อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.6675 (17/2/2565) เฉลี่ย = 7.9635 สูงสุด = 8.2789 (21/7/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
7.9838
MYR THB
0.1253
THB MYR
อังคาร
7.9293
MYR THB
0.1261
THB MYR
พุธ
7.9473
MYR THB
0.1258
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9845
MYR THB
0.1252
THB MYR
ศุกร์
7.9882
MYR THB
0.1252
THB MYR
จันทร์
8.0017
MYR THB
0.1250
THB MYR
อังคาร
7.9576
MYR THB
0.1257
THB MYR
พุธ
7.9681
MYR THB
0.1255
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0067
MYR THB
0.1249
THB MYR
ศุกร์
7.9461
MYR THB
0.1258
THB MYR
จันทร์
7.8985
MYR THB
0.1266
THB MYR
อังคาร
7.8941
MYR THB
0.1267
THB MYR
พุธ
7.8588
MYR THB
0.1272
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8589
MYR THB
0.1272
THB MYR
ศุกร์
7.8545
MYR THB
0.1273
THB MYR
จันทร์
7.8850
MYR THB
0.1268
THB MYR
อังคาร
7.8719
MYR THB
0.1270
THB MYR
พุธ
7.8733
MYR THB
0.1270
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8598
MYR THB
0.1272
THB MYR
ศุกร์
7.9372
MYR THB
0.1260
THB MYR
จันทร์
7.9792
MYR THB
0.1253
THB MYR
อังคาร
8.0084
MYR THB
0.1249
THB MYR
พุธ
7.9588
MYR THB
0.1256
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8940
MYR THB
0.1267
THB MYR
ศุกร์
8.0105
MYR THB
0.1248
THB MYR
จันทร์
7.8511
MYR THB
0.1274
THB MYR
อังคาร
7.8500
MYR THB
0.1274
THB MYR
พุธ
7.8300
MYR THB
0.1277
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8037
MYR THB
0.1281
THB MYR
ศุกร์
7.7880
MYR THB
0.1284
THB MYR
จันทร์
7.7128
MYR THB
0.1297
THB MYR
อังคาร
7.7474
MYR THB
0.1291
THB MYR
พุธ
7.7480
MYR THB
0.1291
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6675
MYR THB
0.1304
THB MYR
ศุกร์
7.6808
MYR THB
0.1302
THB MYR
จันทร์
7.6870
MYR THB
0.1301
THB MYR
อังคาร
7.7484
MYR THB
0.1291
THB MYR
พุธ
7.7119
MYR THB
0.1297
THB MYR
พฤหัสบดี
7.6943
MYR THB
0.1300
THB MYR
ศุกร์
7.7344
MYR THB
0.1293
THB MYR
จันทร์
7.7979
MYR THB
0.1282
THB MYR
อังคาร
7.7605
MYR THB
0.1289
THB MYR
พุธ
7.7414
MYR THB
0.1292
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7600
MYR THB
0.1289
THB MYR
ศุกร์
7.7507
MYR THB
0.1290
THB MYR
จันทร์
7.7861
MYR THB
0.1284
THB MYR
อังคาร
7.9736
MYR THB
0.1254
THB MYR
พุธ
7.9535
MYR THB
0.1257
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9552
MYR THB
0.1257
THB MYR
ศุกร์
7.9053
MYR THB
0.1265
THB MYR
จันทร์
7.9249
MYR THB
0.1262
THB MYR
อังคาร
8.0110
MYR THB
0.1248
THB MYR
พุธ
7.9365
MYR THB
0.1260
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9485
MYR THB
0.1258
THB MYR
ศุกร์
7.9416
MYR THB
0.1259
THB MYR
จันทร์
8.0159
MYR THB
0.1248
THB MYR
อังคาร
7.9438
MYR THB
0.1259
THB MYR
พุธ
7.9693
MYR THB
0.1255
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9535
MYR THB
0.1257
THB MYR
ศุกร์
7.9559
MYR THB
0.1257
THB MYR
จันทร์
7.9892
MYR THB
0.1252
THB MYR
อังคาร
8.0135
MYR THB
0.1248
THB MYR
พุธ
7.9744
MYR THB
0.1254
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8866
