อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 กีบลาว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กีบลาว
ต่ำสุด = 0.003217 (21/12/2563) เฉลี่ย = 0.003456 สูงสุด = 0.003737 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.003341
LAK THB
299.30
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003383
LAK THB
295.60
THB LAK
ศุกร์
0.003383
LAK THB
295.60
THB LAK
จันทร์
0.003412
LAK THB
293.05
THB LAK
อังคาร
0.003391
LAK THB
294.93
THB LAK
พุธ
0.003404
LAK THB
293.80
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003403
LAK THB
293.85
THB LAK
ศุกร์
0.003397
LAK THB
294.36
THB LAK
จันทร์
0.003411
LAK THB
293.15
THB LAK
อังคาร
0.003414
LAK THB
292.95
THB LAK
พุธ
0.003409
LAK THB
293.35
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003424
LAK THB
292.08
THB LAK
ศุกร์
0.003411
LAK THB
293.14
THB LAK
จันทร์
0.003411
LAK THB
293.16
THB LAK
อังคาร
0.003428
LAK THB
291.74
THB LAK
พุธ
0.003416
LAK THB
292.74
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003440
LAK THB
290.68
THB LAK
ศุกร์
0.003428
LAK THB
291.71
THB LAK
จันทร์
0.003457
LAK THB
289.26
THB LAK
อังคาร
0.003481
LAK THB
287.29
THB LAK
พุธ
0.003484
LAK THB
287.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003508
LAK THB
285.09
THB LAK
ศุกร์
0.003510
LAK THB
284.90
THB LAK
จันทร์
0.003503
LAK THB
285.47
THB LAK
อังคาร
0.003482
LAK THB
287.21
THB LAK
พุธ
0.003478
LAK THB
287.52
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003490
LAK THB
286.52
THB LAK
ศุกร์
0.003501
LAK THB
285.67
THB LAK
จันทร์
0.003517
LAK THB
284.35
THB LAK
อังคาร
0.003510
LAK THB
284.89
THB LAK
พุธ
0.003509
LAK THB
285.00
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003492
LAK THB
286.38
THB LAK
ศุกร์
0.003498
LAK THB
285.86
THB LAK
จันทร์
0.003506
LAK THB
285.21
THB LAK
อังคาร
0.003507
LAK THB
285.18
THB LAK
พุธ
0.003491
LAK THB
286.45
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003537
LAK THB
282.72
THB LAK
ศุกร์
0.003558
LAK THB
281.06
THB LAK
จันทร์
0.003562
LAK THB
280.78
THB LAK
อังคาร
0.003571
LAK THB
280.01
THB LAK
พุธ
0.003593
LAK THB
278.33
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003571
LAK THB
280.01
THB LAK
ศุกร์
0.003575
LAK THB
279.68
THB LAK
อังคาร
0.003538
LAK THB
282.65
THB LAK
พุธ
0.003530
LAK THB
283.27
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003559
LAK THB
281.00
THB LAK
ศุกร์
0.003574
LAK THB
279.79
THB LAK
จันทร์
0.003562
LAK THB
280.78
THB LAK
อังคาร
0.003516
LAK THB
284.42
THB LAK
พุธ
0.003522
LAK THB
283.96
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003529
LAK THB
283.36
THB LAK
ศุกร์
0.003555
LAK THB
281.30
THB LAK
จันทร์
0.003617
LAK THB
276.49
THB LAK
อังคาร
0.003580
LAK THB
279.32
THB LAK
พุธ
0.003640
LAK THB
274.73
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003605
LAK THB
277.40
THB LAK
ศุกร์
0.003651
LAK THB
273.87
THB LAK
จันทร์
0.003682
LAK THB
271.61
THB LAK
อังคาร
0.003737
LAK THB
267.61
THB LAK
พุธ
0.003655
LAK THB
273.62
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003709
