อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.05608 (10/5/2566) เฉลี่ย = 0.05846 สูงสุด = 0.07703 (13/3/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.06049
SDG THB
16.532
THB SDG
อังคาร
0.06025
SDG THB
16.599
THB SDG
พุธ
0.05937
SDG THB
16.843
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05916
SDG THB
16.904
THB SDG
ศุกร์
0.05937
SDG THB
16.843
THB SDG
จันทร์
0.05853
SDG THB
17.085
THB SDG
อังคาร
0.05845
SDG THB
17.110
THB SDG
พุธ
0.05824
SDG THB
17.170
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05814
SDG THB
17.201
THB SDG
ศุกร์
0.05728
SDG THB
17.457
THB SDG
จันทร์
0.05674
SDG THB
17.624
THB SDG
อังคาร
0.05694
SDG THB
17.561
THB SDG
พุธ
0.05649
SDG THB
17.701
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05703
SDG THB
17.535
THB SDG
ศุกร์
0.05649
SDG THB
17.704
THB SDG
จันทร์
0.05761
SDG THB
17.357
THB SDG
อังคาร
0.05691
SDG THB
17.571
THB SDG
พุธ
0.05699
SDG THB
17.547
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05678
SDG THB
17.613
THB SDG
ศุกร์
0.05668
SDG THB
17.643
THB SDG
จันทร์
0.05609
SDG THB
17.830
THB SDG
อังคาร
0.05679
SDG THB
17.608
THB SDG
พุธ
0.05646
SDG THB
17.711
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05629
SDG THB
17.766
THB SDG
ศุกร์
0.05651
SDG THB
17.697
THB SDG
จันทร์
0.05765
SDG THB
17.347
THB SDG
อังคาร
0.05747
SDG THB
17.400
THB SDG
พุธ
0.05723
SDG THB
17.472
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05724
SDG THB
17.472
THB SDG
ศุกร์
0.05777
SDG THB
17.311
THB SDG
จันทร์
0.05795
SDG THB
17.255
THB SDG
อังคาร
0.05789
SDG THB
17.274
THB SDG
พุธ
0.05881
SDG THB
17.003
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05878
SDG THB
17.012
THB SDG
ศุกร์
0.05912
SDG THB
16.914
THB SDG
จันทร์
0.05877
SDG THB
17.016
THB SDG
อังคาร
0.05911
SDG THB
16.917
THB SDG
พุธ
0.05891
SDG THB
16.975
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05906
SDG THB
16.931
THB SDG
ศุกร์
0.05928
SDG THB
16.870
THB SDG
จันทร์
0.05967
SDG THB
16.758
THB SDG
อังคาร
0.05995
SDG THB
16.681
THB SDG
พุธ
0.05884
SDG THB
16.996
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05910
SDG THB
16.920
THB SDG
ศุกร์
0.05871
SDG THB
17.034
THB SDG
จันทร์
0.05818
SDG THB
17.187
THB SDG
อังคาร
0.05824
SDG THB
17.169
THB SDG
พุธ
0.05914
SDG THB
16.909
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05908
SDG THB
16.925
THB SDG
ศุกร์
0.05894
SDG THB
16.967
THB SDG
จันทร์
0.07703
SDG THB
12.982
THB SDG
อังคาร
0.05812
SDG THB
17.207
THB SDG
พุธ
0.05831
SDG THB
17.151
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05789
SDG THB
17.273
THB SDG
ศุกร์
0.05756
SDG THB
17.374
THB SDG
จันทร์
0.05743
SDG THB
17.411
THB SDG
อังคาร
0.05776
SDG THB
17.313
THB SDG
พุธ
0.05797
SDG THB
17.251
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05996
SDG THB
16.677
THB SDG
ศุกร์
0.06000
SDG THB
16.666
THB SDG
จันทร์
0.06059
SDG THB
16.505
THB SDG
อังคาร
0.05761
SDG THB
17.357
THB SDG
พุธ
0.05739
SDG THB
