อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 โลตีเลโซโท แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โลตีเลโซโท
ต่ำสุด = 1.7501 (15/5/2566) เฉลี่ย = 1.8871 สูงสุด = 2.0465 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
2.0465
LSL THB
0.4886
THB LSL
อังคาร
2.0180
LSL THB
0.4955
THB LSL
พุธ
1.9948
LSL THB
0.5013
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0150
LSL THB
0.4963
THB LSL
ศุกร์
1.9843
LSL THB
0.5040
THB LSL
จันทร์
1.9797
LSL THB
0.5051
THB LSL
อังคาร
1.9626
LSL THB
0.5095
THB LSL
พุธ
1.9523
LSL THB
0.5122
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9705
LSL THB
0.5075
THB LSL
ศุกร์
1.9562
LSL THB
0.5112
THB LSL
จันทร์
1.9649
LSL THB
0.5089
THB LSL
อังคาร
1.9355
LSL THB
0.5167
THB LSL
พุธ
1.9191
LSL THB
0.5211
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9353
LSL THB
0.5167
THB LSL
ศุกร์
1.9060
LSL THB
0.5247
THB LSL
จันทร์
1.9127
LSL THB
0.5228
THB LSL
อังคาร
1.9115
LSL THB
0.5232
THB LSL
พุธ
1.9072
LSL THB
0.5243
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9140
LSL THB
0.5225
THB LSL
ศุกร์
1.9203
LSL THB
0.5208
THB LSL
จันทร์
1.8986
LSL THB
0.5267
THB LSL
อังคาร
1.9027
LSL THB
0.5256
THB LSL
พุธ
1.8900
LSL THB
0.5291
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9029
LSL THB
0.5255
THB LSL
ศุกร์
1.9159
LSL THB
0.5219
THB LSL
จันทร์
1.9390
LSL THB
0.5157
THB LSL
อังคาร
1.9032
LSL THB
0.5254
THB LSL
พุธ
1.9028
LSL THB
0.5255
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9054
LSL THB
0.5248
THB LSL
ศุกร์
1.9059
LSL THB
0.5247
THB LSL
จันทร์
1.8877
LSL THB
0.5297
THB LSL
อังคาร
1.8892
LSL THB
0.5293
THB LSL
พุธ
1.9209
LSL THB
0.5206
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9083
LSL THB
0.5240
THB LSL
ศุกร์
1.9111
LSL THB
0.5233
THB LSL
จันทร์
1.8963
LSL THB
0.5273
THB LSL
อังคาร
1.9117
LSL THB
0.5231
THB LSL
พุธ
1.9000
LSL THB
0.5263
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8978
LSL THB
0.5269
THB LSL
ศุกร์
1.8986
LSL THB
0.5267
THB LSL
จันทร์
1.9018
LSL THB
0.5258
THB LSL
อังคาร
1.9238
LSL THB
0.5198
THB LSL
พุธ
1.8748
LSL THB
0.5334
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9105
LSL THB
0.5234
THB LSL
ศุกร์
1.9043
LSL THB
0.5251
THB LSL
จันทร์
1.9065
LSL THB
0.5245
THB LSL
อังคาร
1.9045
LSL THB
0.5251
THB LSL
พุธ
1.9086
LSL THB
0.5240
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8816
LSL THB
0.5315
THB LSL
ศุกร์
1.8906
LSL THB
0.5289
THB LSL
จันทร์
1.9017
LSL THB
0.5258
THB LSL
อังคาร
1.9054
LSL THB
0.5248
THB LSL
พุธ
1.9086
LSL THB
0.5239
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8758
LSL THB
0.5331
THB LSL
ศุกร์
1.8661
