อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.1689 (30/6/2563) เฉลี่ย = 7.4484 สูงสุด = 7.6427 (30/1/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
7.2572
MYR THB
0.1378
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3480
MYR THB
0.1361
THB MYR
ศุกร์
7.3444
MYR THB
0.1362
THB MYR
จันทร์
7.3913
MYR THB
0.1353
THB MYR
อังคาร
7.3339
MYR THB
0.1364
THB MYR
พุธ
7.3796
MYR THB
0.1355
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3729
MYR THB
0.1356
THB MYR
ศุกร์
7.3833
MYR THB
0.1354
THB MYR
จันทร์
7.4350
MYR THB
0.1345
THB MYR
อังคาร
7.4615
MYR THB
0.1340
THB MYR
พุธ
7.4294
MYR THB
0.1346
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4601
MYR THB
0.1340
THB MYR
ศุกร์
7.4530
MYR THB
0.1342
THB MYR
จันทร์
7.4691
MYR THB
0.1339
THB MYR
อังคาร
7.4970
MYR THB
0.1334
THB MYR
พุธ
7.4513
MYR THB
0.1342
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5130
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.4793
MYR THB
0.1337
THB MYR
จันทร์
7.5555
MYR THB
0.1324
THB MYR
อังคาร
7.5944
MYR THB
0.1317
THB MYR
พุธ
7.5766
MYR THB
0.1320
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6427
MYR THB
0.1308
THB MYR
ศุกร์
7.6268
MYR THB
0.1311
THB MYR
จันทร์
7.5948
MYR THB
0.1317
THB MYR
อังคาร
7.5229
MYR THB
0.1329
THB MYR
พุธ
7.5106
MYR THB
0.1331
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5311
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5499
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.5456
MYR THB
0.1325
THB MYR
อังคาร
7.5240
MYR THB
0.1329
THB MYR
พุธ
7.5406
MYR THB
0.1326
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5079
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.5101
MYR THB
0.1332
THB MYR
จันทร์
7.5367
MYR THB
0.1327
THB MYR
อังคาร
7.5283
MYR THB
0.1328
THB MYR
พุธ
7.4889
MYR THB
0.1335
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5646
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.5660
MYR THB
0.1322
THB MYR
จันทร์
7.5652
MYR THB
0.1322
THB MYR
อังคาร
7.5186
MYR THB
0.1330
THB MYR
พุธ
7.5504
MYR THB
0.1324
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5304
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5566
MYR THB
0.1323
THB MYR
จันทร์
7.4852
MYR THB
0.1336
THB MYR
อังคาร
7.4975
MYR THB
0.1334
THB MYR
พุธ
7.4573
MYR THB
0.1341
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5617
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.6396
MYR THB
0.1309
THB MYR
จันทร์
7.6019
MYR THB
0.1315
THB MYR
อังคาร
7.4189
MYR THB
0.1348
THB MYR
พุธ
7.3831
MYR THB
0.1354
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4133
MYR THB
0.1349
THB MYR
ศุกร์
7.4140
MYR THB
0.1349
THB MYR
จันทร์
7.5193
MYR THB
0.1330
THB MYR
อังคาร
7.3988
MYR THB
0.1352
THB MYR
พุธ
7.4446
MYR THB
0.1343
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3367
MYR THB
0.1363
THB MYR
ศุกร์
7.3683
MYR THB
0.1357
THB MYR
จันทร์
7.4800
MYR THB
0.1337
THB MYR
อังคาร
7.5055
MYR THB
0.1332
THB MYR
พุธ
7.3703
MYR THB
0.1357
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5459
