อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
ต่ำสุด = 16.600 (17/2/2564) เฉลี่ย = 17.810 สูงสุด = 18.904 (4/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
16.691
ANG THB
0.05991
THB ANG
จันทร์
16.639
ANG THB
0.06010
THB ANG
อังคาร
16.636
ANG THB
0.06011
THB ANG
พุธ
16.650
ANG THB
0.06006
THB ANG
พฤหัสบดี
16.728
ANG THB
0.05978
THB ANG
ศุกร์
16.734
ANG THB
0.05976
THB ANG
จันทร์
16.679
ANG THB
0.05995
THB ANG
อังคาร
16.773
ANG THB
0.05962
THB ANG
พุธ
16.829
ANG THB
0.05942
THB ANG
พฤหัสบดี
16.710
ANG THB
0.05984
THB ANG
ศุกร์
16.732
ANG THB
0.05977
THB ANG
จันทร์
16.706
ANG THB
0.05986
THB ANG
อังคาร
16.765
ANG THB
0.05965
THB ANG
พุธ
16.711
ANG THB
0.05984
THB ANG
พฤหัสบดี
16.692
ANG THB
0.05991
THB ANG
ศุกร์
16.713
ANG THB
0.05983
THB ANG
จันทร์
16.672
ANG THB
0.05998
THB ANG
อังคาร
16.688
ANG THB
0.05992
THB ANG
พุธ
16.738
ANG THB
0.05974
THB ANG
พฤหัสบดี
16.704
ANG THB
0.05987
THB ANG
ศุกร์
16.664
ANG THB
0.06001
THB ANG
จันทร์
16.695
ANG THB
0.05990
THB ANG
อังคาร
16.713
ANG THB
0.05983
THB ANG
พุธ
16.762
ANG THB
0.05966
THB ANG
พฤหัสบดี
16.776
ANG THB
0.05961
THB ANG
ศุกร์
16.734
ANG THB
0.05976
THB ANG
จันทร์
16.805
ANG THB
0.05951
THB ANG
อังคาร
16.732
ANG THB
0.05977
THB ANG
พุธ
16.683
ANG THB
0.05994
THB ANG
พฤหัสบดี
16.634
ANG THB
0.06012
THB ANG
ศุกร์
16.637
ANG THB
0.06011
THB ANG
จันทร์
16.666
ANG THB
0.06000
THB ANG
อังคาร
16.657
ANG THB
0.06003
THB ANG
พุธ
16.600
ANG THB
0.06024
THB ANG
พฤหัสบดี
16.695
ANG THB
0.05990
THB ANG
ศุกร์
16.719
ANG THB
0.05981
THB ANG
จันทร์
16.713
ANG THB
0.05983
THB ANG
อังคาร
16.787
ANG THB
0.05957
THB ANG
พุธ
16.734
ANG THB
0.05976
THB ANG
พฤหัสบดี
16.784
ANG THB
0.05958
THB ANG
ศุกร์
16.927
ANG THB
0.05908
THB ANG
จันทร์
16.792
ANG THB
0.05955
THB ANG
อังคาร
16.854
ANG THB
0.05933
THB ANG
พุธ
16.969
ANG THB
0.05893
THB ANG
พฤหัสบดี
16.908
ANG THB
0.05914
THB ANG
ศุกร์
16.790
ANG THB
0.05956
THB ANG
จันทร์
17.128
ANG THB
0.05838
THB ANG
อังคาร
17.173
ANG THB
0.05823
THB ANG
พุธ
17.111
ANG THB
0.05844
THB ANG
พฤหัสบดี
17.127
ANG THB
0.05839
THB ANG
ศุกร์
17.113
ANG THB
0.05844
THB ANG
จันทร์
17.141
ANG THB
0.05834
THB ANG
อังคาร
17.093
ANG THB
0.05850
THB ANG
พุธ
17.203
ANG THB
0.05813
THB ANG
พฤหัสบดี
17.286
ANG THB
0.05785
THB ANG
ศุกร์
17.151
ANG THB
0.05831
THB ANG
จันทร์
17.148
ANG THB
0.05832
THB ANG
อังคาร
17.168
ANG THB
0.05825
THB ANG
พุธ
17.202
ANG THB
0.05813
THB ANG
พฤหัสบดี
17.327
ANG THB
0.05771
THB ANG
ศุกร์
17.312
ANG THB
0.05776
THB ANG
จันทร์
17.447
ANG THB
0.05732
THB ANG
