อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 1.1590 (28/12/2566) เฉลี่ย = 1.5039 สูงสุด = 1.8713 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
1.8465
TRY THB
0.5416
THB TRY
อังคาร
1.8375
TRY THB
0.5442
THB TRY
พุธ
1.8151
TRY THB
0.5509
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8049
TRY THB
0.5540
THB TRY
ศุกร์
1.8143
TRY THB
0.5512
THB TRY
จันทร์
1.7860
TRY THB
0.5599
THB TRY
อังคาร
1.7851
TRY THB
0.5602
THB TRY
พุธ
1.7756
TRY THB
0.5632
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7783
TRY THB
0.5623
THB TRY
ศุกร์
1.7547
TRY THB
0.5699
THB TRY
จันทร์
1.7576
TRY THB
0.5690
THB TRY
อังคาร
1.7638
TRY THB
0.5670
THB TRY
พุธ
1.7495
TRY THB
0.5716
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7581
TRY THB
0.5688
THB TRY
ศุกร์
1.7439
TRY THB
0.5734
THB TRY
จันทร์
1.7425
TRY THB
0.5739
THB TRY
อังคาร
1.7444
TRY THB
0.5733
THB TRY
พุธ
1.7465
TRY THB
0.5726
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7400
TRY THB
0.5747
THB TRY
ศุกร์
1.7458
TRY THB
0.5728
THB TRY
จันทร์
1.7368
TRY THB
0.5758
THB TRY
อังคาร
1.7587
TRY THB
0.5686
THB TRY
พุธ
1.7484
TRY THB
0.5720
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7456
TRY THB
0.5729
THB TRY
ศุกร์
1.7518
TRY THB
0.5709
THB TRY
จันทร์
1.7894
TRY THB
0.5589
THB TRY
อังคาร
1.7854
TRY THB
0.5601
THB TRY
พุธ
1.7794
TRY THB
0.5620
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7765
TRY THB
0.5629
THB TRY
ศุกร์
1.7938
TRY THB
0.5575
THB TRY
จันทร์
1.7977
TRY THB
0.5563
THB TRY
อังคาร
1.7954
TRY THB
0.5570
THB TRY
พุธ
1.8222
TRY THB
0.5488
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8210
TRY THB
0.5491
THB TRY
ศุกร์
1.8348
TRY THB
0.5450
THB TRY
จันทร์
1.8237
TRY THB
0.5483
THB TRY
อังคาร
1.8341
TRY THB
0.5452
THB TRY
พุธ
1.8335
TRY THB
0.5454
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8387
TRY THB
0.5439
THB TRY
ศุกร์
1.8441
TRY THB
0.5423
THB TRY
จันทร์
1.8575
TRY THB
0.5384
THB TRY
อังคาร
1.8713
TRY THB
0.5344
THB TRY
พุธ
1.8363
TRY THB
0.5446
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8450
TRY THB
0.5420
THB TRY
ศุกร์
1.8355
TRY THB
0.5448
THB TRY
จันทร์
1.8271
TRY THB
0.5473
THB TRY
อังคาร
1.8275
TRY THB
0.5472
THB TRY
พุธ
1.8532
TRY THB
0.5396
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8504
TRY THB
0.5404
THB TRY
ศุกร์
1.8458
TRY THB
0.5418
THB TRY
จันทร์
1.8260
TRY THB
0.5476
THB TRY
อังคาร
1.8207
TRY THB
0.5492
THB TRY
พุธ
1.8261
TRY THB
0.5476
THB TRY
พฤหัสบดี
1.8117
TRY THB
0.5520
THB TRY
ศุกร์
1.8004
TRY THB
0.5554
THB TRY
จันทร์
1.7925
TRY THB
0.5579
THB TRY
อังคาร
1.8017
TRY THB
0.5550
THB TRY
พุธ
1.8067
TRY THB
0.5535
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7910
TRY THB
0.5583
THB TRY
ศุกร์
1.7900
TRY THB
0.5587
THB TRY
จันทร์
1.8050
TRY THB
0.5540
THB TRY
อังคาร
1.7939