MYR THB
0.1325
THB MYR
ศุกร์
7.5324
MYR THB
0.1328
THB MYR
จันทร์
7.5896
MYR THB
0.1318
THB MYR
อังคาร
7.4828
MYR THB
0.1336
THB MYR
พุธ
7.6180
MYR THB
0.1313
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5407
MYR THB
0.1326
THB MYR
ศุกร์
7.4938
MYR THB
0.1334
THB MYR
จันทร์
7.5414
MYR THB
0.1326
THB MYR
อังคาร
7.5540
MYR THB
0.1324
THB MYR
พุธ
7.5294
MYR THB
0.1328
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5388
MYR THB
0.1326
THB MYR
ศุกร์
7.5866
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5736
MYR THB
0.1320
THB MYR
อังคาร
7.6099
MYR THB
0.1314
THB MYR
พุธ
7.5042
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5082
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.4106
MYR THB
0.1349
THB MYR
จันทร์
7.4568
MYR THB
0.1341
THB MYR
อังคาร
7.3997
MYR THB
0.1351
THB MYR
พุธ
7.3825
MYR THB
0.1355
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3400
MYR THB
0.1362
THB MYR
ศุกร์
7.4414
MYR THB
0.1344
THB MYR
จันทร์
7.4525
MYR THB
0.1342
THB MYR
อังคาร
7.4607
MYR THB
0.1340
THB MYR
พุธ
7.4059
MYR THB
0.1350
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5246
MYR THB
0.1329
THB MYR
ศุกร์
7.6007
MYR THB
0.1316
THB MYR
จันทร์
7.5714
MYR THB
0.1321
THB MYR
อังคาร
7.4430
MYR THB
0.1344
THB MYR
พุธ
7.5035
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4889
MYR THB
0.1335
THB MYR
ศุกร์
7.4855
MYR THB
0.1336
THB MYR
จันทร์
7.4155
MYR THB
0.1349
THB MYR
อังคาร
7.4147
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.4220
MYR THB
0.1347
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3713
MYR THB
0.1357
THB MYR
ศุกร์
7.4059
MYR THB
0.1350
THB MYR
จันทร์
7.3239
MYR THB
0.1365
THB MYR
อังคาร
7.4051
MYR THB
0.1350
THB MYR
พุธ
7.3147
MYR THB
0.1367
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3318
MYR THB
0.1364
THB MYR
ศุกร์
7.2889
MYR THB
0.1372
THB MYR
จันทร์
7.3270
MYR THB
0.1365
THB MYR
อังคาร
7.3411
MYR THB
0.1362
THB MYR
พุธ
7.3488
MYR THB
0.1361
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3222
MYR THB
0.1366
THB MYR
ศุกร์
7.3889
MYR THB
0.1353
THB MYR
จันทร์
7.2749
MYR THB
0.1375
THB MYR
อังคาร
7.3444
MYR THB
0.1362
THB MYR
พุธ
7.3992
MYR THB
0.1351
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4211
MYR THB
0.1348
THB MYR
ศุกร์
7.4320
MYR THB
0.1346
THB MYR
จันทร์
7.3307
MYR THB
0.1364
THB MYR
อังคาร
7.3518
MYR THB
0.1360
THB MYR
พุธ
7.3372
MYR THB
0.1363
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2837
MYR THB
0.1373
THB MYR
ศุกร์
7.2472
MYR THB
0.1380
THB MYR
จันทร์
7.2568
MYR THB
0.1378
THB MYR
อังคาร
7.3147
MYR THB
0.1367
THB MYR
พุธ
7.2602
MYR THB
0.1377
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2690
MYR THB
0.1376
THB MYR
ศุกร์
7.2168
MYR THB
0.1386
THB MYR
จันทร์
7.2792
MYR THB
0.1374
THB MYR
อังคาร
7.2790
MYR THB
0.1374
THB MYR
พุธ
7.2169
MYR THB
0.1386
THB MYR
พฤหัสบดี
7.1766
MYR THB
0.1393
THB MYR
ศุกร์
7.2374
MYR THB
0.1382
THB MYR
จันทร์
7.2292
MYR THB
0.1383
THB MYR
อังคาร
7.1689
MYR THB
0.1395
THB MYR
พุธ
7.2234
MYR THB
