อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.3768 (12/2/2564) เฉลี่ย = 7.7167 สูงสุด = 8.1112 (4/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
7.4210
MYR THB
0.1348
THB MYR
จันทร์
7.4415
MYR THB
0.1344
THB MYR
อังคาร
7.4651
MYR THB
0.1340
THB MYR
พุธ
7.4701
MYR THB
0.1339
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4386
MYR THB
0.1344
THB MYR
ศุกร์
7.4336
MYR THB
0.1345
THB MYR
จันทร์
7.4190
MYR THB
0.1348
THB MYR
อังคาร
7.4285
MYR THB
0.1346
THB MYR
พุธ
7.4211
MYR THB
0.1348
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4177
MYR THB
0.1348
THB MYR
ศุกร์
7.4297
MYR THB
0.1346
THB MYR
จันทร์
7.4204
MYR THB
0.1348
THB MYR
อังคาร
7.4486
MYR THB
0.1343
THB MYR
พุธ
7.3943
MYR THB
0.1352
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4164
MYR THB
0.1348
THB MYR
ศุกร์
7.4574
MYR THB
0.1341
THB MYR
จันทร์
7.3967
MYR THB
0.1352
THB MYR
อังคาร
7.3955
MYR THB
0.1352
THB MYR
พุธ
7.4025
MYR THB
0.1351
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4156
MYR THB
0.1349
THB MYR
ศุกร์
7.4099
MYR THB
0.1350
THB MYR
จันทร์
7.3851
MYR THB
0.1354
THB MYR
อังคาร
7.3905
MYR THB
0.1353
THB MYR
พุธ
7.4224
MYR THB
0.1347
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4045
MYR THB
0.1351
THB MYR
ศุกร์
7.4057
MYR THB
0.1350
THB MYR
จันทร์
7.4081
MYR THB
0.1350
THB MYR
อังคาร
7.4139
MYR THB
0.1349
THB MYR
พุธ
7.4024
MYR THB
0.1351
THB MYR
พฤหัสบดี
7.3874
MYR THB
0.1354
THB MYR
ศุกร์
7.3768
MYR THB
0.1356
THB MYR
จันทร์
7.4042
MYR THB
0.1351
THB MYR
อังคาร
7.4235
MYR THB
0.1347
THB MYR
พุธ
7.3783
MYR THB
0.1355
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4329
MYR THB
0.1345
THB MYR
ศุกร์
7.4588
MYR THB
0.1341
THB MYR
จันทร์
7.4266
MYR THB
0.1347
THB MYR
อังคาร
7.4364
MYR THB
0.1345
THB MYR
พุธ
7.4290
MYR THB
0.1346
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4913
MYR THB
0.1335
THB MYR
ศุกร์
7.4483
MYR THB
0.1343
THB MYR
จันทร์
7.4147
MYR THB
0.1349
THB MYR
อังคาร
7.4531
MYR THB
0.1342
THB MYR
พุธ
7.5005
MYR THB
0.1333
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4830
MYR THB
0.1336
THB MYR
ศุกร์
7.4538
MYR THB
0.1342
THB MYR
จันทร์
7.5207
MYR THB
0.1330
THB MYR
อังคาร
7.5056
MYR THB
0.1332
THB MYR
พุธ
7.4551
MYR THB
0.1341
THB MYR
พฤหัสบดี
7.4473
MYR THB
0.1343
THB MYR
ศุกร์
7.4647
MYR THB
0.1340
THB MYR
จันทร์
7.4711
MYR THB
0.1338
THB MYR
อังคาร
7.4911
MYR THB
0.1335
THB MYR
พุธ
7.4608
MYR THB
0.1340
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5051
MYR THB
0.1332
THB MYR
ศุกร์
7.4719
MYR THB
0.1338
THB MYR
จันทร์
7.5299
MYR THB
0.1328
THB MYR
อังคาร
7.5034
MYR THB
0.1333
THB MYR
พุธ
7.4897
MYR THB
0.1335
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5126
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.4849
MYR THB
0.1336
THB MYR
จันทร์
7.5171
MYR THB
0.1330
THB MYR
อังคาร
7.5223
MYR THB
0.1329
THB MYR
พุธ
7.5326
MYR THB
0.1328
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5562
