อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดองเวียดนาม แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดองเวียดนาม
ต่ำสุด = 0.001287 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.001337 สูงสุด = 0.001392 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดองเวียดนาม และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.001391
VND THB
718.84
THB VND
พุธ
0.001392
VND THB
718.51
THB VND
พฤหัสบดี
0.001382
VND THB
723.72
THB VND
ศุกร์
0.001383
VND THB
723.16
THB VND
จันทร์
0.001381
VND THB
724.05
THB VND
อังคาร
0.001383
VND THB
723.15
THB VND
พุธ
0.001381
VND THB
724.13
THB VND
พฤหัสบดี
0.001377
VND THB
726.42
THB VND
ศุกร์
0.001375
VND THB
727.47
THB VND
จันทร์
0.001376
VND THB
726.59
THB VND
อังคาร
0.001375
VND THB
727.43
THB VND
พุธ
0.001366
VND THB
731.92
THB VND
พฤหัสบดี
0.001367
VND THB
731.29
THB VND
ศุกร์
0.001368
VND THB
731.24
THB VND
จันทร์
0.001369
VND THB
730.22
THB VND
อังคาร
0.001372
VND THB
728.85
THB VND
พุธ
0.001369
VND THB
730.65
THB VND
พฤหัสบดี
0.001368
VND THB
730.90
THB VND
ศุกร์
0.001365
VND THB
732.86
THB VND
จันทร์
0.001360
VND THB
735.11
THB VND
อังคาร
0.001359
VND THB
736.03
THB VND
พุธ
0.001351
VND THB
739.92
THB VND
พฤหัสบดี
0.001347
VND THB
742.37
THB VND
ศุกร์
0.001348
VND THB
741.90
THB VND
จันทร์
0.001350
VND THB
740.80
THB VND
อังคาร
0.001348
VND THB
741.69
THB VND
พุธ
0.001346
VND THB
743.12
THB VND
พฤหัสบดี
0.001347
VND THB
742.31
THB VND
ศุกร์
0.001357
VND THB
737.04
THB VND
จันทร์
0.001353
VND THB
739.25
THB VND
อังคาร
0.001350
VND THB
740.82
THB VND
พุธ
0.001351
VND THB
740.26
THB VND
พฤหัสบดี
0.001351
VND THB
740.33
THB VND
ศุกร์
0.001348
VND THB
741.97
THB VND
จันทร์
0.001346
VND THB
742.83
THB VND
อังคาร
0.001345
VND THB
743.34
THB VND
พุธ
0.001340
VND THB
746.23
THB VND
พฤหัสบดี
0.001343
VND THB
744.48
THB VND
ศุกร์
0.001350
VND THB
740.69
THB VND
จันทร์
0.001347
VND THB
742.62
THB VND
อังคาร
0.001349
VND THB
741.35
THB VND
พุธ
0.001353
VND THB
739.27
THB VND
พฤหัสบดี
0.001357
VND THB
736.74
THB VND
ศุกร์
0.001367
VND THB
731.72
THB VND
จันทร์
0.001373
VND THB
728.20
THB VND
อังคาร
0.001371
VND THB
729.34
THB VND
พุธ
0.001373
VND THB
728.20
THB VND
พฤหัสบดี
0.001371
VND THB
729.47
THB VND
ศุกร์
0.001369
VND THB
730.21
THB VND
จันทร์
0.001368
VND THB
731.12
THB VND
อังคาร
0.001364
VND THB
733.25
THB VND
พุธ
0.001362
VND THB
734.16
THB VND
พฤหัสบดี
0.001370
VND THB
729.87
THB VND
ศุกร์
0.001366
VND THB
731.88
THB VND
จันทร์
0.001366
VND THB
732.22
THB VND
อังคาร
0.001364
VND THB
733.04
THB VND
พุธ
0.001368
VND THB
731.02
THB VND
พฤหัสบดี
0.001365
VND THB
732.43
THB VND
ศุกร์
0.001366
VND THB
732.13
THB VND
