อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 โลตีเลโซโท แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โลตีเลโซโท
ต่ำสุด = 1.9887 (9/10/2562) เฉลี่ย = 2.1523 สูงสุด = 2.3554 (8/2/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
2.2162
LSL THB
0.4512
THB LSL
พุธ
2.2184
LSL THB
0.4508
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2218
LSL THB
0.4501
THB LSL
ศุกร์
2.2262
LSL THB
0.4492
THB LSL
จันทร์
2.2224
LSL THB
0.4500
THB LSL
อังคาร
2.2262
LSL THB
0.4492
THB LSL
พุธ
2.2229
LSL THB
0.4499
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2161
LSL THB
0.4513
THB LSL
ศุกร์
2.2131
LSL THB
0.4519
THB LSL
จันทร์
2.2158
LSL THB
0.4513
THB LSL
อังคาร
2.2137
LSL THB
0.4517
THB LSL
พุธ
2.1999
LSL THB
0.4546
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2014
LSL THB
0.4542
THB LSL
ศุกร์
2.2017
LSL THB
0.4542
THB LSL
จันทร์
2.3132
LSL THB
0.4323
THB LSL
อังคาร
2.3175
LSL THB
0.4315
THB LSL
พุธ
2.3118
LSL THB
0.4326
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2965
LSL THB
0.4354
THB LSL
ศุกร์
2.2887
LSL THB
0.4369
THB LSL
จันทร์
2.2815
LSL THB
0.4383
THB LSL
อังคาร
2.3055
LSL THB
0.4337
THB LSL
พุธ
2.2941
LSL THB
0.4359
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2877
LSL THB
0.4371
THB LSL
ศุกร์
2.2900
LSL THB
0.4367
THB LSL
จันทร์
2.3481
LSL THB
0.4259
THB LSL
อังคาร
2.3473
LSL THB
0.4260
THB LSL
พุธ
2.3376
LSL THB
0.4278
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3398
LSL THB
0.4274
THB LSL
ศุกร์
2.3554
LSL THB
0.4246
THB LSL
จันทร์
2.3503
LSL THB
0.4255
THB LSL
อังคาร
2.3451
LSL THB
0.4264
THB LSL
พุธ
2.3456
LSL THB
0.4263
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3458
LSL THB
0.4263
THB LSL
ศุกร์
2.3406
LSL THB
0.4272
THB LSL
จันทร์
2.3376
LSL THB
0.4278
THB LSL
อังคาร
2.3361
LSL THB
0.4281
THB LSL
พุธ
2.3270
LSL THB
0.4297
THB LSL
พฤหัสบดี
2.3337
LSL THB
0.4285
THB LSL
ศุกร์
2.3455
LSL THB
0.4264
THB LSL
จันทร์
2.2268
LSL THB
0.4491
THB LSL
อังคาร
2.2370
LSL THB
0.4470
THB LSL
พุธ
2.2594
LSL THB
0.4426
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2687
LSL THB
0.4408
THB LSL
ศุกร์
2.2739
LSL THB
0.4398
THB LSL
จันทร์
2.2822
LSL THB
0.4382
THB LSL
อังคาร
2.2787
LSL THB
0.4389
THB LSL
พุธ
2.2564
LSL THB
0.4432
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2522
LSL THB
0.4440
THB LSL
ศุกร์
2.2343
LSL THB
0.4476
THB LSL
จันทร์
2.2314
LSL THB
0.4482
THB LSL
อังคาร
2.2249
LSL THB
0.4495
THB LSL
พุธ
2.2021
LSL THB
0.4541
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2104
LSL THB
0.4524
THB LSL
ศุกร์
2.2043
LSL THB
0.4537
THB LSL
จันทร์
2.2007
LSL THB
0.4544
THB LSL
อังคาร
2.1957
LSL THB
0.4554
THB LSL
พุธ
2.1988
LSL THB
0.4548
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1952
LSL THB
0.4555
THB LSL
ศุกร์
2.1946
LSL THB
0.4557
THB LSL
จันทร์
2.1913
LSL THB
0.4563
THB LSL
อังคาร
2.1969
LSL THB
0.4552
THB LSL
พุธ
2.2098
LSL THB
