อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.1999 (28/10/2562) เฉลี่ย = 7.4965 สูงสุด = 7.8204 (21/3/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
7.8081
MYR THB
0.1281
THB MYR
พุธ
7.8093
MYR THB
0.1281
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7402
MYR THB
0.1292
THB MYR
ศุกร์
7.7610
MYR THB
0.1288
THB MYR
จันทร์
7.7747
MYR THB
0.1286
THB MYR
อังคาร
7.7959
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.7921
MYR THB
0.1283
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7943
MYR THB
0.1283
THB MYR
ศุกร์
7.7921
MYR THB
0.1283
THB MYR
จันทร์
7.7872
MYR THB
0.1284
THB MYR
อังคาร
7.7761
MYR THB
0.1286
THB MYR
พุธ
7.7129
MYR THB
0.1297
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7127
MYR THB
0.1297
THB MYR
ศุกร์
7.7096
MYR THB
0.1297
THB MYR
จันทร์
7.7252
MYR THB
0.1294
THB MYR
อังคาร
7.6977
MYR THB
0.1299
THB MYR
พุธ
7.6759
MYR THB
0.1303
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6610
MYR THB
0.1305
THB MYR
ศุกร์
7.6675
MYR THB
0.1304
THB MYR
จันทร์
7.6729
MYR THB
0.1303
THB MYR
อังคาร
7.6684
MYR THB
0.1304
THB MYR
พุธ
7.6384
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6294
MYR THB
0.1311
THB MYR
ศุกร์
7.6520
MYR THB
0.1307
THB MYR
จันทร์
7.6540
MYR THB
0.1306
THB MYR
อังคาร
7.6628
MYR THB
0.1305
THB MYR
พุธ
7.6398
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6718
MYR THB
0.1303
THB MYR
ศุกร์
7.7332
MYR THB
0.1293
THB MYR
จันทร์
7.7141
MYR THB
0.1296
THB MYR
อังคาร
7.6868
MYR THB
0.1301
THB MYR
พุธ
7.7045
MYR THB
0.1298
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6938
MYR THB
0.1300
THB MYR
ศุกร์
7.6635
MYR THB
0.1305
THB MYR
จันทร์
7.6568
MYR THB
0.1306
THB MYR
อังคาร
7.6439
MYR THB
0.1308
THB MYR
พุธ
7.6414
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6430
MYR THB
0.1308
THB MYR
ศุกร์
7.6862
MYR THB
0.1301
THB MYR
จันทร์
7.6886
MYR THB
0.1301
THB MYR
อังคาร
7.6971
MYR THB
0.1299
THB MYR
พุธ
7.7180
MYR THB
0.1296
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7384
MYR THB
0.1292
THB MYR
ศุกร์
7.7829
MYR THB
0.1285
THB MYR
จันทร์
7.8169
MYR THB
0.1279
THB MYR
อังคาร
7.8026
MYR THB
0.1282
THB MYR
พุธ
7.7897
MYR THB
0.1284
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7795
MYR THB
0.1285
THB MYR
ศุกร์
7.7669
MYR THB
0.1288
THB MYR
จันทร์
7.7612
MYR THB
0.1288
THB MYR
อังคาร
7.7426
MYR THB
0.1292
THB MYR
พุธ
7.7268
MYR THB
0.1294
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7722
MYR THB
0.1287
THB MYR
ศุกร์
7.7558
MYR THB
0.1289
THB MYR
จันทร์
7.7706
MYR THB
0.1287
THB MYR
อังคาร
7.7683
MYR THB
0.1287
THB MYR
พุธ
7.8096
MYR THB
0.1280
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8204
MYR THB
0.1279
THB MYR
ศุกร์
7.7988
MYR THB
0.1282
THB MYR
จันทร์
7.7657
MYR THB
0.1288
THB MYR
อังคาร
7.7691
MYR THB
0.1287
THB MYR
พุธ
7.8090
MYR THB
0.1281
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7961
MYR THB
