อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.4082 (28/12/2566) เฉลี่ย = 7.6335 สูงสุด = 7.9135 (6/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
7.8479
MYR THB
0.1274
THB MYR
อังคาร
7.8144
MYR THB
0.1280
THB MYR
พุธ
7.7309
MYR THB
0.1294
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7104
MYR THB
0.1297
THB MYR
ศุกร์
7.7325
MYR THB
0.1293
THB MYR
จันทร์
7.6651
MYR THB
0.1305
THB MYR
อังคาร
7.6653
MYR THB
0.1305
THB MYR
พุธ
7.6281
MYR THB
0.1311
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6588
MYR THB
0.1306
THB MYR
ศุกร์
7.6032
MYR THB
0.1315
THB MYR
จันทร์
7.6512
MYR THB
0.1307
THB MYR
อังคาร
7.6600
MYR THB
0.1305
THB MYR
พุธ
7.6120
MYR THB
0.1314
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6713
MYR THB
0.1304
THB MYR
ศุกร์
7.6514
MYR THB
0.1307
THB MYR
จันทร์
7.6473
MYR THB
0.1308
THB MYR
อังคาร
7.6578
MYR THB
0.1306
THB MYR
พุธ
7.7095
MYR THB
0.1297
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7096
MYR THB
0.1297
THB MYR
ศุกร์
7.7386
MYR THB
0.1292
THB MYR
จันทร์
7.6943
MYR THB
0.1300
THB MYR
อังคาร
7.7629
MYR THB
0.1288
THB MYR
พุธ
7.7179
MYR THB
0.1296
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7354
MYR THB
0.1293
THB MYR
ศุกร์
7.7397
MYR THB
0.1292
THB MYR
จันทร์
7.9135
MYR THB
0.1264
THB MYR
อังคาร
7.8132
MYR THB
0.1280
THB MYR
พุธ
7.7957
MYR THB
0.1283
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7512
MYR THB
0.1290
THB MYR
ศุกร์
7.7999
MYR THB
0.1282
THB MYR
จันทร์
7.7649
MYR THB
0.1288
THB MYR
อังคาร
7.7814
MYR THB
0.1285
THB MYR
พุธ
7.8195
MYR THB
0.1279
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7951
MYR THB
0.1283
THB MYR
ศุกร์
7.8105
MYR THB
0.1280
THB MYR
จันทร์
7.7662
MYR THB
0.1288
THB MYR
อังคาร
7.8082
MYR THB
0.1281
THB MYR
พุธ
7.7924
MYR THB
0.1283
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8259
MYR THB
0.1278
THB MYR
ศุกร์
7.8514
MYR THB
0.1274
THB MYR
จันทร์
7.8347
MYR THB
0.1276
THB MYR
อังคาร
7.8752
MYR THB
0.1270
THB MYR
พุธ
7.7551
MYR THB
0.1289
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7846
MYR THB
0.1285
THB MYR
ศุกร์
7.7515
MYR THB
0.1290
THB MYR
จันทร์
7.7113
MYR THB
0.1297
THB MYR
อังคาร
7.7289
MYR THB
0.1294
THB MYR
พุธ
7.7561
MYR THB
0.1289
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7563
MYR THB
0.1289
THB MYR
ศุกร์
7.7456
MYR THB
0.1291
THB MYR
จันทร์
7.7038
MYR THB
0.1298
THB MYR
อังคาร
7.6999
MYR THB
0.1299
THB MYR
พุธ
7.7313
MYR THB
0.1293
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6417
MYR THB
0.1309
THB MYR
ศุกร์
7.6286
MYR THB
0.1311
THB MYR
จันทร์
7.5985
MYR THB
0.1316
THB MYR
อังคาร
7.6646
MYR THB
0.1305
THB MYR
พุธ
7.7139
MYR THB
0.1296
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7201
MYR THB
0.1295
THB MYR
ศุกร์
7.7052
MYR THB
0.1298
THB MYR
จันทร์
7.7945
MYR THB
0.1283
THB MYR
อังคาร
7.7883
MYR THB
0.1284
THB MYR
พุธ
7.7289
MYR THB
0.1294
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7392
MYR THB
0.1292
