อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 กีบลาว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กีบลาว
ต่ำสุด = 0.002969 (31/12/2564) เฉลี่ย = 0.003287 สูงสุด = 0.003495 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.003212
LAK THB
311.38
THB LAK
จันทร์
0.003220
LAK THB
310.52
THB LAK
อังคาร
0.003219
LAK THB
310.64
THB LAK
พุธ
0.003230
LAK THB
309.62
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003211
LAK THB
311.44
THB LAK
ศุกร์
0.003231
LAK THB
309.53
THB LAK
จันทร์
0.003218
LAK THB
310.77
THB LAK
อังคาร
0.003236
LAK THB
309.00
THB LAK
พุธ
0.003237
LAK THB
308.96
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003222
LAK THB
310.40
THB LAK
ศุกร์
0.003221
LAK THB
310.48
THB LAK
จันทร์
0.003216
LAK THB
310.99
THB LAK
อังคาร
0.003240
LAK THB
308.63
THB LAK
พุธ
0.003215
LAK THB
311.05
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003221
LAK THB
310.51
THB LAK
ศุกร์
0.003214
LAK THB
311.14
THB LAK
จันทร์
0.003205
LAK THB
311.99
THB LAK
อังคาร
0.003210
LAK THB
311.49
THB LAK
พุธ
0.003216
LAK THB
310.99
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003219
LAK THB
310.63
THB LAK
ศุกร์
0.003215
LAK THB
311.08
THB LAK
จันทร์
0.003202
LAK THB
312.31
THB LAK
อังคาร
0.003204
LAK THB
312.09
THB LAK
พุธ
0.003217
LAK THB
310.86
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003215
LAK THB
311.08
THB LAK
ศุกร์
0.003221
LAK THB
310.45
THB LAK
จันทร์
0.003230
LAK THB
309.57
THB LAK
อังคาร
0.003228
LAK THB
309.74
THB LAK
พุธ
0.003206
LAK THB
311.87
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003200
LAK THB
312.50
THB LAK
ศุกร์
0.003194
LAK THB
313.07
THB LAK
จันทร์
0.003201
LAK THB
312.38
THB LAK
อังคาร
0.003208
LAK THB
311.72
THB LAK
พุธ
0.003185
LAK THB
313.98
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003215
LAK THB
311.04
THB LAK
ศุกร์
0.003227
LAK THB
309.90
THB LAK
จันทร์
0.003212
LAK THB
311.36
THB LAK
อังคาร
0.003218
LAK THB
310.80
THB LAK
พุธ
0.003215
LAK THB
311.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003221
LAK THB
310.42
THB LAK
ศุกร์
0.003220
LAK THB
310.56
THB LAK
จันทร์
0.003214
LAK THB
311.12
THB LAK
อังคาร
0.003234
LAK THB
309.23
THB LAK
พุธ
0.003255
LAK THB
307.26
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003241
LAK THB
308.54
THB LAK
ศุกร์
0.003233
LAK THB
309.36
THB LAK
จันทร์
0.003272
LAK THB
305.62
THB LAK
อังคาร
0.003295
LAK THB
303.50
THB LAK
พุธ
0.003276
LAK THB
305.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003281
LAK THB
304.81
THB LAK
ศุกร์
0.003269
LAK THB
305.92
THB LAK
จันทร์
0.003284
LAK THB
304.46
THB LAK
อังคาร
0.003282
LAK THB
304.68
THB LAK
พุธ
0.003272
LAK THB
305.60
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003296
LAK THB
303.40
THB LAK
ศุกร์
0.003277
LAK THB
305.14
THB LAK
อังคาร
0.003296
LAK THB
303.43
THB LAK
พุธ
0.003292
LAK THB
303.79
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003301
LAK THB
302.92
THB LAK
ศุกร์
0.003305
LAK THB
302.61
THB LAK
จันทร์
0.003313
LAK THB
301.80