LAK THB
269.61
THB LAK
ศุกร์
0.003656
LAK THB
273.49
THB LAK
จันทร์
0.003680
LAK THB
271.71
THB LAK
อังคาร
0.003631
LAK THB
275.39
THB LAK
พุธ
0.003677
LAK THB
271.96
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003675
LAK THB
272.07
THB LAK
ศุกร์
0.003654
LAK THB
273.65
THB LAK
จันทร์
0.003676
LAK THB
272.06
THB LAK
อังคาร
0.003682
LAK THB
271.61
THB LAK
พุธ
0.003656
LAK THB
273.52
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003661
LAK THB
273.18
THB LAK
ศุกร์
0.003672
LAK THB
272.36
THB LAK
จันทร์
0.003665
LAK THB
272.83
THB LAK
อังคาร
0.003683
LAK THB
271.53
THB LAK
พุธ
0.003631
LAK THB
275.41
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003634
LAK THB
275.15
THB LAK
ศุกร์
0.003617
LAK THB
276.49
THB LAK
จันทร์
0.003633
LAK THB
275.27
THB LAK
อังคาร
0.003625
LAK THB
275.85
THB LAK
พุธ
0.003617
LAK THB
276.50
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003574
LAK THB
279.81
THB LAK
ศุกร์
0.003615
LAK THB
276.63
THB LAK
จันทร์
0.003619
LAK THB
276.34
THB LAK
อังคาร
0.003623
LAK THB
276.04
THB LAK
พุธ
0.003603
LAK THB
277.57
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003607
LAK THB
277.23
THB LAK
ศุกร์
0.003644
LAK THB
274.45
THB LAK
จันทร์
0.003630
LAK THB
275.52
THB LAK
อังคาร
0.003581
LAK THB
279.23
THB LAK
พุธ
0.003604
LAK THB
277.48
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003605
LAK THB
277.38
THB LAK
ศุกร์
0.003604
LAK THB
277.47
THB LAK
จันทร์
0.003578
LAK THB
279.48
THB LAK
อังคาร
0.003578
LAK THB
279.51
THB LAK
พุธ
0.003571
LAK THB
280.02
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003545
LAK THB
282.08
THB LAK
ศุกร์
0.003576
LAK THB
279.67
THB LAK
จันทร์
0.003560
LAK THB
280.89
THB LAK
อังคาร
0.003600
LAK THB
277.81
THB LAK
พุธ
0.003536
LAK THB
282.83
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003550
LAK THB
281.72
THB LAK
ศุกร์
0.003522
LAK THB
283.93
THB LAK
จันทร์
0.003554
LAK THB
281.35
THB LAK
อังคาร
0.003560
LAK THB
280.87
THB LAK
พุธ
0.003564
LAK THB
280.57
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003538
LAK THB
282.63
THB LAK
ศุกร์
0.003577
LAK THB
279.56
THB LAK
จันทร์
0.003515
LAK THB
284.53
THB LAK
อังคาร
0.003518
LAK THB
284.23
THB LAK
พุธ
0.003511
LAK THB
284.83
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003515
LAK THB
284.49
THB LAK
ศุกร์
0.003535
LAK THB
282.88
THB LAK
จันทร์
0.003477
LAK THB
287.63
THB LAK
อังคาร
0.003486
LAK THB
286.83
THB LAK
พุธ
0.003486
LAK THB
286.83
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003437
LAK THB
290.98
THB LAK
ศุกร์
0.003419
LAK THB
292.44
THB LAK
จันทร์
0.003438
LAK THB
290.85
THB LAK
อังคาร
0.003473
LAK THB
287.96
THB LAK
พุธ
0.003445
LAK THB
290.30
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003455
LAK THB
289.41
THB LAK
ศุกร์
0.003423
LAK THB
292.13
THB LAK
จันทร์
0.003444
LAK THB
290.37
THB LAK
อังคาร
0.003452
LAK THB
289.66
THB LAK
พุธ
0.003417
LAK THB
292.68
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003396
LAK THB
294.50
THB LAK
ศุกร์
0.003429