จันทร์
0.001362
VND THB
734.19
THB VND
อังคาร
0.001364
VND THB
733.36
THB VND
พุธ
0.001372
VND THB
729.05
THB VND
พฤหัสบดี
0.001370
VND THB
729.96
THB VND
ศุกร์
0.001367
VND THB
731.27
THB VND
จันทร์
0.001367
VND THB
731.46
THB VND
อังคาร
0.001369
VND THB
730.69
THB VND
พุธ
0.001368
VND THB
730.90
THB VND
พฤหัสบดี
0.001369
VND THB
730.37
THB VND
ศุกร์
0.001375
VND THB
727.50
THB VND
จันทร์
0.001377
VND THB
726.19
THB VND
อังคาร
0.001370
VND THB
730.00
THB VND
พุธ
0.001370
VND THB
730.08
THB VND
พฤหัสบดี
0.001370
VND THB
729.82
THB VND
ศุกร์
0.001369
VND THB
730.31
THB VND
จันทร์
0.001369
VND THB
730.46
THB VND
อังคาร
0.001371
VND THB
729.19
THB VND
พุธ
0.001369
VND THB
730.20
THB VND
พฤหัสบดี
0.001371
VND THB
729.21
THB VND
ศุกร์
0.001371
VND THB
729.49
THB VND
จันทร์
0.001371
VND THB
729.24
THB VND
อังคาร
0.001376
VND THB
726.73
THB VND
พุธ
0.001379
VND THB
725.25
THB VND
พฤหัสบดี
0.001383
VND THB
723.28
THB VND
ศุกร์
0.001373
VND THB
728.26
THB VND
จันทร์
0.001371
VND THB
729.32
THB VND
อังคาร
0.001371
VND THB
729.32
THB VND
พุธ
0.001370
VND THB
729.87
THB VND
พฤหัสบดี
0.001376
VND THB
726.51
THB VND
ศุกร์
0.001377
VND THB
726.19
THB VND
จันทร์
0.001370
VND THB
730.06
THB VND
อังคาร
0.001369
VND THB
730.25
THB VND
พุธ
0.001360
VND THB
735.06
THB VND
พฤหัสบดี
0.001358
VND THB
736.33
THB VND
ศุกร์
0.001352
VND THB
739.55
THB VND
จันทร์
0.001358
VND THB
736.30
THB VND
อังคาร
0.001347
VND THB
742.15
THB VND
พุธ
0.001355
VND THB
738.13
THB VND
พฤหัสบดี
0.001355
VND THB
738.13
THB VND
ศุกร์
0.001358
VND THB
736.28
THB VND
จันทร์
0.001361
VND THB
734.93
THB VND
อังคาร
0.001365
VND THB
732.36
THB VND
พุธ
0.001366
VND THB
732.07
THB VND
พฤหัสบดี
0.001367
VND THB
731.36
THB VND
ศุกร์
0.001361
VND THB
734.61
THB VND
จันทร์
0.001361
VND THB
734.61
THB VND
อังคาร
0.001360
VND THB
735.20
THB VND
พุธ
0.001359
VND THB
735.84
THB VND
พฤหัสบดี
0.001358
VND THB
736.48
THB VND
ศุกร์
0.001354
VND THB
738.80
THB VND
จันทร์
0.001344
VND THB
744.28
THB VND
อังคาร
0.001338
VND THB
747.61
THB VND
พุธ
0.001339
VND THB
747.06
THB VND
พฤหัสบดี
0.001339
VND THB
746.75
THB VND
ศุกร์
0.001340
VND THB
746.52
THB VND
จันทร์
0.001341
VND THB
745.89
THB VND
อังคาร
0.001340
VND THB
746.41
THB VND
พุธ
0.001340
VND THB
746.48
THB VND
พฤหัสบดี
0.001340
VND THB
746.48
THB VND
ศุกร์
0.001336
VND THB
748.64
THB VND
จันทร์
0.001342
VND THB
745.05
THB VND
อังคาร
0.001338
VND THB
747.45
THB VND
พุธ
0.001340
VND THB
746.03
THB VND
พฤหัสบดี
0.001325
VND THB
755.00
THB VND
ศุกร์
0.001322
VND THB
756.42
THB VND
อาทิตย์
0.001326
VND THB
754.13
THB VND
จันทร์
0.001316
VND THB
759.60
THB VND
อังคาร
0.001316
VND THB
759.75