LSL THB
0.5359
THB LSL
จันทร์
1.8636
LSL THB
0.5366
THB LSL
อังคาร
1.8575
LSL THB
0.5384
THB LSL
พุธ
1.8484
LSL THB
0.5410
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8507
LSL THB
0.5403
THB LSL
ศุกร์
1.8820
LSL THB
0.5313
THB LSL
จันทร์
1.8876
LSL THB
0.5298
THB LSL
อังคาร
1.8730
LSL THB
0.5339
THB LSL
พุธ
1.8772
LSL THB
0.5327
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8913
LSL THB
0.5287
THB LSL
ศุกร์
1.8926
LSL THB
0.5284
THB LSL
จันทร์
1.9366
LSL THB
0.5164
THB LSL
อังคาร
1.9179
LSL THB
0.5214
THB LSL
พุธ
1.8957
LSL THB
0.5275
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8980
LSL THB
0.5269
THB LSL
ศุกร์
1.8971
LSL THB
0.5271
THB LSL
จันทร์
1.8806
LSL THB
0.5317
THB LSL
อังคาร
1.8619
LSL THB
0.5371
THB LSL
พุธ
1.8677
LSL THB
0.5354
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8524
LSL THB
0.5399
THB LSL
ศุกร์
1.8719
LSL THB
0.5342
THB LSL
จันทร์
1.8888
LSL THB
0.5294
THB LSL
อังคาร
1.8816
LSL THB
0.5315
THB LSL
พุธ
1.9007
LSL THB
0.5261
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8829
LSL THB
0.5311
THB LSL
ศุกร์
1.8964
LSL THB
0.5273
THB LSL
จันทร์
1.9007
LSL THB
0.5261
THB LSL
อังคาร
1.9084
LSL THB
0.5240
THB LSL
พุธ
1.8668
LSL THB
0.5357
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8561
LSL THB
0.5388
THB LSL
ศุกร์
1.8655
LSL THB
0.5360
THB LSL
จันทร์
1.8602
LSL THB
0.5376
THB LSL
อังคาร
1.8616
LSL THB
0.5372
THB LSL
พุธ
1.8600
LSL THB
0.5376
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8427
LSL THB
0.5427
THB LSL
ศุกร์
1.8453
LSL THB
0.5419
THB LSL
จันทร์
1.8414
LSL THB
0.5431
THB LSL
อังคาร
1.8261
LSL THB
0.5476
THB LSL
พุธ
1.8275
LSL THB
0.5472
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8023
LSL THB
0.5548
THB LSL
ศุกร์
1.7887
LSL THB
0.5591
THB LSL
จันทร์
1.7501
LSL THB
0.5714
THB LSL
อังคาร
1.7827
LSL THB
0.5610
THB LSL
พุธ
1.7926
LSL THB
0.5578
THB LSL
พฤหัสบดี
1.7879
LSL THB
0.5593
THB LSL
ศุกร์
1.7741
LSL THB
0.5637
THB LSL
จันทร์
1.7836
LSL THB
0.5607
THB LSL
อังคาร
1.7978
LSL THB
0.5562
THB LSL
พุธ
1.7943
LSL THB
0.5573
THB LSL
พฤหัสบดี
1.7953
LSL THB
0.5570
THB LSL
ศุกร์
1.7933
LSL THB
0.5576
THB LSL
จันทร์
1.7719
LSL THB
0.5644
THB LSL
อังคาร
1.7650
LSL THB
0.5666
THB LSL
พุธ
1.7601
LSL THB
0.5681
THB LSL
พฤหัสบดี
1.7612
LSL THB
0.5678
THB LSL
ศุกร์
1.7566
LSL THB
0.5693
THB LSL
จันทร์
1.7826
LSL THB
0.5610
THB LSL
อังคาร
1.7957
LSL THB
0.5569
THB LSL
พุธ
1.8074
LSL THB
0.5533
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8274
LSL THB
0.5472
THB LSL
ศุกร์
1.8344
LSL THB
0.5451
THB LSL
จันทร์
1.8411
LSL THB
0.5431
THB LSL
อังคาร
1.8572
LSL THB
0.5384
THB LSL
