB
766.12
THB VND
พุธ
0.001305
VND THB
766.05
THB VND
พฤหัสบดี
0.001300
VND THB
768.98
THB VND
ศุกร์
0.001300
VND THB
769.17
THB VND
จันทร์
0.001299
VND THB
770.08
THB VND
อังคาร
0.001308
VND THB
764.37
THB VND
พุธ
0.001298
VND THB
770.36
THB VND
พฤหัสบดี
0.001300
VND THB
769.12
THB VND
ศุกร์
0.001303
VND THB
767.64
THB VND
จันทร์
0.001296
VND THB
771.50
THB VND
อังคาร
0.001297
VND THB
771.30
THB VND
พุธ
0.001299
VND THB
769.79
THB VND
พฤหัสบดี
0.001300
VND THB
769.00
THB VND
ศุกร์
0.001300
VND THB
769.25
THB VND
จันทร์
0.001295
VND THB
772.04
THB VND
อังคาร
0.001296
VND THB
771.44
THB VND
พุธ
0.001304
VND THB
767.11
THB VND
พฤหัสบดี
0.001303
VND THB
767.50
THB VND
ศุกร์
0.001305
VND THB
766.06
THB VND
จันทร์
0.001310
VND THB
763.07
THB VND
อังคาร
0.001311
VND THB
762.65
THB VND
พุธ
0.001302
VND THB
768.06
THB VND
พฤหัสบดี
0.001298
VND THB
770.38
THB VND
ศุกร์
0.001296
VND THB
771.77
THB VND
จันทร์
0.001301
VND THB
768.91
THB VND
อังคาร
0.001301
VND THB
768.45
THB VND
พุธ
0.001292
VND THB
774.00
THB VND
พฤหัสบดี
0.001305
VND THB
766.48
THB VND
ศุกร์
0.001310
VND THB
763.44
THB VND
จันทร์
0.001304
VND THB
767.13
THB VND
อังคาร
0.001306
VND THB
765.93
THB VND
พุธ
0.001304
VND THB
766.66
THB VND
พฤหัสบดี
0.001315
VND THB
760.22
THB VND
ศุกร์
0.001306
VND THB
765.44
THB VND
จันทร์
0.001305
VND THB
766.37
THB VND
อังคาร
0.001313
VND THB
761.75
THB VND
พุธ
0.001322
VND THB
756.33
THB VND
พฤหัสบดี
0.001317
VND THB
759.55
THB VND
ศุกร์
0.001314
VND THB
761.16
THB VND
จันทร์
0.001330
VND THB
751.79
THB VND
อังคาร
0.001338
VND THB
747.18
THB VND
พุธ
0.001331
VND THB
751.27
THB VND
พฤหัสบดี
0.001333
VND THB
750.16
THB VND
ศุกร์
0.001330
VND THB
751.85
THB VND
จันทร์
0.001334
VND THB
749.42
THB VND
อังคาร
0.001335
VND THB
749.23
THB VND
พุธ
0.001330
VND THB
752.03
THB VND
พฤหัสบดี
0.001342
VND THB
745.34
THB VND
ศุกร์
0.001332
VND THB
750.87
THB VND
จันทร์
0.001340
VND THB
746.06
THB VND
อังคาร
0.001338
VND THB
747.58
THB VND
พุธ
0.001338
VND THB
747.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001344
VND THB
743.85
THB VND
ศุกร์
0.001344
VND THB
743.82
THB VND
จันทร์
0.001350
VND THB
740.65
THB VND
อังคาร
0.001350
VND THB
740.61
THB VND
พุธ
0.001355
VND THB
737.98
THB VND
พฤหัสบดี
0.001358
VND THB
736.48
THB VND
ศุกร์
0.001357
VND THB
736.71
THB VND
จันทร์
0.001362
VND THB
734.21
THB VND
อังคาร
0.001369
VND THB
730.66
THB VND
พุธ
0.001367
VND THB
731.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001359
VND THB
735.60
THB VND
ศุกร์
0.001364
VND THB
732.88
THB VND
จันทร์
0.001369
VND THB
