อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 โลตีเลโซโท แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โลตีเลโซโท
ต่ำสุด = 2.1840 (25/9/2561) เฉลี่ย = 2.4724 สูงสุด = 2.7188 (26/2/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
2.6257
LSL THB
0.3808
THB LSL
อังคาร
2.6335
LSL THB
0.3797
THB LSL
พุธ
2.5991
LSL THB
0.3847
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6029
LSL THB
0.3842
THB LSL
ศุกร์
2.6170
LSL THB
0.3821
THB LSL
จันทร์
2.6070
LSL THB
0.3836
THB LSL
อังคาร
2.6017
LSL THB
0.3844
THB LSL
พุธ
2.6040
LSL THB
0.3840
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5790
LSL THB
0.3878
THB LSL
ศุกร์
2.5782
LSL THB
0.3879
THB LSL
จันทร์
2.5873
LSL THB
0.3865
THB LSL
อังคาร
2.5954
LSL THB
0.3853
THB LSL
พุธ
2.6011
LSL THB
0.3844
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5936
LSL THB
0.3856
THB LSL
ศุกร์
2.6289
LSL THB
0.3804
THB LSL
จันทร์
2.6377
LSL THB
0.3791
THB LSL
อังคาร
2.6358
LSL THB
0.3794
THB LSL
พุธ
2.6351
LSL THB
0.3795
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6414
LSL THB
0.3786
THB LSL
ศุกร์
2.6322
LSL THB
0.3799
THB LSL
จันทร์
2.6358
LSL THB
0.3794
THB LSL
อังคาร
2.6177
LSL THB
0.3820
THB LSL
พุธ
2.6206
LSL THB
0.3816
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6406
LSL THB
0.3787
THB LSL
ศุกร์
2.6363
LSL THB
0.3793
THB LSL
จันทร์
2.6161
LSL THB
0.3823
THB LSL
อังคาร
2.5996
LSL THB
0.3847
THB LSL
พุธ
2.6354
LSL THB
0.3794
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6390
LSL THB
0.3789
THB LSL
ศุกร์
2.6247
LSL THB
0.3810
THB LSL
จันทร์
2.6435
LSL THB
0.3783
THB LSL
อังคาร
2.6396
LSL THB
0.3788
THB LSL
พุธ
2.6283
LSL THB
0.3805
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6664
LSL THB
0.3750
THB LSL
ศุกร์
2.6976
LSL THB
0.3707
THB LSL
จันทร์
2.6881
LSL THB
0.3720
THB LSL
อังคาร
2.6909
LSL THB
0.3716
THB LSL
พุธ
2.6756
LSL THB
0.3738
THB LSL
พฤหัสบดี
2.7131
LSL THB
0.3686
THB LSL
ศุกร์
2.6975
LSL THB
0.3707
THB LSL
จันทร์
2.7188
LSL THB
0.3678
THB LSL
อังคาร
2.7045
LSL THB
0.3698
THB LSL
พุธ
2.6834
LSL THB
0.3727
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6667
LSL THB
0.3750
THB LSL
ศุกร์
2.6518
LSL THB
0.3771
THB LSL
จันทร์
2.6247
LSL THB
0.3810
THB LSL
อังคาร
2.6498
LSL THB
0.3774
THB LSL
พุธ
2.6503
LSL THB
0.3773
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6460
LSL THB
0.3779
THB LSL
ศุกร์
2.6313
LSL THB
0.3800
THB LSL
จันทร์
2.6481
LSL THB
0.3776
THB LSL
อังคาร
2.6444
LSL THB
0.3782
THB LSL
พุธ
2.6427
LSL THB
0.3784
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6487
LSL THB
0.3775
THB LSL
ศุกร์
2.6246
LSL THB
0.3810
THB LSL
จันทร์
2.5976
LSL THB
0.3850
THB LSL
อังคาร
2.5928
LSL THB
0.3857
THB LSL
พุธ
2.6141
LSL THB
0.3825
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6334
LSL THB
0.3797
THB LSL
ศุกร์
2.6347
LSL THB
0.3796
THB LSL
จันทร์
2.6727