THB VND
พุธ
0.001321
VND THB
756.90
THB VND
พฤหัสบดี
0.001319
VND THB
757.95
THB VND
ศุกร์
0.001315
VND THB
760.32
THB VND
จันทร์
0.001312
VND THB
762.25
THB VND
พุธ
0.001315
VND THB
760.46
THB VND
พฤหัสบดี
0.001317
VND THB
759.34
THB VND
ศุกร์
0.001316
VND THB
759.75
THB VND
จันทร์
0.001320
VND THB
757.72
THB VND
อังคาร
0.001325
VND THB
754.74
THB VND
พุธ
0.001329
VND THB
752.65
THB VND
พฤหัสบดี
0.001325
VND THB
754.67
THB VND
ศุกร์
0.001331
VND THB
751.57
THB VND
จันทร์
0.001334
VND THB
749.40
THB VND
อังคาร
0.001325
VND THB
754.55
THB VND
พุธ
0.001333
VND THB
750.26
THB VND
พฤหัสบดี
0.001331
VND THB
751.45
THB VND
ศุกร์
0.001329
VND THB
752.72
THB VND
จันทร์
0.001325
VND THB
754.62
THB VND
อังคาร
0.001327
VND THB
753.71
THB VND
พุธ
0.001327
VND THB
753.47
THB VND
พฤหัสบดี
0.001329
VND THB
752.50
THB VND
ศุกร์
0.001330
VND THB
751.64
THB VND
จันทร์
0.001328
VND THB
752.75
THB VND
อังคาร
0.001330
VND THB
751.68
THB VND
พุธ
0.001325
VND THB
754.45
THB VND
พฤหัสบดี
0.001316
VND THB
759.97
THB VND
ศุกร์
0.001334
VND THB
749.86
THB VND
จันทร์
0.001335
VND THB
749.06
THB VND
อังคาร
0.001326
VND THB
754.19
THB VND
พุธ
0.001322
VND THB
756.26
THB VND
พฤหัสบดี
0.001327
VND THB
753.68
THB VND
ศุกร์
0.001323
VND THB
755.64
THB VND
จันทร์
0.001328
VND THB
753.09
THB VND
อังคาร
0.001332
VND THB
750.83
THB VND
พุธ
0.001324
VND THB
755.15
THB VND
พฤหัสบดี
0.001328
VND THB
753.20
THB VND
ศุกร์
0.001322
VND THB
756.32
THB VND
จันทร์
0.001332
VND THB
750.78
THB VND
อังคาร
0.001324
VND THB
755.42
THB VND
พุธ
0.001329
VND THB
752.57
THB VND
พฤหัสบดี
0.001324
VND THB
755.13
THB VND
ศุกร์
0.001322
VND THB
756.19
THB VND
จันทร์
0.001327
VND THB
753.54
THB VND
อังคาร
0.001316
VND THB
759.78
THB VND
พุธ
0.001318
VND THB
758.52
THB VND
พฤหัสบดี
0.001317
VND THB
759.41
THB VND
ศุกร์
0.001314
VND THB
760.86
THB VND
จันทร์
0.001313
VND THB
761.86
THB VND
อังคาร
0.001319
VND THB
757.96
THB VND
พุธ
0.001329
VND THB
752.64
THB VND
พฤหัสบดี
0.001322
VND THB
756.46
THB VND
ศุกร์
0.001319
VND THB
758.27
THB VND
จันทร์
0.001321
VND THB
757.22
THB VND
อังคาร
0.001321
VND THB
756.79
THB VND
พุธ
0.001315
VND THB
760.59
THB VND
พฤหัสบดี
0.001315
VND THB
760.60
THB VND
ศุกร์
0.001319
VND THB
757.90
THB VND
จันทร์
0.001309
VND THB
763.82
THB VND
อังคาร
0.001315
VND THB
760.60
THB VND
พุธ
0.001317
VND THB
759.37
THB VND
พฤหัสบดี
0.001319
VND THB
758.42
THB VND
ศุกร์
0.001310
VND THB
763.33
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.81
THB VND
อังคาร
0.001318
VND THB
758.93
THB VND
พุธ
0.001318
VND THB
759.01
THB VND
พฤหัสบดี
0.001312
VND THB
761.97
THB VND
ศุกร์
0.001322
VND THB
756.63
THB VND
จันทร์