THB MYR
ศุกร์
7.7479
MYR THB
0.1291
THB MYR
จันทร์
7.7806
MYR THB
0.1285
THB MYR
อังคาร
7.7667
MYR THB
0.1288
THB MYR
พุธ
7.7045
MYR THB
0.1298
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7518
MYR THB
0.1290
THB MYR
ศุกร์
7.7412
MYR THB
0.1292
THB MYR
จันทร์
7.7814
MYR THB
0.1285
THB MYR
อังคาร
7.7471
MYR THB
0.1291
THB MYR
พุธ
7.7612
MYR THB
0.1288
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7540
MYR THB
0.1290
THB MYR
ศุกร์
7.7397
MYR THB
0.1292
THB MYR
จันทร์
7.7748
MYR THB
0.1286
THB MYR
อังคาร
7.7332
MYR THB
0.1293
THB MYR
พุธ
7.7684
MYR THB
0.1287
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7402
MYR THB
0.1292
THB MYR
ศุกร์
7.7458
MYR THB
0.1291
THB MYR
จันทร์
7.7460
MYR THB
0.1291
THB MYR
อังคาร
7.7430
MYR THB
0.1291
THB MYR
พุธ
7.6695
MYR THB
0.1304
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6384
MYR THB
0.1309
THB MYR
ศุกร์
7.6516
MYR THB
0.1307
THB MYR
จันทร์
7.6666
MYR THB
0.1304
THB MYR
อังคาร
7.6635
MYR THB
0.1305
THB MYR
พุธ
7.6438
MYR THB
0.1308
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5928
MYR THB
0.1317
THB MYR
ศุกร์
7.6009
MYR THB
0.1316
THB MYR
จันทร์
7.6264
MYR THB
0.1311
THB MYR
อังคาร
7.5737
MYR THB
0.1320
THB MYR
พุธ
7.5474
MYR THB
0.1325
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5587
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5887
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5108
MYR THB
0.1331
THB MYR
อังคาร
7.5461
MYR THB
0.1325
THB MYR
พุธ
7.5721
MYR THB
0.1321
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5692
MYR THB
0.1321
THB MYR
ศุกร์
7.5750
MYR THB
0.1320
THB MYR
จันทร์
7.5729
MYR THB
0.1321
THB MYR
อังคาร
7.6002
MYR THB
0.1316
THB MYR
พุธ
7.5315
MYR THB
0.1328
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4900
MYR THB
0.1335
THB MYR
ศุกร์
7.5331
MYR THB
0.1327
THB MYR
จันทร์
7.5424
MYR THB
0.1326
THB MYR
อังคาร
7.5526
MYR THB
0.1324
THB MYR
พุธ
7.5398
MYR THB
0.1326
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5328
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5494
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.6231
MYR THB
0.1312
THB MYR
อังคาร
7.5466
MYR THB
0.1325
THB MYR
พุธ
7.5505
MYR THB
0.1324
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5414
MYR THB
0.1326
THB MYR
ศุกร์
7.5020
MYR THB
0.1333
THB MYR
จันทร์
7.4857
MYR THB
0.1336
THB MYR
อังคาร
7.4842
MYR THB
0.1336
THB MYR
พุธ
7.5065
MYR THB
0.1332
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5253
MYR THB
0.1329
THB MYR
ศุกร์
7.5146
MYR THB
0.1331
THB MYR
จันทร์
7.5189
MYR THB
0.1330
THB MYR
อังคาร
7.4914
MYR THB
0.1335
THB MYR
พุธ
7.5000
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5308
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5278
MYR THB
0.1328
THB MYR
จันทร์
7.5286
MYR THB
0.1328
THB MYR
อังคาร
7.5574
MYR THB
0.1323
THB MYR
พุธ
7.6208
MYR THB
0.1312
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6143
MYR THB
0.1313
THB MYR
ศุกร์
7.5886
