อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 กีบลาว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กีบลาว
ต่ำสุด = 0.003749 (27/3/2561) เฉลี่ย = 0.003842 สูงสุด = 0.003999 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.003909
LAK THB
255.85
THB LAK
อังคาร
0.003914
LAK THB
255.52
THB LAK
พุธ
0.003893
LAK THB
256.88
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003876
LAK THB
257.99
THB LAK
ศุกร์
0.003875
LAK THB
258.04
THB LAK
จันทร์
0.003872
LAK THB
258.23
THB LAK
อังคาร
0.003863
LAK THB
258.89
THB LAK
พุธ
0.003859
LAK THB
259.16
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003878
LAK THB
257.89
THB LAK
ศุกร์
0.003866
LAK THB
258.70
THB LAK
จันทร์
0.003862
LAK THB
258.93
THB LAK
อังคาร
0.003844
LAK THB
260.15
THB LAK
พุธ
0.003875
LAK THB
258.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003831
LAK THB
261.01
THB LAK
ศุกร์
0.003828
LAK THB
261.21
THB LAK
จันทร์
0.003820
LAK THB
261.81
THB LAK
อังคาร
0.003819
LAK THB
261.88
THB LAK
พุธ
0.003817
LAK THB
261.99
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003780
LAK THB
264.55
THB LAK
ศุกร์
0.003769
LAK THB
265.32
THB LAK
จันทร์
0.003769
LAK THB
265.32
THB LAK
อังคาร
0.003778
LAK THB
264.69
THB LAK
พุธ
0.003771
LAK THB
265.16
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003762
LAK THB
265.80
THB LAK
ศุกร์
0.003798
LAK THB
263.28
THB LAK
จันทร์
0.003782
LAK THB
264.39
THB LAK
อังคาร
0.003781
LAK THB
264.50
THB LAK
พุธ
0.003797
LAK THB
263.33
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003806
LAK THB
262.76
THB LAK
ศุกร์
0.003848
LAK THB
259.90
THB LAK
จันทร์
0.003812
LAK THB
262.30
THB LAK
อังคาร
0.003810
LAK THB
262.46
THB LAK
พุธ
0.003780
LAK THB
264.56
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003770
LAK THB
265.28
THB LAK
ศุกร์
0.003765
LAK THB
265.57
THB LAK
จันทร์
0.003768
LAK THB
265.40
THB LAK
อังคาร
0.003784
LAK THB
264.30
THB LAK
พุธ
0.003800
LAK THB
263.15
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003815
LAK THB
262.15
THB LAK
ศุกร์
0.003815
LAK THB
262.13
THB LAK
จันทร์
0.003776
LAK THB
264.80
THB LAK
อังคาร
0.003772
LAK THB
265.08
THB LAK
พุธ
0.003790
LAK THB
263.83
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003794
LAK THB
263.57
THB LAK
ศุกร์
0.003792
LAK THB
263.72
THB LAK
จันทร์
0.003802
LAK THB
263.03
THB LAK
อังคาร
0.003784
LAK THB
264.27
THB LAK
พุธ
0.003777
LAK THB
264.75
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003769
LAK THB
265.30
THB LAK
ศุกร์
0.003776
LAK THB
264.82
THB LAK
จันทร์
0.003782
LAK THB
264.44
THB LAK
อังคาร
0.003785
LAK THB
264.19
THB LAK
พุธ
0.003768
LAK THB
265.41
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003758
LAK THB
266.12
THB LAK
ศุกร์
0.003761
LAK THB
265.90
THB LAK
จันทร์
0.003758
LAK THB
266.07
THB LAK
อังคาร
0.003759
LAK THB
266.06
THB LAK
พุธ
0.003758
LAK THB
266.10
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003758
LAK THB
266.09
THB LAK
ศุกร์
0.003764
LAK THB
265.65
THB LAK
จันทร์
0.003755
LAK THB
266.31
THB LAK
อังคาร
0.003749
LAK THB
