อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.5398 (18/12/2563) เฉลี่ย = 0.5798 สูงสุด = 0.6880 (31/1/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.6581
SDG THB
1.5195
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6674
SDG THB
1.4982
THB SDG
ศุกร์
0.6685
SDG THB
1.4958
THB SDG
จันทร์
0.6679
SDG THB
1.4972
THB SDG
อังคาร
0.6683
SDG THB
1.4964
THB SDG
พุธ
0.6723
SDG THB
1.4875
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6707
SDG THB
1.4909
THB SDG
ศุกร์
0.6704
SDG THB
1.4917
THB SDG
จันทร์
0.6699
SDG THB
1.4928
THB SDG
อังคาร
0.6713
SDG THB
1.4896
THB SDG
พุธ
0.6703
SDG THB
1.4919
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6732
SDG THB
1.4854
THB SDG
ศุกร์
0.6734
SDG THB
1.4851
THB SDG
จันทร์
0.6724
SDG THB
1.4873
THB SDG
อังคาร
0.6731
SDG THB
1.4856
THB SDG
พุธ
0.6709
SDG THB
1.4906
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6731
SDG THB
1.4857
THB SDG
ศุกร์
0.6750
SDG THB
1.4814
THB SDG
จันทร์
0.6780
SDG THB
1.4750
THB SDG
อังคาร
0.6827
SDG THB
1.4649
THB SDG
พุธ
0.6841
SDG THB
1.4618
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6876
SDG THB
1.4544
THB SDG
ศุกร์
0.6880
SDG THB
1.4535
THB SDG
จันทร์
0.6342
SDG THB
1.5767
THB SDG
อังคาร
0.6326
SDG THB
1.5807
THB SDG
พุธ
0.6226
SDG THB
1.6063
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6243
SDG THB
1.6018
THB SDG
ศุกร์
0.6183
SDG THB
1.6173
THB SDG
จันทร์
0.6182
SDG THB
1.6177
THB SDG
อังคาร
0.6190
SDG THB
1.6154
THB SDG
พุธ
0.6166
SDG THB
1.6219
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6026
SDG THB
1.6593
THB SDG
ศุกร์
0.6031
SDG THB
1.6580
THB SDG
จันทร์
0.6033
SDG THB
1.6576
THB SDG
อังคาร
0.6045
SDG THB
1.6544
THB SDG
พุธ
0.5950
SDG THB
1.6807
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5969
SDG THB
1.6753
THB SDG
ศุกร์
0.5943
SDG THB
1.6827
THB SDG
จันทร์
0.5952
SDG THB
1.6802
THB SDG
อังคาร
0.5958
SDG THB
1.6783
THB SDG
พุธ
0.5882
SDG THB
1.7000
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5852
SDG THB
1.7088
THB SDG
ศุกร์
0.5831
SDG THB
1.7149
THB SDG
จันทร์
0.5753
SDG THB
1.7383
THB SDG
อังคาร
0.5767
SDG THB
1.7341
THB SDG
พุธ
0.5666
SDG THB
1.7649
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5708
SDG THB
1.7520
THB SDG
ศุกร์
0.5686
SDG THB
1.7588
THB SDG
จันทร์
0.5695
SDG THB
1.7558
THB SDG
อังคาร
0.5692
SDG THB
1.7567
THB SDG
พุธ
0.5674
SDG THB
1.7623
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5718
SDG THB
1.7488
THB SDG
ศุกร์
0.5765
SDG THB
1.7347
THB SDG
จันทร์
0.5809
SDG THB
1.7214
THB SDG
อังคาร
0.5853
SDG THB
1.7086
THB SDG
พุธ
0.5866
SDG THB
1.7049
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5895
SDG THB
1.6965
THB SDG
ศุกร์
0.5894
SDG THB
1.6967
THB SDG
จันทร์
0.5952
SDG THB
1.6800
THB SDG
อังคาร
0.5919
SDG THB
1.6894
THB SDG
พุธ
0.5933
SDG THB
1.6856
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5909
SDG THB
1.6923
THB SDG
