อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 กีบลาว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กีบลาว
ต่ำสุด = 0.001997 (30/12/2565) เฉลี่ย = 0.002499 สูงสุด = 0.002995 (7/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กีบลาว และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.002976
LAK THB
335.99
THB LAK
อังคาร
0.002956
LAK THB
338.34
THB LAK
พุธ
0.002970
LAK THB
336.66
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002982
LAK THB
335.39
THB LAK
ศุกร์
0.002995
LAK THB
333.85
THB LAK
จันทร์
0.002994
LAK THB
334.04
THB LAK
อังคาร
0.002971
LAK THB
336.61
THB LAK
พุธ
0.002963
LAK THB
337.52
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002973
LAK THB
336.41
THB LAK
ศุกร์
0.002942
LAK THB
339.86
THB LAK
จันทร์
0.002923
LAK THB
342.08
THB LAK
อังคาร
0.002918
LAK THB
342.71
THB LAK
พุธ
0.002903
LAK THB
344.48
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002918
LAK THB
342.69
THB LAK
ศุกร์
0.002901
LAK THB
344.74
THB LAK
จันทร์
0.002909
LAK THB
343.76
THB LAK
อังคาร
0.002906
LAK THB
344.12
THB LAK
พุธ
0.002905
LAK THB
344.25
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002915
LAK THB
343.00
THB LAK
ศุกร์
0.002947
LAK THB
339.33
THB LAK
จันทร์
0.002955
LAK THB
338.44
THB LAK
อังคาร
0.002960
LAK THB
337.87
THB LAK
พุธ
0.002934
LAK THB
340.86
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002912
LAK THB
343.37
THB LAK
ศุกร์
0.002951
LAK THB
338.87
THB LAK
จันทร์
0.002889
LAK THB
346.18
THB LAK
อังคาร
0.002877
LAK THB
347.55
THB LAK
พุธ
0.002865
LAK THB
349.00
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002854
LAK THB
350.36
THB LAK
ศุกร์
0.002843
LAK THB
351.77
THB LAK
จันทร์
0.002844
LAK THB
351.56
THB LAK
อังคาร
0.002837
LAK THB
352.48
THB LAK
พุธ
0.002834
LAK THB
352.84
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002804
LAK THB
356.64
THB LAK
ศุกร์
0.002809
LAK THB
356.06
THB LAK
จันทร์
0.002806
LAK THB
356.39
THB LAK
อังคาร
0.002829
LAK THB
353.43
THB LAK
พุธ
0.002820
LAK THB
354.59
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002814
LAK THB
355.40
THB LAK
ศุกร์
0.002839
LAK THB
352.28
THB LAK
จันทร์
0.002860
LAK THB
349.69
THB LAK
อังคาร
0.002845
LAK THB
351.49
THB LAK
พุธ
0.002834
LAK THB
352.82
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002841
LAK THB
351.97
THB LAK
ศุกร์
0.002830
LAK THB
353.39
THB LAK
จันทร์
0.002838
LAK THB
352.41
THB LAK
อังคาร
0.002904
LAK THB
344.34
THB LAK
พุธ
0.002913
LAK THB
343.30
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002903
LAK THB
344.42
THB LAK
ศุกร์
0.002884
LAK THB
346.79
THB LAK
จันทร์
0.002895
LAK THB
345.38
THB LAK
อังคาร
0.002925
LAK THB
341.83
THB LAK
พุธ
0.002905
LAK THB
344.21
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002904
LAK THB
344.34
THB LAK
ศุกร์
0.002899
LAK THB
344.99
THB LAK
จันทร์
0.002923
LAK THB
342.17
THB LAK
อังคาร
0.002899
LAK THB
344.97
THB LAK
พุธ
0.002924
LAK THB
342.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002898
LAK THB
345.08
THB LAK
ศุกร์
0.002892
LAK THB