TRY THB
0.5574
THB TRY
พุธ
1.7845
TRY THB
0.5604
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7855
TRY THB
0.5601
THB TRY
ศุกร์
1.7818
TRY THB
0.5612
THB TRY
จันทร์
1.7906
TRY THB
0.5585
THB TRY
อังคาร
1.7796
TRY THB
0.5619
THB TRY
พุธ
1.7603
TRY THB
0.5681
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7704
TRY THB
0.5649
THB TRY
ศุกร์
1.7699
TRY THB
0.5650
THB TRY
จันทร์
1.7816
TRY THB
0.5613
THB TRY
อังคาร
1.7745
TRY THB
0.5635
THB TRY
พุธ
1.7731
TRY THB
0.5640
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7654
TRY THB
0.5664
THB TRY
ศุกร์
1.7591
TRY THB
0.5685
THB TRY
จันทร์
1.7738
TRY THB
0.5638
THB TRY
อังคาร
1.7675
TRY THB
0.5658
THB TRY
พุธ
1.7779
TRY THB
0.5624
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7704
TRY THB
0.5648
THB TRY
ศุกร์
1.7717
TRY THB
0.5644
THB TRY
จันทร์
1.7711
TRY THB
0.5646
THB TRY
อังคาร
1.7726
TRY THB
0.5642
THB TRY
พุธ
1.7596
TRY THB
0.5683
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7549
TRY THB
0.5698
THB TRY
ศุกร์
1.7548
TRY THB
0.5699
THB TRY
จันทร์
1.7573
TRY THB
0.5691
THB TRY
อังคาร
1.7568
TRY THB
0.5692
THB TRY
พุธ
1.7478
TRY THB
0.5722
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7351
TRY THB
0.5763
THB TRY
ศุกร์
1.7299
TRY THB
0.5781
THB TRY
จันทร์
1.7347
TRY THB
0.5765
THB TRY
อังคาร
1.7249
TRY THB
0.5798
THB TRY
พุธ
1.7224
TRY THB
0.5806
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7247
TRY THB
0.5798
THB TRY
ศุกร์
1.7352
TRY THB
0.5763
THB TRY
จันทร์
1.7180
TRY THB
0.5821
THB TRY
อังคาร
1.7228
TRY THB
0.5805
THB TRY
พุธ
1.7340
TRY THB
0.5767
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7351
TRY THB
0.5764
THB TRY
ศุกร์
1.7356
TRY THB
0.5762
THB TRY
จันทร์
1.7368
TRY THB
0.5758
THB TRY
อังคาร
1.7492
TRY THB
0.5717
THB TRY
พุธ
1.7385
TRY THB
0.5752
THB TRY
พฤหัสบดี
1.7394
TRY THB
0.5749
THB TRY
ศุกร์
1.7321
TRY THB
0.5773
THB TRY
จันทร์
1.7303
TRY THB
0.5779
THB TRY
อังคาร
1.7042
TRY THB
0.5868
THB TRY
พุธ
1.6818
TRY THB
0.5946
THB TRY
พฤหัสบดี
1.6702
TRY THB
0.5987
THB TRY
ศุกร์
1.6558
TRY THB
0.6039
THB TRY
จันทร์
1.6449
TRY THB
0.6079
THB TRY
อังคาร
1.6171
TRY THB
0.6184
THB TRY
พุธ
1.5055
TRY THB
0.6642
THB TRY
พฤหัสบดี
1.4903
TRY THB
0.6710
THB TRY
ศุกร์
1.4779
TRY THB
0.6766
THB TRY
จันทร์
1.4621
TRY THB
0.6839
THB TRY
อังคาร
1.4598
TRY THB
0.6850
THB TRY
พุธ
1.4733
TRY THB
0.6788
THB TRY
พฤหัสบดี
1.4723
TRY THB
0.6792
THB TRY
ศุกร์
1.4648
TRY THB
0.6827
THB TRY
จันทร์
1.4692
TRY THB
0.6807
THB TRY
อังคาร
1.4732
TRY THB
0.6788
THB TRY
พุธ
1.4782
TRY THB
0.6765
THB TRY
พฤหัสบดี
1.4876
TRY THB
0.6722
THB TRY
ศุกร์
1.3766
TRY THB
0.7264
THB TRY
จันทร์
1.3556
TRY THB
0.7377
THB TRY
อังคาร
1.3548
TRY THB
0.7381
THB TRY
พุธ
1.3671
TRY THB
0.7315
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3647
TRY THB
0.7327