ศุกร์
0.5880
SDG THB
1.7007
THB SDG
จันทร์
0.5906
SDG THB
1.6932
THB SDG
อังคาร
0.5935
SDG THB
1.6850
THB SDG
พุธ
0.5954
SDG THB
1.6794
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5955
SDG THB
1.6794
THB SDG
ศุกร์
0.5970
SDG THB
1.6751
THB SDG
จันทร์
0.5941
SDG THB
1.6832
THB SDG
อังคาร
0.5925
SDG THB
1.6879
THB SDG
พุธ
0.5925
SDG THB
1.6878
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5942
SDG THB
1.6830
THB SDG
ศุกร์
0.5904
SDG THB
1.6939
THB SDG
จันทร์
0.5906
SDG THB
1.6931
THB SDG
อังคาร
0.5919
SDG THB
1.6895
THB SDG
พุธ
0.5902
SDG THB
1.6942
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5906
SDG THB
1.6933
THB SDG
ศุกร์
0.5885
SDG THB
1.6992
THB SDG
จันทร์
0.5877
SDG THB
1.7015
THB SDG
อังคาร
0.5881
SDG THB
1.7004
THB SDG
พุธ
0.5846
SDG THB
1.7106
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5848
SDG THB
1.7099
THB SDG
ศุกร์
0.5862
SDG THB
1.7060
THB SDG
จันทร์
0.5875
SDG THB
1.7021
THB SDG
อังคาร
0.5865
SDG THB
1.7052
THB SDG
พุธ
0.5862
SDG THB
1.7059
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5856
SDG THB
1.7076
THB SDG
ศุกร์
0.5853
SDG THB
1.7085
THB SDG
จันทร์
0.5855
SDG THB
1.7080
THB SDG
อังคาร
0.5857
SDG THB
1.7073
THB SDG
พุธ
0.5863
SDG THB
1.7056
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5860
SDG THB
1.7066
THB SDG
ศุกร์
0.5824
SDG THB
1.7171
THB SDG
จันทร์
0.5822
SDG THB
1.7176
THB SDG
อังคาร
0.5802
SDG THB
1.7237
THB SDG
พุธ
0.5796
SDG THB
1.7254
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5810
SDG THB
1.7211
THB SDG
ศุกร์
0.5799
SDG THB
1.7245
THB SDG
จันทร์
0.5789
SDG THB
1.7275
THB SDG
อังคาร
0.5767
SDG THB
1.7340
THB SDG
พุธ
0.5753
SDG THB
1.7381
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5749
SDG THB
1.7394
THB SDG
ศุกร์
0.5768
SDG THB
1.7338
THB SDG
จันทร์
0.5782
SDG THB
1.7296
THB SDG
อังคาร
0.5763
SDG THB
1.7352
THB SDG
พุธ
0.5763
SDG THB
1.7352
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5759
SDG THB
1.7364
THB SDG
ศุกร์
0.5753
SDG THB
1.7383
THB SDG
จันทร์
0.5726
SDG THB
1.7464
THB SDG
อังคาร
0.5705
SDG THB
1.7530
THB SDG
พุธ
0.5702
SDG THB
1.7539
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5722
SDG THB
1.7478
THB SDG
ศุกร์
0.5694
SDG THB
1.7562
THB SDG
จันทร์
0.5690
SDG THB
1.7574
THB SDG
อังคาร
0.5673
SDG THB
1.7626
THB SDG
พุธ
0.5638
SDG THB
1.7738
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5595
SDG THB
1.7872
THB SDG
ศุกร์
0.5599
SDG THB
1.7859
THB SDG
จันทร์
0.5630
SDG THB
1.7760
THB SDG
อังคาร
0.5628
SDG THB
1.7769
THB SDG
พุธ
0.5643
SDG THB
1.7722
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5625
SDG THB
1.7778
THB SDG
ศุกร์
0.5614
SDG THB
1.7813
THB SDG
จันทร์
0.5616
SDG THB
1.7805
THB SDG
อังคาร
0.5595
SDG THB
1.7872
THB SDG
พุธ
0.5572
SDG THB
1.7946
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5593
SDG THB
1.7878
THB SDG
ศุกร์
0.5590
SDG THB
1.7890
THB SDG
จันทร์
