อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.6526 (20/2/2562) เฉลี่ย = 0.6764 สูงสุด = 0.7099 (3/5/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.6773
SDG THB
1.4764
THB SDG
พุธ
0.6800
SDG THB
1.4706
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6729
SDG THB
1.4861
THB SDG
ศุกร์
0.6759
SDG THB
1.4794
THB SDG
จันทร์
0.6724
SDG THB
1.4873
THB SDG
อังคาร
0.6741
SDG THB
1.4835
THB SDG
พุธ
0.6727
SDG THB
1.4866
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6700
SDG THB
1.4925
THB SDG
ศุกร์
0.6697
SDG THB
1.4933
THB SDG
จันทร์
0.6708
SDG THB
1.4908
THB SDG
อังคาร
0.6699
SDG THB
1.4929
THB SDG
พุธ
0.6661
SDG THB
1.5013
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6663
SDG THB
1.5008
THB SDG
ศุกร์
0.6660
SDG THB
1.5016
THB SDG
จันทร์
0.6655
SDG THB
1.5027
THB SDG
อังคาร
0.6684
SDG THB
1.4961
THB SDG
พุธ
0.6672
SDG THB
1.4989
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6679
SDG THB
1.4973
THB SDG
ศุกร์
0.6626
SDG THB
1.5092
THB SDG
จันทร์
0.6667
SDG THB
1.5000
THB SDG
อังคาร
0.6629
SDG THB
1.5084
THB SDG
พุธ
0.6584
SDG THB
1.5188
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6594
SDG THB
1.5165
THB SDG
ศุกร์
0.6547
SDG THB
1.5274
THB SDG
จันทร์
0.6571
SDG THB
1.5219
THB SDG
อังคาร
0.6561
SDG THB
1.5241
THB SDG
พุธ
0.6551
SDG THB
1.5264
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6553
SDG THB
1.5260
THB SDG
ศุกร์
0.6615
SDG THB
1.5117
THB SDG
จันทร์
0.6587
SDG THB
1.5182
THB SDG
อังคาร
0.6579
SDG THB
1.5199
THB SDG
พุธ
0.6582
SDG THB
1.5193
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6579
SDG THB
1.5201
THB SDG
ศุกร์
0.6580
SDG THB
1.5198
THB SDG
จันทร์
0.6578
SDG THB
1.5202
THB SDG
อังคาร
0.6540
SDG THB
1.5290
THB SDG
พุธ
0.6526
SDG THB
1.5324
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6551
SDG THB
1.5264
THB SDG
ศุกร์
0.6575
SDG THB
1.5210
THB SDG
จันทร์
0.6574
SDG THB
1.5212
THB SDG
อังคาร
0.6571
SDG THB
1.5219
THB SDG
พุธ
0.6607
SDG THB
1.5136
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6600
SDG THB
1.5151
THB SDG
ศุกร์
0.6658
SDG THB
1.5020
THB SDG
จันทร์
0.6683
SDG THB
1.4962
THB SDG
อังคาร
0.6681
SDG THB
1.4967
THB SDG
พุธ
0.6671
SDG THB
1.4991
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6684
SDG THB
1.4962
THB SDG
ศุกร์
0.6673
SDG THB
1.4985
THB SDG
จันทร์
0.6673
SDG THB
1.4986
THB SDG
อังคาร
0.6654
SDG THB
1.5029
THB SDG
พุธ
0.6657
SDG THB
1.5022
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6690
SDG THB
1.4947
THB SDG
ศุกร์
0.6659
SDG THB
1.5017
THB SDG
จันทร์
0.6658
SDG THB
1.5021
THB SDG
อังคาร
0.6638
SDG THB
1.5066
THB SDG
พุธ
0.6655
SDG THB
1.5026
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6659
SDG THB
1.5016
THB SDG
ศุกร์
0.6639
SDG THB
1.5061
THB SDG
จันทร์
0.6638
SDG THB
1.5064