THB TRY
ศุกร์
1.3589
TRY THB
0.7359
THB TRY
จันทร์
1.3503
TRY THB
0.7406
THB TRY
อังคาร
1.3430
TRY THB
0.7446
THB TRY
พุธ
1.3376
TRY THB
0.7476
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3426
TRY THB
0.7448
THB TRY
ศุกร์
1.3522
TRY THB
0.7395
THB TRY
จันทร์
1.3460
TRY THB
0.7429
THB TRY
อังคาร
1.3313
TRY THB
0.7511
THB TRY
พุธ
1.3355
TRY THB
0.7488
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3211
TRY THB
0.7570
THB TRY
ศุกร์
1.3236
TRY THB
0.7555
THB TRY
จันทร์
1.3158
TRY THB
0.7600
THB TRY
อังคาร
1.2698
TRY THB
0.7875
THB TRY
พุธ
1.2677
TRY THB
0.7888
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2638
TRY THB
0.7913
THB TRY
ศุกร์
1.2784
TRY THB
0.7822
THB TRY
จันทร์
1.2779
TRY THB
0.7825
THB TRY
อังคาร
1.2809
TRY THB
0.7807
THB TRY
พุธ
1.2715
TRY THB
0.7865
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2642
TRY THB
0.7910
THB TRY
ศุกร์
1.2773
TRY THB
0.7829
THB TRY
จันทร์
1.2694
TRY THB
0.7877
THB TRY
อังคาร
1.2689
TRY THB
0.7881
THB TRY
พุธ
1.2709
TRY THB
0.7868
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2856
TRY THB
0.7779
THB TRY
ศุกร์
1.2896
TRY THB
0.7754
THB TRY
จันทร์
1.2901
TRY THB
0.7752
THB TRY
อังคาร
1.2958
TRY THB
0.7717
THB TRY
พุธ
1.2924
TRY THB
0.7737
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2974
TRY THB
0.7708
THB TRY
ศุกร์
1.2967
TRY THB
0.7712
THB TRY
จันทร์
1.3006
TRY THB
0.7689
THB TRY
อังคาร
1.3080
TRY THB
0.7645
THB TRY
พุธ
1.3068
TRY THB
0.7652
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3069
TRY THB
0.7652
THB TRY
ศุกร์
1.3051
TRY THB
0.7662
THB TRY
จันทร์
1.2955
TRY THB
0.7719
THB TRY
อังคาร
1.2867
TRY THB
0.7772
THB TRY
พุธ
1.2903
TRY THB
0.7750
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2838
TRY THB
0.7789
THB TRY
ศุกร์
1.3255
TRY THB
0.7545
THB TRY
จันทร์
1.3281
TRY THB
0.7529
THB TRY
อังคาร
1.3230
TRY THB
0.7559
THB TRY
พุธ
1.3122
TRY THB
0.7621
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3107
TRY THB
0.7629
THB TRY
ศุกร์
1.3096
TRY THB
0.7636
THB TRY
จันทร์
1.3145
TRY THB
0.7607
THB TRY
อังคาร
1.3247
TRY THB
0.7549
THB TRY
พุธ
1.3236
TRY THB
0.7555
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3270
TRY THB
0.7536
THB TRY
ศุกร์
1.3231
TRY THB
0.7558
THB TRY
จันทร์
1.3210
TRY THB
0.7570
THB TRY
อังคาร
1.3262
TRY THB
0.7540
THB TRY
พุธ
1.3269
TRY THB
0.7536
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3282
TRY THB
0.7529
THB TRY
ศุกร์
1.3279
TRY THB
0.7530
THB TRY
จันทร์
1.3223
TRY THB
0.7563
THB TRY
อังคาร
1.3305
TRY THB
0.7516
THB TRY
พุธ
1.3329
TRY THB
0.7503
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3404
TRY THB
0.7460
THB TRY
ศุกร์
1.3254
TRY THB
0.7545
THB TRY
จันทร์
1.3269
TRY THB
0.7536
THB TRY
อังคาร
1.3350
TRY THB
0.7491
THB TRY
พุธ
1.3383
TRY THB
0.7472
