อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001393 (30/1/2566) เฉลี่ย = 0.001458 สูงสุด = 0.001512 (28/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.001463
VND THB
683.69
THB VND
อังคาร
0.001463
VND THB
683.56
THB VND
พุธ
0.001446
VND THB
691.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001442
VND THB
693.43
THB VND
ศุกร์
0.001451
VND THB
689.24
THB VND
จันทร์
0.001430
VND THB
699.26
THB VND
อังคาร
0.001429
VND THB
699.67
THB VND
พุธ
0.001422
VND THB
703.21
THB VND
พฤหัสบดี
0.001425
VND THB
701.83
THB VND
ศุกร์
0.001406
VND THB
711.04
THB VND
จันทร์
0.001409
VND THB
709.86
THB VND
อังคาร
0.001414
VND THB
706.98
THB VND
พุธ
0.001403
VND THB
712.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001409
VND THB
709.56
THB VND
ศุกร์
0.001398
VND THB
715.14
THB VND
จันทร์
0.001398
VND THB
715.54
THB VND
อังคาร
0.001399
VND THB
714.70
THB VND
พุธ
0.001401
VND THB
713.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001396
VND THB
716.43
THB VND
ศุกร์
0.001400
VND THB
714.41
THB VND
จันทร์
0.001393
VND THB
717.77
THB VND
อังคาร
0.001411
VND THB
708.83
THB VND
พุธ
0.001403
VND THB
712.96
THB VND
พฤหัสบดี
0.001401
VND THB
713.95
THB VND
ศุกร์
0.001406
VND THB
711.21
THB VND
จันทร์
0.001435
VND THB
696.90
THB VND
อังคาร
0.001425
VND THB
701.85
THB VND
พุธ
0.001420
VND THB
704.15
THB VND
พฤหัสบดี
0.001419
VND THB
704.58
THB VND
ศุกร์
0.001433
VND THB
697.59
THB VND
จันทร์
0.001435
VND THB
696.82
THB VND
อังคาร
0.001433
VND THB
697.75
THB VND
พุธ
0.001454
VND THB
687.80
THB VND
พฤหัสบดี
0.001449
VND THB
689.94
THB VND
ศุกร์
0.001457
VND THB
686.35
THB VND
จันทร์
0.001449
VND THB
689.92
THB VND
อังคาร
0.001459
VND THB
685.33
THB VND
พุธ
0.001454
VND THB
687.70
THB VND
พฤหัสบดี
0.001456
VND THB
686.73
THB VND
ศุกร์
0.001464
VND THB
683.29
THB VND
จันทร์
0.001473
VND THB
678.82
THB VND
อังคาร
0.001487
VND THB
672.61
THB VND
พุธ
0.001462
VND THB
684.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001469
VND THB
680.88
THB VND
ศุกร์
0.001462
VND THB
683.80
THB VND
จันทร์
0.001459
VND THB
685.35
THB VND
อังคาร
0.001462
VND THB
684.14
THB VND
พุธ
0.001480
VND THB
675.76
THB VND
พฤหัสบดี
0.001480
VND THB
675.69
THB VND
ศุกร์
0.001479
VND THB
676.21
THB VND
จันทร์
0.001469
VND THB
680.86
THB VND
อังคาร
0.001465
VND THB
682.64
THB VND
พุธ
0.001470
VND THB
680.16
THB VND
พฤหัสบดี
0.001460
VND THB
685.01
THB VND
ศุกร์
0.001451
VND THB
689.42
THB VND
จันทร์
0.001445
VND THB
691.90
THB VND
อังคาร
0.001453
VND THB
688.01
THB VND
พุธ
0.001463
VND THB
683.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001451
VND THB
688.97
THB VND
ศุกร์
0.001451
VND THB
689.24
THB VND
จันทร์
0.001466