LSL THB
0.3742
THB LSL
อังคาร
2.6706
LSL THB
0.3744
THB LSL
พุธ
2.6793
LSL THB
0.3732
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6574
LSL THB
0.3763
THB LSL
ศุกร์
2.6363
LSL THB
0.3793
THB LSL
จันทร์
2.6341
LSL THB
0.3796
THB LSL
อังคาร
2.6385
LSL THB
0.3790
THB LSL
พุธ
2.6425
LSL THB
0.3784
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6226
LSL THB
0.3813
THB LSL
ศุกร์
2.6012
LSL THB
0.3844
THB LSL
จันทร์
2.6057
LSL THB
0.3838
THB LSL
อังคาร
2.5944
LSL THB
0.3854
THB LSL
พุธ
2.5893
LSL THB
0.3862
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6054
LSL THB
0.3838
THB LSL
ศุกร์
2.5881
LSL THB
0.3864
THB LSL
จันทร์
2.5870
LSL THB
0.3865
THB LSL
อังคาร
2.5895
LSL THB
0.3862
THB LSL
พุธ
2.6049
LSL THB
0.3839
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6172
LSL THB
0.3821
THB LSL
ศุกร์
2.6094
LSL THB
0.3832
THB LSL
จันทร์
2.6012
LSL THB
0.3844
THB LSL
อังคาร
2.5562
LSL THB
0.3912
THB LSL
พุธ
2.5506
LSL THB
0.3921
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5378
LSL THB
0.3940
THB LSL
ศุกร์
2.5500
LSL THB
0.3922
THB LSL
จันทร์
2.5425
LSL THB
0.3933
THB LSL
อังคาร
2.5484
LSL THB
0.3924
THB LSL
พุธ
2.5570
LSL THB
0.3911
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5567
LSL THB
0.3911
THB LSL
ศุกร์
2.4959
LSL THB
0.4007
THB LSL
จันทร์
2.5210
LSL THB
0.3967
THB LSL
อังคาร
2.5419
LSL THB
0.3934
THB LSL
พุธ
2.5610
LSL THB
0.3905
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5488
LSL THB
0.3923
THB LSL
ศุกร์
2.5378
LSL THB
0.3940
THB LSL
จันทร์
2.5274
LSL THB
0.3957
THB LSL
อังคาร
2.5351
LSL THB
0.3945
THB LSL
พุธ
2.5966
LSL THB
0.3851
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5982
LSL THB
0.3849
THB LSL
ศุกร์
2.6021
LSL THB
0.3843
THB LSL
จันทร์
2.6136
LSL THB
0.3826
THB LSL
อังคาร
2.5995
LSL THB
0.3847
THB LSL
พุธ
2.6021
LSL THB
0.3843
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6024
LSL THB
0.3843
THB LSL
ศุกร์
2.5881
LSL THB
0.3864
THB LSL
จันทร์
2.5263
LSL THB
0.3958
THB LSL
อังคาร
2.5387
LSL THB
0.3939
THB LSL
พุธ
2.5574
LSL THB
0.3910
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5550
LSL THB
0.3914
THB LSL
ศุกร์
2.5596
LSL THB
0.3907
THB LSL
อาทิตย์
2.5613
LSL THB
0.3904
THB LSL
จันทร์
2.5599
LSL THB
0.3906
THB LSL
อังคาร
2.5529
LSL THB
0.3917
THB LSL
พุธ
2.5480
LSL THB
0.3925
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5535
LSL THB
0.3916
THB LSL
ศุกร์
2.5639
LSL THB
0.3900
THB LSL
อาทิตย์
2.5551
LSL THB
0.3914
THB LSL
จันทร์
2.5617
LSL THB
0.3904
THB LSL
อังคาร
2.5656
LSL THB
0.3898
THB LSL
พุธ
2.5681
LSL THB
0.3894
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5710
LSL THB
0.3890
THB LSL
ศุกร์
2.5927
LSL THB
0.3857
THB LSL
อาทิตย์
2.6140
LSL THB
0.3825
THB LSL
จันทร์
2.6167
LSL THB
0.3822
THB LSL
อังคาร
2.6207
LSL THB
0.3816
THB LSL
พุธ
2.6163
LSL THB
0.3822
THB LSL
พฤหัสบดี