17.423
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05752
SDG THB
17.384
THB SDG
ศุกร์
0.05755
SDG THB
17.375
THB SDG
จันทร์
0.05759
SDG THB
17.363
THB SDG
อังคาร
0.05746
SDG THB
17.402
THB SDG
พุธ
0.05657
SDG THB
17.676
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05683
SDG THB
17.595
THB SDG
ศุกร์
0.05681
SDG THB
17.603
THB SDG
จันทร์
0.05734
SDG THB
17.439
THB SDG
อังคาร
0.05719
SDG THB
17.484
THB SDG
พุธ
0.05713
SDG THB
17.505
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05692
SDG THB
17.570
THB SDG
ศุกร์
0.05678
SDG THB
17.611
THB SDG
จันทร์
0.05730
SDG THB
17.452
THB SDG
อังคาร
0.05715
SDG THB
17.498
THB SDG
พุธ
0.05749
SDG THB
17.394
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05725
SDG THB
17.469
THB SDG
ศุกร์
0.05729
SDG THB
17.454
THB SDG
จันทร์
0.05729
SDG THB
17.456
THB SDG
อังคาร
0.05900
SDG THB
16.948
THB SDG
พุธ
0.05971
SDG THB
16.748
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05677
SDG THB
17.615
THB SDG
ศุกร์
0.05693
SDG THB
17.565
THB SDG
จันทร์
0.05704
SDG THB
17.531
THB SDG
อังคาร
0.05706
SDG THB
17.524
THB SDG
พุธ
0.05687
SDG THB
17.583
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05640
SDG THB
17.731
THB SDG
ศุกร์
0.05635
SDG THB
17.746
THB SDG
จันทร์
0.05654
SDG THB
17.687
THB SDG
อังคาร
0.05610
SDG THB
17.825
THB SDG
พุธ
0.05608
SDG THB
17.831
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05612
SDG THB
17.818
THB SDG
ศุกร์
0.05665
SDG THB
17.652
THB SDG
จันทร์
0.05630
SDG THB
17.762
THB SDG
อังคาร
0.05649
SDG THB
17.703
THB SDG
พุธ
0.05710
SDG THB
17.513
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05713
SDG THB
17.503
THB SDG
ศุกร์
0.05720
SDG THB
17.482
THB SDG
จันทร์
0.05731
SDG THB
17.450
THB SDG
อังคาร
0.05778
SDG THB
17.307
THB SDG
พุธ
0.05759
SDG THB
17.365
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05769
SDG THB
17.333
THB SDG
ศุกร์
0.05762
SDG THB
17.354
THB SDG
จันทร์
0.05786
SDG THB
17.284
THB SDG
อังคาร
0.05787
SDG THB
17.279
THB SDG
พุธ
0.05790
SDG THB
17.270
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05782
SDG THB
17.294
THB SDG
ศุกร์
0.05754
SDG THB
17.380
THB SDG
จันทร์
0.05806
SDG THB
17.223
THB SDG
อังคาร
0.05790
SDG THB
17.270
THB SDG
พุธ
0.05771
SDG THB
17.328
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05791
SDG THB
17.270
THB SDG
ศุกร์
0.05764
SDG THB
17.348
THB SDG
จันทร์
0.05759
SDG THB
17.364
THB SDG
อังคาร
0.05749
SDG THB
17.393
THB SDG
พุธ
0.05772
SDG THB
17.324
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05792
SDG THB
17.264
THB SDG
ศุกร์
0.05765
SDG THB
17.346
THB SDG
จันทร์
0.05781
SDG THB
17.299
THB SDG
อังคาร
0.05779
SDG THB
17.304
THB SDG
พุธ
0.05792
SDG THB
17.266
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05823
SDG THB
17.173
THB SDG
ศุกร์
0.05853
SDG THB
17.086
THB SDG
จันทร์
0.05850
SDG THB
17.095
THB SDG
อังคาร
0.05863
SDG THB
17.058
THB SDG
พุธ
0.05919
SDG THB
16.896