อังคาร
17.388
ANG THB
0.05751
THB ANG
พุธ
17.425
ANG THB
0.05739
THB ANG
พฤหัสบดี
17.430
ANG THB
0.05737
THB ANG
ศุกร์
17.433
ANG THB
0.05736
THB ANG
จันทร์
17.503
ANG THB
0.05713
THB ANG
อังคาร
17.511
ANG THB
0.05711
THB ANG
พุธ
17.525
ANG THB
0.05706
THB ANG
พฤหัสบดี
17.494
ANG THB
0.05716
THB ANG
ศุกร์
17.560
ANG THB
0.05695
THB ANG
จันทร์
17.642
ANG THB
0.05668
THB ANG
อังคาร
17.551
ANG THB
0.05698
THB ANG
พุธ
17.530
ANG THB
0.05705
THB ANG
พฤหัสบดี
17.432
ANG THB
0.05737
THB ANG
ศุกร์
17.412
ANG THB
0.05743
THB ANG
จันทร์
17.440
ANG THB
0.05734
THB ANG
อังคาร
17.488
ANG THB
0.05718
THB ANG
พุธ
17.414
ANG THB
0.05743
THB ANG
พฤหัสบดี
17.418
ANG THB
0.05741
THB ANG
ศุกร์
17.459
ANG THB
0.05728
THB ANG
จันทร์
17.586
ANG THB
0.05686
THB ANG
อังคาร
17.475
ANG THB
0.05723
THB ANG
พุธ
17.440
ANG THB
0.05734
THB ANG
พฤหัสบดี
17.466
ANG THB
0.05725
THB ANG
ศุกร์
17.307
ANG THB
0.05778
THB ANG
จันทร์
17.358
ANG THB
0.05761
THB ANG
อังคาร
17.333
ANG THB
0.05769
THB ANG
พุธ
17.361
ANG THB
0.05760
THB ANG
พฤหัสบดี
17.380
ANG THB
0.05754
THB ANG
ศุกร์
17.361
ANG THB
0.05760
THB ANG
จันทร์
17.540
ANG THB
0.05701
THB ANG
อังคาร
17.272
ANG THB
0.05790
THB ANG
พุธ
17.379
ANG THB
0.05754
THB ANG
พฤหัสบดี
17.353
ANG THB
0.05763
THB ANG
ศุกร์
17.502
ANG THB
0.05714
THB ANG
จันทร์
17.543
ANG THB
0.05700
THB ANG
อังคาร
17.633
ANG THB
0.05671
THB ANG
พุธ
17.483
ANG THB
0.05720
THB ANG
พฤหัสบดี
17.454
ANG THB
0.05729
THB ANG
ศุกร์
17.598
ANG THB
0.05683
THB ANG
จันทร์
17.402
ANG THB
0.05747
THB ANG
อังคาร
17.485
ANG THB
0.05719
THB ANG
พุธ
17.434
ANG THB
0.05736
THB ANG
พฤหัสบดี
17.390
ANG THB
0.05751
THB ANG
ศุกร์
17.372
ANG THB
0.05757
THB ANG
จันทร์
17.383
ANG THB
0.05753
THB ANG
อังคาร
17.366
ANG THB
0.05759
THB ANG
พุธ
17.320
ANG THB
0.05774
THB ANG
พฤหัสบดี
17.404
ANG THB
0.05746
THB ANG
ศุกร์
17.356
ANG THB
0.05762
THB ANG
จันทร์
17.444
ANG THB
0.05733
THB ANG
อังคาร
17.362
ANG THB
0.05760
THB ANG
พุธ
17.398
ANG THB
0.05748
THB ANG
พฤหัสบดี
17.325
ANG THB
0.05772
THB ANG
ศุกร์
17.300
ANG THB
0.05780
THB ANG
จันทร์
17.263
ANG THB
0.05793
THB ANG
อังคาร
17.304
ANG THB
0.05779
THB ANG
พุธ
17.417
ANG THB
0.05741
THB ANG
พฤหัสบดี
17.277
ANG THB
0.05788
THB ANG
ศุกร์
17.457
ANG THB
0.05728
THB ANG
จันทร์
17.608
ANG THB
0.05679
THB ANG
อังคาร
17.659
ANG THB
0.05663
THB ANG
พุธ
17.833
ANG THB
0.05608
THB ANG
พฤหัสบดี
17.735
ANG THB
0.05639
THB ANG
ศุกร์
17.670
ANG THB
0.05659
THB ANG
จันทร์
17.777
ANG THB
0.05625
THB ANG
อังคาร
17.761
ANG THB
0.05630
THB ANG
พุธ
17.886
