อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
ต่ำสุด = 16.632 (18/12/2563) เฉลี่ย = 17.621 สูงสุด = 19.712 (10/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
17.544
ANG THB
0.05700
THB ANG
พฤหัสบดี
17.869
ANG THB
0.05596
THB ANG
ศุกร์
17.880
ANG THB
0.05593
THB ANG
จันทร์
17.941
ANG THB
0.05574
THB ANG
อังคาร
17.885
ANG THB
0.05591
THB ANG
พุธ
17.978
ANG THB
0.05562
THB ANG
พฤหัสบดี
18.061
ANG THB
0.05537
THB ANG
ศุกร์
18.053
ANG THB
0.05539
THB ANG
จันทร์
18.156
ANG THB
0.05508
THB ANG
อังคาร
18.716
ANG THB
0.05343
THB ANG
พุธ
18.669
ANG THB
0.05356
THB ANG
พฤหัสบดี
18.820
ANG THB
0.05314
THB ANG
ศุกร์
18.007
ANG THB
0.05554
THB ANG
จันทร์
18.100
ANG THB
0.05525
THB ANG
อังคาร
18.153
ANG THB
0.05509
THB ANG
พุธ
18.104
ANG THB
0.05524
THB ANG
พฤหัสบดี
18.231
ANG THB
0.05485
THB ANG
ศุกร์
18.363
ANG THB
0.05446
THB ANG
จันทร์
18.555
ANG THB
0.05389
THB ANG
อังคาร
18.713
ANG THB
0.05344
THB ANG
พุธ
18.847
ANG THB
0.05306
THB ANG
พฤหัสบดี
18.950
ANG THB
0.05277
THB ANG
ศุกร์
18.951
ANG THB
0.05277
THB ANG
จันทร์
18.952
ANG THB
0.05276
THB ANG
อังคาร
18.821
ANG THB
0.05313
THB ANG
พุธ
19.274
ANG THB
0.05188
THB ANG
พฤหัสบดี
19.431
ANG THB
0.05146
THB ANG
ศุกร์
19.688
ANG THB
0.05079
THB ANG
จันทร์
19.712
ANG THB
0.05073
THB ANG
อังคาร
18.789
ANG THB
0.05322
THB ANG
พุธ
18.785
ANG THB
0.05323
THB ANG
พฤหัสบดี
17.343
ANG THB
0.05766
THB ANG
ศุกร์
17.368
ANG THB
0.05758
THB ANG
จันทร์
17.416
ANG THB
0.05742
THB ANG
อังคาร
17.431
ANG THB
0.05737
THB ANG
พุธ
17.382
ANG THB
0.05753
THB ANG
พฤหัสบดี
17.606
ANG THB
0.05680
THB ANG
ศุกร์
17.672
ANG THB
0.05659
THB ANG
จันทร์
17.742
ANG THB
0.05636
THB ANG
อังคาร
17.788
ANG THB
0.05622
THB ANG
พุธ
17.839
ANG THB
0.05606
THB ANG
พฤหัสบดี
17.714
ANG THB
0.05645
THB ANG
ศุกร์
17.692
ANG THB
0.05652
THB ANG
จันทร์
17.587
ANG THB
0.05686
THB ANG
อังคาร
17.642
ANG THB
0.05668
THB ANG
พุธ
17.571
ANG THB
0.05691
THB ANG
พฤหัสบดี
17.616
ANG THB
0.05677
THB ANG
ศุกร์
17.645
ANG THB
0.05667
THB ANG
จันทร์
17.730
ANG THB
0.05640
THB ANG
อังคาร
17.558
ANG THB
0.05695
THB ANG
พุธ
17.475
ANG THB
0.05722
THB ANG
พฤหัสบดี
17.635
ANG THB
0.05670
THB ANG
ศุกร์
17.712
ANG THB
0.05646
THB ANG
จันทร์
17.871
ANG THB
0.05596
THB ANG
อังคาร
18.039
ANG THB
0.05544
THB ANG
พุธ
18.092
ANG THB
0.05527
THB ANG
พฤหัสบดี
18.096
ANG THB
0.05526
THB ANG
ศุกร์
18.392
ANG THB
0.05437
THB ANG
จันทร์
18.314
ANG THB
0.05460
THB ANG
อังคาร
18.740
ANG THB
0.05336
THB ANG
พุธ
18.398
ANG THB
0.05435
THB ANG
พฤหัสบดี
18.403
ANG THB
0.05434
THB ANG
ศุกร์
