อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 โลตีเลโซโท แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โลตีเลโซโท
ต่ำสุด = 1.9482 (12/1/2564) เฉลี่ย = 2.1660 สูงสุด = 2.3214 (4/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
2.0341
LSL THB
0.4916
THB LSL
จันทร์
2.0397
LSL THB
0.4903
THB LSL
อังคาร
2.0539
LSL THB
0.4869
THB LSL
พุธ
2.0126
LSL THB
0.4969
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9901
LSL THB
0.5025
THB LSL
ศุกร์
1.9636
LSL THB
0.5093
THB LSL
จันทร์
1.9641
LSL THB
0.5091
THB LSL
อังคาร
1.9482
LSL THB
0.5133
THB LSL
พุธ
1.9529
LSL THB
0.5121
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9584
LSL THB
0.5106
THB LSL
ศุกร์
1.9819
LSL THB
0.5046
THB LSL
จันทร์
1.9657
LSL THB
0.5087
THB LSL
อังคาร
1.9675
LSL THB
0.5083
THB LSL
พุธ
1.9998
LSL THB
0.5001
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0112
LSL THB
0.4972
THB LSL
ศุกร์
1.9841
LSL THB
0.5040
THB LSL
จันทร์
1.9839
LSL THB
0.5041
THB LSL
อังคาร
1.9668
LSL THB
0.5084
THB LSL
พุธ
1.9691
LSL THB
0.5079
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9713
LSL THB
0.5073
THB LSL
ศุกร์
1.9670
LSL THB
0.5084
THB LSL
จันทร์
1.9823
LSL THB
0.5045
THB LSL
อังคาร
1.9871
LSL THB
0.5032
THB LSL
พุธ
2.0016
LSL THB
0.4996
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0095
LSL THB
0.4976
THB LSL
ศุกร์
1.9958
LSL THB
0.5011
THB LSL
จันทร์
2.0172
LSL THB
0.4957
THB LSL
อังคาร
2.0094
LSL THB
0.4977
THB LSL
พุธ
2.0271
LSL THB
0.4933
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0352
LSL THB
0.4913
THB LSL
ศุกร์
2.0380
LSL THB
0.4907
THB LSL
จันทร์
2.0431
LSL THB
0.4894
THB LSL
อังคาร
2.0750
LSL THB
0.4819
THB LSL
พุธ
2.0572
LSL THB
0.4861
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0316
LSL THB
0.4922
THB LSL
ศุกร์
2.0683
LSL THB
0.4835
THB LSL
จันทร์
2.0462
LSL THB
0.4887
THB LSL
อังคาร
2.0260
LSL THB
0.4936
THB LSL
พุธ
2.0480
LSL THB
0.4883
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0541
LSL THB
0.4868
THB LSL
ศุกร์
2.0291
LSL THB
0.4928
THB LSL
จันทร์
2.0022
LSL THB
0.4995
THB LSL
อังคาร
2.0018
LSL THB
0.4995
THB LSL
พุธ
2.0250
LSL THB
0.4938
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0328
LSL THB
0.4919
THB LSL
ศุกร์
1.9868
LSL THB
0.5033
THB LSL
จันทร์
1.9860
LSL THB
0.5035
THB LSL
อังคาร
2.0036
LSL THB
0.4991
THB LSL
พุธ
2.0119
LSL THB
0.4970
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0445
LSL THB
0.4891
THB LSL
ศุกร์
2.0551
LSL THB
0.4866
THB LSL
จันทร์
2.0685
LSL THB
0.4834
THB LSL
อังคาร
2.0782
LSL THB
0.4812
THB LSL
พุธ
2.0650
LSL THB
0.4843
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0954
LSL THB
0.4772
THB LSL
ศุกร์
2.0987
LSL THB
0.4765
THB LSL
จันทร์
2.0946
LSL THB
0.4774
THB LSL
อังคาร
2.0837
LSL THB
0.4799
THB LSL
พุธ
2.0979
LSL THB
0.4767
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0904
LSL THB
0.4784
THB LSL
ศุกร์
2.0699
LSL THB
0.4831
THB LSL
จันทร์