THB SDG
อังคาร
0.6648
SDG THB
1.5042
THB SDG
พุธ
0.6679
SDG THB
1.4972
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6656
SDG THB
1.5025
THB SDG
ศุกร์
0.6666
SDG THB
1.5001
THB SDG
จันทร์
0.6658
SDG THB
1.5019
THB SDG
อังคาร
0.6652
SDG THB
1.5033
THB SDG
พุธ
0.6667
SDG THB
1.4998
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6671
SDG THB
1.4990
THB SDG
ศุกร์
0.6693
SDG THB
1.4940
THB SDG
จันทร์
0.6704
SDG THB
1.4916
THB SDG
อังคาร
0.6681
SDG THB
1.4967
THB SDG
พุธ
0.6667
SDG THB
1.4999
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6675
SDG THB
1.4982
THB SDG
ศุกร์
0.6658
SDG THB
1.5019
THB SDG
จันทร์
0.6665
SDG THB
1.5004
THB SDG
อังคาร
0.6678
SDG THB
1.4975
THB SDG
พุธ
0.6662
SDG THB
1.5010
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6675
SDG THB
1.4981
THB SDG
ศุกร์
0.6672
SDG THB
1.4988
THB SDG
จันทร์
0.6681
SDG THB
1.4969
THB SDG
อังคาร
0.6712
SDG THB
1.4899
THB SDG
พุธ
0.6708
SDG THB
1.4909
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6709
SDG THB
1.4905
THB SDG
ศุกร์
0.6673
SDG THB
1.4986
THB SDG
จันทร์
0.7086
SDG THB
1.4113
THB SDG
อังคาร
0.7099
SDG THB
1.4087
THB SDG
พุธ
0.7077
SDG THB
1.4130
THB SDG
พฤหัสบดี
0.7094
SDG THB
1.4097
THB SDG
ศุกร์
0.7099
SDG THB
1.4087
THB SDG
จันทร์
0.7090
SDG THB
1.4105
THB SDG
อังคาร
0.7073
SDG THB
1.4137
THB SDG
พุธ
0.7041
SDG THB
1.4202
THB SDG
พฤหัสบดี
0.7041
SDG THB
1.4203
THB SDG
ศุกร์
0.7015
SDG THB
1.4255
THB SDG
จันทร์
0.7024
SDG THB
1.4237
THB SDG
อังคาร
0.6982
SDG THB
1.4323
THB SDG
พุธ
0.7007
SDG THB
1.4271
THB SDG
พฤหัสบดี
0.7007
SDG THB
1.4271
THB SDG
ศุกร์
0.7038
SDG THB
1.4209
THB SDG
จันทร์
0.7059
SDG THB
1.4167
THB SDG
อังคาร
0.7088
SDG THB
1.4108
THB SDG
พุธ
0.7089
SDG THB
1.4106
THB SDG
พฤหัสบดี
0.7080
SDG THB
1.4124
THB SDG
ศุกร์
0.7058
SDG THB
1.4168
THB SDG
จันทร์
0.7071
SDG THB
1.4142
THB SDG
อังคาร
0.7054
SDG THB
1.4177
THB SDG
พุธ
0.7040
SDG THB
1.4205
THB SDG
พฤหัสบดี
0.7037
SDG THB
1.4211
THB SDG
ศุกร์
0.7021
SDG THB
1.4244
THB SDG
จันทร์
0.6985
SDG THB
1.4315
THB SDG
อังคาร
0.6977
SDG THB
1.4333
THB SDG
พุธ
0.6944
SDG THB
1.4401
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6928
SDG THB
1.4435
THB SDG
ศุกร์
0.6973
SDG THB
1.4340
THB SDG
จันทร์
0.6979
SDG THB
1.4330
THB SDG
อังคาร
0.6947
SDG THB
1.4394
THB SDG
พุธ
0.6935
SDG THB
1.4420
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6924
SDG THB
1.4443
THB SDG
ศุกร์
0.6905
SDG THB
1.4483
THB SDG
จันทร์
0.6934
SDG THB
1.4423
THB SDG
อังคาร
0.6924
SDG THB
1.4443
THB SDG
พุธ
0.6925
SDG THB
1.4441
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6858
SDG THB
1.4581
THB SDG
ศุกร์
0.6820
SDG THB
1.4664
THB SDG
จันทร์
0.6846
SDG THB
1.4607
THB SDG
อังคาร
0.6797
SDG THB
1.4712
THB SDG
พุธ
0.6825
SDG THB
1.4652
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6819
