อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 กีบลาว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กีบลาว
ต่ำสุด = 0.003356 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.003565 สูงสุด = 0.003781 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.003776
LAK THB
264.85
THB LAK
พุธ
0.003781
LAK THB
264.50
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003716
LAK THB
269.07
THB LAK
ศุกร์
0.003769
LAK THB
265.36
THB LAK
จันทร์
0.003742
LAK THB
267.21
THB LAK
อังคาร
0.003757
LAK THB
266.16
THB LAK
พุธ
0.003740
LAK THB
267.41
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003729
LAK THB
268.17
THB LAK
ศุกร์
0.003724
LAK THB
268.53
THB LAK
จันทร์
0.003729
LAK THB
268.16
THB LAK
อังคาร
0.003729
LAK THB
268.18
THB LAK
พุธ
0.003697
LAK THB
270.51
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003712
LAK THB
269.40
THB LAK
ศุกร์
0.003704
LAK THB
270.00
THB LAK
จันทร์
0.003701
LAK THB
270.22
THB LAK
อังคาร
0.003714
LAK THB
269.28
THB LAK
พุธ
0.003706
LAK THB
269.87
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003704
LAK THB
269.97
THB LAK
ศุกร์
0.003694
LAK THB
270.70
THB LAK
จันทร์
0.003683
LAK THB
271.55
THB LAK
อังคาร
0.003678
LAK THB
271.87
THB LAK
พุธ
0.003660
LAK THB
273.22
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003647
LAK THB
274.18
THB LAK
ศุกร์
0.003651
LAK THB
273.91
THB LAK
จันทร์
0.003654
LAK THB
273.70
THB LAK
อังคาร
0.003649
LAK THB
274.04
THB LAK
พุธ
0.003642
LAK THB
274.56
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003643
LAK THB
274.50
THB LAK
ศุกร์
0.003677
LAK THB
271.97
THB LAK
จันทร์
0.003664
LAK THB
272.93
THB LAK
อังคาร
0.003656
LAK THB
273.53
THB LAK
พุธ
0.003655
LAK THB
273.57
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003658
LAK THB
273.41
THB LAK
ศุกร์
0.003646
LAK THB
274.27
THB LAK
จันทร์
0.003642
LAK THB
274.61
THB LAK
อังคาร
0.003639
LAK THB
274.83
THB LAK
พุธ
0.003623
LAK THB
276.01
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003634
LAK THB
275.15
THB LAK
ศุกร์
0.003653
LAK THB
273.74
THB LAK
จันทร์
0.003643
LAK THB
274.50
THB LAK
อังคาร
0.003646
LAK THB
274.24
THB LAK
พุธ
0.003657
LAK THB
273.42
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003669
LAK THB
272.56
THB LAK
ศุกร์
0.003695
LAK THB
270.66
THB LAK
จันทร์
0.003712
LAK THB
269.43
THB LAK
อังคาร
0.003706
LAK THB
269.84
THB LAK
พุธ
0.003710
LAK THB
269.57
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003704
LAK THB
269.98
THB LAK
ศุกร์
0.003701
LAK THB
270.20
THB LAK
จันทร์
0.003697
LAK THB
270.51
THB LAK
อังคาร
0.003686
LAK THB
271.27
THB LAK
พุธ
0.003684
LAK THB
271.47
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003705
LAK THB
269.90
THB LAK
ศุกร์
0.003695
LAK THB
270.67
THB LAK
จันทร์
0.003692
LAK THB
270.85
THB LAK
อังคาร
0.003686
LAK THB
271.28
THB LAK
พุธ
0.003696
LAK THB
270.59
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003690
LAK THB
271.01
THB LAK
ศุกร์
0.003688
LAK THB
271.18
THB LAK
จันทร์
0.003679
LAK THB
271.80
THB LAK
อังคาร
