อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.07077 (1/7/2564) เฉลี่ย = 0.1543 สูงสุด = 0.5497 (26/2/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.5450
SDG THB
1.8350
THB SDG
จันทร์
0.5410
SDG THB
1.8484
THB SDG
อังคาร
0.5416
SDG THB
1.8465
THB SDG
พุธ
0.5402
SDG THB
1.8512
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5435
SDG THB
1.8398
THB SDG
ศุกร์
0.5436
SDG THB
1.8397
THB SDG
จันทร์
0.5451
SDG THB
1.8344
THB SDG
อังคาร
0.5452
SDG THB
1.8341
THB SDG
พุธ
0.5438
SDG THB
1.8389
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5423
SDG THB
1.8441
THB SDG
ศุกร์
0.5429
SDG THB
1.8420
THB SDG
จันทร์
0.5439
SDG THB
1.8385
THB SDG
อังคาร
0.5426
SDG THB
1.8428
THB SDG
พุธ
0.5416
SDG THB
1.8464
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5418
SDG THB
1.8458
THB SDG
ศุกร์
0.5426
SDG THB
1.8431
THB SDG
จันทร์
0.5420
SDG THB
1.8451
THB SDG
อังคาร
0.5425
SDG THB
1.8434
THB SDG
พุธ
0.5425
SDG THB
1.8433
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5439
SDG THB
1.8387
THB SDG
ศุกร์
0.5416
SDG THB
1.8463
THB SDG
จันทร์
0.5422
SDG THB
1.8442
THB SDG
อังคาร
0.5431
SDG THB
1.8413
THB SDG
พุธ
0.5447
SDG THB
1.8360
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5446
SDG THB
1.8361
THB SDG
ศุกร์
0.5456
SDG THB
1.8329
THB SDG
จันทร์
0.5441
SDG THB
1.8378
THB SDG
อังคาร
0.5422
SDG THB
1.8444
THB SDG
พุธ
0.5415
SDG THB
1.8467
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5405
SDG THB
1.8502
THB SDG
ศุกร์
0.5411
SDG THB
1.8482
THB SDG
จันทร์
0.5405
SDG THB
1.8500
THB SDG
อังคาร
0.5407
SDG THB
1.8495
THB SDG
พุธ
0.5425
SDG THB
1.8433
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5437
SDG THB
1.8393
THB SDG
ศุกร์
0.5425
SDG THB
1.8435
THB SDG
จันทร์
0.5433
SDG THB
1.8407
THB SDG
อังคาร
0.5436
SDG THB
1.8394
THB SDG
พุธ
0.5435
SDG THB
1.8401
THB SDG
พฤหัสบดี
0.5452
SDG THB
1.8343
THB SDG
ศุกร์
0.5497
SDG THB
1.8191
THB SDG
จันทร์
0.5464
SDG THB
1.8302
THB SDG
อังคาร
0.07988
SDG THB
12.519
THB SDG
พุธ
0.08091
SDG THB
12.360
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08010
SDG THB
12.485
THB SDG
ศุกร์
0.08039
SDG THB
12.440
THB SDG
จันทร์
0.08099
SDG THB
12.347
THB SDG
อังคาร
0.08101
SDG THB
12.344
THB SDG
พุธ
0.08094
SDG THB
12.355
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08049
SDG THB
12.424
THB SDG
ศุกร์
0.08099
SDG THB
12.348
THB SDG
จันทร์
0.08098
SDG THB
12.349
THB SDG
อังคาร
0.08104
SDG THB
12.340
THB SDG
พุธ
0.08102
SDG THB
12.343
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08119
SDG THB
12.316
THB SDG
ศุกร์
0.08114
SDG THB
12.324
THB SDG
จันทร์
0.08132
SDG THB
12.298
THB SDG
อังคาร
0.08153
SDG THB
12.265
THB SDG
พุธ
0.08144
SDG THB
12.280
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08190
SDG THB
12.209
THB SDG
ศุกร์
0.08183
SDG THB
12.220
THB SDG
จันทร์
0.08205