0.1283
THB MYR
ศุกร์
7.7763
MYR THB
0.1286
THB MYR
จันทร์
7.7748
MYR THB
0.1286
THB MYR
อังคาร
7.7752
MYR THB
0.1286
THB MYR
พุธ
7.7790
MYR THB
0.1286
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7838
MYR THB
0.1285
THB MYR
ศุกร์
7.7959
MYR THB
0.1283
THB MYR
จันทร์
7.7959
MYR THB
0.1283
THB MYR
อังคาร
7.7612
MYR THB
0.1288
THB MYR
พุธ
7.7347
MYR THB
0.1293
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7219
MYR THB
0.1295
THB MYR
ศุกร์
7.7170
MYR THB
0.1296
THB MYR
จันทร์
7.7203
MYR THB
0.1295
THB MYR
อังคาร
7.6916
MYR THB
0.1300
THB MYR
พุธ
7.6791
MYR THB
0.1302
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6371
MYR THB
0.1309
THB MYR
ศุกร์
7.6812
MYR THB
0.1302
THB MYR
จันทร์
7.6958
MYR THB
0.1299
THB MYR
อังคาร
7.7399
MYR THB
0.1292
THB MYR
พุธ
7.7564
MYR THB
0.1289
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7627
MYR THB
0.1288
THB MYR
ศุกร์
7.7326
MYR THB
0.1293
THB MYR
จันทร์
7.7213
MYR THB
0.1295
THB MYR
อังคาร
7.7281
MYR THB
0.1294
THB MYR
พุธ
7.7172
MYR THB
0.1296
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7451
MYR THB
0.1291
THB MYR
ศุกร์
7.7332
MYR THB
0.1293
THB MYR
จันทร์
7.6906
MYR THB
0.1300
THB MYR
อังคาร
7.6852
MYR THB
0.1301
THB MYR
พุธ
7.6584
MYR THB
0.1306
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6505
MYR THB
0.1307
THB MYR
ศุกร์
7.5921
MYR THB
0.1317
THB MYR
จันทร์
7.5981
MYR THB
0.1316
THB MYR
อังคาร
7.5538
MYR THB
0.1324
THB MYR
พุธ
7.5655
MYR THB
0.1322
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5861
MYR THB
0.1318
THB MYR
ศุกร์
7.5997
MYR THB
0.1316
THB MYR
จันทร์
7.6160
MYR THB
0.1313
THB MYR
อังคาร
7.6299
MYR THB
0.1311
THB MYR
พุธ
7.6248
MYR THB
0.1312
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6227
MYR THB
0.1312
THB MYR
ศุกร์
7.6099
MYR THB
0.1314
THB MYR
จันทร์
7.6045
MYR THB
0.1315
THB MYR
อังคาร
7.5957
MYR THB
0.1317
THB MYR
พุธ
7.5839
MYR THB
0.1319
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5869
MYR THB
0.1318
THB MYR
ศุกร์
7.5611
MYR THB
0.1323
THB MYR
จันทร์
7.5199
MYR THB
0.1330
THB MYR
อังคาร
7.5008
MYR THB
0.1333
THB MYR
พุธ
7.5484
MYR THB
0.1325
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5462
MYR THB
0.1325
THB MYR
ศุกร์
7.5346
MYR THB
0.1327
THB MYR
จันทร์
7.5270
MYR THB
0.1329
THB MYR
อังคาร
7.5218
MYR THB
0.1329
THB MYR
พุธ
7.5128
MYR THB
0.1331
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4936
MYR THB
0.1334
THB MYR
ศุกร์
7.4763
MYR THB
0.1338
THB MYR
จันทร์
7.5006
MYR THB
0.1333
THB MYR
อังคาร
7.4967
MYR THB
0.1334
THB MYR
พุธ
7.4826
MYR THB
0.1336
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4446
MYR THB
0.1343
THB MYR
ศุกร์
7.4426
MYR THB
0.1344
THB MYR
อาทิตย์
7.4325
MYR THB
0.1345
THB MYR
จันทร์
7.4041
MYR THB
0.1351
THB MYR
อังคาร
7.4464
MYR THB
0.1343
THB MYR
พุธ
7.4293
MYR THB
0.1346
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4295
MYR THB
0.1346