0.4525
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2072
LSL THB
0.4531
THB LSL
ศุกร์
2.2036
LSL THB
0.4538
THB LSL
จันทร์
2.2027
LSL THB
0.4540
THB LSL
อังคาร
2.2049
LSL THB
0.4535
THB LSL
พุธ
2.2042
LSL THB
0.4537
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2058
LSL THB
0.4533
THB LSL
ศุกร์
2.2146
LSL THB
0.4516
THB LSL
จันทร์
2.2186
LSL THB
0.4507
THB LSL
อังคาร
2.2507
LSL THB
0.4443
THB LSL
พุธ
2.2537
LSL THB
0.4437
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2542
LSL THB
0.4436
THB LSL
ศุกร์
2.2530
LSL THB
0.4439
THB LSL
จันทร์
2.2525
LSL THB
0.4440
THB LSL
อังคาร
2.2693
LSL THB
0.4407
THB LSL
พุธ
2.2693
LSL THB
0.4407
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2729
LSL THB
0.4400
THB LSL
ศุกร์
2.2745
LSL THB
0.4397
THB LSL
จันทร์
2.2676
LSL THB
0.4410
THB LSL
อังคาร
2.2745
LSL THB
0.4397
THB LSL
พุธ
2.2791
LSL THB
0.4388
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2856
LSL THB
0.4375
THB LSL
ศุกร์
2.2768
LSL THB
0.4392
THB LSL
จันทร์
2.2733
LSL THB
0.4399
THB LSL
อังคาร
2.2269
LSL THB
0.4491
THB LSL
พุธ
2.2253
LSL THB
0.4494
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2336
LSL THB
0.4477
THB LSL
ศุกร์
2.2329
LSL THB
0.4478
THB LSL
จันทร์
2.2177
LSL THB
0.4509
THB LSL
อังคาร
2.2215
LSL THB
0.4502
THB LSL
พุธ
2.2046
LSL THB
0.4536
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2008
LSL THB
0.4544
THB LSL
ศุกร์
2.1878
LSL THB
0.4571
THB LSL
จันทร์
2.2003
LSL THB
0.4545
THB LSL
อังคาร
2.1877
LSL THB
0.4571
THB LSL
พุธ
2.1945
LSL THB
0.4557
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2084
LSL THB
0.4528
THB LSL
ศุกร์
2.2246
LSL THB
0.4495
THB LSL
จันทร์
2.2315
LSL THB
0.4481
THB LSL
อังคาร
2.2289
LSL THB
0.4487
THB LSL
พุธ
2.2220
LSL THB
0.4500
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2255
LSL THB
0.4493
THB LSL
ศุกร์
2.2173
LSL THB
0.4510
THB LSL
จันทร์
2.2081
LSL THB
0.4529
THB LSL
อังคาร
2.2067
LSL THB
0.4532
THB LSL
พุธ
2.2060
LSL THB
0.4533
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2053
LSL THB
0.4535
THB LSL
ศุกร์
2.1977
LSL THB
0.4550
THB LSL
จันทร์
2.1500
LSL THB
0.4651
THB LSL
อังคาร
2.1409
LSL THB
0.4671
THB LSL
พุธ
2.1436
LSL THB
0.4665
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1436
LSL THB
0.4665
THB LSL
ศุกร์
2.1119
LSL THB
0.4735
THB LSL
จันทร์
2.1080
LSL THB
0.4744
THB LSL
อังคาร
2.1013
LSL THB
0.4759
THB LSL
พุธ
2.1094
LSL THB
0.4741
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1094
LSL THB
0.4741
THB LSL
ศุกร์
2.1004
LSL THB
0.4761
THB LSL
จันทร์
2.1176
LSL THB
0.4722
THB LSL
อังคาร
2.1088
LSL THB
0.4742
THB LSL
พุธ
2.1109
LSL THB
0.4737
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0845
LSL THB
0.4797
THB LSL
ศุกร์
2.0797
LSL THB
0.4808
THB LSL
อาทิตย์
2.0801
LSL THB
0.4807
THB LSL
จันทร์
2.1448
LSL THB
0.4662
THB LSL
อังคาร
2.1473
LSL THB
0.4657
THB LSL
พุธ
2.1508
LSL THB
