อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สหรัฐ
ต่ำสุด = 32.536 (29/11/2560) เฉลี่ย = 33.958 สูงสุด = 35.896 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
35.872
USD THB
0.02788
THB USD
จันทร์
35.835
USD THB
0.02791
THB USD
อังคาร
35.896
USD THB
0.02786
THB USD
พุธ
35.829
USD THB
0.02791
THB USD
พฤหัสบดี
35.673
USD THB
0.02803
THB USD
ศุกร์
35.726
USD THB
0.02799
THB USD
อาทิตย์
35.714
USD THB
0.02800
THB USD
จันทร์
35.639
USD THB
0.02806
THB USD
อังคาร
35.556
USD THB
0.02812
THB USD
พุธ
35.478
USD THB
0.02819
THB USD
พฤหัสบดี
35.361
USD THB
0.02828
THB USD
ศุกร์
35.414
USD THB
0.02824
THB USD
อาทิตย์
35.425
USD THB
0.02823
THB USD
จันทร์
35.427
USD THB
0.02823
THB USD
อังคาร
35.282
USD THB
0.02834
THB USD
พุธ
35.430
USD THB
0.02822
THB USD
พฤหัสบดี
35.413
USD THB
0.02824
THB USD
ศุกร์
35.434
USD THB
0.02822
THB USD
อาทิตย์
35.400
USD THB
0.02825
THB USD
จันทร์
35.244
USD THB
0.02837
THB USD
อังคาร
35.244
USD THB
0.02837
THB USD
พุธ
35.242
USD THB
0.02838
THB USD
พฤหัสบดี
35.323
USD THB
0.02831
THB USD
ศุกร์
35.293
USD THB
0.02833
THB USD
อาทิตย์
35.290
USD THB
0.02834
THB USD
จันทร์
35.200
USD THB
0.02841
THB USD
อังคาร
35.103
USD THB
0.02849
THB USD
พุธ
35.111
USD THB
0.02848
THB USD
พฤหัสบดี
35.060
USD THB
0.02852
THB USD
ศุกร์
35.023
USD THB
0.02855
THB USD
อาทิตย์
35.050
USD THB
0.02853
THB USD
จันทร์
35.037
USD THB
0.02854
THB USD
อังคาร
35.035
USD THB
0.02854
THB USD
พุธ
35.023
USD THB
0.02855
THB USD
พฤหัสบดี
35.053
USD THB
0.02853
THB USD
ศุกร์
35.070
USD THB
0.02851
THB USD
อาทิตย์
35.065
USD THB
0.02852
THB USD
จันทร์
35.075
USD THB
0.02851
THB USD
อังคาร
35.032
USD THB
0.02855
THB USD
พุธ
35.030
USD THB
0.02855
THB USD
พฤหัสบดี
34.989
USD THB
0.02858
THB USD
ศุกร์
34.993
USD THB
0.02858
THB USD
อาทิตย์
35.004
USD THB
0.02857
THB USD
จันทร์
35.025
USD THB
0.02855
THB USD
อังคาร
35.037
USD THB
0.02854
THB USD
พุธ
35.023
USD THB
0.02855
THB USD
พฤหัสบดี
34.980
USD THB
0.02859
THB USD
ศุกร์
34.875
USD THB
0.02867
THB USD
อาทิตย์
34.883
USD THB
0.02867
THB USD
จันทร์
34.852
USD THB
0.02869
THB USD
อังคาร
34.933
USD THB
0.02863
THB USD
พุธ
34.993
USD THB
0.02858
THB USD
พฤหัสบดี
35.047
USD THB
0.02853
THB USD
ศุกร์
34.978
USD THB
0.02859
THB USD
อาทิตย์
35.066
USD THB
0.02852
THB USD
จันทร์
35.074
USD THB
0.02851
THB USD
อังคาร
35.120
USD THB
0.02847
THB USD
พุธ
35.300
USD THB
0.02833