345.79
THB LAK
อังคาร
0.002892
LAK THB
345.82
THB LAK
พุธ
0.002872
LAK THB
348.22
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002824
LAK THB
354.17
THB LAK
ศุกร์
0.002840
LAK THB
352.12
THB LAK
จันทร์
0.002832
LAK THB
353.14
THB LAK
อังคาร
0.002831
LAK THB
353.21
THB LAK
พุธ
0.002824
LAK THB
354.06
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002823
LAK THB
354.19
THB LAK
ศุกร์
0.002832
LAK THB
353.16
THB LAK
จันทร์
0.002835
LAK THB
352.78
THB LAK
อังคาร
0.002823
LAK THB
354.25
THB LAK
พุธ
0.002811
LAK THB
355.74
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002860
LAK THB
349.69
THB LAK
ศุกร์
0.002812
LAK THB
355.58
THB LAK
จันทร์
0.002834
LAK THB
352.82
THB LAK
อังคาร
0.002809
LAK THB
356.03
THB LAK
พุธ
0.002849
LAK THB
351.04
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002850
LAK THB
350.88
THB LAK
ศุกร์
0.002820
LAK THB
354.59
THB LAK
จันทร์
0.002815
LAK THB
355.21
THB LAK
อังคาร
0.002843
LAK THB
351.78
THB LAK
พุธ
0.002823
LAK THB
354.20
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002830
LAK THB
353.36
THB LAK
ศุกร์
0.002858
LAK THB
349.87
THB LAK
จันทร์
0.002781
LAK THB
359.55
THB LAK
อังคาร
0.002780
LAK THB
359.75
THB LAK
พุธ
0.002778
LAK THB
360.01
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002762
LAK THB
362.03
THB LAK
ศุกร์
0.002759
LAK THB
362.52
THB LAK
จันทร์
0.002773
LAK THB
360.64
THB LAK
อังคาร
0.002775
LAK THB
360.31
THB LAK
พุธ
0.002715
LAK THB
368.37
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002691
LAK THB
371.59
THB LAK
ศุกร์
0.002698
LAK THB
370.61
THB LAK
จันทร์
0.002724
LAK THB
367.15
THB LAK
อังคาร
0.002706
LAK THB
369.59
THB LAK
พุธ
0.002619
LAK THB
381.75
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002613
LAK THB
382.68
THB LAK
ศุกร์
0.002599
LAK THB
384.75
THB LAK
จันทร์
0.002597
LAK THB
385.01
THB LAK
อังคาร
0.002578
LAK THB
387.95
THB LAK
พุธ
0.002573
LAK THB
388.70
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002588
LAK THB
386.37
THB LAK
ศุกร์
0.002564
LAK THB
390.03
THB LAK
จันทร์
0.002580
LAK THB
387.60
THB LAK
อังคาร
0.002535
LAK THB
394.40
THB LAK
พุธ
0.002565
LAK THB
389.92
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002544
LAK THB
393.01
THB LAK
ศุกร์
0.002550
LAK THB
392.08
THB LAK
จันทร์
0.002455
LAK THB
407.41
THB LAK
อังคาร
0.002456
LAK THB
407.14
THB LAK
พุธ
0.002447
LAK THB
408.66
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002404
LAK THB
415.95
THB LAK
ศุกร์
0.002392
LAK THB
418.13
THB LAK
จันทร์
0.002388
LAK THB
418.78
THB LAK
อังคาร
0.002373
LAK THB
421.35
THB LAK
พุธ
0.002382
LAK THB
419.90
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002380
LAK THB
420.16
THB LAK
ศุกร์
0.002420
LAK THB
413.15
THB LAK
จันทร์
0.002348
LAK THB
425.98
THB LAK
อังคาร
0.002357
LAK THB
424.30
THB LAK
พุธ
0.002340
LAK THB
427.27
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002360
LAK THB
423.74
THB LAK
ศุกร์
0.002367
LAK THB
422.52
THB LAK
จันทร์
0.002357
LAK THB
424.33
THB LAK
อังคาร
0.002362
LAK THB
423.41
THB LAK