พุธ
1.8578
LSL THB
0.5383
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8929
LSL THB
0.5283
THB LSL
ศุกร์
1.8842
LSL THB
0.5307
THB LSL
จันทร์
1.9125
LSL THB
0.5229
THB LSL
อังคาร
1.9095
LSL THB
0.5237
THB LSL
พุธ
1.9100
LSL THB
0.5236
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9183
LSL THB
0.5213
THB LSL
ศุกร์
1.9110
LSL THB
0.5233
THB LSL
จันทร์
1.8893
LSL THB
0.5293
THB LSL
อังคาร
1.8963
LSL THB
0.5273
THB LSL
พุธ
1.9308
LSL THB
0.5179
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9049
LSL THB
0.5250
THB LSL
ศุกร์
1.8919
LSL THB
0.5286
THB LSL
จันทร์
1.8592
LSL THB
0.5379
THB LSL
อังคาร
1.8638
LSL THB
0.5365
THB LSL
พุธ
1.8719
LSL THB
0.5342
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8601
LSL THB
0.5376
THB LSL
ศุกร์
1.8524
LSL THB
0.5399
THB LSL
จันทร์
1.8501
LSL THB
0.5405
THB LSL
อังคาร
1.8482
LSL THB
0.5411
THB LSL
พุธ
1.8748
LSL THB
0.5334
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8918
LSL THB
0.5286
THB LSL
ศุกร์
1.9253
LSL THB
0.5194
THB LSL
จันทร์
1.9175
LSL THB
0.5215
THB LSL
อังคาร
1.8956
LSL THB
0.5275
THB LSL
พุธ
1.9031
LSL THB
0.5254
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8957
LSL THB
0.5275
THB LSL
ศุกร์
1.9282
LSL THB
0.5186
THB LSL
จันทร์
1.9121
LSL THB
0.5230
THB LSL
อังคาร
1.9225
LSL THB
0.5201
THB LSL
พุธ
1.9429
LSL THB
0.5147
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9289
LSL THB
0.5184
THB LSL
ศุกร์
1.9394
LSL THB
0.5156
THB LSL
จันทร์
1.9353
LSL THB
0.5167
THB LSL
อังคาร
1.9230
LSL THB
0.5200
THB LSL
พุธ
1.9035
LSL THB
0.5254
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8838
LSL THB
0.5309
THB LSL
ศุกร์
1.8763
LSL THB
0.5330
THB LSL
จันทร์
1.8716
LSL THB
0.5343
THB LSL
อังคาร
1.8811
LSL THB
0.5316
THB LSL
พุธ
1.8577
LSL THB
0.5383
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8469
LSL THB
0.5414
THB LSL
ศุกร์
1.8603
LSL THB
0.5375
THB LSL
จันทร์
1.8570
LSL THB
0.5385
THB LSL
อังคาร
1.8570
LSL THB
0.5385
THB LSL
พุธ
1.8382
LSL THB
0.5440
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8444
LSL THB
0.5422
THB LSL
ศุกร์
1.8524
LSL THB
0.5398
THB LSL
จันทร์
1.8482
LSL THB
0.5411
THB LSL
อังคาร
1.8420
LSL THB
0.5429
THB LSL
พุธ
1.8603
LSL THB
0.5375
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8750
LSL THB
0.5333
THB LSL
ศุกร์
1.8761
LSL THB
0.5330
THB LSL
จันทร์
1.8895
LSL THB
0.5293
THB LSL
อังคาร
1.8829
LSL THB
0.5311
THB LSL
พุธ
1.8932
LSL THB
0.5282
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8891
LSL THB
0.5294
THB LSL
ศุกร์
1.8507
LSL THB
0.5403
THB LSL
จันทร์
1.8678
LSL THB
0.5354
THB LSL
อังคาร
1.8753
LSL THB
0.5332
THB LSL