VND THB
682.34
THB VND
อังคาร
0.001458
VND THB
685.82
THB VND
พุธ
0.001454
VND THB
687.87
THB VND
พฤหัสบดี
0.001458
VND THB
686.00
THB VND
ศุกร์
0.001457
VND THB
686.39
THB VND
จันทร์
0.001464
VND THB
683.06
THB VND
อังคาร
0.001458
VND THB
685.74
THB VND
พุธ
0.001444
VND THB
692.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001454
VND THB
687.74
THB VND
ศุกร์
0.001454
VND THB
687.90
THB VND
จันทร์
0.001464
VND THB
683.20
THB VND
อังคาร
0.001460
VND THB
685.12
THB VND
พุธ
0.001461
VND THB
684.64
THB VND
พฤหัสบดี
0.001455
VND THB
687.15
THB VND
ศุกร์
0.001453
VND THB
688.27
THB VND
จันทร์
0.001464
VND THB
683.27
THB VND
อังคาร
0.001458
VND THB
685.80
THB VND
พุธ
0.001467
VND THB
681.62
THB VND
พฤหัสบดี
0.001462
VND THB
683.92
THB VND
ศุกร์
0.001463
VND THB
683.51
THB VND
จันทร์
0.001463
VND THB
683.57
THB VND
อังคาร
0.001467
VND THB
681.81
THB VND
พุธ
0.001456
VND THB
686.74
THB VND
พฤหัสบดี
0.001452
VND THB
688.59
THB VND
ศุกร์
0.001454
VND THB
687.55
THB VND
จันทร์
0.001457
VND THB
686.17
THB VND
อังคาร
0.001458
VND THB
685.91
THB VND
พุธ
0.001451
VND THB
689.38
THB VND
พฤหัสบดี
0.001442
VND THB
693.63
THB VND
ศุกร์
0.001438
VND THB
695.31
THB VND
จันทร์
0.001443
VND THB
692.98
THB VND
อังคาร
0.001434
VND THB
697.21
THB VND
พุธ
0.001434
VND THB
697.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001437
VND THB
695.69
THB VND
ศุกร์
0.001449
VND THB
690.22
THB VND
จันทร์
0.001440
VND THB
694.42
THB VND
อังคาร
0.001447
VND THB
690.95
THB VND
พุธ
0.001461
VND THB
684.61
THB VND
พฤหัสบดี
0.001464
VND THB
683.15
THB VND
ศุกร์
0.001465
VND THB
682.65
THB VND
จันทร์
0.001469
VND THB
680.61
THB VND
อังคาร
0.001480
VND THB
675.83
THB VND
พุธ
0.001473
VND THB
678.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001476
VND THB
677.56
THB VND
ศุกร์
0.001476
VND THB
677.51
THB VND
จันทร์
0.001480
VND THB
675.58
THB VND
อังคาร
0.001480
VND THB
675.77
THB VND
พุธ
0.001481
VND THB
675.10
THB VND
พฤหัสบดี
0.001480
VND THB
675.86
THB VND
ศุกร์
0.001473
VND THB
679.08
THB VND
จันทร์
0.001485
VND THB
673.51
THB VND
อังคาร
0.001480
VND THB
675.58
THB VND
พุธ
0.001478
VND THB
676.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001482
VND THB
674.60
THB VND
ศุกร์
0.001474
VND THB
678.33
THB VND
จันทร์
0.001472
VND THB
679.14
THB VND
อังคาร
0.001470
VND THB
680.14
THB VND
พุธ
0.001476
VND THB
677.61
THB VND
พฤหัสบดี
0.001479
VND THB
676.06
THB VND
ศุกร์
0.001474
VND THB
678.54
THB VND
จันทร์
0.001478
VND THB
676.61
THB VND
อังคาร
0.001477
VND THB
676.83
THB VND
พุธ
0.001482
VND THB
674.85
THB VND
พฤหัสบดี
0.001489
VND THB
671.62
THB VND
ศุกร์
0.001497
VND THB
668.22
THB VND
จันทร์
0.001495
VND THB