SDG THB
1.4666
THB SDG
ศุกร์
0.6795
SDG THB
1.4718
THB SDG
จันทร์
0.6764
SDG THB
1.4784
THB SDG
พุธ
0.6775
SDG THB
1.4760
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6788
SDG THB
1.4733
THB SDG
ศุกร์
0.6784
SDG THB
1.4741
THB SDG
จันทร์
0.6798
SDG THB
1.4710
THB SDG
อังคาร
0.6827
SDG THB
1.4647
THB SDG
พุธ
0.6842
SDG THB
1.4616
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6820
SDG THB
1.4662
THB SDG
ศุกร์
0.6843
SDG THB
1.4613
THB SDG
จันทร์
0.6864
SDG THB
1.4568
THB SDG
อังคาร
0.6816
SDG THB
1.4671
THB SDG
พุธ
0.6855
SDG THB
1.4588
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6844
SDG THB
1.4610
THB SDG
ศุกร์
0.6837
SDG THB
1.4626
THB SDG
จันทร์
0.6829
SDG THB
1.4644
THB SDG
อังคาร
0.6827
SDG THB
1.4649
THB SDG
พุธ
0.6828
SDG THB
1.4645
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6840
SDG THB
1.4620
THB SDG
ศุกร์
0.6845
SDG THB
1.4609
THB SDG
จันทร์
0.6835
SDG THB
1.4630
THB SDG
อังคาร
0.6845
SDG THB
1.4610
THB SDG
พุธ
0.6818
SDG THB
1.4668
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6777
SDG THB
1.4757
THB SDG
ศุกร์
0.6860
SDG THB
1.4578
THB SDG
จันทร์
0.6872
SDG THB
1.4551
THB SDG
อังคาร
0.6840
SDG THB
1.4620
THB SDG
พุธ
0.6816
SDG THB
1.4670
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6828
SDG THB
1.4645
THB SDG
ศุกร์
0.6813
SDG THB
1.4677
THB SDG
จันทร์
0.6831
SDG THB
1.4639
THB SDG
อังคาร
0.6849
SDG THB
1.4600
THB SDG
พุธ
0.6812
SDG THB
1.4679
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6829
SDG THB
1.4643
THB SDG
ศุกร์
0.6802
SDG THB
1.4701
THB SDG
จันทร์
0.6854
SDG THB
1.4591
THB SDG
อังคาร
0.6810
SDG THB
1.4685
THB SDG
พุธ
0.6835
SDG THB
1.4631
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6811
SDG THB
1.4683
THB SDG
ศุกร์
0.6802
SDG THB
1.4701
THB SDG
จันทร์
0.6825
SDG THB
1.4653
THB SDG
อังคาร
0.6768
SDG THB
1.4774
THB SDG
พุธ
0.6779
SDG THB
1.4751
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6774
SDG THB
1.4762
THB SDG
ศุกร์
0.6759
SDG THB
1.4795
THB SDG
จันทร์
0.6746
SDG THB
1.4823
THB SDG
อังคาร
0.6781
SDG THB
1.4747
THB SDG
พุธ
0.6833
SDG THB
1.4635
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6798
SDG THB
1.4710
THB SDG
ศุกร์
0.6782
SDG THB
1.4746
THB SDG
จันทร์
0.6792
SDG THB
1.4723
THB SDG
อังคาร
0.6796
SDG THB
1.4715
THB SDG
พุธ
0.6761
SDG THB
1.4790
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6761
SDG THB
1.4790
THB SDG
ศุกร์
0.6788
SDG THB
1.4733
THB SDG
จันทร์
0.6736
SDG THB
1.4845
THB SDG
อังคาร
0.6767
SDG THB
1.4778
THB SDG
พุธ
0.6780
SDG THB
1.4749
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6784
SDG THB
1.4740
THB SDG
ศุกร์
0.6741
SDG THB
1.4835
THB SDG
จันทร์
0.6727
SDG THB
1.4866
THB SDG
อังคาร
0.6777
SDG THB
1.4756
THB SDG
พุธ
0.6777
SDG THB
1.4756