THB USD
พฤหัสบดี
35.367
USD THB
0.02828
THB USD
ศุกร์
35.355
USD THB
0.02828
THB USD
อาทิตย์
35.337
USD THB
0.02830
THB USD
จันทร์
35.313
USD THB
0.02832
THB USD
อังคาร
35.310
USD THB
0.02832
THB USD
พุธ
35.078
USD THB
0.02851
THB USD
พฤหัสบดี
34.964
USD THB
0.02860
THB USD
ศุกร์
34.840
USD THB
0.02870
THB USD
อาทิตย์
34.850
USD THB
0.02869
THB USD
จันทร์
34.664
USD THB
0.02885
THB USD
อังคาร
34.718
USD THB
0.02880
THB USD
พุธ
34.570
USD THB
0.02893
THB USD
พฤหัสบดี
34.595
USD THB
0.02891
THB USD
ศุกร์
34.577
USD THB
0.02892
THB USD
อาทิตย์
34.521
USD THB
0.02897
THB USD
จันทร์
34.379
USD THB
0.02909
THB USD
อังคาร
34.420
USD THB
0.02905
THB USD
พุธ
34.423
USD THB
0.02905
THB USD
พฤหัสบดี
34.460
USD THB
0.02902
THB USD
ศุกร์
34.351
USD THB
0.02911
THB USD
อาทิตย์
34.366
USD THB
0.02910
THB USD
จันทร์
34.367
USD THB
0.02910
THB USD
อังคาร
34.459
USD THB
0.02902
THB USD
พุธ
34.531
USD THB
0.02896
THB USD
พฤหัสบดี
34.575
USD THB
0.02892
THB USD
ศุกร์
34.613
USD THB
0.02889
THB USD
อาทิตย์
34.637
USD THB
0.02887
THB USD
จันทร์
34.629
USD THB
0.02888
THB USD
อังคาร
34.535
USD THB
0.02896
THB USD
พุธ
34.412
USD THB
0.02906
THB USD
พฤหัสบดี
34.387
USD THB
0.02908
THB USD
ศุกร์
34.354
USD THB
0.02911
THB USD
อาทิตย์
34.391
USD THB
0.02908
THB USD
จันทร์
34.285
USD THB
0.02917
THB USD
อังคาร
34.354
USD THB
0.02911
THB USD
พุธ
34.402
USD THB
0.02907
THB USD
พฤหัสบดี
34.412
USD THB
0.02906
THB USD
ศุกร์
34.362
USD THB
0.02910
THB USD
อาทิตย์
33.853
USD THB
0.02954
THB USD
จันทร์
34.339
USD THB
0.02912
THB USD
อังคาร
34.417
USD THB
0.02906
THB USD
พุธ
34.481
USD THB
0.02900
THB USD
พฤหัสบดี
34.593
USD THB
0.02891
THB USD
ศุกร์
34.585
USD THB
0.02891
THB USD
อาทิตย์
34.596
USD THB
0.02891
THB USD
จันทร์
34.600
USD THB
0.02890
THB USD
อังคาร
34.490
USD THB
0.02899
THB USD
พุธ
34.549
USD THB
0.02894
THB USD
พฤหัสบดี
34.624
USD THB
0.02888
THB USD
ศุกร์
34.667
USD THB
0.02885
THB USD
อาทิตย์
34.625
USD THB
0.02888
THB USD
จันทร์
34.641
USD THB
0.02887
THB USD
อังคาร
34.780
USD THB
0.02875
THB USD
พุธ
34.780
USD THB
0.02875
THB USD
พฤหัสบดี
34.712
USD THB
0.02881
THB USD
ศุกร์
34.660
USD THB
0.02885
THB USD
อาทิตย์
34.661
USD THB
0.02885
THB USD
จันทร์
34.553
USD THB
0.02894
THB USD
อังคาร
34.459
USD THB
0.02902
THB USD
พุธ
34.450
USD THB
0.02903
THB USD
พฤหัสบดี
34.494
USD THB
0.02899
THB USD
ศุกร์
34.233
USD THB
0.02921