2.6354
LSL THB
0.3794
THB LSL
ศุกร์
2.6271
LSL THB
0.3806
THB LSL
จันทร์
2.6390
LSL THB
0.3789
THB LSL
อังคาร
2.6364
LSL THB
0.3793
THB LSL
พุธ
2.6350
LSL THB
0.3795
THB LSL
พฤหัสบดี
2.4419
LSL THB
0.4095
THB LSL
ศุกร์
2.4468
LSL THB
0.4087
THB LSL
จันทร์
2.4038
LSL THB
0.4160
THB LSL
อังคาร
2.3971
LSL THB
0.4172
THB LSL
พุธ
2.3900
LSL THB
0.4184
THB LSL
พฤหัสบดี
2.4012
LSL THB
0.4165
THB LSL
ศุกร์
2.3970
LSL THB
0.4172
THB LSL
จันทร์
2.3915
LSL THB
0.4181
THB LSL
อังคาร
2.3877
LSL THB
0.4188
THB LSL
พุธ
2.4789
LSL THB
0.4034
THB LSL
พฤหัสบดี
2.4760
LSL THB
0.4039
THB LSL
ศุกร์
2.4797
LSL THB
0.4033
THB LSL
จันทร์
2.4799
LSL THB
0.4032
THB LSL
อังคาร
2.5013
LSL THB
0.3998
THB LSL
พุธ
2.5159
LSL THB
0.3975
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5178
LSL THB
0.3972
THB LSL
ศุกร์
2.5179
LSL THB
0.3972
THB LSL
จันทร์
2.5166
LSL THB
0.3974
THB LSL
อังคาร
2.5237
LSL THB
0.3962
THB LSL
พุธ
2.5136
LSL THB
0.3978
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5110
LSL THB
0.3983
THB LSL
ศุกร์
2.5190
LSL THB
0.3970
THB LSL
จันทร์
2.5186
LSL THB
0.3970
THB LSL
อังคาร
2.5070
LSL THB
0.3989
THB LSL
พุธ
2.5030
LSL THB
0.3995
THB LSL
พฤหัสบดี
2.5051
LSL THB
0.3992
THB LSL
ศุกร์
2.5160
LSL THB
0.3975
THB LSL
จันทร์
2.5087
LSL THB
0.3986
THB LSL
อังคาร
2.5061
LSL THB
0.3990
THB LSL
พุธ
2.4845
LSL THB
0.4025
THB LSL
พฤหัสบดี
2.4756
LSL THB
0.4039
THB LSL
ศุกร์
2.4828
LSL THB
0.4028
THB LSL
จันทร์
2.4900
LSL THB
0.4016
THB LSL
อังคาร
2.4830
LSL THB
0.4027
THB LSL
พุธ
2.4873
LSL THB
0.4020
THB LSL
พฤหัสบดี
2.4809
LSL THB
0.4031
THB LSL
ศุกร์
2.4784
LSL THB
0.4035
THB LSL
จันทร์
2.4753
LSL THB
0.4040
THB LSL
อังคาร
2.2391
LSL THB
0.4466
THB LSL
พุธ
2.2354
LSL THB
0.4473
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2415
LSL THB
0.4461
THB LSL
ศุกร์
2.2371
LSL THB
0.4470
THB LSL
จันทร์
2.2275
LSL THB
0.4489
THB LSL
อังคาร
2.2243
LSL THB
0.4496
THB LSL
พุธ
2.2360
LSL THB
0.4472
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2333
LSL THB
0.4478
THB LSL
ศุกร์
2.2362
LSL THB
0.4472
THB LSL
จันทร์
2.2343
LSL THB
0.4476
THB LSL
อังคาร
2.2385
LSL THB
0.4467
THB LSL
พุธ
2.2432
LSL THB
0.4458
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2429
LSL THB
0.4459
THB LSL
ศุกร์
2.2399
LSL THB
0.4464
THB LSL
จันทร์
2.2466
LSL THB
0.4451
THB LSL
อังคาร
2.2394
LSL THB
0.4466
THB LSL
พุธ
2.2414
LSL THB
0.4461
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2304
LSL THB
0.4484
THB LSL
ศุกร์
2.2239
LSL THB
0.4497
THB LSL
จันทร์
2.2324
LSL THB
0.4479
THB LSL
อังคาร
2.2272
LSL THB
0.4490
THB LSL
พุธ
2.2239
LSL THB
0.4497
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2130
LSL THB
0.4519
THB LSL
ศุกร์
2.2123
LSL THB
0.4520
THB LSL
จันทร์
2.1842
LSL THB
0.4578
THB LSL
อังคาร
2.1840
LSL THB
0.4579
THB LSL
ศุกร์
2.2636
LSL THB
0.4418
THB LSL
จันทร์
2.2738
LSL THB
0.4398