LAK THB
291.65
THB LAK
จันทร์
0.003435
LAK THB
291.11
THB LAK
อังคาร
0.003401
LAK THB
294.03
THB LAK
พุธ
0.003427
LAK THB
291.77
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003463
LAK THB
288.80
THB LAK
ศุกร์
0.003431
LAK THB
291.43
THB LAK
จันทร์
0.003459
LAK THB
289.11
THB LAK
อังคาร
0.003455
LAK THB
289.46
THB LAK
พุธ
0.003458
LAK THB
289.22
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003463
LAK THB
288.78
THB LAK
ศุกร์
0.003451
LAK THB
289.77
THB LAK
อังคาร
0.003503
LAK THB
285.45
THB LAK
พุธ
0.003504
LAK THB
285.40
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003491
LAK THB
286.43
THB LAK
ศุกร์
0.003513
LAK THB
284.62
THB LAK
อังคาร
0.003491
LAK THB
286.42
THB LAK
พุธ
0.003526
LAK THB
283.59
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003505
LAK THB
285.33
THB LAK
ศุกร์
0.003498
LAK THB
285.86
THB LAK
จันทร์
0.003524
LAK THB
283.79
THB LAK
อังคาร
0.003484
LAK THB
287.03
THB LAK
พุธ
0.003469
LAK THB
288.28
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003469
LAK THB
288.28
THB LAK
ศุกร์
0.003471
LAK THB
288.12
THB LAK
จันทร์
0.003412
LAK THB
293.10
THB LAK
อังคาร
0.003445
LAK THB
290.30
THB LAK
พุธ
0.003437
LAK THB
290.92
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003434
LAK THB
291.24
THB LAK
ศุกร์
0.003426
LAK THB
291.86
THB LAK
จันทร์
0.003410
LAK THB
293.30
THB LAK
อังคาร
0.003435
LAK THB
291.08
THB LAK
พุธ
0.003425
LAK THB
291.96
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003438
LAK THB
290.88
THB LAK
ศุกร์
0.003417
LAK THB
292.68
THB LAK
อังคาร
0.003426
LAK THB
291.85
THB LAK
พุธ
0.003448
LAK THB
290.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003433
LAK THB
291.26
THB LAK
ศุกร์
0.003457
LAK THB
289.27
THB LAK
จันทร์
0.003451
LAK THB
289.77
THB LAK
อังคาร
0.003461
LAK THB
288.97
THB LAK
พุธ
0.003439
LAK THB
290.78
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003435
LAK THB
291.11
THB LAK
ศุกร์
0.003449
LAK THB
289.91
THB LAK
จันทร์
0.003404
LAK THB
293.80
THB LAK
อังคาร
0.003432
LAK THB
291.36
THB LAK
พุธ
0.003396
LAK THB
294.50
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003443
LAK THB
290.49
THB LAK
ศุกร์
0.003455
LAK THB
289.44
THB LAK
จันทร์
0.003436
LAK THB
291.02
THB LAK
อังคาร
0.003444
LAK THB
290.38
THB LAK
พุธ
0.003434
LAK THB
291.22
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003444
LAK THB
290.39
THB LAK
ศุกร์
0.003446
LAK THB
290.18
THB LAK
จันทร์
0.003445
LAK THB
290.30
THB LAK
อังคาร
0.003409
LAK THB
293.38
THB LAK
พุธ
0.003402
LAK THB
293.92
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003403
LAK THB
293.83
THB LAK
ศุกร์
0.003425
LAK THB
291.97
THB LAK
จันทร์
0.003405
LAK THB
293.67
THB LAK
อังคาร
0.003415
LAK THB
292.82
THB LAK
พุธ
0.003433
LAK THB
291.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003441
LAK THB
290.57
THB LAK
ศุกร์
0.003467
LAK THB
288.40
THB LAK
จันทร์
0.003479
LAK THB
287.41
THB LAK
อังคาร
0.003437
LAK THB
290.95
THB LAK
พุธ
0.003431
LAK THB
291.45
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003435