ANG THB
0.05591
THB ANG
พฤหัสบดี
17.755
ANG THB
0.05632
THB ANG
ศุกร์
17.860
ANG THB
0.05599
THB ANG
จันทร์
17.988
ANG THB
0.05559
THB ANG
อังคาร
17.889
ANG THB
0.05590
THB ANG
พุธ
17.974
ANG THB
0.05564
THB ANG
พฤหัสบดี
18.028
ANG THB
0.05547
THB ANG
ศุกร์
18.144
ANG THB
0.05512
THB ANG
จันทร์
18.169
ANG THB
0.05504
THB ANG
อังคาร
18.169
ANG THB
0.05504
THB ANG
พุธ
18.216
ANG THB
0.05490
THB ANG
พฤหัสบดี
18.295
ANG THB
0.05466
THB ANG
ศุกร์
18.201
ANG THB
0.05494
THB ANG
จันทร์
18.241
ANG THB
0.05482
THB ANG
อังคาร
18.254
ANG THB
0.05478
THB ANG
พุธ
18.259
ANG THB
0.05477
THB ANG
พฤหัสบดี
18.413
ANG THB
0.05431
THB ANG
ศุกร์
18.276
ANG THB
0.05472
THB ANG
จันทร์
18.417
ANG THB
0.05430
THB ANG
อังคาร
18.338
ANG THB
0.05453
THB ANG
พุธ
18.346
ANG THB
0.05451
THB ANG
พฤหัสบดี
18.447
ANG THB
0.05421
THB ANG
ศุกร์
18.343
ANG THB
0.05452
THB ANG
จันทร์
18.301
ANG THB
0.05464
THB ANG
อังคาร
18.426
ANG THB
0.05427
THB ANG
พุธ
18.441
ANG THB
0.05423
THB ANG
พฤหัสบดี
18.516
ANG THB
0.05401
THB ANG
ศุกร์
18.537
ANG THB
0.05394
THB ANG
จันทร์
18.567
ANG THB
0.05386
THB ANG
อังคาร
18.612
ANG THB
0.05373
THB ANG
พุธ
18.545
ANG THB
0.05392
THB ANG
พฤหัสบดี
18.427
ANG THB
0.05427
THB ANG
ศุกร์
18.563
ANG THB
0.05387
THB ANG
จันทร์
18.701
ANG THB
0.05347
THB ANG
อังคาร
18.483
ANG THB
0.05410
THB ANG
พุธ
18.512
ANG THB
0.05402
THB ANG
พฤหัสบดี
18.483
ANG THB
0.05410
THB ANG
ศุกร์
18.504
ANG THB
0.05404
THB ANG
จันทร์
18.649
ANG THB
0.05362
THB ANG
อังคาร
18.362
ANG THB
0.05446
THB ANG
พุธ
18.237
ANG THB
0.05483
THB ANG
พฤหัสบดี
18.233
ANG THB
0.05484
THB ANG
ศุกร์
18.168
ANG THB
0.05504
THB ANG
จันทร์
18.135
ANG THB
0.05514
THB ANG
อังคาร
18.007
ANG THB
0.05553
THB ANG
พุธ
18.003
ANG THB
0.05555
THB ANG
พฤหัสบดี
18.140
ANG THB
0.05513
THB ANG
ศุกร์
18.170
ANG THB
0.05504
THB ANG
จันทร์
18.062
ANG THB
0.05536
THB ANG
อังคาร
18.102
ANG THB
0.05524
THB ANG
พุธ
18.218
ANG THB
0.05489
THB ANG
พฤหัสบดี
18.278
ANG THB
0.05471
THB ANG
ศุกร์
18.273
ANG THB
0.05472
THB ANG
จันทร์
18.290
ANG THB
0.05467
THB ANG
อังคาร
18.444
ANG THB
0.05422
THB ANG
พุธ
18.340
ANG THB
0.05453
THB ANG
พฤหัสบดี
18.364
ANG THB
0.05446
THB ANG
ศุกร์
18.520
ANG THB
0.05400
THB ANG
จันทร์
18.437
ANG THB
0.05424
THB ANG
อังคาร
18.650
ANG THB
0.05362
THB ANG
พุธ
18.580
ANG THB
0.05382
THB ANG
พฤหัสบดี
18.529
ANG THB
0.05397
THB ANG
ศุกร์
18.599
ANG THB
0.05377
THB ANG
จันทร์
18.712
ANG THB
0.05344
THB ANG
อังคาร
18.650
ANG THB
0.05362
THB ANG
พุธ
18.822
ANG THB
0.05313
THB ANG
พฤหัสบดี
18.781
ANG THB
