อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001281 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.001347 สูงสุด = 0.001417 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.001281
VND THB
780.59
THB VND
พฤหัสบดี
0.001297
VND THB
770.95
THB VND
ศุกร์
0.001296
VND THB
771.78
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.29
THB VND
อังคาร
0.001299
VND THB
770.05
THB VND
พุธ
0.001303
VND THB
767.31
THB VND
พฤหัสบดี
0.001305
VND THB
766.41
THB VND
ศุกร์
0.001303
VND THB
767.31
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.71
THB VND
อังคาร
0.001308
VND THB
764.51
THB VND
พุธ
0.001306
VND THB
765.62
THB VND
พฤหัสบดี
0.001312
VND THB
762.26
THB VND
ศุกร์
0.001307
VND THB
765.14
THB VND
จันทร์
0.001307
VND THB
765.31
THB VND
อังคาร
0.001314
VND THB
761.13
THB VND
พุธ
0.001309
VND THB
763.77
THB VND
พฤหัสบดี
0.001318
VND THB
758.68
THB VND
ศุกร์
0.001313
VND THB
761.35
THB VND
จันทร์
0.001325
VND THB
754.97
THB VND
อังคาร
0.001333
VND THB
750.46
THB VND
พุธ
0.001336
VND THB
748.35
THB VND
พฤหัสบดี
0.001346
VND THB
743.05
THB VND
ศุกร์
0.001345
VND THB
743.57
THB VND
จันทร์
0.001340
VND THB
746.16
THB VND
อังคาร
0.001331
VND THB
751.45
THB VND
พุธ
0.001329
VND THB
752.69
THB VND
พฤหัสบดี
0.001335
VND THB
748.93
THB VND
ศุกร์
0.001340
VND THB
746.10
THB VND
จันทร์
0.001344
VND THB
743.89
THB VND
อังคาร
0.001341
VND THB
745.53
THB VND
พุธ
0.001341
VND THB
745.61
THB VND
พฤหัสบดี
0.001336
VND THB
748.33
THB VND
ศุกร์
0.001338
VND THB
747.12
THB VND
จันทร์
0.001342
VND THB
745.02
THB VND
อังคาร
0.001343
VND THB
744.43
THB VND
พุธ
0.001338
VND THB
747.25
THB VND
พฤหัสบดี
0.001356
VND THB
737.61
THB VND
ศุกร์
0.001362
VND THB
734.15
THB VND
จันทร์
0.001365
VND THB
732.74
THB VND
อังคาร
0.001367
VND THB
731.52
THB VND
พุธ
0.001374
VND THB
727.84
THB VND
พฤหัสบดี
0.001369
VND THB
730.38
THB VND
ศุกร์
0.001369
VND THB
730.40
THB VND
จันทร์
0.001365
VND THB
732.48
THB VND
อังคาร
0.001356
VND THB
737.26
THB VND
พุธ
0.001351
VND THB
740.18
THB VND
พฤหัสบดี
0.001362
VND THB
734.13
THB VND
ศุกร์
0.001370
VND THB
730.13
THB VND
จันทร์
0.001367
VND THB
731.73
THB VND
อังคาร
0.001350
VND THB
740.79
THB VND
พุธ
0.001350
VND THB
740.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001354
VND THB
738.54
THB VND
ศุกร์
0.001363
VND THB
733.49
THB VND
จันทร์
0.001386
VND THB
721.47
THB VND
อังคาร
0.001372
VND THB
728.60
THB VND
พุธ
0.001394
VND THB
717.53
THB VND
พฤหัสบดี
0.001377
VND THB
726.04
THB VND
ศุกร์
0.001390
VND THB
719.39
THB VND
จันทร์
0.001401
VND THB
713.69
THB VND
อังคาร
0.001417
VND THB
705.74
THB VND
พุธ
0.001384
VND THB
722.33
THB VND
พฤหัสบดี
0.001403
VND THB
712.82
THB VND