0.003684
LAK THB
271.46
THB LAK
พุธ
0.003705
LAK THB
269.88
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003700
LAK THB
270.30
THB LAK
ศุกร์
0.003692
LAK THB
270.85
THB LAK
จันทร์
0.003689
LAK THB
271.04
THB LAK
อังคาร
0.003693
LAK THB
270.78
THB LAK
พุธ
0.003692
LAK THB
270.86
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003683
LAK THB
271.52
THB LAK
ศุกร์
0.003694
LAK THB
270.72
THB LAK
จันทร์
0.003695
LAK THB
270.61
THB LAK
อังคาร
0.003675
LAK THB
272.08
THB LAK
พุธ
0.003674
LAK THB
272.16
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003675
LAK THB
272.08
THB LAK
ศุกร์
0.003671
LAK THB
272.41
THB LAK
จันทร์
0.003665
LAK THB
272.82
THB LAK
อังคาร
0.003673
LAK THB
272.25
THB LAK
พุธ
0.003668
LAK THB
272.61
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003676
LAK THB
272.05
THB LAK
ศุกร์
0.003676
LAK THB
272.02
THB LAK
จันทร์
0.003678
LAK THB
271.88
THB LAK
อังคาร
0.003691
LAK THB
270.93
THB LAK
พุธ
0.003698
LAK THB
270.38
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003709
LAK THB
269.61
THB LAK
ศุกร์
0.003681
LAK THB
271.67
THB LAK
จันทร์
0.003679
LAK THB
271.85
THB LAK
อังคาร
0.003679
LAK THB
271.79
THB LAK
พุธ
0.003677
LAK THB
271.99
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003690
LAK THB
270.99
THB LAK
ศุกร์
0.003689
LAK THB
271.05
THB LAK
จันทร์
0.003672
LAK THB
272.34
THB LAK
อังคาร
0.003673
LAK THB
272.26
THB LAK
พุธ
0.003659
LAK THB
273.31
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003658
LAK THB
273.41
THB LAK
ศุกร์
0.003635
LAK THB
275.10
THB LAK
จันทร์
0.003647
LAK THB
274.20
THB LAK
อังคาร
0.003626
LAK THB
275.79
THB LAK
พุธ
0.003638
LAK THB
274.91
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003635
LAK THB
275.08
THB LAK
ศุกร์
0.003655
LAK THB
273.57
THB LAK
จันทร์
0.003666
LAK THB
272.80
THB LAK
อังคาร
0.003676
LAK THB
272.00
THB LAK
พุธ
0.003673
LAK THB
272.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003676
LAK THB
272.04
THB LAK
ศุกร์
0.003660
LAK THB
273.25
THB LAK
จันทร์
0.003663
LAK THB
273.04
THB LAK
อังคาร
0.003660
LAK THB
273.20
THB LAK
พุธ
0.003658
LAK THB
273.35
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003655
LAK THB
273.57
THB LAK
ศุกร์
0.003641
LAK THB
274.67
THB LAK
จันทร์
0.003624
LAK THB
275.92
THB LAK
อังคาร
0.003616
LAK THB
276.58
THB LAK
พุธ
0.003621
LAK THB
276.13
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003592
LAK THB
278.43
THB LAK
ศุกร์
0.003614
LAK THB
276.67
THB LAK
จันทร์
0.003617
LAK THB
276.46
THB LAK
อังคาร
0.003600
LAK THB
277.77
THB LAK
พุธ
0.003612
LAK THB
276.89
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003577
LAK THB
279.57
THB LAK
ศุกร์
0.003574
LAK THB
279.79
THB LAK
จันทร์
0.003584
LAK THB
278.99
THB LAK
อังคาร
0.003580
LAK THB
279.30
THB LAK
พุธ
0.003584
LAK THB
279.05
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003541
LAK THB
282.41
THB LAK
ศุกร์
0.003533
LAK THB
283.01
THB LAK
อาทิตย์
0.003534
LAK THB
282.95
THB LAK
จันทร์
0.003520
LAK THB
284.10
THB LAK
อังคาร
0.003516
