อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.06037 (30/12/2565) เฉลี่ย = 0.07106 สูงสุด = 0.08083 (21/7/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.07579
SDG THB
13.195
THB SDG
อังคาร
0.07603
SDG THB
13.153
THB SDG
พุธ
0.07583
SDG THB
13.187
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07658
SDG THB
13.058
THB SDG
ศุกร์
0.07697
SDG THB
12.992
THB SDG
จันทร์
0.07681
SDG THB
13.019
THB SDG
อังคาร
0.07636
SDG THB
13.096
THB SDG
พุธ
0.07622
SDG THB
13.120
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07595
SDG THB
13.167
THB SDG
ศุกร์
0.07589
SDG THB
13.176
THB SDG
จันทร์
0.07565
SDG THB
13.219
THB SDG
อังคาร
0.07555
SDG THB
13.236
THB SDG
พุธ
0.07541
SDG THB
13.261
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07527
SDG THB
13.285
THB SDG
ศุกร์
0.07520
SDG THB
13.297
THB SDG
จันทร์
0.07552
SDG THB
13.241
THB SDG
อังคาร
0.07502
SDG THB
13.330
THB SDG
พุธ
0.07483
SDG THB
13.364
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07540
SDG THB
13.263
THB SDG
ศุกร์
0.07562
SDG THB
13.225
THB SDG
จันทร์
0.07558
SDG THB
13.231
THB SDG
อังคาร
0.07531
SDG THB
13.278
THB SDG
พุธ
0.07530
SDG THB
13.281
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07517
SDG THB
13.304
THB SDG
ศุกร์
0.07478
SDG THB
13.373
THB SDG
จันทร์
0.07478
SDG THB
13.372
THB SDG
อังคาร
0.07443
SDG THB
13.435
THB SDG
พุธ
0.07404
SDG THB
13.507
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07379
SDG THB
13.551
THB SDG
ศุกร์
0.07377
SDG THB
13.555
THB SDG
จันทร์
0.07354
SDG THB
13.597
THB SDG
อังคาร
0.07296
SDG THB
13.705
THB SDG
พุธ
0.07308
SDG THB
13.684
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07234
SDG THB
13.824
THB SDG
ศุกร์
0.07247
SDG THB
13.799
THB SDG
จันทร์
0.07243
SDG THB
13.807
THB SDG
อังคาร
0.07312
SDG THB
13.677
THB SDG
พุธ
0.07259
SDG THB
13.777
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07342
SDG THB
13.620
THB SDG
ศุกร์
0.07305
SDG THB
13.689
THB SDG
จันทร์
0.07323
SDG THB
13.656
THB SDG
อังคาร
0.07334
SDG THB
13.635
THB SDG
พุธ
0.07328
SDG THB
13.647
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07317
SDG THB
13.667
THB SDG
ศุกร์
0.07324
SDG THB
13.654
THB SDG
จันทร์
0.07390
SDG THB
13.532
THB SDG
อังคาร
0.07425
SDG THB
13.467
THB SDG
พุธ
0.07401
SDG THB
13.511
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07408
SDG THB
13.498
THB SDG
ศุกร์
0.07446
SDG THB
13.430
THB SDG
จันทร์
0.07471
SDG THB
13.386
THB SDG
อังคาร
0.07492
SDG THB
13.348
THB SDG
พุธ
0.07459
SDG THB
13.406
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07441
SDG THB
13.439
THB SDG
ศุกร์
0.07462
SDG THB
13.401
THB SDG
จันทร์
0.07504
SDG THB
13.327
THB SDG
อังคาร
0.07484
SDG THB
13.362
THB SDG
พุธ
0.07524
SDG THB
13.291
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07505
SDG THB
13.325
THB SDG
ศุกร์
0.07505
SDG THB
13.325
THB SDG
จันทร์
0.07546
SDG THB
13.253
THB SDG
อังคาร
0.07510
SDG THB
13.315
THB SDG
พุธ
0.07452
SDG THB