730.38
THB VND
อังคาร
0.001367
VND THB
731.61
THB VND
พุธ
0.001367
VND THB
731.34
THB VND
พฤหัสบดี
0.001356
VND THB
737.23
THB VND
ศุกร์
0.001356
VND THB
737.53
THB VND
จันทร์
0.001358
VND THB
736.28
THB VND
อังคาร
0.001356
VND THB
737.43
THB VND
พุธ
0.001354
VND THB
738.48
THB VND
พฤหัสบดี
0.001362
VND THB
734.16
THB VND
ศุกร์
0.001361
VND THB
734.85
THB VND
จันทร์
0.001366
VND THB
732.15
THB VND
อังคาร
0.001361
VND THB
734.77
THB VND
พุธ
0.001359
VND THB
735.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001360
VND THB
735.12
THB VND
ศุกร์
0.001347
VND THB
742.30
THB VND
จันทร์
0.001350
VND THB
740.57
THB VND
อังคาร
0.001347
VND THB
742.65
THB VND
พุธ
0.001349
VND THB
741.13
THB VND
พฤหัสบดี
0.001358
VND THB
736.52
THB VND
ศุกร์
0.001354
VND THB
738.42
THB VND
จันทร์
0.001358
VND THB
736.28
THB VND
อังคาร
0.001347
VND THB
742.28
THB VND
พุธ
0.001350
VND THB
740.57
THB VND
พฤหัสบดี
0.001354
VND THB
738.68
THB VND
ศุกร์
0.001365
VND THB
732.64
THB VND
จันทร์
0.001369
VND THB
730.46
THB VND
อังคาร
0.001370
VND THB
730.01
THB VND
พุธ
0.001364
VND THB
732.91
THB VND
พฤหัสบดี
0.001361
VND THB
735.02
THB VND
ศุกร์
0.001365
VND THB
732.76
THB VND
จันทร์
0.001360
VND THB
735.43
THB VND
อังคาร
0.001365
VND THB
732.66
THB VND
พุธ
0.001354
VND THB
738.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001354
VND THB
738.66
THB VND
ศุกร์
0.001353
VND THB
739.16
THB VND
จันทร์
0.001355
VND THB
738.24
THB VND
อังคาร
0.001356
VND THB
737.43
THB VND
พุธ
0.001347
VND THB
742.42
THB VND
พฤหัสบดี
0.001353
VND THB
739.17
THB VND
ศุกร์
0.001348
VND THB
741.59
THB VND
จันทร์
0.001359
VND THB
736.10
THB VND
อังคาร
0.001358
VND THB
736.19
THB VND
พุธ
0.001359
VND THB
735.65
THB VND
พฤหัสบดี
0.001355
VND THB
737.98
THB VND
ศุกร์
0.001351
VND THB
740.00
THB VND
จันทร์
0.001353
VND THB
739.20
THB VND
อังคาร
0.001356
VND THB
737.44
THB VND
พุธ
0.001358
VND THB
736.44
THB VND
พฤหัสบดี
0.001348
VND THB
741.86
THB VND
ศุกร์
0.001367
VND THB
731.43
THB VND
จันทร์
0.001372
VND THB
728.96
THB VND
อังคาร
0.001379
VND THB
725.21
THB VND
พุธ
0.001389
VND THB
720.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001383
VND THB
723.07
THB VND
ศุกร์
0.001382
VND THB
723.70
THB VND
จันทร์
0.001386
VND THB
721.46
THB VND
อังคาร
0.001388
VND THB
720.23
THB VND
พุธ
0.001390
VND THB
719.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001390
VND THB
719.36
THB VND
ศุกร์
0.001394
VND THB
717.25
THB VND
จันทร์
0.001402
VND THB
713.19
THB VND
อังคาร
0.001395
VND THB
716.91
THB VND
พุธ
0.001399
VND THB
714.57
THB VND