SDG THB
12.188
THB SDG
อังคาร
0.08225
SDG THB
12.157
THB SDG
พุธ
0.08215
SDG THB
12.172
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08243
SDG THB
12.132
THB SDG
ศุกร์
0.08201
SDG THB
12.193
THB SDG
จันทร์
0.08249
SDG THB
12.122
THB SDG
อังคาร
0.08247
SDG THB
12.126
THB SDG
จันทร์
0.08260
SDG THB
12.106
THB SDG
อังคาร
0.08268
SDG THB
12.095
THB SDG
พุธ
0.08226
SDG THB
12.156
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08211
SDG THB
12.179
THB SDG
ศุกร์
0.08205
SDG THB
12.188
THB SDG
จันทร์
0.08178
SDG THB
12.228
THB SDG
อังคาร
0.08186
SDG THB
12.216
THB SDG
พุธ
0.08207
SDG THB
12.185
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08211
SDG THB
12.179
THB SDG
ศุกร์
0.08215
SDG THB
12.173
THB SDG
จันทร์
0.08236
SDG THB
12.141
THB SDG
อังคาร
0.08215
SDG THB
12.172
THB SDG
พุธ
0.08221
SDG THB
12.163
THB SDG
พฤหัสบดี
0.08095
SDG THB
12.353
THB SDG
ศุกร์
0.08012
SDG THB
12.481
THB SDG
จันทร์
0.08039
SDG THB
12.440
THB SDG
อังคาร
0.07950
SDG THB
12.579
THB SDG
พุธ
0.07837
SDG THB
12.760
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07801
SDG THB
12.818
THB SDG
ศุกร์
0.07752
SDG THB
12.900
THB SDG
จันทร์
0.07733
SDG THB
12.932
THB SDG
อังคาร
0.07655
SDG THB
13.064
THB SDG
พุธ
0.07654
SDG THB
13.065
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07685
SDG THB
13.012
THB SDG
ศุกร์
0.07692
SDG THB
13.000
THB SDG
จันทร์
0.07701
SDG THB
12.986
THB SDG
อังคาร
0.07703
SDG THB
12.982
THB SDG
พุธ
0.07706
SDG THB
12.977
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07655
SDG THB
13.063
THB SDG
ศุกร์
0.07647
SDG THB
13.077
THB SDG
จันทร์
0.07603
SDG THB
13.153
THB SDG
อังคาร
0.07608
SDG THB
13.145
THB SDG
พุธ
0.07576
SDG THB
13.200
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07587
SDG THB
13.180
THB SDG
ศุกร์
0.07488
SDG THB
13.354
THB SDG
จันทร์
0.07434
SDG THB
13.452
THB SDG
อังคาร
0.07427
SDG THB
13.465
THB SDG
พุธ
0.07325
SDG THB
13.652
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07284
SDG THB
13.729
THB SDG
ศุกร์
0.07316
SDG THB
13.669
THB SDG
จันทร์
0.07295
SDG THB
13.707
THB SDG
อังคาร
0.07297
SDG THB
13.705
THB SDG
พุธ
0.07290
SDG THB
13.718
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07292
SDG THB
13.714
THB SDG
ศุกร์
0.07231
SDG THB
13.829
THB SDG
จันทร์
0.07245
SDG THB
13.802
THB SDG
อังคาร
0.07179
SDG THB
13.929
THB SDG
พุธ
0.07173
SDG THB
13.941
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07229
SDG THB
13.833
THB SDG
ศุกร์
0.07186
SDG THB
13.916
THB SDG
จันทร์
0.07225
SDG THB
13.841
THB SDG
อังคาร
0.07223
SDG THB
13.846
THB SDG
พุธ
0.07247
SDG THB
13.800
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07228
SDG THB
13.836
THB SDG
ศุกร์
0.07143
SDG THB
14.001
THB SDG
จันทร์
0.07160
SDG THB
13.966
THB SDG
อังคาร
0.07134
SDG THB
14.018
THB SDG
พุธ
0.07090
SDG THB
14.105