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5434
MYR THB
0.1326
THB MYR
อังคาร
7.5033
MYR THB
0.1333
THB MYR
พุธ
7.5011
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5157
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.5470
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.5225
MYR THB
0.1329
THB MYR
อังคาร
7.4644
MYR THB
0.1340
THB MYR
พุธ
7.5075
MYR THB
0.1332
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5289
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.6585
MYR THB
0.1306
THB MYR
จันทร์
7.6200
MYR THB
0.1312
THB MYR
อังคาร
7.5246
MYR THB
0.1329
THB MYR
พุธ
7.5135
MYR THB
0.1331
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4857
MYR THB
0.1336
THB MYR
ศุกร์
7.5497
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.5451
MYR THB
0.1325
THB MYR
อังคาร
7.5676
MYR THB
0.1321
THB MYR
พุธ
7.5342
MYR THB
0.1327
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5320
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5596
MYR THB
0.1323
THB MYR
จันทร์
7.5913
MYR THB
0.1317
THB MYR
อังคาร
7.5732
MYR THB
0.1320
THB MYR
พุธ
7.5426
MYR THB
0.1326
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6132
MYR THB
0.1314
THB MYR
ศุกร์
7.6412
MYR THB
0.1309
THB MYR
จันทร์
7.6398
MYR THB
0.1309
THB MYR
อังคาร
7.6404
MYR THB
0.1309
THB MYR
พุธ
7.6426
MYR THB
0.1308
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6728
MYR THB
0.1303
THB MYR
ศุกร์
7.6463
MYR THB
0.1308
THB MYR
จันทร์
7.6278
MYR THB
0.1311
THB MYR
อังคาร
7.6342
MYR THB
0.1310
THB MYR
พุธ
7.6394
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6127
MYR THB
0.1314
THB MYR
ศุกร์
7.6123
MYR THB
0.1314
THB MYR
จันทร์
7.5702
MYR THB
0.1321
THB MYR
อังคาร
7.5297
MYR THB
0.1328
THB MYR
พุธ
7.5421
MYR THB
0.1326
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5284
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5604
MYR THB
0.1323
THB MYR
จันทร์
7.5776
MYR THB
0.1320
THB MYR
อังคาร
7.5720
MYR THB
0.1321
THB MYR
พุธ
7.5633
MYR THB
0.1322
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5398
MYR THB
0.1326
THB MYR
ศุกร์
7.5290
MYR THB
0.1328
THB MYR
จันทร์
7.5618
MYR THB
0.1322
THB MYR
อังคาร
7.6109
MYR THB
0.1314
THB MYR
พุธ
7.5949
MYR THB
0.1317
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6130
MYR THB
0.1314
THB MYR
ศุกร์
7.5961
MYR THB
0.1316
THB MYR
จันทร์
7.5942
MYR THB
0.1317
THB MYR
อังคาร
7.6258
MYR THB
0.1311
THB MYR
พุธ
7.6396
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6430
MYR THB
0.1308
THB MYR
ศุกร์
7.6484
MYR THB
0.1307
THB MYR
จันทร์
7.6190
MYR THB
0.1313
THB MYR
อังคาร
7.6583
MYR THB
0.1306
THB MYR
พุธ
7.6917
MYR THB
0.1300
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7034
MYR THB
0.1298
THB MYR
ศุกร์
7.6799
MYR THB
0.1302
THB MYR
จันทร์
7.7062
MYR THB
0.1298
THB MYR
อังคาร
7.7569
MYR THB
0.1289
THB MYR
พุธ
7.7606
MYR THB
0.1289
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7955
MYR THB
0.1283
THB MYR
ศุกร์
7.7567
MYR THB