THB LAK
อังคาร
0.003316
LAK THB
301.57
THB LAK
พุธ
0.003328
LAK THB
300.47
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003335
LAK THB
299.86
THB LAK
ศุกร์
0.003331
LAK THB
300.21
THB LAK
จันทร์
0.003342
LAK THB
299.19
THB LAK
อังคาร
0.003359
LAK THB
297.75
THB LAK
พุธ
0.003356
LAK THB
297.94
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003332
LAK THB
300.13
THB LAK
ศุกร์
0.003350
LAK THB
298.48
THB LAK
จันทร์
0.003359
LAK THB
297.70
THB LAK
อังคาร
0.003347
LAK THB
298.79
THB LAK
พุธ
0.003351
LAK THB
298.45
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003325
LAK THB
300.75
THB LAK
ศุกร์
0.003321
LAK THB
301.09
THB LAK
จันทร์
0.003324
LAK THB
300.82
THB LAK
อังคาร
0.003327
LAK THB
300.55
THB LAK
พุธ
0.003315
LAK THB
301.64
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003337
LAK THB
299.70
THB LAK
ศุกร์
0.003339
LAK THB
299.52
THB LAK
จันทร์
0.003344
LAK THB
299.03
THB LAK
อังคาร
0.003327
LAK THB
300.54
THB LAK
พุธ
0.003325
LAK THB
300.76
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003329
LAK THB
300.36
THB LAK
ศุกร์
0.003297
LAK THB
303.30
THB LAK
จันทร์
0.003310
LAK THB
302.14
THB LAK
อังคาร
0.003302
LAK THB
302.83
THB LAK
พุธ
0.003308
LAK THB
302.33
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003322
LAK THB
301.01
THB LAK
ศุกร์
0.003318
LAK THB
301.34
THB LAK
จันทร์
0.003324
LAK THB
300.86
THB LAK
อังคาร
0.003301
LAK THB
302.93
THB LAK
พุธ
0.003304
LAK THB
302.62
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003312
LAK THB
301.98
THB LAK
ศุกร์
0.003338
LAK THB
299.57
THB LAK
จันทร์
0.003345
LAK THB
298.93
THB LAK
อังคาร
0.003348
LAK THB
298.65
THB LAK
พุธ
0.003337
LAK THB
299.66
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003325
LAK THB
300.73
THB LAK
ศุกร์
0.003338
LAK THB
299.62
THB LAK
จันทร์
0.003323
LAK THB
300.89
THB LAK
อังคาร
0.003338
LAK THB
299.62
THB LAK
พุธ
0.003309
LAK THB
302.21
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003308
LAK THB
302.34
THB LAK
ศุกร์
0.003307
LAK THB
302.43
THB LAK
จันทร์
0.003309
LAK THB
302.17
THB LAK
อังคาร
0.003309
LAK THB
302.17
THB LAK
พุธ
0.003288
LAK THB
304.15
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003303
LAK THB
302.74
THB LAK
ศุกร์
0.003287
LAK THB
304.20
THB LAK
จันทร์
0.003316
LAK THB
301.55
THB LAK
อังคาร
0.003307
LAK THB
302.41
THB LAK
พุธ
0.003305
LAK THB
302.62
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003295
LAK THB
303.52
THB LAK
ศุกร์
0.003284
LAK THB
304.48
THB LAK
จันทร์
0.003287
LAK THB
304.21
THB LAK
อังคาร
0.003290
LAK THB
303.91
THB LAK
พุธ
0.003295
LAK THB
303.45
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003270
LAK THB
305.80
THB LAK
ศุกร์
0.003317
LAK THB
301.49
THB LAK
จันทร์
0.003334
LAK THB
299.95
THB LAK
อังคาร
0.003355
LAK THB
298.02
THB LAK
พุธ
0.003376
LAK THB
296.23
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003359
LAK THB
297.71
THB LAK
ศุกร์
0.003355
LAK THB
298.07
THB LAK
จันทร์
0.003368
LAK THB
296.91
THB LAK
อังคาร
0.003374
LAK THB
296.38