0.001316
VND THB
759.85
THB VND
อังคาร
0.001320
VND THB
757.83
THB VND
พุธ
0.001324
VND THB
755.50
THB VND
พฤหัสบดี
0.001321
VND THB
756.79
THB VND
ศุกร์
0.001315
VND THB
760.68
THB VND
จันทร์
0.001311
VND THB
762.80
THB VND
อังคาร
0.001312
VND THB
762.10
THB VND
พุธ
0.001307
VND THB
765.28
THB VND
พฤหัสบดี
0.001314
VND THB
760.91
THB VND
ศุกร์
0.001312
VND THB
762.07
THB VND
จันทร์
0.001309
VND THB
763.73
THB VND
อังคาร
0.001307
VND THB
765.10
THB VND
พุธ
0.001312
VND THB
762.18
THB VND
พฤหัสบดี
0.001306
VND THB
765.44
THB VND
ศุกร์
0.001308
VND THB
764.65
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.78
THB VND
อังคาร
0.001303
VND THB
767.33
THB VND
พุธ
0.001307
VND THB
765.16
THB VND
พฤหัสบดี
0.001307
VND THB
765.09
THB VND
ศุกร์
0.001300
VND THB
769.08
THB VND
จันทร์
0.001299
VND THB
769.79
THB VND
อังคาร
0.001301
VND THB
768.87
THB VND
พุธ
0.001307
VND THB
765.15
THB VND
พฤหัสบดี
0.001306
VND THB
765.97
THB VND
ศุกร์
0.001300
VND THB
769.52
THB VND
จันทร์
0.001302
VND THB
767.97
THB VND
อังคาร
0.001296
VND THB
771.52
THB VND
พุธ
0.001303
VND THB
767.49
THB VND
พฤหัสบดี
0.001309
VND THB
764.20
THB VND
ศุกร์
0.001303
VND THB
767.49
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.49
THB VND
อังคาร
0.001307
VND THB
764.86
THB VND
พุธ
0.001303
VND THB
767.23
THB VND
พฤหัสบดี
0.001300
VND THB
768.95
THB VND
ศุกร์
0.001308
VND THB
764.43
THB VND
จันทร์
0.001307
VND THB
765.30
THB VND
อังคาร
0.001303
VND THB
767.54
THB VND
พุธ
0.001300
VND THB
769.50
THB VND
พฤหัสบดี
0.001305
VND THB
766.34
THB VND
ศุกร์
0.001298
VND THB
770.14
THB VND
จันทร์
0.001297
VND THB
771.05
THB VND
อังคาร
0.001303
VND THB
767.74
THB VND
พุธ
0.001302
VND THB
767.91
THB VND
พฤหัสบดี
0.001304
VND THB
767.10
THB VND
ศุกร์
0.001303
VND THB
767.71
THB VND
จันทร์
0.001308
VND THB
764.25
THB VND
อังคาร
0.001314
VND THB
761.01
THB VND
พุธ
0.001307
VND THB
764.87
THB VND
พฤหัสบดี
0.001312
VND THB
762.16
THB VND
ศุกร์
0.001310
VND THB
763.62
THB VND
จันทร์
0.001305
VND THB
766.29
THB VND
อังคาร
0.001308
VND THB
764.38
THB VND
พุธ
0.001306
VND THB
765.93
THB VND
พฤหัสบดี
0.001307
VND THB
765.00
THB VND
ศุกร์
0.001309
VND THB
763.97
THB VND
จันทร์
0.001300
VND THB
768.97
THB VND
อังคาร
0.001305
VND THB
766.20
THB VND
พุธ
0.001300
VND THB
768.94
THB VND
พฤหัสบดี
0.001304
VND THB
766.61
THB VND
ศุกร์
0.001301
VND THB
768.41
THB VND
จันทร์
0.001301
VND THB
768.92
THB VND
อังคาร
0.001300
VND THB
769.07
THB VND
พุธ
0.001303
VND THB
767.62
THB VND
พฤหัสบดี
0.001301
VND THB
768.55
THB VND
ศุกร์
0.001309
VND THB
764.12
THB VND
จันทร์
0.001297
VND THB
771.05
THB VND
อังคาร
0.001287
VND THB
777.05
THB VND