MYR THB
0.1268
THB MYR
ศุกร์
7.9322
MYR THB
0.1261
THB MYR
จันทร์
7.9137
MYR THB
0.1264
THB MYR
อังคาร
7.9072
MYR THB
0.1265
THB MYR
พุธ
7.9254
MYR THB
0.1262
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9293
MYR THB
0.1261
THB MYR
ศุกร์
7.9545
MYR THB
0.1257
THB MYR
จันทร์
7.9731
MYR THB
0.1254
THB MYR
อังคาร
7.9231
MYR THB
0.1262
THB MYR
พุธ
7.8897
MYR THB
0.1267
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0250
MYR THB
0.1246
THB MYR
ศุกร์
7.9006
MYR THB
0.1266
THB MYR
จันทร์
7.9624
MYR THB
0.1256
THB MYR
อังคาร
7.8907
MYR THB
0.1267
THB MYR
พุธ
7.9818
MYR THB
0.1253
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9384
MYR THB
0.1260
THB MYR
ศุกร์
7.8429
MYR THB
0.1275
THB MYR
จันทร์
7.8065
MYR THB
0.1281
THB MYR
อังคาร
7.8417
MYR THB
0.1275
THB MYR
พุธ
7.8118
MYR THB
0.1280
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8146
MYR THB
0.1280
THB MYR
ศุกร์
7.8881
MYR THB
0.1268
THB MYR
จันทร์
7.8680
MYR THB
0.1271
THB MYR
อังคาร
7.9095
MYR THB
0.1264
THB MYR
พุธ
7.8996
MYR THB
0.1266
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8677
MYR THB
0.1271
THB MYR
ศุกร์
7.8819
MYR THB
0.1269
THB MYR
จันทร์
7.8902
MYR THB
0.1267
THB MYR
อังคาร
7.8879
MYR THB
0.1268
THB MYR
พุธ
7.9018
MYR THB
0.1266
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8430
MYR THB
0.1275
THB MYR
ศุกร์
7.8769
MYR THB
0.1270
THB MYR
จันทร์
7.9506
MYR THB
0.1258
THB MYR
อังคาร
7.8982
MYR THB
0.1266
THB MYR
พุธ
7.8832
MYR THB
0.1269
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8581
MYR THB
0.1273
THB MYR
ศุกร์
7.8224
MYR THB
0.1278
THB MYR
จันทร์
7.8457
MYR THB
0.1275
THB MYR
อังคาร
7.7963
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.7612
MYR THB
0.1288
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8185
MYR THB
0.1279
THB MYR
ศุกร์
7.7492
MYR THB
0.1290
THB MYR
จันทร์
7.8307
MYR THB
0.1277
THB MYR
อังคาร
7.7947
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.8647
MYR THB
0.1272
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8082
MYR THB
0.1281
THB MYR
ศุกร์
7.8243
MYR THB
0.1278
THB MYR
จันทร์
7.8042
MYR THB
0.1281
THB MYR
อังคาร
7.8095
MYR THB
0.1280
THB MYR
พุธ
7.8928
MYR THB
0.1267
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8506
MYR THB
0.1274
THB MYR
ศุกร์
7.8246
MYR THB
0.1278
THB MYR
จันทร์
7.8082
MYR THB
0.1281
THB MYR
อังคาร
7.9061
MYR THB
0.1265
THB MYR
พุธ
7.9347
MYR THB
0.1260
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9827
MYR THB
0.1253
THB MYR
ศุกร์
7.9988
MYR THB
0.1250
THB MYR
จันทร์
8.0223
MYR THB
0.1247
THB MYR
อังคาร
8.0355
MYR THB
0.1244
THB MYR
พุธ
8.0572
MYR THB
0.1241
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0564
MYR THB
0.1241
THB MYR
ศุกร์
8.0636
MYR THB
0.1240
THB MYR
จันทร์
8.0197
MYR THB
0.1247
THB MYR
อังคาร
7.9964
MYR THB
0.1251
THB MYR
พุธ
7.9858
MYR THB
0.1252
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0261