13.420
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07434
SDG THB
13.452
THB SDG
ศุกร์
0.07472
SDG THB
13.383
THB SDG
จันทร์
0.07491
SDG THB
13.350
THB SDG
อังคาร
0.07490
SDG THB
13.351
THB SDG
พุธ
0.07496
SDG THB
13.340
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07481
SDG THB
13.368
THB SDG
ศุกร์
0.07503
SDG THB
13.329
THB SDG
จันทร์
0.07503
SDG THB
13.328
THB SDG
อังคาร
0.07522
SDG THB
13.295
THB SDG
พุธ
0.07499
SDG THB
13.335
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07532
SDG THB
13.277
THB SDG
ศุกร์
0.07538
SDG THB
13.266
THB SDG
จันทร์
0.07602
SDG THB
13.154
THB SDG
อังคาร
0.07556
SDG THB
13.235
THB SDG
พุธ
0.07543
SDG THB
13.257
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07567
SDG THB
13.216
THB SDG
ศุกร์
0.07578
SDG THB
13.197
THB SDG
จันทร์
0.07607
SDG THB
13.146
THB SDG
อังคาร
0.07667
SDG THB
13.043
THB SDG
พุธ
0.07671
SDG THB
13.036
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07704
SDG THB
12.981
THB SDG
ศุกร์
0.07642
SDG THB
13.085
THB SDG
จันทร์
0.07682
SDG THB
13.017
THB SDG
อังคาร
0.07710
SDG THB
12.970
THB SDG
พุธ
0.07666
SDG THB
13.044
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07603
SDG THB
13.153
THB SDG
ศุกร์
0.07667
SDG THB
13.043
THB SDG
จันทร์
0.07738
SDG THB
12.924
THB SDG
อังคาร
0.07618
SDG THB
13.126
THB SDG
พุธ
0.07623
SDG THB
13.119
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07623
SDG THB
13.117
THB SDG
ศุกร์
0.07650
SDG THB
13.072
THB SDG
จันทร์
0.07676
SDG THB
13.027
THB SDG
อังคาร
0.07593
SDG THB
13.171
THB SDG
พุธ
0.07603
SDG THB
13.153
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07593
SDG THB
13.171
THB SDG
ศุกร์
0.07538
SDG THB
13.266
THB SDG
จันทร์
0.07642
SDG THB
13.085
THB SDG
อังคาร
0.07649
SDG THB
13.074
THB SDG
พุธ
0.07683
SDG THB
13.015
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07523
SDG THB
13.292
THB SDG
ศุกร์
0.07496
SDG THB
13.341
THB SDG
จันทร์
0.07475
SDG THB
13.378
THB SDG
อังคาร
0.07468
SDG THB
13.391
THB SDG
พุธ
0.07553
SDG THB
13.240
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07537
SDG THB
13.268
THB SDG
ศุกร์
0.07512
SDG THB
13.313
THB SDG
จันทร์
0.07529
SDG THB
13.282
THB SDG
อังคาร
0.07563
SDG THB
13.223
THB SDG
พุธ
0.07584
SDG THB
13.185
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07574
SDG THB
13.203
THB SDG
ศุกร์
0.07609
SDG THB
13.143
THB SDG
จันทร์
0.07619
SDG THB
13.125
THB SDG
อังคาร
0.07659
SDG THB
13.056
THB SDG
พุธ
0.07671
SDG THB
13.035
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07699
SDG THB
12.989
THB SDG
ศุกร์
0.07713
SDG THB
12.965
THB SDG
จันทร์
0.07743
SDG THB
12.914
THB SDG
อังคาร
0.07750
SDG THB
12.903
THB SDG
พุธ
0.07773
SDG THB
12.865
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07758
SDG THB
12.889
THB SDG
ศุกร์
0.07776
SDG THB
12.861
THB SDG
จันทร์
0.07721
SDG THB
12.952
THB SDG
อังคาร
0.07702
SDG THB
12.984
THB SDG
พุธ
0.07697
SDG THB
12.992