0.1384
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2970
MYR THB
0.1370
THB MYR
ศุกร์
7.2326
MYR THB
0.1383
THB MYR
จันทร์
7.2880
MYR THB
0.1372
THB MYR
อังคาร
7.2962
MYR THB
0.1371
THB MYR
พุธ
7.3042
MYR THB
0.1369
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3245
MYR THB
0.1365
THB MYR
ศุกร์
7.3165
MYR THB
0.1367
THB MYR
จันทร์
7.3813
MYR THB
0.1355
THB MYR
อังคาร
7.4255
MYR THB
0.1347
THB MYR
พุธ
7.4163
MYR THB
0.1348
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4052
MYR THB
0.1350
THB MYR
ศุกร์
7.4440
MYR THB
0.1343
THB MYR
จันทร์
7.4740
MYR THB
0.1338
THB MYR
อังคาร
7.4192
MYR THB
0.1348
THB MYR
พุธ
7.4952
MYR THB
0.1334
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4628
MYR THB
0.1340
THB MYR
ศุกร์
7.4447
MYR THB
0.1343
THB MYR
จันทร์
7.4864
MYR THB
0.1336
THB MYR
อังคาร
7.4191
MYR THB
0.1348
THB MYR
พุธ
7.3962
MYR THB
0.1352
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4102
MYR THB
0.1349
THB MYR
ศุกร์
7.4212
MYR THB
0.1347
THB MYR
จันทร์
7.2887
MYR THB
0.1372
THB MYR
อังคาร
7.4002
MYR THB
0.1351
THB MYR
พุธ
7.3878
MYR THB
0.1354
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4291
MYR THB
0.1346
THB MYR
ศุกร์
7.4203
MYR THB
0.1348
THB MYR
จันทร์
7.3857
MYR THB
0.1354
THB MYR
อังคาร
7.4343
MYR THB
0.1345
THB MYR
พุธ
7.4016
MYR THB
0.1351
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4461
MYR THB
0.1343
THB MYR
ศุกร์
7.4041
MYR THB
0.1351
THB MYR
จันทร์
7.4505
MYR THB
0.1342
THB MYR
อังคาร
7.4574
MYR THB
0.1341
THB MYR
พุธ
7.4877
MYR THB
0.1336
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4740
MYR THB
0.1338
THB MYR
ศุกร์
7.5337
MYR THB
0.1327
THB MYR
จันทร์
7.5383
MYR THB
0.1327
THB MYR
อังคาร
7.5418
MYR THB
0.1326
THB MYR
พุธ
7.5075
MYR THB
0.1332
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4962
MYR THB
0.1334
THB MYR
ศุกร์
7.5229
MYR THB
0.1329
THB MYR
จันทร์
7.4696
MYR THB
0.1339
THB MYR
อังคาร
7.4995
MYR THB
0.1333
THB MYR
พุธ
7.4610
MYR THB
0.1340
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5576
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5873
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5424
MYR THB
0.1326
THB MYR
อังคาร
7.5443
MYR THB
0.1326
THB MYR
พุธ
7.5028
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5610
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5420
MYR THB
0.1326
THB MYR
จันทร์
7.5552
MYR THB
0.1324
THB MYR
อังคาร
7.5307
MYR THB
0.1328
THB MYR
พุธ
7.5162
MYR THB
0.1330
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5145
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.5478
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.5561
MYR THB
0.1323
THB MYR
อังคาร
7.5898
MYR THB
0.1318
THB MYR
พุธ
7.5777
MYR THB
0.1320
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5661
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.5893
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.6174
MYR THB
0.1313
THB MYR
อังคาร
7.5910
MYR THB
0.1317
THB MYR
พุธ
7.6215
MYR THB
0.1312