0.5580
SDG THB
1.7921
THB SDG
อังคาร
0.5594
SDG THB
1.7878
THB SDG
พุธ
0.5598
SDG THB
1.7865
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5616
SDG THB
1.7807
THB SDG
ศุกร์
0.5628
SDG THB
1.7770
THB SDG
จันทร์
0.5617
SDG THB
1.7803
THB SDG
อังคาร
0.5658
SDG THB
1.7675
THB SDG
พุธ
0.5649
SDG THB
1.7703
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5641
SDG THB
1.7726
THB SDG
ศุกร์
0.5656
SDG THB
1.7680
THB SDG
จันทร์
0.5676
SDG THB
1.7618
THB SDG
อังคาร
0.5707
SDG THB
1.7522
THB SDG
พุธ
0.5694
SDG THB
1.7562
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5728
SDG THB
1.7458
THB SDG
ศุกร์
0.5730
SDG THB
1.7452
THB SDG
จันทร์
0.5748
SDG THB
1.7398
THB SDG
อังคาร
0.5726
SDG THB
1.7465
THB SDG
พุธ
0.5706
SDG THB
1.7526
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5725
SDG THB
1.7469
THB SDG
ศุกร์
0.5732
SDG THB
1.7446
THB SDG
จันทร์
0.5698
SDG THB
1.7551
THB SDG
อังคาร
0.5697
SDG THB
1.7552
THB SDG
พุธ
0.5681
SDG THB
1.7603
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5684
SDG THB
1.7595
THB SDG
ศุกร์
0.5637
SDG THB
1.7739
THB SDG
จันทร์
0.5647
SDG THB
1.7708
THB SDG
อังคาร
0.5627
SDG THB
1.7770
THB SDG
พุธ
0.5609
SDG THB
1.7830
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5628
SDG THB
1.7768
THB SDG
ศุกร์
0.5624
SDG THB
1.7780
THB SDG
จันทร์
0.5629
SDG THB
1.7765
THB SDG
อังคาร
0.5616
SDG THB
1.7805
THB SDG
พุธ
0.5613
SDG THB
1.7816
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5616
SDG THB
1.7807
THB SDG
ศุกร์
0.5626
SDG THB
1.7776
THB SDG
จันทร์
0.5644
SDG THB
1.7717
THB SDG
อังคาร
0.5630
SDG THB
1.7763
THB SDG
พุธ
0.5646
SDG THB
1.7712
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5686
SDG THB
1.7587
THB SDG
ศุกร์
0.5702
SDG THB
1.7537
THB SDG
จันทร์
0.5683
SDG THB
1.7597
THB SDG
อังคาร
0.5698
SDG THB
1.7551
THB SDG
พุธ
0.5665
SDG THB
1.7653
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5651
SDG THB
1.7698
THB SDG
ศุกร์
0.5635
SDG THB
1.7745
THB SDG
จันทร์
0.5618
SDG THB
1.7800
THB SDG
อังคาร
0.5619
SDG THB
1.7797
THB SDG
พุธ
0.5651
SDG THB
1.7697
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5687
SDG THB
1.7585
THB SDG
ศุกร์
0.5688
SDG THB
1.7582
THB SDG
พุธ
0.5677
SDG THB
1.7614
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5664
SDG THB
1.7656
THB SDG
ศุกร์
0.5666
SDG THB
1.7650
THB SDG
จันทร์
0.5667
SDG THB
1.7647
THB SDG
อังคาร
0.5633
SDG THB
1.7753
THB SDG
พุธ
0.5626
SDG THB
1.7776
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5644
SDG THB
1.7719
THB SDG
ศุกร์
0.5628
SDG THB
1.7767
THB SDG
จันทร์
0.5645
SDG THB
1.7715
THB SDG
อังคาร
0.5671
SDG THB
1.7635
THB SDG
พุธ
0.5689
SDG THB
1.7579
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5716
SDG THB
1.7496
THB SDG
ศุกร์
0.5717
SDG THB
1.7491
THB SDG
จันทร์
0.5733
SDG THB
1.7444
THB SDG
อังคาร
0.5710
SDG THB
1.7513
THB SDG
พุธ
0.5721
SDG THB
1.7478
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5707