668.97
THB VND
อังคาร
0.001499
VND THB
667.26
THB VND
พุธ
0.001512
VND THB
661.56
THB VND
พฤหัสบดี
0.001509
VND THB
662.67
THB VND
ศุกร์
0.001502
VND THB
665.86
THB VND
จันทร์
0.001487
VND THB
672.55
THB VND
อังคาร
0.001472
VND THB
679.28
THB VND
พุธ
0.001469
VND THB
680.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001477
VND THB
676.96
THB VND
ศุกร์
0.001490
VND THB
671.08
THB VND
จันทร์
0.001485
VND THB
673.27
THB VND
อังคาร
0.001467
VND THB
681.45
THB VND
พุธ
0.001475
VND THB
677.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001459
VND THB
685.22
THB VND
ศุกร์
0.001466
VND THB
682.11
THB VND
จันทร์
0.001464
VND THB
683.28
THB VND
อังคาร
0.001446
VND THB
691.72
THB VND
พุธ
0.001444
VND THB
692.67
THB VND
พฤหัสบดี
0.001438
VND THB
695.49
THB VND
ศุกร์
0.001456
VND THB
686.96
THB VND
จันทร์
0.001456
VND THB
686.86
THB VND
อังคาร
0.001459
VND THB
685.43
THB VND
พุธ
0.001448
VND THB
690.71
THB VND
พฤหัสบดี
0.001439
VND THB
694.71
THB VND
ศุกร์
0.001453
VND THB
688.18
THB VND
จันทร์
0.001445
VND THB
692.05
THB VND
อังคาร
0.001444
VND THB
692.33
THB VND
พุธ
0.001444
VND THB
692.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001460
VND THB
684.89
THB VND
ศุกร์
0.001466
VND THB
682.03
THB VND
จันทร์
0.001468
VND THB
681.32
THB VND
อังคาร
0.001475
VND THB
678.01
THB VND
พุธ
0.001471
VND THB
679.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001477
VND THB
676.95
THB VND
ศุกร์
0.001476
VND THB
677.40
THB VND
จันทร์
0.001477
VND THB
677.05
THB VND
อังคาร
0.001476
VND THB
677.44
THB VND
พุธ
0.001477
VND THB
677.09
THB VND
พฤหัสบดี
0.001482
VND THB
674.65
THB VND
ศุกร์
0.001485
VND THB
673.24
THB VND
จันทร์
0.001477
VND THB
676.84
THB VND
อังคาร
0.001469
VND THB
680.56
THB VND
พุธ
0.001475
VND THB
678.19
THB VND
พฤหัสบดี
0.001457
VND THB
686.26
THB VND
ศุกร์
0.001461
VND THB
684.27
THB VND
จันทร์
0.001465
VND THB
682.70
THB VND
อังคาร
0.001454
VND THB
687.68
THB VND
พุธ
0.001454
VND THB
687.55
THB VND
พฤหัสบดี
0.001453
VND THB
688.44
THB VND
ศุกร์
0.001453
VND THB
688.32
THB VND
จันทร์
0.001461
VND THB
684.23
THB VND
อังคาร
0.001475
VND THB
678.14
THB VND
พุธ
0.001475
VND THB
677.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001480
VND THB
675.80
THB VND
ศุกร์
0.001477
VND THB
677.27
THB VND
จันทร์
0.001476
VND THB
677.65
THB VND
อังคาร
0.001480
VND THB
675.86
THB VND
พุธ
0.001480
VND THB
675.84
THB VND
พฤหัสบดี
0.001477
VND THB
677.12
THB VND
ศุกร์
0.001477
VND THB
677.27
THB VND
จันทร์
0.001465
VND THB
682.63
THB VND
อังคาร
0.001475
VND THB
678.11
THB VND
พุธ
0.001484
VND THB
673.97
THB VND
พฤหัสบดี
0.001486
VND THB
673.07
THB VND
ศุกร์
0.001478
VND THB
676.77
THB VND