MYR THB
0.1246
THB MYR
ศุกร์
8.0884
MYR THB
0.1236
THB MYR
จันทร์
8.0796
MYR THB
0.1238
THB MYR
อังคาร
8.1024
MYR THB
0.1234
THB MYR
พุธ
8.1619
MYR THB
0.1225
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1551
MYR THB
0.1226
THB MYR
ศุกร์
8.1350
MYR THB
0.1229
THB MYR
จันทร์
8.1729
MYR THB
0.1224
THB MYR
อังคาร
8.1660
MYR THB
0.1225
THB MYR
พุธ
8.1449
MYR THB
0.1228
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2430
MYR THB
0.1213
THB MYR
ศุกร์
8.2315
MYR THB
0.1215
THB MYR
จันทร์
8.2243
MYR THB
0.1216
THB MYR
อังคาร
8.2265
MYR THB
0.1216
THB MYR
พุธ
8.2345
MYR THB
0.1214
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2789
MYR THB
0.1208
THB MYR
ศุกร์
8.2438
MYR THB
0.1213
THB MYR
จันทร์
8.2274
MYR THB
0.1215
THB MYR
อังคาร
8.2384
MYR THB
0.1214
THB MYR
พุธ
8.2658
MYR THB
0.1210
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2251
MYR THB
0.1216
THB MYR
ศุกร์
8.1404
MYR THB
0.1228
THB MYR
จันทร์
8.1168
MYR THB
0.1232
THB MYR
อังคาร
8.1118
MYR THB
0.1233
THB MYR
พุธ
8.1401
MYR THB
0.1228
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0718
MYR THB
0.1239
THB MYR
ศุกร์
7.9788
MYR THB
0.1253
THB MYR
จันทร์
8.0108
MYR THB
0.1248
THB MYR
อังคาร
7.9593
MYR THB
0.1256
THB MYR
พุธ
7.9762
MYR THB
0.1254
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9139
MYR THB
0.1264
THB MYR
ศุกร์
7.9574
MYR THB
0.1257
THB MYR
จันทร์
7.9561
MYR THB
0.1257
THB MYR
อังคาร
7.9400
MYR THB
0.1259
THB MYR
พุธ
7.9315
MYR THB
0.1261
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9590
MYR THB
0.1256
THB MYR
ศุกร์
7.9827
MYR THB
0.1253
THB MYR
จันทร์
8.0467
MYR THB
0.1243
THB MYR
อังคาร
8.0472
MYR THB
0.1243
THB MYR
พุธ
8.0608
MYR THB
0.1241
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0154
MYR THB
0.1248
THB MYR
ศุกร์
8.0608
MYR THB
0.1241
THB MYR
จันทร์
8.1086
MYR THB
0.1233
THB MYR
อังคาร
8.1269
MYR THB
0.1230
THB MYR
พุธ
8.1485
MYR THB
0.1227
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1917
MYR THB
0.1221
THB MYR
ศุกร์
8.1929
MYR THB
0.1221
THB MYR
จันทร์
8.1379
MYR THB
0.1229
THB MYR
อังคาร
8.1111
MYR THB
0.1233
THB MYR
พุธ
8.1595
MYR THB
0.1226
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0818
MYR THB
0.1237
THB MYR
ศุกร์
8.0658
MYR THB
0.1240
THB MYR
จันทร์
8.0701
MYR THB
0.1239
THB MYR
อังคาร
8.0433
MYR THB
0.1243
THB MYR
พุธ
8.0833
MYR THB
0.1237
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1204
MYR THB
0.1231
THB MYR
ศุกร์
8.1499
MYR THB
0.1227
THB MYR
จันทร์
8.1365
MYR THB
0.1229
THB MYR
อังคาร
8.1093
MYR THB
0.1233
THB MYR
พุธ
8.1611
MYR THB
0.1225
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1787
MYR THB
0.1223
THB MYR
ศุกร์
8.2014
MYR THB
0.1219
THB MYR
จันทร์
8.2299
MYR THB
0.1215
THB MYR
อังคาร
8.2350
MYR THB
0.1214
THB MYR
พุธ
8.2731
MYR THB
0.1209
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1868
MYR THB
0.1221
THB MYR
ศุกร์
8.1477