THB USD
อาทิตย์
34.341
USD THB
0.02912
THB USD
จันทร์
34.295
USD THB
0.02916
THB USD
อังคาร
34.429
USD THB
0.02905
THB USD
พุธ
34.327
USD THB
0.02913
THB USD
พฤหัสบดี
34.117
USD THB
0.02931
THB USD
ศุกร์
34.050
USD THB
0.02937
THB USD
อาทิตย์
34.059
USD THB
0.02936
THB USD
จันทร์
34.119
USD THB
0.02931
THB USD
อังคาร
34.112
USD THB
0.02932
THB USD
พุธ
34.050
USD THB
0.02937
THB USD
พฤหัสบดี
34.145
USD THB
0.02929
THB USD
ศุกร์
34.057
USD THB
0.02936
THB USD
อาทิตย์
34.061
USD THB
0.02936
THB USD
จันทร์
34.010
USD THB
0.02940
THB USD
อังคาร
33.941
USD THB
0.02946
THB USD
พุธ
34.030
USD THB
0.02939
THB USD
พฤหัสบดี
34.084
USD THB
0.02934
THB USD
ศุกร์
34.058
USD THB
0.02936
THB USD
อาทิตย์
34.040
USD THB
0.02938
THB USD
จันทร์
34.061
USD THB
0.02936
THB USD
อังคาร
33.933
USD THB
0.02947
THB USD
พุธ
33.895
USD THB
0.02950
THB USD
พฤหัสบดี
33.961
USD THB
0.02945
THB USD
ศุกร์
33.915
USD THB
0.02949
THB USD
อาทิตย์
33.957
USD THB
0.02945
THB USD
จันทร์
33.977
USD THB
0.02943
THB USD
อังคาร
34.017
USD THB
0.02940
THB USD
พุธ
33.979
USD THB
0.02943
THB USD
พฤหัสบดี
33.980
USD THB
0.02943
THB USD
ศุกร์
33.836
USD THB
0.02955
THB USD
อาทิตย์
33.936
USD THB
0.02947
THB USD
จันทร์
33.983
USD THB
0.02943
THB USD
อังคาร
33.969
USD THB
0.02944
THB USD
พุธ
33.960
USD THB
0.02945
THB USD
พฤหัสบดี
33.992
USD THB
0.02942
THB USD
ศุกร์
33.823
USD THB
0.02957
THB USD
อาทิตย์
33.937
USD THB
0.02947
THB USD
จันทร์
34.007
USD THB
0.02941
THB USD
อังคาร
34.010
USD THB
0.02940
THB USD
พุธ
34.013
USD THB
0.02940
THB USD
พฤหัสบดี
34.059
USD THB
0.02936
THB USD
ศุกร์
34.113
USD THB
0.02931
THB USD
อาทิตย์
34.116
USD THB
0.02931
THB USD
จันทร์
34.127
USD THB
0.02930
THB USD
อังคาร
34.095
USD THB
0.02933
THB USD
พุธ
33.957
USD THB
0.02945
THB USD
พฤหัสบดี
33.945
USD THB
0.02946
THB USD
ศุกร์
33.760
USD THB
0.02962
THB USD
อาทิตย์
33.758
USD THB
0.02962
THB USD
จันทร์
33.610
USD THB
0.02975
THB USD
อังคาร
33.582
USD THB
0.02978
THB USD
พุธ
33.603
USD THB
0.02976
THB USD
พฤหัสบดี
33.558
USD THB
0.02980
THB USD
ศุกร์
33.468
USD THB
0.02988
THB USD
อาทิตย์
33.444
USD THB
0.02990
THB USD
จันทร์
33.403
USD THB
0.02994
THB USD
อังคาร
33.473
USD THB
0.02987
THB USD
พุธ
33.380
USD THB
0.02996
THB USD
พฤหัสบดี
33.329
USD THB
0.03000
THB USD
ศุกร์
33.387
USD THB
0.02995
THB USD
อาทิตย์
33.382
USD THB
0.02996
THB USD
จันทร์
33.300
USD THB
0.03003
THB USD