THB LSL
อังคาร
2.2809
LSL THB
0.4384
THB LSL
พุธ
2.2783
LSL THB
0.4389
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2995
LSL THB
0.4349
THB LSL
ศุกร์
2.3123
LSL THB
0.4325
THB LSL
จันทร์
2.2975
LSL THB
0.4353
THB LSL
อังคาร
2.2948
LSL THB
0.4358
THB LSL
พุธ
2.2905
LSL THB
0.4366
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2361
LSL THB
0.4472
THB LSL
ศุกร์
2.2264
LSL THB
0.4492
THB LSL
จันทร์
2.2268
LSL THB
0.4491
THB LSL
อังคาร
2.2231
LSL THB
0.4498
THB LSL
พุธ
2.2293
LSL THB
0.4486
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2435
LSL THB
0.4457
THB LSL
ศุกร์
2.2452
LSL THB
0.4454
THB LSL
จันทร์
2.2530
LSL THB
0.4438
THB LSL
อังคาร
2.2700
LSL THB
0.4405
THB LSL
พุธ
2.2785
LSL THB
0.4389
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2879
LSL THB
0.4371
THB LSL
ศุกร์
2.2964
LSL THB
0.4355
THB LSL
จันทร์
2.3061
LSL THB
0.4336
THB LSL
อังคาร
2.2949
LSL THB
0.4357
THB LSL
พุธ
2.2889
LSL THB
0.4369
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2683
LSL THB
0.4409
THB LSL
ศุกร์
2.2590
LSL THB
0.4427
THB LSL
จันทร์
2.2669
LSL THB
0.4411
THB LSL
อังคาร
2.2898
LSL THB
0.4367
THB LSL
พุธ
2.2853
LSL THB
0.4376
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2794
LSL THB
0.4387
THB LSL
ศุกร์
2.2954
LSL THB
0.4357
THB LSL
จันทร์
2.3034
LSL THB
0.4341
THB LSL
อังคาร
2.2906
LSL THB
0.4366
THB LSL
พุธ
2.3282
LSL THB
0.4295
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3304
LSL THB
0.4291
THB LSL
ศุกร์
2.3238
LSL THB
0.4303
THB LSL
จันทร์
2.3238
LSL THB
0.4303
THB LSL
อังคาร
2.3433
LSL THB
0.4268
THB LSL
พุธ
2.3433
LSL THB
0.4267
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3443
LSL THB
0.4266
THB LSL
ศุกร์
2.3459
LSL THB
0.4263
THB LSL
จันทร์
2.3483
LSL THB
0.4258
THB LSL
อังคาร
2.3729
LSL THB
0.4214
THB LSL
พุธ
2.3765
LSL THB
0.4208
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3668
LSL THB
0.4225
THB LSL
ศุกร์
2.3634
LSL THB
0.4231
THB LSL
จันทร์
2.3574
LSL THB
0.4242
THB LSL
อังคาร
2.3600
LSL THB
0.4237
THB LSL
พุธ
2.3613
LSL THB
0.4235
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3692
LSL THB
0.4221
THB LSL
ศุกร์
2.3689
LSL THB
0.4221
THB LSL
จันทร์
2.3694
LSL THB
0.4220
THB LSL
อังคาร
2.3701
LSL THB
0.4219
THB LSL
พุธ
2.2859
LSL THB
0.4375
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2758
LSL THB
0.4394
THB LSL
ศุกร์
2.2833
LSL THB
0.4380
THB LSL
จันทร์
2.2841
LSL THB
0.4378
THB LSL
อังคาร
2.2817
LSL THB
0.4383
THB LSL
พุธ
2.2858
LSL THB
0.4375
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2831
LSL THB
0.4380
THB LSL
ศุกร์
2.2772
LSL THB
0.4391
THB LSL
จันทร์
2.2721
LSL THB
0.4401
THB LSL
อังคาร
2.2697
LSL THB
0.4406
THB LSL
พุธ
2.2690
LSL THB
0.4407
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2687
LSL THB
0.4408
THB LSL
ศุกร์
2.2278
LSL THB
0.4489
THB LSL
จันทร์
2.2349
LSL THB
0.4475
THB LSL