266.72
THB LAK
พุธ
0.003761
LAK THB
265.89
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003765
LAK THB
265.63
THB LAK
ศุกร์
0.003762
LAK THB
265.84
THB LAK
จันทร์
0.003759
LAK THB
266.04
THB LAK
อังคาร
0.003755
LAK THB
266.35
THB LAK
พุธ
0.003762
LAK THB
265.82
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003756
LAK THB
266.24
THB LAK
ศุกร์
0.003766
LAK THB
265.56
THB LAK
จันทร์
0.003761
LAK THB
265.88
THB LAK
อังคาร
0.003758
LAK THB
266.09
THB LAK
พุธ
0.003751
LAK THB
266.58
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003752
LAK THB
266.52
THB LAK
ศุกร์
0.003751
LAK THB
266.60
THB LAK
จันทร์
0.003760
LAK THB
265.96
THB LAK
อังคาร
0.003753
LAK THB
266.45
THB LAK
พุธ
0.003762
LAK THB
265.79
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003756
LAK THB
266.26
THB LAK
ศุกร์
0.003760
LAK THB
265.94
THB LAK
จันทร์
0.003786
LAK THB
264.10
THB LAK
อังคาร
0.003788
LAK THB
264.00
THB LAK
พุธ
0.003796
LAK THB
263.47
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003798
LAK THB
263.29
THB LAK
ศุกร์
0.003800
LAK THB
263.18
THB LAK
จันทร์
0.003810
LAK THB
262.46
THB LAK
อังคาร
0.003803
LAK THB
262.95
THB LAK
พุธ
0.003787
LAK THB
264.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003792
LAK THB
263.73
THB LAK
ศุกร์
0.003807
LAK THB
262.67
THB LAK
จันทร์
0.003829
LAK THB
261.16
THB LAK
อังคาร
0.003830
LAK THB
261.12
THB LAK
พุธ
0.003858
LAK THB
259.17
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003855
LAK THB
259.38
THB LAK
ศุกร์
0.003842
LAK THB
260.29
THB LAK
จันทร์
0.003828
LAK THB
261.27
THB LAK
อังคาร
0.003818
LAK THB
261.90
THB LAK
พุธ
0.003818
LAK THB
261.92
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003820
LAK THB
261.76
THB LAK
ศุกร์
0.003850
LAK THB
259.71
THB LAK
จันทร์
0.003872
LAK THB
258.25
THB LAK
อังคาร
0.003851
LAK THB
259.68
THB LAK
พุธ
0.003846
LAK THB
260.04
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003850
LAK THB
259.71
THB LAK
ศุกร์
0.003832
LAK THB
260.96
THB LAK
จันทร์
0.003822
LAK THB
261.61
THB LAK
อังคาร
0.003834
LAK THB
260.86
THB LAK
พุธ
0.003833
LAK THB
260.86
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003832
LAK THB
260.94
THB LAK
ศุกร์
0.003830
LAK THB
261.12
THB LAK
อาทิตย์
0.003815
LAK THB
262.13
THB LAK
จันทร์
0.003812
LAK THB
262.30
THB LAK
อังคาร
0.003805
LAK THB
262.82
THB LAK
พุธ
0.003824
LAK THB
261.49
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003821
LAK THB
261.71
THB LAK
ศุกร์
0.003822
LAK THB
261.68
THB LAK
อาทิตย์
0.003834
LAK THB
260.81
THB LAK
จันทร์
0.003844
LAK THB
260.13
THB LAK
อังคาร
0.003840
LAK THB
260.41
THB LAK
พุธ
0.003826
LAK THB
261.39
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003856
LAK THB
259.35
THB LAK
ศุกร์
0.003790
LAK THB
263.85
THB LAK
อาทิตย์
0.003893
LAK THB
256.87
THB LAK
จันทร์
0.003901
LAK THB
256.35
THB LAK
อังคาร
0.003912
LAK THB
255.63
THB LAK
พุธ
0.003889
LAK THB
257.13
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003936
LAK THB
254.09
THB LAK
ศุกร์
0.003939
LAK THB
253.85
THB LAK
จันทร์
0.003940