2.0809
LSL THB
0.4806
THB LSL
อังคาร
2.0865
LSL THB
0.4793
THB LSL
พุธ
2.1096
LSL THB
0.4740
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1262
LSL THB
0.4703
THB LSL
ศุกร์
2.1329
LSL THB
0.4689
THB LSL
จันทร์
2.1422
LSL THB
0.4668
THB LSL
อังคาร
2.1580
LSL THB
0.4634
THB LSL
พุธ
2.1550
LSL THB
0.4640
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1646
LSL THB
0.4620
THB LSL
ศุกร์
2.1599
LSL THB
0.4630
THB LSL
จันทร์
2.1562
LSL THB
0.4638
THB LSL
อังคาร
2.1645
LSL THB
0.4620
THB LSL
พุธ
2.1649
LSL THB
0.4619
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1868
LSL THB
0.4573
THB LSL
ศุกร์
2.1911
LSL THB
0.4564
THB LSL
จันทร์
2.1922
LSL THB
0.4562
THB LSL
อังคาร
2.1886
LSL THB
0.4569
THB LSL
พุธ
2.1967
LSL THB
0.4552
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1937
LSL THB
0.4558
THB LSL
ศุกร์
2.1982
LSL THB
0.4549
THB LSL
จันทร์
2.2071
LSL THB
0.4531
THB LSL
อังคาร
2.1921
LSL THB
0.4562
THB LSL
พุธ
2.1840
LSL THB
0.4579
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1952
LSL THB
0.4555
THB LSL
ศุกร์
2.1618
LSL THB
0.4626
THB LSL
จันทร์
2.1632
LSL THB
0.4623
THB LSL
อังคาร
2.1554
LSL THB
0.4640
THB LSL
พุธ
2.1597
LSL THB
0.4630
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1888
LSL THB
0.4569
THB LSL
ศุกร์
2.1882
LSL THB
0.4570
THB LSL
จันทร์
2.2137
LSL THB
0.4517
THB LSL
อังคาร
2.2246
LSL THB
0.4495
THB LSL
พุธ
2.2307
LSL THB
0.4483
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2143
LSL THB
0.4516
THB LSL
ศุกร์
2.2197
LSL THB
0.4505
THB LSL
จันทร์
2.2165
LSL THB
0.4512
THB LSL
อังคาร
2.2458
LSL THB
0.4453
THB LSL
พุธ
2.2392
LSL THB
0.4466
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2307
LSL THB
0.4483
THB LSL
ศุกร์
2.2511
LSL THB
0.4442
THB LSL
จันทร์
2.2392
LSL THB
0.4466
THB LSL
อังคาร
2.2676
LSL THB
0.4410
THB LSL
พุธ
2.2614
LSL THB
0.4422
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2823
LSL THB
0.4381
THB LSL
ศุกร์
2.2633
LSL THB
0.4418
THB LSL
จันทร์
2.2673
LSL THB
0.4411
THB LSL
อังคาร
2.2623
LSL THB
0.4420
THB LSL
พุธ
2.2666
LSL THB
0.4412
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2979
LSL THB
0.4352
THB LSL
ศุกร์
2.2879
LSL THB
0.4371
THB LSL
จันทร์
2.3127
LSL THB
0.4324
THB LSL
อังคาร
2.3009
LSL THB
0.4346
THB LSL
พุธ
2.3034
LSL THB
0.4341
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2824
LSL THB
0.4381
THB LSL
ศุกร์
2.2897
LSL THB
0.4367
THB LSL
จันทร์
2.2597
LSL THB
0.4425
THB LSL
อังคาร
2.2545
LSL THB
0.4436
THB LSL
พุธ
2.2647
LSL THB
0.4416
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2253
LSL THB
0.4494
THB LSL
ศุกร์
2.2283
LSL THB
0.4488
THB LSL
จันทร์
2.2181
LSL THB
0.4508
THB LSL
อังคาร
2.2177
LSL THB
0.4509
THB LSL
พุธ
2.2449
LSL THB
0.4454
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2402
LSL THB
0.4464
THB LSL
ศุกร์
2.2587
LSL THB
0.4427
THB LSL
จันทร์
2.2375
LSL THB
0.4469
THB LSL
อังคาร
2.2345
LSL THB
0.4475
THB LSL
พุธ