LAK THB
284.37
THB LAK
พุธ
0.003533
LAK THB
283.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003529
LAK THB
283.35
THB LAK
ศุกร์
0.003516
LAK THB
284.40
THB LAK
จันทร์
0.003500
LAK THB
285.70
THB LAK
พุธ
0.003505
LAK THB
285.34
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003511
LAK THB
284.79
THB LAK
ศุกร์
0.003505
LAK THB
285.27
THB LAK
จันทร์
0.003513
LAK THB
284.66
THB LAK
อังคาร
0.003527
LAK THB
283.53
THB LAK
พุธ
0.003534
LAK THB
282.98
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003523
LAK THB
283.86
THB LAK
ศุกร์
0.003535
LAK THB
282.91
THB LAK
จันทร์
0.003545
LAK THB
282.06
THB LAK
อังคาร
0.003521
LAK THB
284.05
THB LAK
พุธ
0.003541
LAK THB
282.44
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003535
LAK THB
282.86
THB LAK
ศุกร์
0.003531
LAK THB
283.18
THB LAK
จันทร์
0.003527
LAK THB
283.53
THB LAK
อังคาร
0.003526
LAK THB
283.62
THB LAK
พุธ
0.003527
LAK THB
283.55
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003523
LAK THB
283.88
THB LAK
ศุกร์
0.003525
LAK THB
283.70
THB LAK
จันทร์
0.003520
LAK THB
284.10
THB LAK
อังคาร
0.003525
LAK THB
283.72
THB LAK
พุธ
0.003540
LAK THB
282.47
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003519
LAK THB
284.19
THB LAK
ศุกร์
0.003558
LAK THB
281.07
THB LAK
จันทร์
0.003564
LAK THB
280.59
THB LAK
อังคาร
0.003548
LAK THB
281.85
THB LAK
พุธ
0.003538
LAK THB
282.63
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003543
LAK THB
282.24
THB LAK
ศุกร์
0.003535
LAK THB
282.86
THB LAK
จันทร์
0.003543
LAK THB
282.22
THB LAK
อังคาร
0.003551
LAK THB
281.61
THB LAK
พุธ
0.003534
LAK THB
282.94
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003545
LAK THB
282.06
THB LAK
ศุกร์
0.003525
LAK THB
283.68
THB LAK
จันทร์
0.003550
LAK THB
281.71
THB LAK
อังคาร
0.003526
LAK THB
283.63
THB LAK
พุธ
0.003538
LAK THB
282.65
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003523
LAK THB
283.81
THB LAK
ศุกร์
0.003518
LAK THB
284.26
THB LAK
จันทร์
0.003527
LAK THB
283.50
THB LAK
อังคาร
0.003499
LAK THB
285.78
THB LAK
พุธ
0.003503
LAK THB
285.49
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003496
LAK THB
286.03
THB LAK
ศุกร์
0.003486
LAK THB
286.86
THB LAK
จันทร์
0.003476
LAK THB
287.70
THB LAK
อังคาร
0.003487
LAK THB
286.76
THB LAK
พุธ
0.003508
LAK THB
285.07
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003490
LAK THB
286.51
THB LAK
ศุกร์
0.003482
LAK THB
287.22
THB LAK
จันทร์
0.003484
LAK THB
287.04
THB LAK
อังคาร
0.003486
LAK THB
286.88
THB LAK
พุธ
0.003466
LAK THB
288.49
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003469
LAK THB
288.30
THB LAK
ศุกร์
0.003478
LAK THB
287.53
THB LAK
จันทร์
0.003452
LAK THB
289.68
THB LAK
อังคาร
0.003471
LAK THB
288.13
THB LAK
พุธ
0.003474
LAK THB
287.81
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003474
LAK THB
287.83
THB LAK
ศุกร์
0.003454
LAK THB
289.53
THB LAK
จันทร์
0.003446
LAK THB
290.23
THB LAK
อังคาร
0.003470
LAK THB
288.20
THB LAK
พุธ
0.003470
LAK THB
288.17
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003455