พฤหัสบดี
0.001414
VND THB
707.45
THB VND
ศุกร์
0.001415
VND THB
706.67
THB VND
จันทร์
0.001419
VND THB
704.57
THB VND
อังคาร
0.001417
VND THB
705.95
THB VND
พุธ
0.001414
VND THB
707.22
THB VND
พฤหัสบดี
0.001422
VND THB
703.30
THB VND
ศุกร์
0.001421
VND THB
703.62
THB VND
จันทร์
0.001424
VND THB
702.08
THB VND
อังคาร
0.001427
VND THB
700.83
THB VND
พุธ
0.001425
VND THB
701.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001430
VND THB
699.46
THB VND
ศุกร์
0.001428
VND THB
700.40
THB VND
จันทร์
0.001436
VND THB
696.33
THB VND
อังคาร
0.001431
VND THB
698.58
THB VND
พุธ
0.001430
VND THB
699.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001438
VND THB
695.49
THB VND
ศุกร์
0.001434
VND THB
697.49
THB VND
จันทร์
0.001434
VND THB
697.52
THB VND
อังคาร
0.001439
VND THB
695.06
THB VND
พุธ
0.001439
VND THB
694.91
THB VND
พฤหัสบดี
0.001447
VND THB
691.27
THB VND
ศุกร์
0.001449
VND THB
690.10
THB VND
จันทร์
0.001452
VND THB
688.78
THB VND
อังคาร
0.001455
VND THB
687.29
THB VND
พุธ
0.001455
VND THB
687.21
THB VND
พฤหัสบดี
0.001451
VND THB
689.07
THB VND
ศุกร์
0.001464
VND THB
683.28
THB VND
จันทร์
0.001468
VND THB
681.11
THB VND
อังคาร
0.001455
VND THB
687.32
THB VND
พุธ
0.001453
VND THB
688.33
THB VND
พฤหัสบดี
0.001459
VND THB
685.26
THB VND
ศุกร์
0.001461
VND THB
684.39
THB VND
จันทร์
0.001467
VND THB
681.85
THB VND
อังคาร
0.001443
VND THB
693.02
THB VND
พุธ
0.001435
VND THB
696.87
THB VND
พฤหัสบดี
0.001439
VND THB
694.77
THB VND
ศุกร์
0.001430
VND THB
699.10
THB VND
จันทร์
0.001428
VND THB
700.15
THB VND
อังคาร
0.001420
VND THB
704.08
THB VND
พุธ
0.001418
VND THB
705.09
THB VND
พฤหัสบดี
0.001430
VND THB
699.52
THB VND
ศุกร์
0.001434
VND THB
697.45
THB VND
จันทร์
0.001425
VND THB
701.88
THB VND
อังคาร
0.001433
VND THB
697.91
THB VND
พุธ
0.001433
VND THB
697.97
THB VND
พฤหัสบดี
0.001439
VND THB
694.93
THB VND
ศุกร์
0.001435
VND THB
696.95
THB VND
จันทร์
0.001440
VND THB
694.58
THB VND
อังคาร
0.001451
VND THB
689.17
THB VND
พุธ
0.001447
VND THB
691.21
THB VND
พฤหัสบดี
0.001444
VND THB
692.31
THB VND
ศุกร์
0.001463
VND THB
683.60
THB VND
จันทร์
0.001455
VND THB
687.09
THB VND
อังคาร
0.001468
VND THB
681.24
THB VND
พุธ
0.001469
VND THB
680.65
THB VND
พฤหัสบดี
0.001458
VND THB
686.01
THB VND
ศุกร์
0.001469
VND THB
680.64
THB VND
จันทร์
0.001471
VND THB
679.69
THB VND
อังคาร
0.001480
VND THB
675.90
THB VND
พุธ
0.001485
VND THB
673.40
THB VND
พฤหัสบดี
0.001478
VND THB
676.52
THB VND
ศุกร์
0.001479
VND THB
676.13
THB VND
จันทร์
0.001490
VND THB
671.30
THB VND
อังคาร
0.001481
VND THB
675.28