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3387
TRY THB
0.7470
THB TRY
ศุกร์
1.3285
TRY THB
0.7528
THB TRY
จันทร์
1.3459
TRY THB
0.7430
THB TRY
อังคาร
1.3487
TRY THB
0.7415
THB TRY
พุธ
1.3432
TRY THB
0.7445
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3404
TRY THB
0.7461
THB TRY
ศุกร์
1.3394
TRY THB
0.7466
THB TRY
จันทร์
1.3399
TRY THB
0.7463
THB TRY
อังคาร
1.3243
TRY THB
0.7551
THB TRY
พุธ
1.3121
TRY THB
0.7621
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3032
TRY THB
0.7673
THB TRY
ศุกร์
1.3102
TRY THB
0.7632
THB TRY
จันทร์
1.3005
TRY THB
0.7689
THB TRY
อังคาร
1.3031
TRY THB
0.7674
THB TRY
พุธ
1.2967
TRY THB
0.7712
THB TRY
พฤหัสบดี
1.3005
TRY THB
0.7689
THB TRY
ศุกร์
1.3036
TRY THB
0.7671
THB TRY
จันทร์
1.3017
TRY THB
0.7682
THB TRY
อังคาร
1.2888
TRY THB
0.7759
THB TRY
พุธ
1.2871
TRY THB
0.7769
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2890
TRY THB
0.7758
THB TRY
ศุกร์
1.2858
TRY THB
0.7777
THB TRY
จันทร์
1.2735
TRY THB
0.7852
THB TRY
อังคาร
1.2718
TRY THB
0.7863
THB TRY
พุธ
1.2785
TRY THB
0.7822
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2665
TRY THB
0.7896
THB TRY
ศุกร์
1.2574
TRY THB
0.7953
THB TRY
จันทร์
1.2498
TRY THB
0.8001
THB TRY
อังคาร
1.2481
TRY THB
0.8012
THB TRY
พุธ
1.2480
TRY THB
0.8013
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2491
TRY THB
0.8006
THB TRY
ศุกร์
1.2565
TRY THB
0.7958
THB TRY
จันทร์
1.2582
TRY THB
0.7948
THB TRY
อังคาร
1.2599
TRY THB
0.7937
THB TRY
พุธ
1.2380
TRY THB
0.8077
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2364
TRY THB
0.8088
THB TRY
ศุกร์
1.2195
TRY THB
0.8200
THB TRY
จันทร์
1.2227
TRY THB
0.8179
THB TRY
อังคาร
1.2219
TRY THB
0.8184
THB TRY
พุธ
1.2219
TRY THB
0.8184
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2241
TRY THB
0.8169
THB TRY
ศุกร์
1.2278
TRY THB
0.8144
THB TRY
จันทร์
1.2141
TRY THB
0.8237
THB TRY
อังคาร
1.2078
TRY THB
0.8280
THB TRY
พุธ
1.2056
TRY THB
0.8294
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2216
TRY THB
0.8186
THB TRY
ศุกร์
1.2129
TRY THB
0.8245
THB TRY
จันทร์
1.2085
TRY THB
0.8275
THB TRY
อังคาร
1.2204
TRY THB
0.8194
THB TRY
พุธ
1.2150
TRY THB
0.8230
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2167
TRY THB
0.8219
THB TRY
ศุกร์
1.2192
TRY THB
0.8202
THB TRY
จันทร์
1.2306
TRY THB
0.8126
THB TRY
อังคาร
1.2280
TRY THB
0.8143
THB TRY
พุธ
1.2308
TRY THB
0.8125
THB TRY
พฤหัสบดี
1.2065
TRY THB
0.8288
THB TRY
ศุกร์
1.1991
TRY THB
0.8340
THB TRY
จันทร์
1.2052
TRY THB
0.8297
THB TRY
อังคาร
1.2025
TRY THB
0.8316
THB TRY
พุธ
1.1994
TRY THB
0.8337
THB TRY
พฤหัสบดี
1.1977
TRY THB
0.8349
THB TRY
ศุกร์
1.1840
TRY THB
0.8446
THB TRY
จันทร์
1.1810
TRY THB
0.8467
THB TRY
อังคาร
1.1781
TRY THB
0.8488
THB TRY
พุธ
1.1708
TRY THB
0.8541
THB TRY
พฤหัสบดี
1.1590
TRY THB
0.8628
THB TRY
ศุกร์
1.1625
TRY THB
0.8602
THB TRY