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05914
SDG THB
16.910
THB SDG
ศุกร์
0.05889
SDG THB
16.982
THB SDG
จันทร์
0.05854
SDG THB
17.084
THB SDG
อังคาร
0.05803
SDG THB
17.232
THB SDG
พุธ
0.05803
SDG THB
17.234
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05835
SDG THB
17.139
THB SDG
ศุกร์
0.05869
SDG THB
17.040
THB SDG
จันทร์
0.05850
SDG THB
17.094
THB SDG
อังคาร
0.05789
SDG THB
17.273
THB SDG
พุธ
0.05815
SDG THB
17.198
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05754
SDG THB
17.381
THB SDG
ศุกร์
0.05770
SDG THB
17.332
THB SDG
จันทร์
0.05752
SDG THB
17.385
THB SDG
อังคาร
0.05683
SDG THB
17.598
THB SDG
พุธ
0.05684
SDG THB
17.594
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05663
SDG THB
17.658
THB SDG
ศุกร์
0.05735
SDG THB
17.437
THB SDG
จันทร์
0.05726
SDG THB
17.464
THB SDG
อังคาร
0.05740
SDG THB
17.421
THB SDG
พุธ
0.05698
SDG THB
17.549
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05665
SDG THB
17.651
THB SDG
ศุกร์
0.05724
SDG THB
17.470
THB SDG
จันทร์
0.05691
SDG THB
17.573
THB SDG
อังคาร
0.05689
SDG THB
17.578
THB SDG
พุธ
0.05698
SDG THB
17.550
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05767
SDG THB
17.340
THB SDG
ศุกร์
0.05786
SDG THB
17.284
THB SDG
จันทร์
0.05791
SDG THB
17.270
THB SDG
อังคาร
0.05821
SDG THB
17.180
THB SDG
พุธ
0.05808
SDG THB
17.218
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05832
SDG THB
17.147
THB SDG
ศุกร์
0.05831
SDG THB
17.150
THB SDG
จันทร์
0.05849
SDG THB
17.096
THB SDG
อังคาร
0.05889
SDG THB
16.982
THB SDG
พุธ
0.05885
SDG THB
16.993
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05893
SDG THB
16.969
THB SDG
ศุกร์
0.05887
SDG THB
16.988
THB SDG
จันทร์
0.05855
SDG THB
17.079
THB SDG
อังคาร
0.05823
SDG THB
17.172
THB SDG
พุธ
0.05844
SDG THB
17.113
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05814
SDG THB
17.201
THB SDG
ศุกร์
0.05832
SDG THB
17.146
THB SDG
จันทร์
0.05864
SDG THB
17.054
THB SDG
อังคาร
0.05848
SDG THB
17.100
THB SDG
พุธ
0.05834
SDG THB
17.140
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05816
SDG THB
17.193
THB SDG
ศุกร์
0.05817
SDG THB
17.190
THB SDG
จันทร์
0.05852
SDG THB
17.088
THB SDG
อังคาร
0.05900
SDG THB
16.950
THB SDG
พุธ
0.05907
SDG THB
16.930
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05921
SDG THB
16.888
THB SDG
ศุกร์
0.05911
SDG THB
16.919
THB SDG
จันทร์
0.05907
SDG THB
16.930
THB SDG
อังคาร
0.05930
SDG THB
16.865
THB SDG
พุธ
0.05944
SDG THB
16.824
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05949
SDG THB
16.809
THB SDG
ศุกร์
0.05961
SDG THB
16.776
THB SDG
จันทร์
0.05944
SDG THB
16.823
THB SDG
อังคาร
0.05989
SDG THB
16.697
THB SDG
พุธ
0.05997
SDG THB
16.676
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06018
SDG THB
16.616
THB SDG
ศุกร์
0.05985
SDG THB
16.709
THB SDG
จันทร์
0.06002
SDG THB
16.660
THB SDG
อังคาร
0.06048
SDG THB
16.534
THB SDG
พุธ
0.06074
SDG THB
16.463
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06107