THB MYR
ศุกร์
7.4239
MYR THB
0.1347
THB MYR
จันทร์
7.4106
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.3879
MYR THB
0.1354
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4176
MYR THB
0.1348
THB MYR
ศุกร์
7.4178
MYR THB
0.1348
THB MYR
จันทร์
7.4159
MYR THB
0.1348
THB MYR
อังคาร
7.4388
MYR THB
0.1344
THB MYR
พุธ
7.4505
MYR THB
0.1342
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4346
MYR THB
0.1345
THB MYR
ศุกร์
7.5015
MYR THB
0.1333
THB MYR
จันทร์
7.5287
MYR THB
0.1328
THB MYR
อังคาร
7.5180
MYR THB
0.1330
THB MYR
พุธ
7.5197
MYR THB
0.1330
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5078
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.4812
MYR THB
0.1337
THB MYR
จันทร์
7.4997
MYR THB
0.1333
THB MYR
อังคาร
7.5077
MYR THB
0.1332
THB MYR
พุธ
7.4998
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5101
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.5010
MYR THB
0.1333
THB MYR
จันทร์
7.4820
MYR THB
0.1337
THB MYR
อังคาร
7.4718
MYR THB
0.1338
THB MYR
พุธ
7.4516
MYR THB
0.1342
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4494
MYR THB
0.1342
THB MYR
ศุกร์
7.4022
MYR THB
0.1351
THB MYR
จันทร์
7.3684
MYR THB
0.1357
THB MYR
อังคาร
7.3416
MYR THB
0.1362
THB MYR
พุธ
7.3545
MYR THB
0.1360
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3488
MYR THB
0.1361
THB MYR
ศุกร์
7.3307
MYR THB
0.1364
THB MYR
จันทร์
7.3402
MYR THB
0.1362
THB MYR
อังคาร
7.3474
MYR THB
0.1361
THB MYR
พุธ
7.3616
MYR THB
0.1358
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3585
MYR THB
0.1359
THB MYR
ศุกร์
7.3973
MYR THB
0.1352
THB MYR
จันทร์
7.3856
MYR THB
0.1354
THB MYR
อังคาร
7.3590
MYR THB
0.1359
THB MYR
พุธ
7.3678
MYR THB
0.1357
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3547
MYR THB
0.1360
THB MYR
ศุกร์
7.3327
MYR THB
0.1364
THB MYR
จันทร์
7.2825
MYR THB
0.1373
THB MYR
อังคาร
7.2705
MYR THB
0.1375
THB MYR
พุธ
7.2680
MYR THB
0.1376
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2591
MYR THB
0.1378
THB MYR
ศุกร์
7.2703
MYR THB
0.1375
THB MYR
จันทร์
7.2625
MYR THB
0.1377
THB MYR
อังคาร
7.2706
MYR THB
0.1375
THB MYR
พุธ
7.2766
MYR THB
0.1374
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2918
MYR THB
0.1371
THB MYR
ศุกร์
7.3360
MYR THB
0.1363
THB MYR
จันทร์
7.3470
MYR THB
0.1361
THB MYR
อังคาร
7.3419
MYR THB
0.1362
THB MYR
พุธ
7.3255
MYR THB
0.1365
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3093
MYR THB
0.1368
THB MYR
ศุกร์
7.3072
MYR THB
0.1369
THB MYR
จันทร์
7.3046
MYR THB
0.1369
THB MYR
อังคาร
7.3140
MYR THB
0.1367
THB MYR
พุธ
7.2995
MYR THB
0.1370
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2857
MYR THB
0.1373
THB MYR
ศุกร์
7.3065
MYR THB
0.1369
THB MYR
จันทร์
7.2939
MYR THB
0.1371
THB MYR
อังคาร
7.3124
MYR THB
0.1368
THB MYR
พุธ
7.2923
MYR THB
0.1371
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3054
MYR THB
0.1369
THB MYR
ศุกร์
7.3204
MYR THB
0.1366