THB LAK
พุธ
0.003377
LAK THB
296.12
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003376
LAK THB
296.23
THB LAK
ศุกร์
0.003383
LAK THB
295.60
THB LAK
จันทร์
0.003400
LAK THB
294.13
THB LAK
อังคาร
0.003382
LAK THB
295.67
THB LAK
พุธ
0.003389
LAK THB
295.05
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003429
LAK THB
291.65
THB LAK
ศุกร์
0.003434
LAK THB
291.21
THB LAK
จันทร์
0.003439
LAK THB
290.74
THB LAK
อังคาร
0.003436
LAK THB
291.06
THB LAK
พุธ
0.003428
LAK THB
291.74
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003443
LAK THB
290.48
THB LAK
ศุกร์
0.003437
LAK THB
290.95
THB LAK
จันทร์
0.003444
LAK THB
290.35
THB LAK
อังคาร
0.003452
LAK THB
289.72
THB LAK
พุธ
0.003443
LAK THB
290.43
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003449
LAK THB
289.92
THB LAK
ศุกร์
0.003443
LAK THB
290.45
THB LAK
จันทร์
0.003458
LAK THB
289.16
THB LAK
อังคาร
0.003447
LAK THB
290.10
THB LAK
พุธ
0.003445
LAK THB
290.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003464
LAK THB
288.69
THB LAK
ศุกร์
0.003449
LAK THB
289.93
THB LAK
จันทร์
0.003447
LAK THB
290.10
THB LAK
อังคาร
0.003457
LAK THB
289.26
THB LAK
พุธ
0.003458
LAK THB
289.16
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003475
LAK THB
287.81
THB LAK
ศุกร์
0.003473
LAK THB
287.91
THB LAK
จันทร์
0.003482
LAK THB
287.20
THB LAK
อังคาร
0.003483
LAK THB
287.14
THB LAK
พุธ
0.003476
LAK THB
287.73
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003454
LAK THB
289.49
THB LAK
ศุกร์
0.003483
LAK THB
287.09
THB LAK
จันทร์
0.003495
LAK THB
286.08
THB LAK
อังคาร
0.003466
LAK THB
288.50
THB LAK
พุธ
0.003460
LAK THB
288.99
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003471
LAK THB
288.06
THB LAK
ศุกร์
0.003477
LAK THB
287.60
THB LAK
อังคาร
0.003435
LAK THB
291.08
THB LAK
พุธ
0.003416
LAK THB
292.72
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003419
LAK THB
292.48
THB LAK
ศุกร์
0.003401
LAK THB
294.06
THB LAK
จันทร์
0.003395
LAK THB
294.52
THB LAK
อังคาร
0.003384
LAK THB
295.54
THB LAK
พุธ
0.003371
LAK THB
296.61
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003396
LAK THB
294.46
THB LAK
ศุกร์
0.003405
LAK THB
293.73
THB LAK
จันทร์
0.003385
LAK THB
295.40
THB LAK
อังคาร
0.003404
LAK THB
293.76
THB LAK
พุธ
0.003403
LAK THB
293.86
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003417
LAK THB
292.62
THB LAK
ศุกร์
0.003408
LAK THB
293.39
THB LAK
จันทร์
0.003419
LAK THB
292.51
THB LAK
อังคาร
0.003446
LAK THB
290.23
THB LAK
พุธ
0.003435
LAK THB
291.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003429
LAK THB
291.59
THB LAK
ศุกร์
0.003472
LAK THB
287.98
THB LAK
จันทร์
0.003450
LAK THB
289.82
THB LAK
อังคาร
0.003474
LAK THB
287.83
THB LAK
พุธ
0.003398
LAK THB
294.27
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003371
LAK THB
296.61
THB LAK
ศุกร์
0.003393
LAK THB
294.70
THB LAK
อังคาร
0.003407
LAK THB
293.52
THB LAK
พุธ
0.003430
LAK THB
291.55
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003383
LAK THB
295.58
THB LAK