THB VND
พุธ
0.001483
VND THB
674.21
THB VND
พฤหัสบดี
0.001487
VND THB
672.60
THB VND
ศุกร์
0.001488
VND THB
671.87
THB VND
จันทร์
0.001489
VND THB
671.66
THB VND
อังคาร
0.001463
VND THB
683.46
THB VND
พุธ
0.001464
VND THB
683.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001466
VND THB
682.32
THB VND
ศุกร์
0.001464
VND THB
683.10
THB VND
จันทร์
0.001468
VND THB
681.27
THB VND
อังคาร
0.001473
VND THB
679.03
THB VND
พุธ
0.001463
VND THB
683.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001468
VND THB
681.35
THB VND
ศุกร์
0.001464
VND THB
683.05
THB VND
จันทร์
0.001453
VND THB
688.39
THB VND
อังคาร
0.001454
VND THB
687.84
THB VND
พุธ
0.001462
VND THB
683.89
THB VND
พฤหัสบดี
0.001464
VND THB
683.01
THB VND
ศุกร์
0.001465
VND THB
682.67
THB VND
จันทร์
0.001456
VND THB
686.94
THB VND
อังคาร
0.001465
VND THB
682.71
THB VND
พุธ
0.001463
VND THB
683.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001464
VND THB
683.07
THB VND
ศุกร์
0.001465
VND THB
682.37
THB VND
จันทร์
0.001460
VND THB
684.97
THB VND
อังคาร
0.001449
VND THB
690.23
THB VND
พุธ
0.001445
VND THB
691.88
THB VND
พฤหัสบดี
0.001441
VND THB
694.20
THB VND
ศุกร์
0.001446
VND THB
691.43
THB VND
จันทร์
0.001445
VND THB
691.86
THB VND
อังคาร
0.001432
VND THB
698.30
THB VND
พุธ
0.001437
VND THB
695.70
THB VND
พฤหัสบดี
0.001439
VND THB
694.82
THB VND
ศุกร์
0.001440
VND THB
694.51
THB VND
จันทร์
0.001452
VND THB
688.94
THB VND
อังคาร
0.001457
VND THB
686.55
THB VND
พุธ
0.001466
VND THB
682.31
THB VND
พฤหัสบดี
0.001467
VND THB
681.54
THB VND
ศุกร์
0.001483
VND THB
674.25
THB VND
จันทร์
0.001483
VND THB
674.37
THB VND
อังคาร
0.001481
VND THB
675.07
THB VND
พุธ
0.001483
VND THB
674.40
THB VND
พฤหัสบดี
0.001489
VND THB
671.54
THB VND
ศุกร์
0.001482
VND THB
674.89
THB VND
จันทร์
0.001471
VND THB
680.00
THB VND
อังคาร
0.001459
VND THB
685.33
THB VND
พุธ
0.001460
VND THB
685.12
THB VND
พฤหัสบดี
0.001456
VND THB
686.88
THB VND
ศุกร์
0.001462
VND THB
683.91
THB VND
จันทร์
0.001451
VND THB
689.30
THB VND
อังคาร
0.001451
VND THB
689.08
THB VND
พุธ
0.001451
VND THB
689.24
THB VND
พฤหัสบดี
0.001453
VND THB
688.21
THB VND
ศุกร์
0.001451
VND THB
689.09
THB VND
จันทร์
0.001464
VND THB
683.27
THB VND
อังคาร
0.001470
VND THB
680.49
THB VND
พุธ
0.001470
VND THB
680.17
THB VND
พฤหัสบดี
0.001460
VND THB
684.97
THB VND
ศุกร์
0.001462
VND THB
684.18
THB VND
จันทร์
0.001470
VND THB
680.24
THB VND
อังคาร
0.001466
VND THB
682.10
THB VND
พุธ
0.001468
VND THB
681.03
THB VND
พฤหัสบดี
0.001465
VND THB
682.38
THB VND
ศุกร์
0.001452
VND THB
688.89
THB VND