2.2395
LSL THB
0.4465
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2444
LSL THB
0.4456
THB LSL
ศุกร์
2.2272
LSL THB
0.4490
THB LSL
จันทร์
2.2569
LSL THB
0.4431
THB LSL
อังคาร
2.2583
LSL THB
0.4428
THB LSL
พุธ
2.2560
LSL THB
0.4433
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2608
LSL THB
0.4423
THB LSL
ศุกร์
2.2777
LSL THB
0.4390
THB LSL
จันทร์
2.2575
LSL THB
0.4430
THB LSL
อังคาร
2.2379
LSL THB
0.4468
THB LSL
พุธ
2.2209
LSL THB
0.4503
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2409
LSL THB
0.4462
THB LSL
ศุกร์
2.2804
LSL THB
0.4385
THB LSL
จันทร์
2.2676
LSL THB
0.4410
THB LSL
อังคาร
2.2567
LSL THB
0.4431
THB LSL
พุธ
2.2379
LSL THB
0.4469
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2571
LSL THB
0.4431
THB LSL
ศุกร์
2.2273
LSL THB
0.4490
THB LSL
จันทร์
2.2210
LSL THB
0.4502
THB LSL
อังคาร
2.2131
LSL THB
0.4519
THB LSL
พุธ
2.2214
LSL THB
0.4502
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2473
LSL THB
0.4450
THB LSL
ศุกร์
2.2558
LSL THB
0.4433
THB LSL
จันทร์
2.2819
LSL THB
0.4382
THB LSL
อังคาร
2.2987
LSL THB
0.4350
THB LSL
พุธ
2.3214
LSL THB
0.4308
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3120
LSL THB
0.4325
THB LSL
ศุกร์
2.2984
LSL THB
0.4351
THB LSL
จันทร์
2.2868
LSL THB
0.4373
THB LSL
อังคาร
2.2533
LSL THB
0.4438
THB LSL
พุธ
2.2575
LSL THB
0.4430
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2496
LSL THB
0.4445
THB LSL
ศุกร์
2.2478
LSL THB
0.4449
THB LSL
จันทร์
2.2677
LSL THB
0.4410
THB LSL
อังคาร
2.2453
LSL THB
0.4454
THB LSL
พุธ
2.2307
LSL THB
0.4483
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1965
LSL THB
0.4553
THB LSL
ศุกร์
2.1800
LSL THB
0.4587
THB LSL
จันทร์
2.1898
LSL THB
0.4567
THB LSL
อังคาร
2.1826
LSL THB
0.4582
THB LSL
พุธ
2.1917
LSL THB
0.4563
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1940
LSL THB
0.4558
THB LSL
ศุกร์
2.1873
LSL THB
0.4572
THB LSL
จันทร์
2.2159
LSL THB
0.4513
THB LSL
อังคาร
2.2170
LSL THB
0.4511
THB LSL
พุธ
2.2422
LSL THB
0.4460
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2648
LSL THB
0.4415
THB LSL
ศุกร์
2.2667
LSL THB
0.4412
THB LSL
จันทร์
2.2759
LSL THB
0.4394
THB LSL
อังคาร
2.2729
LSL THB
0.4400
THB LSL
พุธ
2.2888
LSL THB
0.4369
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3121
LSL THB
0.4325
THB LSL
ศุกร์
2.3178
LSL THB
0.4314
THB LSL
จันทร์
2.3144
LSL THB
0.4321
THB LSL
อังคาร
2.3164
LSL THB
0.4317
THB LSL
พุธ
2.3056
LSL THB
0.4337
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2813
LSL THB
0.4383
THB LSL
ศุกร์
2.2726
LSL THB
0.4400
THB LSL
จันทร์
2.2544
LSL THB
0.4436
THB LSL
อังคาร
2.2520
LSL THB
0.4440
THB LSL
พุธ
2.2644
LSL THB
0.4416
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2648
LSL THB
0.4415
THB LSL
ศุกร์
2.2317
LSL THB
0.4481
THB LSL
จันทร์
2.2275
LSL THB
0.4489
THB LSL
อังคาร
2.2328
LSL THB
0.4479
THB LSL
พุธ
2.2492
LSL THB
0.4446
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2290