พุธ
0.002346
LAK THB
426.30
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002338
LAK THB
427.68
THB LAK
ศุกร์
0.002387
LAK THB
418.94
THB LAK
จันทร์
0.002371
LAK THB
421.84
THB LAK
อังคาร
0.002380
LAK THB
420.12
THB LAK
พุธ
0.002397
LAK THB
417.18
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002402
LAK THB
416.26
THB LAK
ศุกร์
0.002393
LAK THB
417.95
THB LAK
จันทร์
0.002412
LAK THB
414.57
THB LAK
อังคาร
0.002394
LAK THB
417.66
THB LAK
พุธ
0.002407
LAK THB
415.41
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002427
LAK THB
411.95
THB LAK
ศุกร์
0.002436
LAK THB
410.49
THB LAK
จันทร์
0.002444
LAK THB
409.14
THB LAK
อังคาร
0.002428
LAK THB
411.81
THB LAK
พุธ
0.002433
LAK THB
411.07
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002451
LAK THB
408.04
THB LAK
ศุกร์
0.002444
LAK THB
409.24
THB LAK
จันทร์
0.002437
LAK THB
410.26
THB LAK
อังคาร
0.002437
LAK THB
410.35
THB LAK
พุธ
0.002444
LAK THB
409.10
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002438
LAK THB
410.21
THB LAK
ศุกร์
0.002419
LAK THB
413.47
THB LAK
จันทร์
0.002388
LAK THB
418.75
THB LAK
อังคาร
0.002400
LAK THB
416.72
THB LAK
พุธ
0.002389
LAK THB
418.55
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002361
LAK THB
423.48
THB LAK
ศุกร์
0.002347
LAK THB
426.12
THB LAK
จันทร์
0.002332
LAK THB
428.76
THB LAK
อังคาร
0.002330
LAK THB
429.16
THB LAK
พุธ
0.002333
LAK THB
428.68
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002324
LAK THB
430.26
THB LAK
ศุกร์
0.002319
LAK THB
431.27
THB LAK
จันทร์
0.002326
LAK THB
429.92
THB LAK
อังคาร
0.002318
LAK THB
431.35
THB LAK
พุธ
0.002335
LAK THB
428.29
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002340
LAK THB
427.29
THB LAK
ศุกร์
0.002324
LAK THB
430.31
THB LAK
จันทร์
0.002363
LAK THB
423.14
THB LAK
อังคาร
0.002351
LAK THB
425.34
THB LAK
พุธ
0.002374
LAK THB
421.19
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002360
LAK THB
423.64
THB LAK
ศุกร์
0.002353
LAK THB
424.98
THB LAK
จันทร์
0.002362
LAK THB
423.40
THB LAK
อังคาร
0.002374
LAK THB
421.31
THB LAK
พุธ
0.002368
LAK THB
422.24
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002391
LAK THB
418.24
THB LAK
ศุกร์
0.002360
LAK THB
423.64
THB LAK
จันทร์
0.002344
LAK THB
426.67
THB LAK
อังคาร
0.002342
LAK THB
426.95
THB LAK
พุธ
0.002337
LAK THB
427.81
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002333
LAK THB
428.63
THB LAK
ศุกร์
0.002314
LAK THB
432.20
THB LAK
จันทร์
0.002309
LAK THB
433.17
THB LAK
อังคาร
0.002303
LAK THB
434.27
THB LAK
พุธ
0.002323
LAK THB
430.43
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002331
LAK THB
429.02
THB LAK
ศุกร์
0.002349
LAK THB
425.71
THB LAK
จันทร์
0.002326
LAK THB
429.88
THB LAK
อังคาร
0.002328
LAK THB
429.49
THB LAK
พุธ
0.002318
LAK THB
431.48
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002307
LAK THB
433.46
THB LAK
ศุกร์
0.002335
LAK THB
428.29
THB LAK
จันทร์
0.002297
LAK THB
435.27
THB LAK
อังคาร
0.002339
LAK THB
427.55
THB LAK
พุธ
0.002309
LAK THB
433.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002332