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07749
SDG THB
12.905
THB SDG
ศุกร์
0.07808
SDG THB
12.807
THB SDG
จันทร์
0.07811
SDG THB
12.803
THB SDG
อังคาร
0.07844
SDG THB
12.748
THB SDG
พุธ
0.07911
SDG THB
12.640
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07911
SDG THB
12.641
THB SDG
ศุกร์
0.07888
SDG THB
12.678
THB SDG
จันทร์
0.07926
SDG THB
12.616
THB SDG
อังคาร
0.07937
SDG THB
12.599
THB SDG
พุธ
0.07917
SDG THB
12.631
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08023
SDG THB
12.463
THB SDG
ศุกร์
0.08022
SDG THB
12.466
THB SDG
จันทร์
0.08023
SDG THB
12.465
THB SDG
อังคาร
0.08019
SDG THB
12.470
THB SDG
พุธ
0.08031
SDG THB
12.452
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08083
SDG THB
12.372
THB SDG
ศุกร์
0.08040
SDG THB
12.438
THB SDG
จันทร์
0.08029
SDG THB
12.455
THB SDG
อังคาร
0.08042
SDG THB
12.435
THB SDG
พุธ
0.08073
SDG THB
12.387
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08023
SDG THB
12.464
THB SDG
ศุกร์
0.08033
SDG THB
12.449
THB SDG
จันทร์
0.07918
SDG THB
12.630
THB SDG
อังคาร
0.07915
SDG THB
12.635
THB SDG
พุธ
0.07948
SDG THB
12.583
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07883
SDG THB
12.686
THB SDG
ศุกร์
0.07788
SDG THB
12.840
THB SDG
จันทร์
0.06267
SDG THB
15.957
THB SDG
อังคาร
0.06221
SDG THB
16.075
THB SDG
พุธ
0.06231
SDG THB
16.048
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06171
SDG THB
16.204
THB SDG
ศุกร์
0.06210
SDG THB
16.103
THB SDG
จันทร์
0.06230
SDG THB
16.051
THB SDG
อังคาร
0.06227
SDG THB
16.060
THB SDG
พุธ
0.06239
SDG THB
16.028
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06268
SDG THB
15.954
THB SDG
ศุกร์
0.06275
SDG THB
15.937
THB SDG
จันทร์
0.06337
SDG THB
15.780
THB SDG
อังคาร
0.06337
SDG THB
15.781
THB SDG
พุธ
0.06338
SDG THB
15.779
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06287
SDG THB
15.905
THB SDG
ศุกร์
0.06318
SDG THB
15.828
THB SDG
จันทร์
0.06293
SDG THB
15.890
THB SDG
อังคาร
0.06300
SDG THB
15.874
THB SDG
พุธ
0.06315
SDG THB
15.836
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06340
SDG THB
15.774
THB SDG
ศุกร์
0.06361
SDG THB
15.720
THB SDG
จันทร์
0.06336
SDG THB
15.783
THB SDG
อังคาร
0.06326
SDG THB
15.808
THB SDG
พุธ
0.06366
SDG THB
15.709
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06299
SDG THB
15.876
THB SDG
ศุกร์
0.06282
SDG THB
15.918
THB SDG
จันทร์
0.06310
SDG THB
15.849
THB SDG
อังคาร
0.06294
SDG THB
15.889
THB SDG
พุธ
0.06353
SDG THB
15.741
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06388
SDG THB
15.655
THB SDG
ศุกร์
0.06400
SDG THB
15.625
THB SDG
จันทร์
0.06399
SDG THB
15.626
THB SDG
อังคาร
0.06400
SDG THB
15.624
THB SDG
พุธ
0.06428
SDG THB
15.557
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06462
SDG THB
15.474
THB SDG
ศุกร์
0.06513
SDG THB
15.353
THB SDG
จันทร์
0.06560
SDG THB
15.245
THB SDG
อังคาร
0.06575
SDG THB
15.209
THB SDG
พุธ
0.06628
SDG THB
15.088
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06588