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5540
MYR THB
0.1324
THB MYR
จันทร์
7.5797
MYR THB
0.1319
THB MYR
อังคาร
7.6165
MYR THB
0.1313
THB MYR
พุธ
7.6382
MYR THB
0.1309
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5984
MYR THB
0.1316
THB MYR
ศุกร์
7.6132
MYR THB
0.1314
THB MYR
จันทร์
7.6376
MYR THB
0.1309
THB MYR
อังคาร
7.6290
MYR THB
0.1311
THB MYR
พุธ
7.6290
MYR THB
0.1311
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5826
MYR THB
0.1319
THB MYR
ศุกร์
7.5854
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5917
MYR THB
0.1317
THB MYR
อังคาร
7.5881
MYR THB
0.1318
THB MYR
พุธ
7.5924
MYR THB
0.1317
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6271
MYR THB
0.1311
THB MYR
ศุกร์
7.6345
MYR THB
0.1310
THB MYR
จันทร์
7.6680
MYR THB
0.1304
THB MYR
อังคาร
7.6525
MYR THB
0.1307
THB MYR
พุธ
7.6437
MYR THB
0.1308
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6422
MYR THB
0.1309
THB MYR
ศุกร์
7.5707
MYR THB
0.1321
THB MYR
จันทร์
7.6013
MYR THB
0.1316
THB MYR
อังคาร
7.5640
MYR THB
0.1322
THB MYR
พุธ
7.5492
MYR THB
0.1325
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6043
MYR THB
0.1315
THB MYR
ศุกร์
7.5789
MYR THB
0.1319
THB MYR
จันทร์
7.6184
MYR THB
0.1313
THB MYR
อังคาร
7.5639
MYR THB
0.1322
THB MYR
พุธ
7.5606
MYR THB
0.1323
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5654
MYR THB
0.1322
THB MYR
ศุกร์
7.6261
MYR THB
0.1311
THB MYR
จันทร์
7.6486
MYR THB
0.1307
THB MYR
อังคาร
7.6430
MYR THB
0.1308
THB MYR
พุธ
7.6189
MYR THB
0.1313
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5771
MYR THB
0.1320
THB MYR
ศุกร์
7.5871
MYR THB
0.1318
THB MYR
จันทร์
7.5706
MYR THB
0.1321
THB MYR
อังคาร
7.5904
MYR THB
0.1317
THB MYR
พุธ
7.5381
MYR THB
0.1327
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5350
MYR THB
0.1327
THB MYR
ศุกร์
7.5348
MYR THB
0.1327
THB MYR
จันทร์
7.5523
MYR THB
0.1324
THB MYR
อังคาร
7.5785
MYR THB
0.1320
THB MYR
พุธ
7.5224
MYR THB
0.1329
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5570
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5370
MYR THB
0.1327
THB MYR
จันทร์
7.5845
MYR THB
0.1318
THB MYR
อังคาร
7.5699
MYR THB
0.1321
THB MYR
พุธ
7.5722
MYR THB
0.1321
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5560
MYR THB
0.1323
THB MYR
ศุกร์
7.5266
MYR THB
0.1329
THB MYR
จันทร์
7.5563
MYR THB
0.1323
THB MYR
อังคาร
7.5612
MYR THB
0.1323
THB MYR
พุธ
7.5691
MYR THB
0.1321
THB MYR
พฤหัสบดี
7.5124
MYR THB
0.1331
THB MYR
ศุกร์
7.5839
MYR THB
0.1319
THB MYR
จันทร์
7.6230
MYR THB
0.1312
THB MYR
อังคาร
7.6524
MYR THB
0.1307
THB MYR
พุธ
7.6852
MYR THB
0.1301
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6518
MYR THB
0.1307
THB MYR
ศุกร์
7.6414
MYR THB
0.1309
THB MYR
จันทร์
7.6790
MYR THB
0.1302
THB MYR
อังคาร
7.7110
MYR THB
0.1297
THB MYR
พุธ
7.7082
MYR THB
0.1297
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7070
MYR THB