LAK THB
428.83
THB LAK
ศุกร์
0.002316
LAK THB
431.84
THB LAK
จันทร์
0.002317
LAK THB
431.61
THB LAK
อังคาร
0.002278
LAK THB
439.03
THB LAK
พุธ
0.002278
LAK THB
439.03
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002253
LAK THB
443.90
THB LAK
ศุกร์
0.002247
LAK THB
445.11
THB LAK
จันทร์
0.002267
LAK THB
441.10
THB LAK
อังคาร
0.002278
LAK THB
439.06
THB LAK
พุธ
0.002258
LAK THB
442.92
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002249
LAK THB
444.57
THB LAK
ศุกร์
0.002222
LAK THB
450.11
THB LAK
จันทร์
0.002271
LAK THB
440.27
THB LAK
อังคาร
0.002219
LAK THB
450.74
THB LAK
พุธ
0.002222
LAK THB
450.07
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002195
LAK THB
455.54
THB LAK
ศุกร์
0.002209
LAK THB
452.79
THB LAK
จันทร์
0.002225
LAK THB
449.37
THB LAK
อังคาร
0.002228
LAK THB
448.88
THB LAK
พุธ
0.002200
LAK THB
454.60
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002197
LAK THB
455.07
THB LAK
ศุกร์
0.002214
LAK THB
451.72
THB LAK
จันทร์
0.002203
LAK THB
453.97
THB LAK
อังคาร
0.002168
LAK THB
461.30
THB LAK
พุธ
0.002155
LAK THB
464.08
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002181
LAK THB
458.45
THB LAK
ศุกร์
0.002171
LAK THB
460.53
THB LAK
จันทร์
0.002187
LAK THB
457.16
THB LAK
อังคาร
0.002154
LAK THB
464.26
THB LAK
พุธ
0.002184
LAK THB
457.95
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002118
LAK THB
472.14
THB LAK
ศุกร์
0.002121
LAK THB
471.51
THB LAK
จันทร์
0.002081
LAK THB
480.56
THB LAK
อังคาร
0.002059
LAK THB
485.74
THB LAK
พุธ
0.002072
LAK THB
482.62
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002073
LAK THB
482.34
THB LAK
ศุกร์
0.002070
LAK THB
483.03
THB LAK
จันทร์
0.002077
LAK THB
481.57
THB LAK
อังคาร
0.002094
LAK THB
477.45
THB LAK
พุธ
0.002104
LAK THB
475.32
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002089
LAK THB
478.59
THB LAK
ศุกร์
0.002071
LAK THB
482.91
THB LAK
จันทร์
0.002040
LAK THB
490.20
THB LAK
อังคาร
0.002017
LAK THB
495.83
THB LAK
พุธ
0.002025
LAK THB
493.77
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002021
LAK THB
494.83
THB LAK
ศุกร์
0.002023
LAK THB
494.34
THB LAK
จันทร์
0.002011
LAK THB
497.31
THB LAK
อังคาร
0.002010
LAK THB
497.47
THB LAK
พุธ
0.002020
LAK THB
495.17
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002013
LAK THB
496.70
THB LAK
ศุกร์
0.002021
LAK THB
494.80
THB LAK
จันทร์
0.002000
LAK THB
499.95
THB LAK
อังคาร
0.002007
LAK THB
498.28
THB LAK
พุธ
0.002012
LAK THB
496.90
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002020
LAK THB
494.98
THB LAK
ศุกร์
0.002022
LAK THB
494.66
THB LAK
จันทร์
0.002009
LAK THB
497.78
THB LAK
อังคาร
0.002005
LAK THB
498.87
THB LAK
พุธ
0.002005
LAK THB
498.76
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002010
LAK THB
497.41
THB LAK
ศุกร์
0.002007
LAK THB
498.29
THB LAK
จันทร์
0.002007
LAK THB
498.33
THB LAK
อังคาร
0.002006
LAK THB
498.61
THB LAK
พุธ
0.002003
LAK THB
499.35
THB LAK
พฤหัสบดี
0.002001
LAK THB
499.71
THB LAK
ศุกร์
0.001997
LAK THB
500.82
THB LAK