18.402
ANG THB
0.05434
THB ANG
จันทร์
18.417
ANG THB
0.05430
THB ANG
อังคาร
18.252
ANG THB
0.05479
THB ANG
พุธ
18.535
ANG THB
0.05395
THB ANG
พฤหัสบดี
18.405
ANG THB
0.05433
THB ANG
ศุกร์
18.312
ANG THB
0.05461
THB ANG
จันทร์
18.378
ANG THB
0.05441
THB ANG
อังคาร
18.275
ANG THB
0.05472
THB ANG
พุธ
18.301
ANG THB
0.05464
THB ANG
พฤหัสบดี
18.341
ANG THB
0.05452
THB ANG
ศุกร์
18.345
ANG THB
0.05451
THB ANG
จันทร์
18.413
ANG THB
0.05431
THB ANG
อังคาร
18.391
ANG THB
0.05437
THB ANG
พุธ
18.306
ANG THB
0.05463
THB ANG
พฤหัสบดี
18.219
ANG THB
0.05489
THB ANG
ศุกร์
18.104
ANG THB
0.05524
THB ANG
จันทร์
18.147
ANG THB
0.05510
THB ANG
อังคาร
18.115
ANG THB
0.05520
THB ANG
พุธ
18.050
ANG THB
0.05540
THB ANG
พฤหัสบดี
17.919
ANG THB
0.05581
THB ANG
ศุกร์
18.053
ANG THB
0.05539
THB ANG
จันทร์
18.094
ANG THB
0.05527
THB ANG
อังคาร
18.035
ANG THB
0.05545
THB ANG
พุธ
17.992
ANG THB
0.05558
THB ANG
พฤหัสบดี
18.024
ANG THB
0.05548
THB ANG
ศุกร์
18.151
ANG THB
0.05509
THB ANG
จันทร์
18.159
ANG THB
0.05507
THB ANG
อังคาร
18.019
ANG THB
0.05550
THB ANG
พุธ
18.062
ANG THB
0.05536
THB ANG
พฤหัสบดี
18.038
ANG THB
0.05544
THB ANG
ศุกร์
18.044
ANG THB
0.05542
THB ANG
จันทร์
17.946
ANG THB
0.05572
THB ANG
อังคาร
17.830
ANG THB
0.05608
THB ANG
พุธ
17.891
ANG THB
0.05590
THB ANG
พฤหัสบดี
17.827
ANG THB
0.05609
THB ANG
ศุกร์
17.897
ANG THB
0.05588
THB ANG
จันทร์
17.830
ANG THB
0.05608
THB ANG
อังคาร
17.952
ANG THB
0.05570
THB ANG
พุธ
17.676
ANG THB
0.05657
THB ANG
พฤหัสบดี
17.751
ANG THB
0.05633
THB ANG
ศุกร์
17.709
ANG THB
0.05647
THB ANG
จันทร์
17.810
ANG THB
0.05615
THB ANG
อังคาร
17.771
ANG THB
0.05627
THB ANG
พุธ
17.789
ANG THB
0.05621
THB ANG
พฤหัสบดี
17.762
ANG THB
0.05630
THB ANG
ศุกร์
17.835
ANG THB
0.05607
THB ANG
จันทร์
17.634
ANG THB
0.05671
THB ANG
อังคาร
17.617
ANG THB
0.05676
THB ANG
พุธ
17.614
ANG THB
0.05677
THB ANG
พฤหัสบดี
17.646
ANG THB
0.05667
THB ANG
ศุกร์
17.728
ANG THB
0.05641
THB ANG
จันทร์
17.467
ANG THB
0.05725
THB ANG
อังคาร
17.521
ANG THB
0.05707
THB ANG
พุธ
17.441
ANG THB
0.05734
THB ANG
พฤหัสบดี
17.236
ANG THB
0.05802
THB ANG
ศุกร์
17.115
ANG THB
0.05843
THB ANG
จันทร์
17.259
ANG THB
0.05794
THB ANG
อังคาร
17.457
ANG THB
0.05728
THB ANG
พุธ
17.317
ANG THB
0.05775
THB ANG
พฤหัสบดี
17.321
ANG THB
0.05773
THB ANG
ศุกร์
17.287
ANG THB
0.05785
THB ANG
จันทร์
17.258
ANG THB
0.05794
THB ANG
อังคาร
17.320
ANG THB
0.05774
THB ANG
พุธ
17.205
ANG THB
0.05812
THB ANG
พฤหัสบดี
17.143
ANG THB
0.05833
THB ANG
ศุกร์
17.232
ANG THB
0.05803
THB ANG
จันทร์
17.196
ANG THB
0.05815