อังคาร
33.293
USD THB
0.03004
THB USD
พุธ
33.261
USD THB
0.03007
THB USD
พฤหัสบดี
33.260
USD THB
0.03007
THB USD
ศุกร์
33.201
USD THB
0.03012
THB USD
อาทิตย์
33.286
USD THB
0.03004
THB USD
จันทร์
33.291
USD THB
0.03004
THB USD
อังคาร
33.274
USD THB
0.03005
THB USD
พุธ
33.255
USD THB
0.03007
THB USD
พฤหัสบดี
33.246
USD THB
0.03008
THB USD
ศุกร์
33.213
USD THB
0.03011
THB USD
อาทิตย์
33.229
USD THB
0.03009
THB USD
จันทร์
33.251
USD THB
0.03007
THB USD
อังคาร
33.292
USD THB
0.03004
THB USD
พุธ
33.259
USD THB
0.03007
THB USD
พฤหัสบดี
33.274
USD THB
0.03005
THB USD
ศุกร์
33.216
USD THB
0.03011
THB USD
อาทิตย์
33.224
USD THB
0.03010
THB USD
จันทร์
33.241
USD THB
0.03008
THB USD
อังคาร
33.231
USD THB
0.03009
THB USD
พุธ
33.340
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.338
USD THB
0.03000
THB USD
ศุกร์
33.236
USD THB
0.03009
THB USD
อาทิตย์
33.224
USD THB
0.03010
THB USD
จันทร์
33.189
USD THB
0.03013
THB USD
อังคาร
33.201
USD THB
0.03012
THB USD
พุธ
33.207
USD THB
0.03011
THB USD
พฤหัสบดี
33.181
USD THB
0.03014
THB USD
ศุกร์
33.161
USD THB
0.03016
THB USD
อาทิตย์
33.130
USD THB
0.03018
THB USD
จันทร์
33.161
USD THB
0.03016
THB USD
อังคาร
33.153
USD THB
0.03016
THB USD
พุธ
33.148
USD THB
0.03017
THB USD
พฤหัสบดี
33.091
USD THB
0.03022
THB USD
ศุกร์
33.122
USD THB
0.03019
THB USD
อาทิตย์
33.143
USD THB
0.03017
THB USD
จันทร์
33.123
USD THB
0.03019
THB USD
อังคาร
33.126
USD THB
0.03019
THB USD
พุธ
33.135
USD THB
0.03018
THB USD
พฤหัสบดี
33.080
USD THB
0.03023
THB USD
ศุกร์
33.110
USD THB
0.03020
THB USD
อาทิตย์
33.111
USD THB
0.03020
THB USD
จันทร์
33.101
USD THB
0.03021
THB USD
อังคาร
33.070
USD THB
0.03024
THB USD
พุธ
33.101
USD THB
0.03021
THB USD
พฤหัสบดี
33.099
USD THB
0.03021
THB USD
ศุกร์
33.070
USD THB
0.03024
THB USD
อาทิตย์
33.188
USD THB
0.03013
THB USD
จันทร์
33.104
USD THB
0.03021
THB USD
อังคาร
33.223
USD THB
0.03010
THB USD
พุธ
33.341
USD THB
0.02999
THB USD
พฤหัสบดี
33.399
USD THB
0.02994
THB USD
ศุกร์
33.537
USD THB
0.02982
THB USD
อาทิตย์
33.348
USD THB
0.02999
THB USD
จันทร์
33.419
USD THB
0.02992
THB USD
อังคาร
33.361
USD THB
0.02998
THB USD
พุธ
33.329
USD THB
0.03000
THB USD
พฤหัสบดี
33.390
USD THB
0.02995
THB USD
ศุกร์
33.427
USD THB
0.02992
THB USD
อาทิตย์
33.420
USD THB
0.02992
THB USD
จันทร์
33.361
USD THB
0.02998
THB USD
อังคาร
33.230
USD THB
0.03009
THB USD
พุธ
33.175
USD THB
0.03014