LAK THB
253.78
THB LAK
อังคาร
0.003948
LAK THB
253.28
THB LAK
พุธ
0.003924
LAK THB
254.85
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003917
LAK THB
255.27
THB LAK
ศุกร์
0.003922
LAK THB
254.95
THB LAK
จันทร์
0.003944
LAK THB
253.56
THB LAK
อังคาร
0.003941
LAK THB
253.76
THB LAK
พุธ
0.003933
LAK THB
254.24
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003951
LAK THB
253.10
THB LAK
ศุกร์
0.003943
LAK THB
253.60
THB LAK
จันทร์
0.003948
LAK THB
253.30
THB LAK
อังคาร
0.003939
LAK THB
253.85
THB LAK
พุธ
0.003963
LAK THB
252.34
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003958
LAK THB
252.64
THB LAK
ศุกร์
0.003950
LAK THB
253.16
THB LAK
จันทร์
0.003968
LAK THB
252.01
THB LAK
อังคาร
0.003943
LAK THB
253.61
THB LAK
พุธ
0.003939
LAK THB
253.90
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003969
LAK THB
251.93
THB LAK
ศุกร์
0.003982
LAK THB
251.14
THB LAK
จันทร์
0.003988
LAK THB
250.75
THB LAK
อังคาร
0.003999
LAK THB
250.04
THB LAK
พุธ
0.003983
LAK THB
251.05
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003962
LAK THB
252.38
THB LAK
ศุกร์
0.003972
LAK THB
251.75
THB LAK
จันทร์
0.003963
LAK THB
252.32
THB LAK
อังคาร
0.003951
LAK THB
253.09
THB LAK
พุธ
0.003922
LAK THB
255.00
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003931
LAK THB
254.39
THB LAK
ศุกร์
0.003943
LAK THB
253.60
THB LAK
จันทร์
0.003939
LAK THB
253.89
THB LAK
อังคาร
0.003951
LAK THB
253.13
THB LAK
พุธ
0.003935
LAK THB
254.11
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003934
LAK THB
254.22
THB LAK
ศุกร์
0.003916
LAK THB
255.34
THB LAK
จันทร์
0.003940
LAK THB
253.79
THB LAK
อังคาร
0.003923
LAK THB
254.93
THB LAK
พุธ
0.003921
LAK THB
255.02
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003907
LAK THB
255.93
THB LAK
ศุกร์
0.003899
LAK THB
256.48
THB LAK
จันทร์
0.003908
LAK THB
255.88
THB LAK
อังคาร
0.003874
LAK THB
258.13
THB LAK
พุธ
0.003843
LAK THB
260.21
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003851
LAK THB
259.68
THB LAK
ศุกร์
0.003830
LAK THB
261.12
THB LAK
จันทร์
0.003844
LAK THB
260.16
THB LAK
อังคาร
0.003839
LAK THB
260.47
THB LAK
พุธ
0.003850
LAK THB
259.76
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003844
LAK THB
260.15
THB LAK
ศุกร์
0.003847
LAK THB
259.93
THB LAK
จันทร์
0.003843
LAK THB
260.21
THB LAK
อังคาร
0.003848
LAK THB
259.86
THB LAK
พุธ
0.003855
LAK THB
259.41
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003853
LAK THB
259.54
THB LAK
ศุกร์
0.003849
LAK THB
259.78
THB LAK
จันทร์
0.003860
LAK THB
259.09
THB LAK
อังคาร
0.003846
LAK THB
259.99
THB LAK
พุธ
0.003853
LAK THB
259.53
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003845
LAK THB
260.05
THB LAK
ศุกร์
0.003843
LAK THB
260.23
THB LAK
จันทร์
0.003869
LAK THB
258.46
THB LAK
อังคาร
0.003827
LAK THB
261.31
THB LAK
พุธ
0.003818
LAK THB
261.91
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003796
LAK THB
263.44
THB LAK
ศุกร์
0.003818
LAK THB
261.95
THB LAK
จันทร์
0.003809
LAK THB
262.55
THB LAK
อังคาร
0.003804
LAK THB
262.89
THB LAK
ศุกร์