0.1298
THB MYR
ศุกร์
7.7144
MYR THB
0.1296
THB MYR
จันทร์
7.7461
MYR THB
0.1291
THB MYR
อังคาร
7.7187
MYR THB
0.1296
THB MYR
พุธ
7.7488
MYR THB
0.1291
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8173
MYR THB
0.1279
THB MYR
ศุกร์
7.7868
MYR THB
0.1284
THB MYR
จันทร์
7.7908
MYR THB
0.1284
THB MYR
อังคาร
7.7806
MYR THB
0.1285
THB MYR
พุธ
7.7622
MYR THB
0.1288
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7898
MYR THB
0.1284
THB MYR
ศุกร์
7.7818
MYR THB
0.1285
THB MYR
จันทร์
7.7865
MYR THB
0.1284
THB MYR
อังคาร
7.7758
MYR THB
0.1286
THB MYR
พุธ
7.7673
MYR THB
0.1287
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7771
MYR THB
0.1286
THB MYR
ศุกร์
7.7801
MYR THB
0.1285
THB MYR
จันทร์
7.8175
MYR THB
0.1279
THB MYR
อังคาร
7.7837
MYR THB
0.1285
THB MYR
พุธ
7.7724
MYR THB
0.1287
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8088
MYR THB
0.1281
THB MYR
ศุกร์
7.7689
MYR THB
0.1287
THB MYR
จันทร์
7.7984
MYR THB
0.1282
THB MYR
อังคาร
7.8159
MYR THB
0.1279
THB MYR
พุธ
7.8269
MYR THB
0.1278
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8626
MYR THB
0.1272
THB MYR
ศุกร์
7.8814
MYR THB
0.1269
THB MYR
จันทร์
7.8909
MYR THB
0.1267
THB MYR
อังคาร
7.8885
MYR THB
0.1268
THB MYR
พุธ
7.8765
MYR THB
0.1270
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8081
MYR THB
0.1281
THB MYR
ศุกร์
7.8865
MYR THB
0.1268
THB MYR
จันทร์
7.9107
MYR THB
0.1264
THB MYR
อังคาร
7.8403
MYR THB
0.1275
THB MYR
พุธ
7.8271
MYR THB
0.1278
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8538
MYR THB
0.1273
THB MYR
ศุกร์
7.8655
MYR THB
0.1271
THB MYR
จันทร์
7.8997
MYR THB
0.1266
THB MYR
อังคาร
7.7943
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.7628
MYR THB
0.1288
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8017
MYR THB
0.1282
THB MYR
ศุกร์
7.7701
MYR THB
0.1287
THB MYR
จันทร์
7.7686
MYR THB
0.1287
THB MYR
อังคาร
7.7823
MYR THB
0.1285
THB MYR
พุธ
7.7728
MYR THB
0.1287
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8349
MYR THB
0.1276
THB MYR
ศุกร์
7.8500
MYR THB
0.1274
THB MYR
จันทร์
7.8219
MYR THB
0.1278
THB MYR
อังคาร
7.8628
MYR THB
0.1272
THB MYR
พุธ
7.8468
MYR THB
0.1274
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8828
MYR THB
0.1269
THB MYR
ศุกร์
7.8751
MYR THB
0.1270
THB MYR
จันทร์
7.9208
MYR THB
0.1262
THB MYR
อังคาร
7.9570
MYR THB
0.1257
THB MYR
พุธ
7.9117
MYR THB
0.1264
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9055
MYR THB
0.1265
THB MYR
ศุกร์
8.0045
MYR THB
0.1249
THB MYR
จันทร์
7.9447
MYR THB
0.1259
THB MYR
อังคาร
7.9728
MYR THB
0.1254
THB MYR
พุธ
7.9910
MYR THB
0.1251
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9138
MYR THB
0.1264
THB MYR
ศุกร์
7.9979
MYR THB
0.1250
THB MYR
จันทร์
7.9963
MYR THB
0.1251
THB MYR
อังคาร
8.0433
MYR THB
0.1243
THB MYR
พุธ
8.0816
MYR THB
0.1237
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0378
MYR THB
0.1244
THB MYR
ศุกร์
8.0407
MYR THB