LAK THB
291.13
THB LAK
ศุกร์
0.003413
LAK THB
292.98
THB LAK
จันทร์
0.003419
LAK THB
292.50
THB LAK
อังคาร
0.003391
LAK THB
294.86
THB LAK
พุธ
0.003378
LAK THB
296.06
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003384
LAK THB
295.53
THB LAK
ศุกร์
0.003378
LAK THB
296.04
THB LAK
จันทร์
0.003373
LAK THB
296.49
THB LAK
อังคาร
0.003370
LAK THB
296.74
THB LAK
พุธ
0.003364
LAK THB
297.26
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003373
LAK THB
296.47
THB LAK
ศุกร์
0.003378
LAK THB
296.03
THB LAK
จันทร์
0.003387
LAK THB
295.27
THB LAK
อังคาร
0.003399
LAK THB
294.21
THB LAK
พุธ
0.003394
LAK THB
294.68
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003369
LAK THB
296.83
THB LAK
ศุกร์
0.003386
LAK THB
295.34
THB LAK
จันทร์
0.003369
LAK THB
296.79
THB LAK
อังคาร
0.003359
LAK THB
297.70
THB LAK
พุธ
0.003350
LAK THB
298.55
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003374
LAK THB
296.34
THB LAK
ศุกร์
0.003346
LAK THB
298.85
THB LAK
จันทร์
0.003357
LAK THB
297.87
THB LAK
อังคาร
0.003366
LAK THB
297.08
THB LAK
พุธ
0.003356
LAK THB
297.95
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003356
LAK THB
298.01
THB LAK
ศุกร์
0.003313
LAK THB
301.85
THB LAK
จันทร์
0.003286
LAK THB
304.32
THB LAK
อังคาร
0.003258
LAK THB
306.92
THB LAK
พุธ
0.003263
LAK THB
306.49
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003275
LAK THB
305.35
THB LAK
ศุกร์
0.003257
LAK THB
307.02
THB LAK
จันทร์
0.003268
LAK THB
306.02
THB LAK
อังคาร
0.003265
LAK THB
306.25
THB LAK
พุธ
0.003265
LAK THB
306.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003270
LAK THB
305.83
THB LAK
ศุกร์
0.003270
LAK THB
305.76
THB LAK
จันทร์
0.003269
LAK THB
305.94
THB LAK
อังคาร
0.003271
LAK THB
305.73
THB LAK
พุธ
0.003281
LAK THB
304.81
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003273
LAK THB
305.49
THB LAK
ศุกร์
0.003274
LAK THB
305.41
THB LAK
จันทร์
0.003280
LAK THB
304.91
THB LAK
อังคาร
0.003257
LAK THB
306.99
THB LAK
พุธ
0.003282
LAK THB
304.72
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003270
LAK THB
305.81
THB LAK
ศุกร์
0.003263
LAK THB
306.51
THB LAK
จันทร์
0.003244
LAK THB
308.27
THB LAK
อังคาร
0.003242
LAK THB
308.49
THB LAK
พุธ
0.003244
LAK THB
308.26
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003235
LAK THB
309.15
THB LAK
ศุกร์
0.003250
LAK THB
307.67
THB LAK
จันทร์
0.003250
LAK THB
307.71
THB LAK
อังคาร
0.003240
LAK THB
308.67
THB LAK
พุธ
0.003240
LAK THB
308.63
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003228
LAK THB
309.83
THB LAK
ศุกร์
0.003217
LAK THB
310.83
THB LAK
จันทร์
0.003217
LAK THB
310.88
THB LAK
อังคาร
0.003271
LAK THB
305.76
THB LAK
พุธ
0.003235
LAK THB
309.14
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003240
LAK THB
308.68
THB LAK
ศุกร์
0.003228
LAK THB
309.84
THB LAK
จันทร์
0.003250
LAK THB
307.65
THB LAK
อังคาร
0.003248
LAK THB
307.84
THB LAK
พุธ
0.003230
LAK THB
309.60
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003225
LAK THB
310.06
THB LAK