0.003781
LAK THB
264.49
THB LAK
จันทร์
0.003793
LAK THB
263.65
THB LAK
อังคาร
0.003803
LAK THB
262.96
THB LAK
พุธ
0.003798
LAK THB
263.29
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003833
LAK THB
260.92
THB LAK
ศุกร์
0.003853
LAK THB
259.51
THB LAK
จันทร์
0.003872
LAK THB
258.28
THB LAK
อังคาร
0.003867
LAK THB
258.58
THB LAK
พุธ
0.003856
LAK THB
259.31
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003854
LAK THB
259.44
THB LAK
ศุกร์
0.003837
LAK THB
260.63
THB LAK
จันทร์
0.003838
LAK THB
260.52
THB LAK
อังคาร
0.003833
LAK THB
260.89
THB LAK
พุธ
0.003816
LAK THB
262.07
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003829
LAK THB
261.19
THB LAK
ศุกร์
0.003824
LAK THB
261.53
THB LAK
จันทร์
0.003823
LAK THB
261.56
THB LAK
อังคาร
0.003851
LAK THB
259.69
THB LAK
พุธ
0.003845
LAK THB
260.10
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003861
LAK THB
259.03
THB LAK
ศุกร์
0.003873
LAK THB
258.20
THB LAK
จันทร์
0.003888
LAK THB
257.20
THB LAK
อังคาร
0.003890
LAK THB
257.06
THB LAK
พุธ
0.003895
LAK THB
256.73
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003860
LAK THB
259.10
THB LAK
ศุกร์
0.003850
LAK THB
259.74
THB LAK
จันทร์
0.003844
LAK THB
260.12
THB LAK
อังคาร
0.003871
LAK THB
258.32
THB LAK
พุธ
0.003871
LAK THB
258.31
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003823
LAK THB
261.60
THB LAK
ศุกร์
0.003853
LAK THB
259.54
THB LAK
จันทร์
0.003872
LAK THB
258.24
THB LAK
อังคาร
0.003854
LAK THB
259.49
THB LAK
พุธ
0.003864
LAK THB
258.81
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003866
LAK THB
258.67
THB LAK
ศุกร์
0.003866
LAK THB
258.70
THB LAK
จันทร์
0.003891
LAK THB
257.03
THB LAK
อังคาร
0.003887
LAK THB
257.29
THB LAK
พุธ
0.003839
LAK THB
260.46
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003860
LAK THB
259.09
THB LAK
ศุกร์
0.003861
LAK THB
259.01
THB LAK
จันทร์
0.003867
LAK THB
258.61
THB LAK
อังคาร
0.003854
LAK THB
259.47
THB LAK
พุธ
0.003856
LAK THB
259.35
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003883
LAK THB
257.52
THB LAK
ศุกร์
0.003856
LAK THB
259.32
THB LAK
จันทร์
0.003822
LAK THB
261.65
THB LAK
อังคาร
0.003812
LAK THB
262.34
THB LAK
พุธ
0.003851
LAK THB
259.66
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003836
LAK THB
260.66
THB LAK
ศุกร์
0.003849
LAK THB
259.81
THB LAK
จันทร์
0.003848
LAK THB
259.88
THB LAK
อังคาร
0.003822
LAK THB
261.61
THB LAK
พุธ
0.003810
LAK THB
262.47
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003830
LAK THB
261.07
THB LAK
ศุกร์
0.003826
LAK THB
261.35
THB LAK
จันทร์
0.003841
LAK THB
260.37
THB LAK
อังคาร
0.003828
LAK THB
261.23
THB LAK
พุธ
0.003828
LAK THB
261.20
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003821
LAK THB
261.74
THB LAK
ศุกร์
0.003815
LAK THB
262.13
THB LAK
จันทร์
0.003797
LAK THB
263.39
THB LAK
อังคาร
0.003812
LAK THB
262.36
THB LAK
พุธ
0.003809
LAK THB
262.53
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003795
LAK THB
263.47
THB LAK
ศุกร์
0.003806
LAK THB
262.71
THB LAK
จันทร์
0.003808
LAK THB
262.57
THB LAK