0.4649
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1761
LSL THB
0.4595
THB LSL
ศุกร์
2.1600
LSL THB
0.4630
THB LSL
จันทร์
2.1576
LSL THB
0.4635
THB LSL
พุธ
2.1606
LSL THB
0.4628
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1731
LSL THB
0.4602
THB LSL
ศุกร์
2.1902
LSL THB
0.4566
THB LSL
จันทร์
2.1755
LSL THB
0.4597
THB LSL
อังคาร
2.1744
LSL THB
0.4599
THB LSL
พุธ
2.1717
LSL THB
0.4605
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1691
LSL THB
0.4610
THB LSL
ศุกร์
2.2212
LSL THB
0.4502
THB LSL
จันทร์
2.2181
LSL THB
0.4508
THB LSL
อังคาร
2.2152
LSL THB
0.4514
THB LSL
พุธ
2.2293
LSL THB
0.4486
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2128
LSL THB
0.4519
THB LSL
ศุกร์
2.2013
LSL THB
0.4543
THB LSL
จันทร์
2.2113
LSL THB
0.4522
THB LSL
อังคาร
2.2132
LSL THB
0.4518
THB LSL
พุธ
2.2182
LSL THB
0.4508
THB LSL
พฤหัสบดี
2.2206
LSL THB
0.4503
THB LSL
ศุกร์
2.2172
LSL THB
0.4510
THB LSL
จันทร์
2.1765
LSL THB
0.4595
THB LSL
อังคาร
2.1726
LSL THB
0.4603
THB LSL
พุธ
2.1606
LSL THB
0.4628
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1517
LSL THB
0.4647
THB LSL
ศุกร์
2.1375
LSL THB
0.4678
THB LSL
จันทร์
2.1105
LSL THB
0.4738
THB LSL
อังคาร
2.0666
LSL THB
0.4839
THB LSL
พุธ
2.0707
LSL THB
0.4829
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0727
LSL THB
0.4825
THB LSL
ศุกร์
2.0283
LSL THB
0.4930
THB LSL
จันทร์
2.0222
LSL THB
0.4945
THB LSL
อังคาร
2.0015
LSL THB
0.4996
THB LSL
พุธ
2.0090
LSL THB
0.4978
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0200
LSL THB
0.4950
THB LSL
ศุกร์
1.9997
LSL THB
0.5001
THB LSL
จันทร์
2.0344
LSL THB
0.4916
THB LSL
อังคาร
2.0008
LSL THB
0.4998
THB LSL
พุธ
2.0070
LSL THB
0.4983
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0208
LSL THB
0.4948
THB LSL
ศุกร์
2.0189
LSL THB
0.4953
THB LSL
จันทร์
2.0281
LSL THB
0.4931
THB LSL
อังคาร
1.9960
LSL THB
0.5010
THB LSL
พุธ
2.0042
LSL THB
0.4989
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9911
LSL THB
0.5022
THB LSL
ศุกร์
1.9887
LSL THB
0.5028
THB LSL
จันทร์
1.9991
LSL THB
0.5002
THB LSL
อังคาร
2.0085
LSL THB
0.4979
THB LSL
พุธ
2.0339
LSL THB
0.4917
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0597
LSL THB
0.4855
THB LSL
ศุกร์
2.0666
LSL THB
0.4839
THB LSL
จันทร์
2.0834
LSL THB
0.4800
THB LSL
อังคาร
2.0846
LSL THB
0.4797
THB LSL
พุธ
2.0774
LSL THB
0.4814
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0748
LSL THB
0.4820
THB LSL
ศุกร์
2.0925
LSL THB
0.4779
THB LSL
จันทร์
2.0914
LSL THB
0.4782
THB LSL
อังคาร
2.0798
LSL THB
0.4808
THB LSL
พุธ
2.0693
LSL THB
0.4832
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0889
LSL THB
0.4787
THB LSL
ศุกร์
2.0683
LSL THB
0.4835
THB LSL
จันทร์
2.0492
LSL THB
0.4880
THB LSL
อังคาร
2.0505
LSL THB
0.4877
THB LSL
พุธ
2.0542
LSL THB
0.4868
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0284
LSL THB
0.4930
THB LSL
ศุกร์
2.0477
LSL THB
0.4883