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07077
SDG THB
14.130
THB SDG
ศุกร์
0.07106
SDG THB
14.073
THB SDG
จันทร์
0.07097
SDG THB
14.090
THB SDG
อังคาร
0.07095
SDG THB
14.094
THB SDG
พุธ
0.07144
SDG THB
13.998
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07193
SDG THB
13.902
THB SDG
ศุกร์
0.07234
SDG THB
13.823
THB SDG
จันทร์
0.07262
SDG THB
13.771
THB SDG
อังคาร
0.07287
SDG THB
13.724
THB SDG
พุธ
0.07293
SDG THB
13.711
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07324
SDG THB
13.653
THB SDG
ศุกร์
0.07342
SDG THB
13.620
THB SDG
จันทร์
0.07345
SDG THB
13.615
THB SDG
อังคาร
0.07363
SDG THB
13.582
THB SDG
พุธ
0.07356
SDG THB
13.595
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07359
SDG THB
13.588
THB SDG
ศุกร์
0.07376
SDG THB
13.557
THB SDG
จันทร์
0.07399
SDG THB
13.516
THB SDG
อังคาร
0.07387
SDG THB
13.537
THB SDG
พุธ
0.07359
SDG THB
13.589
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07362
SDG THB
13.583
THB SDG
ศุกร์
0.07358
SDG THB
13.590
THB SDG
จันทร์
0.07391
SDG THB
13.530
THB SDG
พุธ
0.07418
SDG THB
13.481
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07466
SDG THB
13.394
THB SDG
ศุกร์
0.07471
SDG THB
13.386
THB SDG
อังคาร
0.07513
SDG THB
13.311
THB SDG
พุธ
0.07476
SDG THB
13.377
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07418
SDG THB
13.481
THB SDG
ศุกร์
0.07484
SDG THB
13.362
THB SDG
อังคาร
0.07467
SDG THB
13.392
THB SDG
พุธ
0.07497
SDG THB
13.338
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07483
SDG THB
13.363
THB SDG
ศุกร์
0.07491
SDG THB
13.349
THB SDG
จันทร์
0.07484
SDG THB
13.361
THB SDG
อังคาร
0.07389
SDG THB
13.533
THB SDG
พุธ
0.07369
SDG THB
13.571
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07396
SDG THB
13.520
THB SDG
ศุกร์
0.07360
SDG THB
13.587
THB SDG
อังคาร
0.07222
SDG THB
13.846
THB SDG
พุธ
0.07245
SDG THB
13.803
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07268
SDG THB
13.760
THB SDG
ศุกร์
0.07301
SDG THB
13.697
THB SDG
จันทร์
0.07263
SDG THB
13.769
THB SDG
พุธ
0.07338
SDG THB
13.627
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07326
SDG THB
13.650
THB SDG
ศุกร์
0.07317
SDG THB
13.667
THB SDG
อังคาร
0.07463
SDG THB
13.400
THB SDG
พุธ
0.07443
SDG THB
13.435
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07485
SDG THB
13.360
THB SDG
ศุกร์
0.07537
SDG THB
13.267
THB SDG
จันทร์
0.07560
SDG THB
13.227
THB SDG
อังคาร
0.07565
SDG THB
13.219
THB SDG
พุธ
0.07575
SDG THB
13.201
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07543
SDG THB
13.257
THB SDG
ศุกร์
0.07564
SDG THB
13.220
THB SDG
จันทร์
0.07621
SDG THB
13.122
THB SDG
อังคาร
0.07664
SDG THB
13.048
THB SDG
พุธ
0.07671
SDG THB
13.036
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07694
SDG THB
12.997
THB SDG
ศุกร์
0.07625
SDG THB
13.115
THB SDG
จันทร์
0.07662