LAK THB
289.43
THB LAK
ศุกร์
0.003478
LAK THB
287.51
THB LAK
จันทร์
0.003461
LAK THB
288.91
THB LAK
อังคาร
0.003470
LAK THB
288.19
THB LAK
พุธ
0.003481
LAK THB
287.27
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003475
LAK THB
287.75
THB LAK
ศุกร์
0.003459
LAK THB
289.11
THB LAK
จันทร์
0.003448
LAK THB
289.99
THB LAK
อังคาร
0.003453
LAK THB
289.59
THB LAK
พุธ
0.003435
LAK THB
291.10
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003460
LAK THB
288.99
THB LAK
ศุกร์
0.003451
LAK THB
289.77
THB LAK
อังคาร
0.003438
LAK THB
290.85
THB LAK
พุธ
0.003452
LAK THB
289.68
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003437
LAK THB
290.92
THB LAK
ศุกร์
0.003441
LAK THB
290.62
THB LAK
อังคาร
0.003427
LAK THB
291.80
THB LAK
พุธ
0.003435
LAK THB
291.12
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003435
LAK THB
291.10
THB LAK
ศุกร์
0.003413
LAK THB
292.98
THB LAK
จันทร์
0.003410
LAK THB
293.25
THB LAK
อังคาร
0.003414
LAK THB
292.90
THB LAK
พุธ
0.003434
LAK THB
291.20
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003428
LAK THB
291.69
THB LAK
ศุกร์
0.003413
LAK THB
293.00
THB LAK
จันทร์
0.003418
LAK THB
292.58
THB LAK
อังคาร
0.003401
LAK THB
294.07
THB LAK
พุธ
0.003417
LAK THB
292.65
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003430
LAK THB
291.52
THB LAK
ศุกร์
0.003416
LAK THB
292.78
THB LAK
จันทร์
0.003428
LAK THB
291.71
THB LAK
อังคาร
0.003426
LAK THB
291.91
THB LAK
พุธ
0.003415
LAK THB
292.84
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003407
LAK THB
293.54
THB LAK
ศุกร์
0.003427
LAK THB
291.79
THB LAK
จันทร์
0.003424
LAK THB
292.02
THB LAK
อังคาร
0.003415
LAK THB
292.84
THB LAK
พุธ
0.003403
LAK THB
293.87
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003417
LAK THB
292.69
THB LAK
ศุกร์
0.003399
LAK THB
294.21
THB LAK
จันทร์
0.003399
LAK THB
294.24
THB LAK
อังคาร
0.003410
LAK THB
293.23
THB LAK
พุธ
0.003407
LAK THB
293.49
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003413
LAK THB
293.04
THB LAK
ศุกร์
0.003409
LAK THB
293.35
THB LAK
จันทร์
0.003421
LAK THB
292.29
THB LAK
อังคาร
0.003433
LAK THB
291.25
THB LAK
พุธ
0.003417
LAK THB
292.63
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003429
LAK THB
291.60
THB LAK
ศุกร์
0.003422
LAK THB
292.20
THB LAK
จันทร์
0.003414
LAK THB
292.87
THB LAK
อังคาร
0.003416
LAK THB
292.74
THB LAK
พุธ
0.003409
LAK THB
293.33
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003415
LAK THB
292.86
THB LAK
ศุกร์
0.003420
LAK THB
292.41
THB LAK
จันทร์
0.003399
LAK THB
294.21
THB LAK
อังคาร
0.003411
LAK THB
293.20
THB LAK
พุธ
0.003399
LAK THB
294.24
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003409
LAK THB
293.36
THB LAK
ศุกร์
0.003398
LAK THB
294.27
THB LAK
จันทร์
0.003397
LAK THB
294.40
THB LAK
อังคาร
0.003393
LAK THB
294.69
THB LAK
พุธ
0.003402
LAK THB
293.96
THB LAK
พฤหัสบดี
0.003398
LAK THB
294.32
THB LAK
ศุกร์
0.003417
LAK THB
292.63
THB LAK
จันทร์
0.003386
LAK THB
295.36
THB LAK
อังคาร
0.003356
LAK THB
297.94
THB LAK