ศุกร์
0.001382
VND THB
723.81
THB VND
จันทร์
0.001391
VND THB
718.90
THB VND
อังคาร
0.001371
VND THB
729.27
THB VND
พุธ
0.001393
VND THB
717.62
THB VND
พฤหัสบดี
0.001393
VND THB
718.06
THB VND
ศุกร์
0.001384
VND THB
722.58
THB VND
จันทร์
0.001394
VND THB
717.19
THB VND
อังคาร
0.001406
VND THB
711.25
THB VND
พุธ
0.001390
VND THB
719.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001392
VND THB
718.63
THB VND
ศุกร์
0.001400
VND THB
714.13
THB VND
จันทร์
0.001398
VND THB
715.36
THB VND
อังคาร
0.001405
VND THB
711.94
THB VND
พุธ
0.001386
VND THB
721.60
THB VND
พฤหัสบดี
0.001390
VND THB
719.50
THB VND
ศุกร์
0.001382
VND THB
723.46
THB VND
จันทร์
0.001391
VND THB
718.84
THB VND
อังคาร
0.001386
VND THB
721.31
THB VND
พุธ
0.001383
VND THB
723.00
THB VND
พฤหัสบดี
0.001364
VND THB
732.96
THB VND
ศุกร์
0.001381
VND THB
723.89
THB VND
จันทร์
0.001385
VND THB
722.23
THB VND
อังคาร
0.001386
VND THB
721.43
THB VND
พุธ
0.001379
VND THB
725.34
THB VND
พฤหัสบดี
0.001381
VND THB
724.11
THB VND
ศุกร์
0.001395
VND THB
716.86
THB VND
จันทร์
0.001390
VND THB
719.63
THB VND
อังคาร
0.001370
VND THB
729.85
THB VND
พุธ
0.001380
VND THB
724.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001382
VND THB
723.65
THB VND
ศุกร์
0.001382
VND THB
723.72
THB VND
จันทร์
0.001375
VND THB
727.42
THB VND
อังคาร
0.001378
VND THB
725.83
THB VND
พุธ
0.001377
VND THB
726.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001366
VND THB
731.93
THB VND
ศุกร์
0.001375
VND THB
727.32
THB VND
จันทร์
0.001371
VND THB
729.24
THB VND
อังคาร
0.001387
VND THB
721.24
THB VND
พุธ
0.001364
VND THB
733.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001371
VND THB
729.28
THB VND
ศุกร์
0.001360
VND THB
735.18
THB VND
จันทร์
0.001374
VND THB
727.98
THB VND
อังคาร
0.001374
VND THB
727.78
THB VND
พุธ
0.001374
VND THB
727.77
THB VND
พฤหัสบดี
0.001365
VND THB
732.78
THB VND
ศุกร์
0.001381
VND THB
724.30
THB VND
จันทร์
0.001358
VND THB
736.30
THB VND
อังคาร
0.001363
VND THB
733.51
THB VND
พุธ
0.001361
VND THB
734.79
THB VND
พฤหัสบดี
0.001359
VND THB
735.57
THB VND
ศุกร์
0.001367
VND THB
731.51
THB VND
จันทร์
0.001345
VND THB
743.62
THB VND
อังคาร
0.001349
VND THB
741.30
THB VND
พุธ
0.001352
VND THB
739.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001332
VND THB
750.62
THB VND
ศุกร์
0.001326
VND THB
754.39
THB VND
จันทร์
0.001334
VND THB
749.39
THB VND
อังคาร
0.001347
VND THB
742.18
THB VND
พุธ
0.001337
VND THB
747.99
THB VND
พฤหัสบดี
0.001341
VND THB
745.53
THB VND
ศุกร์
0.001330
VND THB
751.87
THB VND
จันทร์
0.001338
VND THB
747.33
THB VND
อังคาร
0.001342
VND THB
744.99
THB VND
พุธ
0.001329
VND THB
752.35
THB VND
พฤหัสบดี
0.001321
VND THB
756.79