SDG THB
13.051
THB SDG
อังคาร
0.07660
SDG THB
13.055
THB SDG
พุธ
0.07692
SDG THB
13.001
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07657
SDG THB
13.059
THB SDG
ศุกร์
0.07689
SDG THB
13.005
THB SDG
จันทร์
0.07672
SDG THB
13.034
THB SDG
อังคาร
0.07543
SDG THB
13.257
THB SDG
พุธ
0.07558
SDG THB
13.231
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07532
SDG THB
13.278
THB SDG
ศุกร์
0.07564
SDG THB
13.221
THB SDG
จันทร์
0.07579
SDG THB
13.193
THB SDG
อังคาร
0.07564
SDG THB
13.220
THB SDG
พุธ
0.07590
SDG THB
13.175
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07595
SDG THB
13.167
THB SDG
ศุกร์
0.07581
SDG THB
13.191
THB SDG
จันทร์
0.07512
SDG THB
13.311
THB SDG
อังคาร
0.07511
SDG THB
13.314
THB SDG
พุธ
0.07573
SDG THB
13.205
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07556
SDG THB
13.234
THB SDG
ศุกร์
0.07537
SDG THB
13.268
THB SDG
จันทร์
0.07572
SDG THB
13.206
THB SDG
อังคาร
0.07545
SDG THB
13.254
THB SDG
พุธ
0.07564
SDG THB
13.221
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07579
SDG THB
13.194
THB SDG
ศุกร์
0.07542
SDG THB
13.260
THB SDG
จันทร์
0.07478
SDG THB
13.373
THB SDG
อังคาร
0.07458
SDG THB
13.409
THB SDG
พุธ
0.07484
SDG THB
13.362
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07509
SDG THB
13.316
THB SDG
ศุกร์
0.07497
SDG THB
13.339
THB SDG
จันทร์
0.07483
SDG THB
13.364
THB SDG
อังคาร
0.07454
SDG THB
13.415
THB SDG
พุธ
0.07464
SDG THB
13.398
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07426
SDG THB
13.465
THB SDG
ศุกร์
0.07476
SDG THB
13.375
THB SDG
อังคาร
0.07555
SDG THB
13.236
THB SDG
พุธ
0.07621
SDG THB
13.121
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07623
SDG THB
13.118
THB SDG
ศุกร์
0.07689
SDG THB
13.006
THB SDG
จันทร์
0.07682
SDG THB
13.018
THB SDG
อังคาร
0.07675
SDG THB
13.029
THB SDG
พุธ
0.07699
SDG THB
12.989
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07738
SDG THB
12.923
THB SDG
ศุกร์
0.07737
SDG THB
12.926
THB SDG
จันทร์
0.07739
SDG THB
12.921
THB SDG
อังคาร
0.07696
SDG THB
12.994
THB SDG
พุธ
0.07633
SDG THB
13.102
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07651
SDG THB
13.071
THB SDG
ศุกร์
0.07697
SDG THB
12.992
THB SDG
จันทร์
0.07620
SDG THB
13.123
THB SDG
อังคาร
0.07633
SDG THB
13.100
THB SDG
พุธ
0.07639
SDG THB
13.091
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07636
SDG THB
13.096
THB SDG
ศุกร์
0.07622
SDG THB
13.120
THB SDG
จันทร์
0.07671
SDG THB
13.036
THB SDG
อังคาร
0.07703
SDG THB
12.982
THB SDG
พุธ
0.07715
SDG THB
12.962
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07660
SDG THB
13.054
THB SDG
ศุกร์
0.07634
SDG THB
13.100
THB SDG
จันทร์
0.07669
SDG THB
13.040
THB SDG
อังคาร
0.07652
SDG THB
13.069
THB SDG
พุธ
0.07661
SDG THB
13.053
THB SDG
พฤหัสบดี
0.07626
SDG THB
13.113
THB SDG
ศุกร์
0.07582
SDG THB
13.189
THB SDG