MYR THB
0.1227
THB MYR
จันทร์
8.1947
MYR THB
0.1220
THB MYR
อังคาร
8.0807
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0725
MYR THB
0.1239
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0496
MYR THB
0.1242
THB MYR
ศุกร์
8.0362
MYR THB
0.1244
THB MYR
จันทร์
8.1548
MYR THB
0.1226
THB MYR
อังคาร
8.1534
MYR THB
0.1226
THB MYR
พุธ
8.1213
MYR THB
0.1231
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0682
MYR THB
0.1239
THB MYR
ศุกร์
8.1266
MYR THB
0.1231
THB MYR
จันทร์
8.1042
MYR THB
0.1234
THB MYR
อังคาร
8.0823
MYR THB
0.1237
THB MYR
พุธ
8.1102
MYR THB
0.1233
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0461
MYR THB
0.1243
THB MYR
ศุกร์
8.0972
MYR THB
0.1235
THB MYR
จันทร์
8.0505
MYR THB
0.1242
THB MYR
อังคาร
8.0836
MYR THB
0.1237
THB MYR
พุธ
7.9894
MYR THB
0.1252
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0221
MYR THB
0.1247
THB MYR
ศุกร์
8.0324
MYR THB
0.1245
THB MYR
จันทร์
8.0644
MYR THB
0.1240
THB MYR
อังคาร
7.9659
MYR THB
0.1255
THB MYR
พุธ
7.9295
MYR THB
0.1261
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0151
MYR THB
0.1248
THB MYR
ศุกร์
7.9020
MYR THB
0.1266
THB MYR
จันทร์
7.8861
MYR THB
0.1268
THB MYR
อังคาร
7.8708
MYR THB
0.1271
THB MYR
พุธ
7.8589
MYR THB
0.1272
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8470
MYR THB
0.1274
THB MYR
ศุกร์
7.7645
MYR THB
0.1288
THB MYR
จันทร์
7.8140
MYR THB
0.1280
THB MYR
อังคาร
7.7916
MYR THB
0.1283
THB MYR
พุธ
7.8243
MYR THB
0.1278
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9022
MYR THB
0.1265
THB MYR
ศุกร์
7.8440
MYR THB
0.1275
THB MYR
จันทร์
7.9092
MYR THB
0.1264
THB MYR
อังคาร
7.8874
MYR THB
0.1268
THB MYR
พุธ
7.9235
MYR THB
0.1262
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9611
MYR THB
0.1256
THB MYR
ศุกร์
7.9916
MYR THB
0.1251
THB MYR
จันทร์
7.9367
MYR THB
0.1260
THB MYR
อังคาร
7.8496
MYR THB
0.1274
THB MYR
พุธ
7.9151
MYR THB
0.1263
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9387
MYR THB
0.1260
THB MYR
ศุกร์
7.9170
MYR THB
0.1263
THB MYR
จันทร์
7.9469
MYR THB
0.1258
THB MYR
อังคาร
7.9786
MYR THB
0.1253
THB MYR
พุธ
7.9773
MYR THB
0.1254
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9100
MYR THB
0.1264
THB MYR
ศุกร์
7.8982
MYR THB
0.1266
THB MYR
จันทร์
7.8626
MYR THB
0.1272
THB MYR
อังคาร
7.8546
MYR THB
0.1273
THB MYR
พุธ
7.8672
MYR THB
0.1271
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9139
MYR THB
0.1264
THB MYR
ศุกร์
7.9001
MYR THB
0.1266
THB MYR
จันทร์
7.8682
MYR THB
0.1271
THB MYR
อังคาร
7.8340
MYR THB
0.1276
THB MYR
พุธ
7.8270
MYR THB
0.1278
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8306
MYR THB
0.1277
THB MYR
ศุกร์
7.8494
MYR THB
0.1274
THB MYR
จันทร์
7.8508
MYR THB
0.1274
THB MYR
อังคาร
7.8261
MYR THB
0.1278
THB MYR
พุธ
7.8531
MYR THB
0.1273
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8338
MYR THB
0.1277
THB MYR
ศุกร์
7.8463
MYR THB
0.1274
THB MYR