0.1289
THB MYR
จันทร์
7.8439
MYR THB
0.1275
THB MYR
อังคาร
7.8526
MYR THB
0.1273
THB MYR
พุธ
7.8271
MYR THB
0.1278
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8144
MYR THB
0.1280
THB MYR
ศุกร์
7.8499
MYR THB
0.1274
THB MYR
จันทร์
7.8435
MYR THB
0.1275
THB MYR
อังคาร
7.7632
MYR THB
0.1288
THB MYR
พุธ
7.7070
MYR THB
0.1298
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6692
MYR THB
0.1304
THB MYR
ศุกร์
7.7036
MYR THB
0.1298
THB MYR
จันทร์
7.6562
MYR THB
0.1306
THB MYR
อังคาร
7.6816
MYR THB
0.1302
THB MYR
พุธ
7.6545
MYR THB
0.1306
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6416
MYR THB
0.1309
THB MYR
ศุกร์
7.6628
MYR THB
0.1305
THB MYR
จันทร์
7.6219
MYR THB
0.1312
THB MYR
อังคาร
7.5677
MYR THB
0.1321
THB MYR
พุธ
7.5723
MYR THB
0.1321
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5788
MYR THB
0.1319
THB MYR
ศุกร์
7.5837
MYR THB
0.1319
THB MYR
จันทร์
7.5528
MYR THB
0.1324
THB MYR
อังคาร
7.5482
MYR THB
0.1325
THB MYR
พุธ
7.5914
MYR THB
0.1317
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5567
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5473
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.6650
MYR THB
0.1305
THB MYR
อังคาร
7.6120
MYR THB
0.1314
THB MYR
พุธ
7.5983
MYR THB
0.1316
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5864
MYR THB
0.1318
THB MYR
ศุกร์
7.6211
MYR THB
0.1312
THB MYR
จันทร์
7.6405
MYR THB
0.1309
THB MYR
อังคาร
7.6451
MYR THB
0.1308
THB MYR
พุธ
7.5967
MYR THB
0.1316
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5651
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.4830
MYR THB
0.1336
THB MYR
จันทร์
7.5333
MYR THB
0.1327
THB MYR
อังคาร
7.5639
MYR THB
0.1322
THB MYR
พุธ
7.5289
MYR THB
0.1328
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5379
MYR THB
0.1327
THB MYR
ศุกร์
7.5699
MYR THB
0.1321
THB MYR
จันทร์
7.4984
MYR THB
0.1334
THB MYR
อังคาร
7.4794
MYR THB
0.1337
THB MYR
พุธ
7.4952
MYR THB
0.1334
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5647
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.5049
MYR THB
0.1332
THB MYR
จันทร์
7.5018
MYR THB
0.1333
THB MYR
อังคาร
7.5752
MYR THB
0.1320
THB MYR
พุธ
7.5324
MYR THB
0.1328
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5310
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5766
MYR THB
0.1320
THB MYR
จันทร์
7.6206
MYR THB
0.1312
THB MYR
อังคาร
7.6126
MYR THB
0.1314
THB MYR
พุธ
7.6003
MYR THB
0.1316
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4956
MYR THB
0.1334
THB MYR
ศุกร์
7.4598
MYR THB
0.1341
THB MYR
จันทร์
7.4624
MYR THB
0.1340
THB MYR
อังคาร
7.4720
MYR THB
0.1338
THB MYR
พุธ
7.5019
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4962
MYR THB
0.1334
THB MYR
ศุกร์
7.4676
MYR THB
0.1339
THB MYR
จันทร์
7.4370
MYR THB
0.1345
THB MYR
อังคาร
7.4632
MYR THB
0.1340
THB MYR
พุธ
7.4348
MYR THB
0.1345
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4082
MYR THB
0.1350
THB MYR
ศุกร์
7.4782
MYR THB
0.1337
THB MYR