SDG THB
15.178
THB SDG
ศุกร์
0.06542
SDG THB
15.285
THB SDG
จันทร์
0.06584
SDG THB
15.188
THB SDG
อังคาร
0.06488
SDG THB
15.414
THB SDG
พุธ
0.06518
SDG THB
15.343
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06584
SDG THB
15.189
THB SDG
ศุกร์
0.06533
SDG THB
15.307
THB SDG
จันทร์
0.06629
SDG THB
15.084
THB SDG
อังคาร
0.06678
SDG THB
14.973
THB SDG
พุธ
0.06713
SDG THB
14.897
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06670
SDG THB
14.993
THB SDG
ศุกร์
0.06733
SDG THB
14.852
THB SDG
จันทร์
0.06735
SDG THB
14.847
THB SDG
อังคาร
0.06702
SDG THB
14.922
THB SDG
พุธ
0.06734
SDG THB
14.851
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06705
SDG THB
14.915
THB SDG
ศุกร์
0.06725
SDG THB
14.871
THB SDG
จันทร์
0.06692
SDG THB
14.944
THB SDG
อังคาร
0.06716
SDG THB
14.890
THB SDG
พุธ
0.06579
SDG THB
15.200
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06595
SDG THB
15.162
THB SDG
ศุกร์
0.06632
SDG THB
15.079
THB SDG
จันทร์
0.06666
SDG THB
15.002
THB SDG
อังคาร
0.06597
SDG THB
15.159
THB SDG
พุธ
0.06551
SDG THB
15.265
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06689
SDG THB
14.950
THB SDG
ศุกร์
0.06594
SDG THB
15.166
THB SDG
จันทร์
0.06579
SDG THB
15.201
THB SDG
อังคาร
0.06558
SDG THB
15.249
THB SDG
พุธ
0.06485
SDG THB
15.419
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06477
SDG THB
15.440
THB SDG
ศุกร์
0.06320
SDG THB
15.822
THB SDG
จันทร์
0.06318
SDG THB
15.829
THB SDG
อังคาร
0.06231
SDG THB
16.048
THB SDG
พุธ
0.06255
SDG THB
15.986
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06329
SDG THB
15.799
THB SDG
ศุกร์
0.06283
SDG THB
15.915
THB SDG
จันทร์
0.06361
SDG THB
15.722
THB SDG
อังคาร
0.06343
SDG THB
15.765
THB SDG
พุธ
0.06376
SDG THB
15.683
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06284
SDG THB
15.914
THB SDG
ศุกร์
0.06287
SDG THB
15.907
THB SDG
จันทร์
0.06243
SDG THB
16.017
THB SDG
อังคาร
0.06225
SDG THB
16.064
THB SDG
พุธ
0.06194
SDG THB
16.145
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06151
SDG THB
16.257
THB SDG
ศุกร์
0.06100
SDG THB
16.393
THB SDG
จันทร์
0.06107
SDG THB
16.374
THB SDG
อังคาร
0.06163
SDG THB
16.225
THB SDG
พุธ
0.06165
SDG THB
16.220
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06113
SDG THB
16.358
THB SDG
ศุกร์
0.06088
SDG THB
16.426
THB SDG
จันทร์
0.06077
SDG THB
16.456
THB SDG
อังคาร
0.06087
SDG THB
16.428
THB SDG
พุธ
0.06088
SDG THB
16.426
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06149
SDG THB
16.262
THB SDG
ศุกร์
0.06143
SDG THB
16.279
THB SDG
จันทร์
0.06120
SDG THB
16.341
THB SDG
อังคาร
0.06104
SDG THB
16.383
THB SDG
พุธ
0.06046
SDG THB
16.541
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06067
SDG THB
16.482
THB SDG
ศุกร์
0.06067
SDG THB
16.483
THB SDG
จันทร์
0.06068
SDG THB
16.480
THB SDG
อังคาร
0.06041
SDG THB
16.554
THB SDG
พุธ
0.06061
SDG THB
16.498
THB SDG
พฤหัสบดี
0.06058
SDG THB
16.507
THB SDG
ศุกร์
0.06037
SDG THB
16.564
THB SDG