THB USD
พฤหัสบดี
33.116
USD THB
0.03020
THB USD
ศุกร์
33.053
USD THB
0.03025
THB USD
อาทิตย์
33.090
USD THB
0.03022
THB USD
จันทร์
33.060
USD THB
0.03025
THB USD
อังคาร
33.107
USD THB
0.03020
THB USD
พุธ
33.142
USD THB
0.03017
THB USD
พฤหัสบดี
33.107
USD THB
0.03020
THB USD
ศุกร์
33.183
USD THB
0.03014
THB USD
อาทิตย์
33.229
USD THB
0.03009
THB USD
จันทร์
33.180
USD THB
0.03014
THB USD
อังคาร
33.212
USD THB
0.03011
THB USD
พุธ
33.177
USD THB
0.03014
THB USD
พฤหัสบดี
33.251
USD THB
0.03007
THB USD
ศุกร์
33.237
USD THB
0.03009
THB USD
อาทิตย์
33.260
USD THB
0.03007
THB USD
จันทร์
33.223
USD THB
0.03010
THB USD
อังคาร
33.224
USD THB
0.03010
THB USD
พุธ
33.163
USD THB
0.03015
THB USD
พฤหัสบดี
33.093
USD THB
0.03022
THB USD
ศุกร์
33.174
USD THB
0.03014
THB USD
อาทิตย์
33.184
USD THB
0.03013
THB USD
จันทร์
33.107
USD THB
0.03020
THB USD
อังคาร
33.154
USD THB
0.03016
THB USD
พุธ
33.112
USD THB
0.03020
THB USD
พฤหัสบดี
33.098
USD THB
0.03021
THB USD
ศุกร์
33.037
USD THB
0.03027
THB USD
อาทิตย์
33.137
USD THB
0.03018
THB USD
จันทร์
33.070
USD THB
0.03024
THB USD
อังคาร
33.056
USD THB
0.03025
THB USD
พุธ
33.038
USD THB
0.03027
THB USD
พฤหัสบดี
32.911
USD THB
0.03039
THB USD
ศุกร์
32.836
USD THB
0.03045
THB USD
จันทร์
32.799
USD THB
0.03049
THB USD
อังคาร
32.829
USD THB
0.03046
THB USD
พุธ
32.722
USD THB
0.03056
THB USD
พฤหัสบดี
32.740
USD THB
0.03054
THB USD
ศุกร์
32.683
USD THB
0.03060
THB USD
จันทร์
32.683
USD THB
0.03060
THB USD
อังคาร
32.590
USD THB
0.03068
THB USD
พุธ
32.536
USD THB
0.03074
THB USD
พฤหัสบดี
32.644
USD THB
0.03063
THB USD
ศุกร์
32.642
USD THB
0.03064
THB USD
จันทร์
32.651
USD THB
0.03063
THB USD
อังคาร
32.592
USD THB
0.03068
THB USD
พุธ
32.596
USD THB
0.03068
THB USD
พฤหัสบดี
32.624
USD THB
0.03065
THB USD
ศุกร์
32.657
USD THB
0.03062
THB USD
จันทร์
32.607
USD THB
0.03067
THB USD
อังคาร
32.614
USD THB
0.03066
THB USD
พุธ
32.580
USD THB
0.03069
THB USD
พฤหัสบดี
32.548
USD THB
0.03072
THB USD
ศุกร์
32.563
USD THB
0.03071
THB USD
จันทร์
32.569
USD THB
0.03070
THB USD
อังคาร
32.748
USD THB
0.03054
THB USD
พุธ
32.756
USD THB
0.03053
THB USD
พฤหัสบดี
32.716
USD THB
0.03057
THB USD
ศุกร์
32.751
USD THB
0.03053
THB USD
จันทร์
32.740
USD THB
0.03054
THB USD
อังคาร
32.793
USD THB
0.03049
THB USD
พุธ
32.840
USD THB
0.03045
THB USD
พฤหัสบดี
32.623
USD THB
0.03065
THB USD
ศุกร์
32.612
USD THB
0.03066
THB USD