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6751
SDG THB
1.4814
THB SDG
ศุกร์
0.6797
SDG THB
1.4712
THB SDG
จันทร์
0.6770
SDG THB
1.4770
THB SDG
อังคาร
0.6786
SDG THB
1.4735
THB SDG
พุธ
0.6808
SDG THB
1.4690
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6797
SDG THB
1.4713
THB SDG
ศุกร์
0.6761
SDG THB
1.4790
THB SDG
จันทร์
0.6742
SDG THB
1.4832
THB SDG
อังคาร
0.6748
SDG THB
1.4818
THB SDG
พุธ
0.6720
SDG THB
1.4881
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6766
SDG THB
1.4779
THB SDG
ศุกร์
0.6749
SDG THB
1.4818
THB SDG
อังคาร
0.6723
SDG THB
1.4874
THB SDG
พุธ
0.6748
SDG THB
1.4820
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6721
SDG THB
1.4879
THB SDG
ศุกร์
0.6728
SDG THB
1.4864
THB SDG
อังคาร
0.6704
SDG THB
1.4916
THB SDG
พุธ
0.6723
SDG THB
1.4874
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6724
SDG THB
1.4873
THB SDG
ศุกร์
0.6687
SDG THB
1.4954
THB SDG
จันทร์
0.6681
SDG THB
1.4968
THB SDG
อังคาร
0.6689
SDG THB
1.4949
THB SDG
พุธ
0.6724
SDG THB
1.4871
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6714
SDG THB
1.4894
THB SDG
ศุกร์
0.6684
SDG THB
1.4961
THB SDG
จันทร์
0.6697
SDG THB
1.4932
THB SDG
อังคาร
0.6666
SDG THB
1.5002
THB SDG
พุธ
0.6700
SDG THB
1.4924
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6729
SDG THB
1.4860
THB SDG
ศุกร์
0.6701
SDG THB
1.4924
THB SDG
จันทร์
0.6728
SDG THB
1.4864
THB SDG
อังคาร
0.6724
SDG THB
1.4872
THB SDG
พุธ
0.6703
SDG THB
1.4919
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6689
SDG THB
1.4951
THB SDG
ศุกร์
0.6728
SDG THB
1.4864
THB SDG
จันทร์
0.6722
SDG THB
1.4876
THB SDG
อังคาร
0.6702
SDG THB
1.4921
THB SDG
พุธ
0.6684
SDG THB
1.4962
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6711
SDG THB
1.4902
THB SDG
ศุกร์
0.6676
SDG THB
1.4978
THB SDG
จันทร์
0.6669
SDG THB
1.4995
THB SDG
อังคาร
0.6698
SDG THB
1.4929
THB SDG
พุธ
0.6694
SDG THB
1.4938
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6705
SDG THB
1.4914
THB SDG
ศุกร์
0.6699
SDG THB
1.4927
THB SDG
จันทร์
0.6724
SDG THB
1.4871
THB SDG
อังคาร
0.6751
SDG THB
1.4813
THB SDG
พุธ
0.6715
SDG THB
1.4891
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6739
SDG THB
1.4838
THB SDG
ศุกร์
0.6725
SDG THB
1.4869
THB SDG
จันทร์
0.6705
SDG THB
1.4914
THB SDG
อังคาร
0.6720
SDG THB
1.4882
THB SDG
พุธ
0.6706
SDG THB
1.4912
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6716
SDG THB
1.4890
THB SDG
ศุกร์
0.6723
SDG THB
1.4874
THB SDG
จันทร์
0.6680
SDG THB
1.4969
THB SDG
อังคาร
0.6706
SDG THB
1.4913
THB SDG
พุธ
0.6682
SDG THB
1.4967
THB SDG
พุธ
0.6675
SDG THB
1.4982
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6673
SDG THB
1.4985
THB SDG
ศุกร์
0.6680
SDG THB
1.4969
THB SDG
จันทร์
0.6633
SDG THB
1.5076
THB SDG
อังคาร
0.6590
SDG THB
1.5175
THB SDG