ศุกร์
0.003399
LAK THB
294.25
THB LAK
จันทร์
0.003414
LAK THB
292.90
THB LAK
อังคาร
0.003383
LAK THB
295.61
THB LAK
พุธ
0.003385
LAK THB
295.38
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003368
LAK THB
296.94
THB LAK
ศุกร์
0.003379
LAK THB
295.93
THB LAK
จันทร์
0.003370
LAK THB
296.76
THB LAK
อังคาร
0.003304
LAK THB
302.62
THB LAK
พุธ
0.003293
LAK THB
303.64
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003300
LAK THB
302.99
THB LAK
ศุกร์
0.003292
LAK THB
303.73
THB LAK
จันทร์
0.003300
LAK THB
303.02
THB LAK
อังคาร
0.003307
LAK THB
302.38
THB LAK
พุธ
0.003284
LAK THB
304.46
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003296
LAK THB
303.40
THB LAK
ศุกร์
0.003283
LAK THB
304.60
THB LAK
จันทร์
0.003255
LAK THB
307.26
THB LAK
อังคาร
0.003234
LAK THB
309.20
THB LAK
พุธ
0.003264
LAK THB
306.36
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003259
LAK THB
306.85
THB LAK
ศุกร์
0.003279
LAK THB
304.95
THB LAK
จันทร์
0.003210
LAK THB
311.48
THB LAK
อังคาร
0.003255
LAK THB
307.26
THB LAK
พุธ
0.003222
LAK THB
310.36
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003227
LAK THB
309.90
THB LAK
ศุกร์
0.003207
LAK THB
311.77
THB LAK
จันทร์
0.003190
LAK THB
313.52
THB LAK
อังคาร
0.003148
LAK THB
317.70
THB LAK
พุธ
0.003115
LAK THB
321.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003104
LAK THB
322.17
THB LAK
ศุกร์
0.003108
LAK THB
321.79
THB LAK
จันทร์
0.003078
LAK THB
324.88
THB LAK
อังคาร
0.003050
LAK THB
327.90
THB LAK
พุธ
0.003049
LAK THB
328.00
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003044
LAK THB
328.48
THB LAK
ศุกร์
0.003046
LAK THB
328.30
THB LAK
จันทร์
0.003070
LAK THB
325.74
THB LAK
อังคาร
0.003070
LAK THB
325.70
THB LAK
พุธ
0.003081
LAK THB
324.61
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003092
LAK THB
323.43
THB LAK
ศุกร์
0.003123
LAK THB
320.22
THB LAK
จันทร์
0.003107
LAK THB
321.81
THB LAK
อังคาร
0.003120
LAK THB
320.47
THB LAK
พุธ
0.003098
LAK THB
322.74
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003123
LAK THB
320.17
THB LAK
ศุกร์
0.003109
LAK THB
321.60
THB LAK
จันทร์
0.003106
LAK THB
322.00
THB LAK
อังคาร
0.003082
LAK THB
324.48
THB LAK
พุธ
0.003072
LAK THB
325.48
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003065
LAK THB
326.32
THB LAK
ศุกร์
0.003059
LAK THB
326.94
THB LAK
จันทร์
0.003029
LAK THB
330.09
THB LAK
อังคาร
0.003044
LAK THB
328.51
THB LAK
พุธ
0.003012
LAK THB
331.99
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003024
LAK THB
330.71
THB LAK
ศุกร์
0.003017
LAK THB
331.44
THB LAK
จันทร์
0.003015
LAK THB
331.66
THB LAK
อังคาร
0.003032
LAK THB
329.84
THB LAK
พุธ
0.003033
LAK THB
329.69
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003016
LAK THB
331.60
THB LAK
ศุกร์
0.003000
LAK THB
333.30
THB LAK
จันทร์
0.003005
LAK THB
332.80
THB LAK
อังคาร
0.003003
LAK THB
332.99
THB LAK
พุธ
0.002989
LAK THB
334.52
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002990
LAK THB
334.40
THB LAK
ศุกร์
0.002969
LAK THB
336.80
THB LAK