THB MYR
จันทร์
7.3034
MYR THB
0.1369
THB MYR
อังคาร
7.3199
MYR THB
0.1366
THB MYR
พุธ
7.3215
MYR THB
0.1366
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3100
MYR THB
0.1368
THB MYR
ศุกร์
7.2838
MYR THB
0.1373
THB MYR
จันทร์
7.2668
MYR THB
0.1376
THB MYR
อังคาร
7.2606
MYR THB
0.1377
THB MYR
พุธ
7.2294
MYR THB
0.1383
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2727
MYR THB
0.1375
THB MYR
ศุกร์
7.2677
MYR THB
0.1376
THB MYR
จันทร์
7.2595
MYR THB
0.1378
THB MYR
อังคาร
7.2421
MYR THB
0.1381
THB MYR
พุธ
7.2643
MYR THB
0.1377
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2525
MYR THB
0.1379
THB MYR
ศุกร์
7.2600
MYR THB
0.1377
THB MYR
จันทร์
7.2358
MYR THB
0.1382
THB MYR
อังคาร
7.2319
MYR THB
0.1383
THB MYR
พุธ
7.2426
MYR THB
0.1381
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2433
MYR THB
0.1381
THB MYR
ศุกร์
7.2065
MYR THB
0.1388
THB MYR
จันทร์
7.1999
MYR THB
0.1389
THB MYR
อังคาร
7.2091
MYR THB
0.1387
THB MYR
พุธ
7.2495
MYR THB
0.1379
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2462
MYR THB
0.1380
THB MYR
ศุกร์
7.2163
MYR THB
0.1386
THB MYR
จันทร์
7.2529
MYR THB
0.1379
THB MYR
อังคาร
7.2451
MYR THB
0.1380
THB MYR
พุธ
7.3180
MYR THB
0.1366
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3391
MYR THB
0.1363
THB MYR
ศุกร์
7.3297
MYR THB
0.1364
THB MYR
จันทร์
7.3414
MYR THB
0.1362
THB MYR
อังคาร
7.3210
MYR THB
0.1366
THB MYR
พุธ
7.2996
MYR THB
0.1370
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2646
MYR THB
0.1377
THB MYR
ศุกร์
7.3002
MYR THB
0.1370
THB MYR
จันทร์
7.3012
MYR THB
0.1370
THB MYR
อังคาร
7.2757
MYR THB
0.1374
THB MYR
พุธ
7.2524
MYR THB
0.1379
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2677
MYR THB
0.1376
THB MYR
ศุกร์
7.2233
MYR THB
0.1384
THB MYR
จันทร์
7.2100
MYR THB
0.1387
THB MYR
อังคาร
7.2318
MYR THB
0.1383
THB MYR
พุธ
7.2197
MYR THB
0.1385
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2500
MYR THB
0.1379
THB MYR
ศุกร์
7.2414
MYR THB
0.1381
THB MYR
จันทร์
7.2623
MYR THB
0.1377
THB MYR
อังคาร
7.2858
MYR THB
0.1373
THB MYR
พุธ
7.2571
MYR THB
0.1378
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2796
MYR THB
0.1374
THB MYR
ศุกร์
7.2767
MYR THB
0.1374
THB MYR
จันทร์
7.2717
MYR THB
0.1375
THB MYR
อังคาร
7.2851
MYR THB
0.1373
THB MYR
พุธ
7.2643
MYR THB
0.1377
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2748
MYR THB
0.1375
THB MYR
ศุกร์
7.2914
MYR THB
0.1371
THB MYR
จันทร์
7.2890
MYR THB
0.1372
THB MYR
อังคาร
7.3034
MYR THB
0.1369
THB MYR
พุธ
7.2762
MYR THB
0.1374
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3044
MYR THB
0.1369
THB MYR
ศุกร์
7.2798
MYR THB
0.1374
THB MYR
จันทร์
7.2803
MYR THB
0.1374
THB MYR
อังคาร
7.2743
MYR THB
0.1375
THB MYR
พุธ
7.2995
MYR THB
0.1370
THB MYR
พฤหัสบดี
7.2906
MYR THB
0.1372
THB MYR
ศุกร์
7.3329
MYR THB
0.1364
THB MYR
จันทร์
7.2809
MYR THB
0.1373
THB MYR
อังคาร
7.2619
MYR THB
0.1377
THB MYR