SDG THB
1.7522
THB SDG
ศุกร์
0.5707
SDG THB
1.7521
THB SDG
จันทร์
0.5680
SDG THB
1.7606
THB SDG
อังคาร
0.5643
SDG THB
1.7720
THB SDG
พุธ
0.5644
SDG THB
1.7719
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5646
SDG THB
1.7712
THB SDG
ศุกร์
0.5623
SDG THB
1.7785
THB SDG
จันทร์
0.5638
SDG THB
1.7737
THB SDG
อังคาร
0.5628
SDG THB
1.7767
THB SDG
พุธ
0.5646
SDG THB
1.7712
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5644
SDG THB
1.7719
THB SDG
ศุกร์
0.5644
SDG THB
1.7719
THB SDG
จันทร์
0.5639
SDG THB
1.7735
THB SDG
อังคาร
0.5660
SDG THB
1.7668
THB SDG
พุธ
0.5654
SDG THB
1.7686
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5664
SDG THB
1.7656
THB SDG
ศุกร์
0.5655
SDG THB
1.7684
THB SDG
จันทร์
0.5649
SDG THB
1.7702
THB SDG
อังคาร
0.5648
SDG THB
1.7706
THB SDG
พุธ
0.5647
SDG THB
1.7710
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5658
SDG THB
1.7674
THB SDG
ศุกร์
0.5631
SDG THB
1.7759
THB SDG
จันทร์
0.5627
SDG THB
1.7770
THB SDG
อังคาร
0.5615
SDG THB
1.7810
THB SDG
พุธ
0.5626
SDG THB
1.7773
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5572
SDG THB
1.7948
THB SDG
ศุกร์
0.5516
SDG THB
1.8130
THB SDG
จันทร์
0.5516
SDG THB
1.8129
THB SDG
อังคาร
0.5506
SDG THB
1.8161
THB SDG
พุธ
0.5475
SDG THB
1.8264
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5469
SDG THB
1.8284
THB SDG
ศุกร์
0.5452
SDG THB
1.8340
THB SDG
จันทร์
0.5469
SDG THB
1.8285
THB SDG
อังคาร
0.5450
SDG THB
1.8348
THB SDG
พุธ
0.5471
SDG THB
1.8277
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5502
SDG THB
1.8174
THB SDG
ศุกร์
0.5481
SDG THB
1.8246
THB SDG
จันทร์
0.5472
SDG THB
1.8274
THB SDG
อังคาร
0.5488
SDG THB
1.8221
THB SDG
พุธ
0.5485
SDG THB
1.8231
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5474
SDG THB
1.8269
THB SDG
ศุกร์
0.5480
SDG THB
1.8247
THB SDG
จันทร์
0.5470
SDG THB
1.8281
THB SDG
อังคาร
0.5467
SDG THB
1.8291
THB SDG
พุธ
0.5467
SDG THB
1.8291
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5456
SDG THB
1.8328
THB SDG
ศุกร์
0.5451
SDG THB
1.8345
THB SDG
จันทร์
0.5467
SDG THB
1.8292
THB SDG
อังคาร
0.5435
SDG THB
1.8401
THB SDG
พุธ
0.5436
SDG THB
1.8397
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5433
SDG THB
1.8408
THB SDG
ศุกร์
0.5440
SDG THB
1.8381
THB SDG
จันทร์
0.5440
SDG THB
1.8384
THB SDG
อังคาร
0.5432
SDG THB
1.8411
THB SDG
พุธ
0.5417
SDG THB
1.8459
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5405
SDG THB
1.8501
THB SDG
ศุกร์
0.5398
SDG THB
1.8527
THB SDG
จันทร์
0.5454
SDG THB
1.8335
THB SDG
อังคาร
0.5468
SDG THB
1.8290
THB SDG
พุธ
0.5467
SDG THB
1.8293
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5442
SDG THB
1.8375
THB SDG
ศุกร์
0.5435
SDG THB
1.8398
THB SDG
จันทร์
0.5456
SDG THB
1.8330
THB SDG
อังคาร
0.5434
SDG THB
1.8404
THB SDG
พุธ
0.5415
SDG THB
1.8467
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5409
SDG THB
1.8489
THB SDG