0.1244
THB MYR
จันทร์
8.1112
MYR THB
0.1233
THB MYR
อังคาร
8.0746
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0767
MYR THB
0.1238
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0867
MYR THB
0.1237
THB MYR
ศุกร์
8.0976
MYR THB
0.1235
THB MYR
จันทร์
8.1099
MYR THB
0.1233
THB MYR
อังคาร
7.9858
MYR THB
0.1252
THB MYR
พุธ
7.9992
MYR THB
0.1250
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0176
MYR THB
0.1247
THB MYR
ศุกร์
8.0201
MYR THB
0.1247
THB MYR
จันทร์
8.0348
MYR THB
0.1245
THB MYR
อังคาร
8.0352
MYR THB
0.1245
THB MYR
พุธ
7.9789
MYR THB
0.1253
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0256
MYR THB
0.1246
THB MYR
ศุกร์
8.0107
MYR THB
0.1248
THB MYR
จันทร์
7.9651
MYR THB
0.1255
THB MYR
อังคาร
7.9688
MYR THB
0.1255
THB MYR
พุธ
8.0256
MYR THB
0.1246
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0207
MYR THB
0.1247
THB MYR
ศุกร์
8.0321
MYR THB
0.1245
THB MYR
จันทร์
7.9983
MYR THB
0.1250
THB MYR
อังคาร
8.0286
MYR THB
0.1246
THB MYR
พุธ
8.0226
MYR THB
0.1246
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0180
MYR THB
0.1247
THB MYR
ศุกร์
8.0040
MYR THB
0.1249
THB MYR
จันทร์
7.9596
MYR THB
0.1256
THB MYR
อังคาร
7.9014
MYR THB
0.1266
THB MYR
พุธ
7.8939
MYR THB
0.1267
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8595
MYR THB
0.1272
THB MYR
ศุกร์
7.8587
MYR THB
0.1272
THB MYR
จันทร์
7.8566
MYR THB
0.1273
THB MYR
อังคาร
7.7935
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.8153
MYR THB
0.1280
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8016
MYR THB
0.1282
THB MYR
ศุกร์
7.8012
MYR THB
0.1282
THB MYR
จันทร์
7.8628
MYR THB
0.1272
THB MYR
อังคาร
7.8908
MYR THB
0.1267
THB MYR
พุธ
7.9162
MYR THB
0.1263
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9239
MYR THB
0.1262
THB MYR
ศุกร์
7.9992
MYR THB
0.1250
THB MYR
จันทร์
7.9428
MYR THB
0.1259
THB MYR
อังคาร
7.9809
MYR THB
0.1253
THB MYR
พุธ
7.9997
MYR THB
0.1250
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0304
MYR THB
0.1245
THB MYR
ศุกร์
7.9793
MYR THB
0.1253
THB MYR
จันทร์
7.9955
MYR THB
0.1251
THB MYR
อังคาร
7.9333
MYR THB
0.1261
THB MYR
พุธ
7.9329
MYR THB
0.1261
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9499
MYR THB
0.1258
THB MYR
ศุกร์
7.9519
MYR THB
0.1258
THB MYR
จันทร์
7.9151
MYR THB
0.1263
THB MYR
อังคาร
7.9285
MYR THB
0.1261
THB MYR
พุธ
7.8606
MYR THB
0.1272
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9187
MYR THB
0.1263
THB MYR
ศุกร์
7.9466
MYR THB
0.1258
THB MYR
จันทร์
7.9176
MYR THB
0.1263
THB MYR
อังคาร
7.9878
MYR THB
0.1252
THB MYR
พุธ
8.0255
MYR THB
0.1246
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9714
MYR THB
0.1254
THB MYR
ศุกร์
7.9639
MYR THB
0.1256
THB MYR
จันทร์
7.9914
MYR THB
0.1251
THB MYR
อังคาร
8.0142
MYR THB
0.1248
THB MYR
พุธ
7.9824
MYR THB
0.1253
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9888
MYR THB
0.1252
THB MYR
ศุกร์
7.9422
MYR THB
0.1259
THB MYR