THB VND
ศุกร์
0.001334
VND THB
749.61
THB VND
จันทร์
0.001336
VND THB
748.23
THB VND
อังคาร
0.001324
VND THB
755.26
THB VND
พุธ
0.001334
VND THB
749.63
THB VND
พฤหัสบดี
0.001348
VND THB
741.87
THB VND
ศุกร์
0.001336
VND THB
748.61
THB VND
จันทร์
0.001347
VND THB
742.51
THB VND
อังคาร
0.001345
VND THB
743.43
THB VND
พุธ
0.001346
VND THB
742.73
THB VND
พฤหัสบดี
0.001350
VND THB
741.01
THB VND
ศุกร์
0.001345
VND THB
743.44
THB VND
จันทร์
0.001359
VND THB
736.10
THB VND
อังคาร
0.001366
VND THB
731.84
THB VND
พุธ
0.001367
VND THB
731.80
THB VND
พฤหัสบดี
0.001361
VND THB
734.49
THB VND
ศุกร์
0.001371
VND THB
729.17
THB VND
จันทร์
0.001374
VND THB
727.77
THB VND
อังคาร
0.001364
VND THB
733.27
THB VND
พุธ
0.001378
VND THB
725.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001369
VND THB
730.57
THB VND
ศุกร์
0.001368
VND THB
731.18
THB VND
จันทร์
0.001377
VND THB
726.30
THB VND
อังคาร
0.001361
VND THB
734.76
THB VND
พุธ
0.001357
VND THB
736.98
THB VND
พฤหัสบดี
0.001357
VND THB
737.15
THB VND
ศุกร์
0.001357
VND THB
736.68
THB VND
จันทร์
0.001333
VND THB
750.16
THB VND
อังคาร
0.001348
VND THB
741.93
THB VND
พุธ
0.001345
VND THB
743.32
THB VND
พฤหัสบดี
0.001344
VND THB
744.07
THB VND
ศุกร์
0.001341
VND THB
745.62
THB VND
จันทร์
0.001334
VND THB
749.38
THB VND
อังคาร
0.001346
VND THB
743.10
THB VND
พุธ
0.001339
VND THB
746.84
THB VND
พฤหัสบดี
0.001347
VND THB
742.21
THB VND
ศุกร์
0.001339
VND THB
746.74
THB VND
จันทร์
0.001352
VND THB
739.57
THB VND
อังคาร
0.001349
VND THB
741.30
THB VND
พุธ
0.001351
VND THB
739.99
THB VND
พฤหัสบดี
0.001346
VND THB
743.14
THB VND
ศุกร์
0.001356
VND THB
737.24
THB VND
จันทร์
0.001359
VND THB
735.68
THB VND
อังคาร
0.001359
VND THB
736.02
THB VND
พุธ
0.001351
VND THB
740.41
THB VND
พฤหัสบดี
0.001349
VND THB
741.38
THB VND
ศุกร์
0.001354
VND THB
738.30
THB VND
จันทร์
0.001343
VND THB
744.82
THB VND
อังคาร
0.001348
VND THB
741.84
THB VND
พุธ
0.001334
VND THB
749.82
THB VND
พฤหัสบดี
0.001352
VND THB
739.60
THB VND
ศุกร์
0.001358
VND THB
736.45
THB VND
จันทร์
0.001350
VND THB
740.63
THB VND
อังคาร
0.001353
VND THB
738.86
THB VND
พุธ
0.001349
VND THB
741.05
THB VND
พฤหัสบดี
0.001361
VND THB
734.80
THB VND
ศุกร์
0.001355
VND THB
738.06
THB VND
จันทร์
0.001354
VND THB
738.65
THB VND
อังคาร
0.001347
VND THB
742.38
THB VND
พุธ
0.001340
VND THB
746.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001339
VND THB
746.82
THB VND
ศุกร์
0.001348
VND THB
742.07
THB VND
จันทร์
0.001341
VND THB
745.59
THB VND
อังคาร
0.001350
VND THB
740.82
THB VND
พุธ
0.001352
VND THB
739.83
THB VND
พฤหัสบดี
0.001356
VND THB
737.63
THB VND
ศุกร์
0.001364
VND THB
732.88
THB VND
จันทร์
0.001369
VND THB
730.60