LSL THB
0.4486
THB LSL
ศุกร์
2.2369
LSL THB
0.4470
THB LSL
จันทร์
2.2602
LSL THB
0.4424
THB LSL
อังคาร
2.2495
LSL THB
0.4445
THB LSL
พุธ
2.2411
LSL THB
0.4462
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2697
LSL THB
0.4406
THB LSL
ศุกร์
2.2722
LSL THB
0.4401
THB LSL
จันทร์
2.2646
LSL THB
0.4416
THB LSL
อังคาร
2.2309
LSL THB
0.4483
THB LSL
พุธ
2.2418
LSL THB
0.4461
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2530
LSL THB
0.4439
THB LSL
ศุกร์
2.2681
LSL THB
0.4409
THB LSL
จันทร์
2.2674
LSL THB
0.4410
THB LSL
อังคาร
2.2871
LSL THB
0.4372
THB LSL
พุธ
2.3006
LSL THB
0.4347
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3013
LSL THB
0.4345
THB LSL
ศุกร์
2.2759
LSL THB
0.4394
THB LSL
จันทร์
2.2403
LSL THB
0.4464
THB LSL
อังคาร
2.2459
LSL THB
0.4453
THB LSL
พุธ
2.2222
LSL THB
0.4500
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2032
LSL THB
0.4539
THB LSL
ศุกร์
2.1773
LSL THB
0.4593
THB LSL
จันทร์
2.1761
LSL THB
0.4595
THB LSL
อังคาร
2.1503
LSL THB
0.4650
THB LSL
พุธ
2.1653
LSL THB
0.4618
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1895
LSL THB
0.4567
THB LSL
ศุกร์
2.1829
LSL THB
0.4581
THB LSL
จันทร์
2.1937
LSL THB
0.4558
THB LSL
อังคาร
2.1957
LSL THB
0.4554
THB LSL
พุธ
2.1718
LSL THB
0.4604
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1483
LSL THB
0.4655
THB LSL
ศุกร์
2.1444
LSL THB
0.4663
THB LSL
จันทร์
2.1556
LSL THB
0.4639
THB LSL
อังคาร
2.1444
LSL THB
0.4663
THB LSL
พุธ
2.1071
LSL THB
0.4746
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0932
LSL THB
0.4777
THB LSL
ศุกร์
2.0831
LSL THB
0.4801
THB LSL
จันทร์
2.0929
LSL THB
0.4778
THB LSL
อังคาร
2.0959
LSL THB
0.4771
THB LSL
พุธ
2.1025
LSL THB
0.4756
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1043
LSL THB
0.4752
THB LSL
ศุกร์
2.0775
LSL THB
0.4814
THB LSL
จันทร์
2.0859
LSL THB
0.4794
THB LSL
อังคาร
2.0878
LSL THB
0.4790
THB LSL
พุธ
2.1203
LSL THB
0.4716
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1336
LSL THB
0.4687
THB LSL
ศุกร์
2.1165
LSL THB
0.4725
THB LSL
จันทร์
2.1186
LSL THB
0.4720
THB LSL
อังคาร
2.1106
LSL THB
0.4738
THB LSL
พุธ
2.1172
LSL THB
0.4723
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1188
LSL THB
0.4720
THB LSL
ศุกร์
2.1102
LSL THB
0.4739
THB LSL
จันทร์
2.0924
LSL THB
0.4779
THB LSL
อังคาร
2.0817
LSL THB
0.4804
THB LSL
พุธ
2.0578
LSL THB
0.4860
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0946
LSL THB
0.4774
THB LSL
ศุกร์
2.0953
LSL THB
0.4772
THB LSL
จันทร์
2.1157
LSL THB
0.4727
THB LSL
อังคาร
2.1295
LSL THB
0.4696
THB LSL
พุธ
2.1229
LSL THB
0.4710
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1311
LSL THB
0.4692
THB LSL
ศุกร์
2.1512
LSL THB
0.4649
THB LSL
จันทร์
2.1586
LSL THB
0.4633
THB LSL
อังคาร
2.1263
LSL THB
0.4703
THB LSL
พุธ
2.1140
LSL THB
0.4730
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0944
LSL THB
0.4775
THB LSL
ศุกร์
2.0825
LSL THB
0.4802
THB LSL