THB ANG
อังคาร
17.158
ANG THB
0.05828
THB ANG
พุธ
17.288
ANG THB
0.05784
THB ANG
พฤหัสบดี
17.380
ANG THB
0.05754
THB ANG
ศุกร์
17.278
ANG THB
0.05788
THB ANG
จันทร์
17.357
ANG THB
0.05761
THB ANG
อังคาร
17.460
ANG THB
0.05727
THB ANG
พุธ
17.381
ANG THB
0.05753
THB ANG
พฤหัสบดี
17.452
ANG THB
0.05730
THB ANG
ศุกร์
17.347
ANG THB
0.05765
THB ANG
จันทร์
17.494
ANG THB
0.05716
THB ANG
อังคาร
17.609
ANG THB
0.05679
THB ANG
พุธ
17.607
ANG THB
0.05680
THB ANG
พฤหัสบดี
17.616
ANG THB
0.05677
THB ANG
ศุกร์
17.646
ANG THB
0.05667
THB ANG
จันทร์
17.714
ANG THB
0.05645
THB ANG
อังคาร
17.645
ANG THB
0.05667
THB ANG
พุธ
17.737
ANG THB
0.05638
THB ANG
พฤหัสบดี
17.651
ANG THB
0.05666
THB ANG
ศุกร์
17.708
ANG THB
0.05647
THB ANG
จันทร์
17.722
ANG THB
0.05643
THB ANG
อังคาร
17.620
ANG THB
0.05675
THB ANG
พุธ
17.529
ANG THB
0.05705
THB ANG
พฤหัสบดี
17.568
ANG THB
0.05692
THB ANG
ศุกร์
17.550
ANG THB
0.05698
THB ANG
จันทร์
17.259
ANG THB
0.05794
THB ANG
อังคาร
17.381
ANG THB
0.05753
THB ANG
พุธ
17.337
ANG THB
0.05768
THB ANG
พฤหัสบดี
17.405
ANG THB
0.05745
THB ANG
ศุกร์
17.390
ANG THB
0.05751
THB ANG
จันทร์
17.298
ANG THB
0.05781
THB ANG
อังคาร
17.278
ANG THB
0.05788
THB ANG
พุธ
17.223
ANG THB
0.05806
THB ANG
พฤหัสบดี
17.343
ANG THB
0.05766
THB ANG
ศุกร์
17.286
ANG THB
0.05785
THB ANG
จันทร์
17.401
ANG THB
0.05747
THB ANG
อังคาร
17.402
ANG THB
0.05746
THB ANG
พุธ
17.442
ANG THB
0.05733
THB ANG
พฤหัสบดี
17.383
ANG THB
0.05753
THB ANG
ศุกร์
17.620
ANG THB
0.05676
THB ANG
จันทร์
17.496
ANG THB
0.05716
THB ANG
อังคาร
17.504
ANG THB
0.05713
THB ANG
พุธ
17.458
ANG THB
0.05728
THB ANG
พฤหัสบดี
17.465
ANG THB
0.05726
THB ANG
ศุกร์
17.359
ANG THB
0.05761
THB ANG
จันทร์
17.316
ANG THB
0.05775
THB ANG
อังคาร
17.338
ANG THB
0.05768
THB ANG
พุธ
17.286
ANG THB
0.05785
THB ANG
พฤหัสบดี
17.486
ANG THB
0.05719
THB ANG
ศุกร์
17.538
ANG THB
0.05702
THB ANG
จันทร์
17.460
ANG THB
0.05727
THB ANG
อังคาร
17.480
ANG THB
0.05721
THB ANG
พุธ
17.453
ANG THB
0.05730
THB ANG
พฤหัสบดี
17.531
ANG THB
0.05704
THB ANG
ศุกร์
17.458
ANG THB
0.05728
THB ANG
จันทร์
17.422
ANG THB
0.05740
THB ANG
อังคาร
17.347
ANG THB
0.05765
THB ANG
พุธ
17.253
ANG THB
0.05796
THB ANG
พฤหัสบดี
17.262
ANG THB
0.05793
THB ANG
ศุกร์
17.421
ANG THB
0.05740
THB ANG
จันทร์
17.427
ANG THB
0.05738
THB ANG
อังคาร
17.443
ANG THB
0.05733
THB ANG
พุธ
17.414
ANG THB
0.05743
THB ANG
พฤหัสบดี
17.556
ANG THB
0.05696
THB ANG
ศุกร์
17.660
ANG THB
0.05663
THB ANG
จันทร์
17.621
ANG THB
0.05675
THB ANG
อังคาร
17.624
ANG THB
0.05674
THB ANG
พุธ
17.694