THB VND
อังคาร
0.001367
VND THB
731.61
THB VND
พุธ
0.001366
VND THB
731.90
THB VND
พฤหัสบดี
0.001366
VND THB
732.12
THB VND
ศุกร์
0.001358
VND THB
736.64
THB VND
จันทร์
0.001360
VND THB
735.49
THB VND
อังคาร
0.001348
VND THB
741.58
THB VND
พุธ
0.001343
VND THB
744.41
THB VND
พฤหัสบดี
0.001344
VND THB
743.86
THB VND
ศุกร์
0.001344
VND THB
743.99
THB VND
จันทร์
0.001343
VND THB
744.36
THB VND
อังคาร
0.001342
VND THB
745.35
THB VND
พุธ
0.001339
VND THB
746.61
THB VND
พฤหัสบดี
0.001344
VND THB
743.81
THB VND
ศุกร์
0.001345
VND THB
743.39
THB VND
จันทร์
0.001350
VND THB
740.57
THB VND
อังคาร
0.001355
VND THB
737.90
THB VND
พุธ
0.001353
VND THB
739.14
THB VND
พฤหัสบดี
0.001347
VND THB
742.57
THB VND
ศุกร์
0.001350
VND THB
740.72
THB VND
จันทร์
0.001345
VND THB
743.66
THB VND
อังคาร
0.001346
VND THB
742.82
THB VND
พุธ
0.001336
VND THB
748.31
THB VND
พฤหัสบดี
0.001347
VND THB
742.59
THB VND
ศุกร์
0.001341
VND THB
745.70
THB VND
จันทร์
0.001340
VND THB
746.52
THB VND
อังคาร
0.001345
VND THB
743.50
THB VND
พุธ
0.001341
VND THB
745.75
THB VND
พฤหัสบดี
0.001341
VND THB
745.49
THB VND
ศุกร์
0.001324
VND THB
755.30
THB VND
จันทร์
0.001316
VND THB
759.62
THB VND
อังคาร
0.001302
VND THB
768.12
THB VND
พุธ
0.001305
VND THB
766.46
THB VND
พฤหัสบดี
0.001310
VND THB
763.55
THB VND
ศุกร์
0.001303
VND THB
767.55
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.27
THB VND
อังคาร
0.001306
VND THB
765.65
THB VND
พุธ
0.001307
VND THB
765.28
THB VND
พฤหัสบดี
0.001308
VND THB
764.25
THB VND
ศุกร์
0.001309
VND THB
763.67
THB VND
จันทร์
0.001309
VND THB
763.77
THB VND
อังคาร
0.001308
VND THB
764.45
THB VND
พุธ
0.001314
VND THB
761.19
THB VND
พฤหัสบดี
0.001310
VND THB
763.32
THB VND
ศุกร์
0.001311
VND THB
762.78
THB VND
จันทร์
0.001313
VND THB
761.75
THB VND
อังคาร
0.001305
VND THB
766.32
THB VND
พุธ
0.001316
VND THB
759.98
THB VND
พฤหัสบดี
0.001312
VND THB
762.22
THB VND
ศุกร์
0.001308
VND THB
764.63
THB VND
จันทร์
0.001301
VND THB
768.88
THB VND
อังคาร
0.001300
VND THB
769.15
THB VND
พุธ
0.001301
VND THB
768.60
THB VND
พฤหัสบดี
0.001298
VND THB
770.54
THB VND
ศุกร์
0.001304
VND THB
767.01
THB VND
จันทร์
0.001304
VND THB
767.09
THB VND
อังคาร
0.001300
VND THB
769.41
THB VND
พุธ
0.001300
VND THB
769.31
THB VND
พฤหัสบดี
0.001295
VND THB
772.28
THB VND
ศุกร์
0.001291
VND THB
774.89
THB VND
จันทร์
0.001291
VND THB
774.86
THB VND
อังคาร
0.001313
VND THB
761.84
THB VND
พุธ
0.001300
VND THB
769.44
THB VND
พฤหัสบดี
0.001301
VND THB
768.52
THB VND
ศุกร์
0.001296
VND THB
771.85
THB VND
จันทร์
0.001305
VND THB
766.40
THB VND
อังคาร
0.001304
VND THB
766.87
THB VND
พุธ
0.001298
VND THB
770.60
THB VND
พฤหัสบดี
0.001297
VND THB
770.87
THB VND