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6198
MYR THB
0.1312
THB MYR
ศุกร์
7.5827
MYR THB
0.1319
THB MYR
จันทร์
7.5726
MYR THB
0.1321
THB MYR
อังคาร
7.5352
MYR THB
0.1327
THB MYR
พุธ
7.5059
MYR THB
0.1332
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5036
MYR THB
0.1333
THB MYR
ศุกร์
7.5069
MYR THB
0.1332
THB MYR
จันทร์
7.5272
MYR THB
0.1329
THB MYR
อังคาร
7.5007
MYR THB
0.1333
THB MYR
พุธ
7.4948
MYR THB
0.1334
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5075
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.5054
MYR THB
0.1332
THB MYR
จันทร์
7.5440
MYR THB
0.1326
THB MYR
อังคาร
7.5823
MYR THB
0.1319
THB MYR
พุธ
7.5538
MYR THB
0.1324
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5322
MYR THB
0.1328
THB MYR
ศุกร์
7.5498
MYR THB
0.1325
THB MYR
จันทร์
7.4965
MYR THB
0.1334
THB MYR
อังคาร
7.4922
MYR THB
0.1335
THB MYR
พุธ
7.4371
MYR THB
0.1345
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5106
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.4788
MYR THB
0.1337
THB MYR
จันทร์
7.4740
MYR THB
0.1338
THB MYR
อังคาร
7.4981
MYR THB
0.1334
THB MYR
พุธ
7.4782
MYR THB
0.1337
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4592
MYR THB
0.1341
THB MYR
ศุกร์
7.3981
MYR THB
0.1352
THB MYR
จันทร์
7.3901
MYR THB
0.1353
THB MYR
อังคาร
7.3416
MYR THB
0.1362
THB MYR
พุธ
7.3380
MYR THB
0.1363
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3501
MYR THB
0.1361
THB MYR
ศุกร์
7.3099
MYR THB
0.1368
THB MYR
จันทร์
7.3559
MYR THB
0.1359
THB MYR
อังคาร
7.3513
MYR THB
0.1360
THB MYR
พุธ
7.3747
MYR THB
0.1356
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4156
MYR THB
0.1349
THB MYR
ศุกร์
7.4016
MYR THB
0.1351
THB MYR
จันทร์
7.4149
MYR THB
0.1349
THB MYR
อังคาร
7.4124
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.4411
MYR THB
0.1344
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4247
MYR THB
0.1347
THB MYR
ศุกร์
7.4664
MYR THB
0.1339
THB MYR
จันทร์
7.4716
MYR THB
0.1338
THB MYR
อังคาร
7.4129
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.4632
MYR THB
0.1340
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4423
MYR THB
0.1344
THB MYR
ศุกร์
7.4240
MYR THB
0.1347
THB MYR
จันทร์
7.4099
MYR THB
0.1350
THB MYR
อังคาร
7.3844
MYR THB
0.1354
THB MYR
พุธ
7.3900
MYR THB
0.1353
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3860
MYR THB
0.1354
THB MYR
ศุกร์
7.4257
MYR THB
0.1347
THB MYR
จันทร์
7.4422
MYR THB
0.1344
THB MYR
อังคาร
7.4153
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.4144
MYR THB
0.1349
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3912
MYR THB
0.1353
THB MYR
ศุกร์
7.3966
MYR THB
0.1352
THB MYR
จันทร์
7.3863
MYR THB
0.1354
THB MYR
อังคาร
7.4946
MYR THB
0.1334
THB MYR
พุธ
7.4017
MYR THB
0.1351
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4080
MYR THB
0.1350
THB MYR
ศุกร์
7.3819
MYR THB
0.1355
THB MYR
จันทร์
7.4344
MYR THB
0.1345
THB MYR
อังคาร
7.4486
MYR THB
0.1343
THB MYR
พุธ
7.4081
MYR THB
0.1350
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4194
MYR THB
0.1348
THB MYR