THB LSL
จันทร์
2.0284
LSL THB
0.4930
THB LSL
อังคาร
2.0122
LSL THB
0.4970
THB LSL
พุธ
2.0050
LSL THB
0.4987
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0058
LSL THB
0.4986
THB LSL
ศุกร์
2.0115
LSL THB
0.4971
THB LSL
จันทร์
2.0087
LSL THB
0.4978
THB LSL
อังคาร
2.0105
LSL THB
0.4974
THB LSL
พุธ
1.9887
LSL THB
0.5029
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0112
LSL THB
0.4972
THB LSL
ศุกร์
2.0087
LSL THB
0.4978
THB LSL
จันทร์
2.0392
LSL THB
0.4904
THB LSL
อังคาร
2.0501
LSL THB
0.4878
THB LSL
พุธ
2.0502
LSL THB
0.4878
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0432
LSL THB
0.4894
THB LSL
ศุกร์
2.0453
LSL THB
0.4889
THB LSL
จันทร์
2.0548
LSL THB
0.4867
THB LSL
อังคาร
2.0459
LSL THB
0.4888
THB LSL
พุธ
2.0644
LSL THB
0.4844
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0646
LSL THB
0.4844
THB LSL
ศุกร์
2.0591
LSL THB
0.4856
THB LSL
จันทร์
2.0572
LSL THB
0.4861
THB LSL
อังคาร
2.0740
LSL THB
0.4822
THB LSL
พุธ
2.0704
LSL THB
0.4830
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0737
LSL THB
0.4822
THB LSL
ศุกร์
1.9890
LSL THB
0.5028
THB LSL
จันทร์
1.9987
LSL THB
0.5003
THB LSL
อังคาร
2.0324
LSL THB
0.4920
THB LSL
พุธ
2.0540
LSL THB
0.4868
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0571
LSL THB
0.4861
THB LSL
ศุกร์
2.0519
LSL THB
0.4874
THB LSL
จันทร์
2.0483
LSL THB
0.4882
THB LSL
อังคาร
2.0346
LSL THB
0.4915
THB LSL
พุธ
2.0382
LSL THB
0.4906
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0175
LSL THB
0.4957
THB LSL
ศุกร์
2.0460
LSL THB
0.4888
THB LSL
จันทร์
2.0531
LSL THB
0.4871
THB LSL
อังคาร
2.0466
LSL THB
0.4886
THB LSL
พุธ
2.0442
LSL THB
0.4892
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0431
LSL THB
0.4895
THB LSL
ศุกร์
2.0484
LSL THB
0.4882
THB LSL
จันทร์
2.0462
LSL THB
0.4887
THB LSL
อังคาร
2.0530
LSL THB
0.4871
THB LSL
พุธ
2.0424
LSL THB
0.4896
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0548
LSL THB
0.4867
THB LSL
ศุกร์
2.0493
LSL THB
0.4880
THB LSL
จันทร์
2.0714
LSL THB
0.4828
THB LSL
อังคาร
2.0730
LSL THB
0.4824
THB LSL
พุธ
2.0716
LSL THB
0.4827
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0862
LSL THB
0.4793
THB LSL
ศุกร์
2.0653
LSL THB
0.4842
THB LSL
จันทร์
2.0648
LSL THB
0.4843
THB LSL
อังคาร
2.0733
LSL THB
0.4823
THB LSL
พุธ
2.0490
LSL THB
0.4880
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0484
LSL THB
0.4882
THB LSL
ศุกร์
2.0688
LSL THB
0.4834
THB LSL
จันทร์
2.0955
LSL THB
0.4772
THB LSL
อังคาร
2.0883
LSL THB
0.4789
THB LSL
พุธ
2.0957
LSL THB
0.4772
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1050
LSL THB
0.4750
THB LSL
ศุกร์
2.1059
LSL THB
0.4748
THB LSL
จันทร์
2.1174
LSL THB
0.4723
THB LSL
อังคาร
2.1196
LSL THB
0.4718
THB LSL
พุธ
2.1288
LSL THB
0.4697
THB LSL
พฤหัสบดี
2.1262
LSL THB
0.4703
THB LSL
ศุกร์
2.1386
LSL THB
0.4676
THB LSL
จันทร์
2.1431
LSL THB
0.4666
THB LSL
อังคาร
2.1190
LSL THB
0.4719
THB LSL