ANG THB
0.05652
THB ANG
พฤหัสบดี
17.603
ANG THB
0.05681
THB ANG
ศุกร์
17.570
ANG THB
0.05692
THB ANG
จันทร์
17.525
ANG THB
0.05706
THB ANG
อังคาร
17.452
ANG THB
0.05730
THB ANG
พุธ
17.365
ANG THB
0.05759
THB ANG
พฤหัสบดี
17.387
ANG THB
0.05751
THB ANG
ศุกร์
17.309
ANG THB
0.05777
THB ANG
จันทร์
17.376
ANG THB
0.05755
THB ANG
อังคาร
17.336
ANG THB
0.05768
THB ANG
พุธ
17.312
ANG THB
0.05776
THB ANG
พฤหัสบดี
17.401
ANG THB
0.05747
THB ANG
ศุกร์
17.362
ANG THB
0.05760
THB ANG
จันทร์
17.372
ANG THB
0.05756
THB ANG
อังคาร
17.467
ANG THB
0.05725
THB ANG
พุธ
17.433
ANG THB
0.05736
THB ANG
พฤหัสบดี
17.414
ANG THB
0.05742
THB ANG
ศุกร์
17.360
ANG THB
0.05760
THB ANG
จันทร์
17.387
ANG THB
0.05751
THB ANG
อังคาร
17.391
ANG THB
0.05750
THB ANG
พุธ
17.316
ANG THB
0.05775
THB ANG
พฤหัสบดี
17.447
ANG THB
0.05732
THB ANG
ศุกร์
17.333
ANG THB
0.05769
THB ANG
จันทร์
17.292
ANG THB
0.05783
THB ANG
อังคาร
17.296
ANG THB
0.05782
THB ANG
พุธ
17.302
ANG THB
0.05780
THB ANG
พฤหัสบดี
17.191
ANG THB
0.05817
THB ANG
ศุกร์
17.017
ANG THB
0.05877
THB ANG
จันทร์
16.988
ANG THB
0.05887
THB ANG
อังคาร
16.874
ANG THB
0.05926
THB ANG
พุธ
16.904
ANG THB
0.05916
THB ANG
พฤหัสบดี
16.870
ANG THB
0.05928
THB ANG
ศุกร์
16.794
ANG THB
0.05955
THB ANG
จันทร์
16.904
ANG THB
0.05916
THB ANG
อังคาร
16.842
ANG THB
0.05937
THB ANG
พุธ
16.830
ANG THB
0.05942
THB ANG
พฤหัสบดี
16.910
ANG THB
0.05914
THB ANG
ศุกร์
16.912
ANG THB
0.05913
THB ANG
จันทร์
16.877
ANG THB
0.05925
THB ANG
อังคาร
16.835
ANG THB
0.05940
THB ANG
พุธ
16.950
ANG THB
0.05900
THB ANG
พฤหัสบดี
16.934
ANG THB
0.05905
THB ANG
ศุกร์
16.907
ANG THB
0.05915
THB ANG
จันทร์
16.914
ANG THB
0.05912
THB ANG
อังคาร
16.798
ANG THB
0.05953
THB ANG
พุธ
16.990
ANG THB
0.05886
THB ANG
พฤหัสบดี
16.902
ANG THB
0.05916
THB ANG
ศุกร์
16.814
ANG THB
0.05947
THB ANG
จันทร์
16.796
ANG THB
0.05954
THB ANG
อังคาร
16.744
ANG THB
0.05972
THB ANG
พุธ
16.751
ANG THB
0.05970
THB ANG
พฤหัสบดี
16.701
ANG THB
0.05988
THB ANG
ศุกร์
16.852
ANG THB
0.05934
THB ANG
จันทร์
16.768
ANG THB
0.05964
THB ANG
อังคาร
16.747
ANG THB
0.05971
THB ANG
พุธ
16.685
ANG THB
0.05993
THB ANG
พฤหัสบดี
16.660
ANG THB
0.06002
THB ANG
ศุกร์
16.632
ANG THB
0.06012
THB ANG
จันทร์
16.689
ANG THB
0.05992
THB ANG
อังคาร
16.916
ANG THB
0.05911
THB ANG
พุธ
16.736
ANG THB
0.05975
THB ANG
พฤหัสบดี
16.783
ANG THB
0.05958
THB ANG
ศุกร์
16.722
ANG THB
0.05980
THB ANG
จันทร์
16.805
ANG THB
0.05951
THB ANG
อังคาร
16.776
ANG THB
0.05961
THB ANG
พุธ
16.733
ANG THB
0.05976
THB ANG
พฤหัสบดี
16.723
ANG THB
0.05980
THB ANG