0.05324
THB ANG
ศุกร์
18.808
ANG THB
0.05317
THB ANG
จันทร์
18.904
ANG THB
0.05290
THB ANG
อังคาร
18.849
ANG THB
0.05305
THB ANG
พุธ
18.822
ANG THB
0.05313
THB ANG
พฤหัสบดี
18.848
ANG THB
0.05306
THB ANG
ศุกร์
18.877
ANG THB
0.05297
THB ANG
จันทร์
18.878
ANG THB
0.05297
THB ANG
อังคาร
18.593
ANG THB
0.05378
THB ANG
พุธ
18.566
ANG THB
0.05386
THB ANG
พฤหัสบดี
18.622
ANG THB
0.05370
THB ANG
ศุกร์
18.627
ANG THB
0.05369
THB ANG
จันทร์
18.580
ANG THB
0.05382
THB ANG
อังคาร
18.719
ANG THB
0.05342
THB ANG
พุธ
18.498
ANG THB
0.05406
THB ANG
พฤหัสบดี
18.527
ANG THB
0.05398
THB ANG
ศุกร์
18.455
ANG THB
0.05419
THB ANG
จันทร์
18.374
ANG THB
0.05443
THB ANG
อังคาร
18.414
ANG THB
0.05431
THB ANG
พุธ
18.403
ANG THB
0.05434
THB ANG
พฤหัสบดี
18.510
ANG THB
0.05402
THB ANG
ศุกร์
18.531
ANG THB
0.05396
THB ANG
จันทร์
18.316
ANG THB
0.05460
THB ANG
อังคาร
18.467
ANG THB
0.05415
THB ANG
พุธ
18.447
ANG THB
0.05421
THB ANG
พฤหัสบดี
18.519
ANG THB
0.05400
THB ANG
ศุกร์
18.412
ANG THB
0.05431
THB ANG
จันทร์
18.376
ANG THB
0.05442
THB ANG
อังคาร
18.243
ANG THB
0.05482
THB ANG
พุธ
18.180
ANG THB
0.05501
THB ANG
พฤหัสบดี
18.118
ANG THB
0.05519
THB ANG
ศุกร์
18.216
ANG THB
0.05490
THB ANG
จันทร์
18.160
ANG THB
0.05507
THB ANG
อังคาร
18.144
ANG THB
0.05511
THB ANG
พุธ
18.147
ANG THB
0.05510
THB ANG
พฤหัสบดี
18.071
ANG THB
0.05534
THB ANG
ศุกร์
18.111
ANG THB
0.05522
THB ANG
จันทร์
18.240
ANG THB
0.05482
THB ANG
อังคาร
18.245
ANG THB
0.05481
THB ANG
พุธ
18.459
ANG THB
0.05417
THB ANG
พฤหัสบดี
18.462
ANG THB
0.05416
THB ANG
ศุกร์
18.682
ANG THB
0.05353
THB ANG
จันทร์
18.704
ANG THB
0.05346
THB ANG
อังคาร
18.694
ANG THB
0.05349
THB ANG
พุธ
18.753
ANG THB
0.05332
THB ANG
พฤหัสบดี
18.826
ANG THB
0.05312
THB ANG
ศุกร์
18.697
ANG THB
0.05348
THB ANG
จันทร์
18.797
ANG THB
0.05320
THB ANG
อังคาร
18.651
ANG THB
0.05362
THB ANG
พุธ
18.563
ANG THB
0.05387
THB ANG
พฤหัสบดี
18.651
ANG THB
0.05362
THB ANG
ศุกร์
18.603
ANG THB
0.05375
THB ANG
จันทร์
18.553
ANG THB
0.05390
THB ANG
อังคาร
18.590
ANG THB
0.05379
THB ANG
พุธ
18.501
ANG THB
0.05405
THB ANG
พฤหัสบดี
18.606
ANG THB
0.05375
THB ANG
ศุกร์
18.492
ANG THB
0.05408
THB ANG
จันทร์
18.452
ANG THB
0.05420
THB ANG
อังคาร
18.768
ANG THB
0.05328
THB ANG
พุธ
18.791
ANG THB
0.05322
THB ANG
พฤหัสบดี
18.754
ANG THB
0.05332
THB ANG
ศุกร์
18.495
ANG THB
0.05407
THB ANG
จันทร์
18.606
ANG THB
0.05375
THB ANG
อังคาร
18.610
ANG THB
0.05374
THB ANG
พุธ
18.545
ANG THB
0.05392
THB ANG
พฤหัสบดี
18.555
ANG THB
0.05389
THB ANG
ศุกร์
18.389
ANG THB
0.05438
THB ANG