SDG THB
16.376
THB SDG
ศุกร์
0.06055
SDG THB
16.516
THB SDG
จันทร์
0.06145
SDG THB
16.274
THB SDG
อังคาร
0.06182
SDG THB
16.176
THB SDG
พุธ
0.06161
SDG THB
16.230
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06147
SDG THB
16.269
THB SDG
ศุกร์
0.06151
SDG THB
16.257
THB SDG
จันทร์
0.06170
SDG THB
16.206
THB SDG
อังคาร
0.06105
SDG THB
16.381
THB SDG
พุธ
0.06055
SDG THB
16.516
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06029
SDG THB
16.588
THB SDG
ศุกร์
0.06066
SDG THB
16.485
THB SDG
จันทร์
0.06038
SDG THB
16.561
THB SDG
อังคาร
0.06053
SDG THB
16.520
THB SDG
พุธ
0.06043
SDG THB
16.549
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06060
SDG THB
16.502
THB SDG
ศุกร์
0.06078
SDG THB
16.453
THB SDG
จันทร์
0.06075
SDG THB
16.460
THB SDG
อังคาร
0.06025
SDG THB
16.597
THB SDG
พุธ
0.06028
SDG THB
16.590
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06036
SDG THB
16.568
THB SDG
ศุกร์
0.06030
SDG THB
16.585
THB SDG
จันทร์
0.05985
SDG THB
16.708
THB SDG
อังคาร
0.05989
SDG THB
16.697
THB SDG
พุธ
0.06031
SDG THB
16.580
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05989
SDG THB
16.697
THB SDG
ศุกร์
0.05957
SDG THB
16.786
THB SDG
จันทร์
0.05928
SDG THB
16.869
THB SDG
อังคาร
0.05932
SDG THB
16.859
THB SDG
พุธ
0.05936
SDG THB
16.846
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05938
SDG THB
16.840
THB SDG
ศุกร์
0.05985
SDG THB
16.708
THB SDG
จันทร์
0.06000
SDG THB
16.666
THB SDG
อังคาร
0.06003
SDG THB
16.659
THB SDG
พุธ
0.05906
SDG THB
16.932
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05902
SDG THB
16.944
THB SDG
ศุกร์
0.05827
SDG THB
17.161
THB SDG
จันทร์
0.05850
SDG THB
17.093
THB SDG
อังคาร
0.06446
SDG THB
15.514
THB SDG
พุธ
0.05860
SDG THB
17.064
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05869
SDG THB
17.040
THB SDG
ศุกร์
0.05900
SDG THB
16.948
THB SDG
จันทร์
0.05840
SDG THB
17.123
THB SDG
อังคาร
0.05818
SDG THB
17.187
THB SDG
พุธ
0.05807
SDG THB
17.221
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05865
SDG THB
17.051
THB SDG
ศุกร์
0.05836
SDG THB
17.135
THB SDG
จันทร์
0.05814
SDG THB
17.201
THB SDG
อังคาร
0.05878
SDG THB
17.012
THB SDG
พุธ
0.05851
SDG THB
17.091
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05857
SDG THB
17.074
THB SDG
ศุกร์
0.05880
SDG THB
17.006
THB SDG
จันทร์
0.05937
SDG THB
16.843
THB SDG
อังคาร
0.05934
SDG THB
16.853
THB SDG
พุธ
0.05952
SDG THB
16.801
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05827
SDG THB
17.160
THB SDG
ศุกร์
0.05797
SDG THB
17.250
THB SDG
จันทร์
0.05828
SDG THB
17.157
THB SDG
อังคาร
0.05820
SDG THB
17.181
THB SDG
พุธ
0.05814
SDG THB
17.199
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05807
SDG THB
17.221
THB SDG
ศุกร์
0.05755
SDG THB
17.375
THB SDG
จันทร์
0.05755
SDG THB
17.376
THB SDG
อังคาร
0.05752
SDG THB
17.385
THB SDG
พุธ
0.05726
SDG THB
17.463
THB SDG
พฤหัสบดี
0.05679
SDG THB
17.607
THB SDG
ศุกร์
0.05718
SDG THB
17.490
THB SDG