พุธ
1.8463
LSL THB
0.5416
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8481
LSL THB
0.5411
THB LSL
ศุกร์
1.8481
LSL THB
0.5411
THB LSL
จันทร์
1.8598
LSL THB
0.5377
THB LSL
อังคาร
1.8866
LSL THB
0.5301
THB LSL
พุธ
1.8958
LSL THB
0.5275
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8907
LSL THB
0.5289
THB LSL
ศุกร์
1.8808
LSL THB
0.5317
THB LSL
จันทร์
1.8787
LSL THB
0.5323
THB LSL
อังคาร
1.8910
LSL THB
0.5288
THB LSL
พุธ
1.8994
LSL THB
0.5265
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8985
LSL THB
0.5267
THB LSL
ศุกร์
1.9093
LSL THB
0.5237
THB LSL
จันทร์
1.9222
LSL THB
0.5202
THB LSL
อังคาร
1.9326
LSL THB
0.5174
THB LSL
พุธ
1.9184
LSL THB
0.5213
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9125
LSL THB
0.5229
THB LSL
ศุกร์
1.9060
LSL THB
0.5247
THB LSL
จันทร์
1.9534
LSL THB
0.5119
THB LSL
อังคาร
1.9299
LSL THB
0.5182
THB LSL
พุธ
1.9150
LSL THB
0.5222
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9153
LSL THB
0.5221
THB LSL
ศุกร์
1.9024
LSL THB
0.5256
THB LSL
จันทร์
1.9188
LSL THB
0.5211
THB LSL
อังคาร
1.9011
LSL THB
0.5260
THB LSL
พุธ
1.9039
LSL THB
0.5252
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9182
LSL THB
0.5213
THB LSL
ศุกร์
1.9212
LSL THB
0.5205
THB LSL
จันทร์
1.9073
LSL THB
0.5243
THB LSL
อังคาร
1.9344
LSL THB
0.5170
THB LSL
พุธ
1.9302
LSL THB
0.5181
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9268
LSL THB
0.5190
THB LSL
ศุกร์
1.9176
LSL THB
0.5215
THB LSL
จันทร์
1.9124
LSL THB
0.5229
THB LSL
อังคาร
1.9085
LSL THB
0.5240
THB LSL
พุธ
1.8905
LSL THB
0.5290
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8927
LSL THB
0.5283
THB LSL
ศุกร์
1.8986
LSL THB
0.5267
THB LSL
จันทร์
1.9029
LSL THB
0.5255
THB LSL
อังคาร
1.9186
LSL THB
0.5212
THB LSL
พุธ
1.9275
LSL THB
0.5188
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9274
LSL THB
0.5188
THB LSL
ศุกร์
1.9378
LSL THB
0.5160
THB LSL
จันทร์
1.9446
LSL THB
0.5142
THB LSL
อังคาร
1.9423
LSL THB
0.5149
THB LSL
พุธ
1.9372
LSL THB
0.5162
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9333
LSL THB
0.5172
THB LSL
ศุกร์
1.9237
LSL THB
0.5198
THB LSL
จันทร์
1.9209
LSL THB
0.5206
THB LSL
อังคาร
1.9272
LSL THB
0.5189
THB LSL
พุธ
1.9210
LSL THB
0.5206
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9528
LSL THB
0.5121
THB LSL
ศุกร์
1.9195
LSL THB
0.5210
THB LSL
จันทร์
1.9277
LSL THB
0.5188
THB LSL
อังคาร
1.9188
LSL THB
0.5212
THB LSL
พุธ
1.9117
LSL THB
0.5231
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9144
LSL THB
0.5223
THB LSL
ศุกร์
1.8882
LSL THB
0.5296
THB LSL
จันทร์
1.8660
LSL THB
0.5359
THB LSL
อังคาร
1.8728
LSL THB
0.5340
THB LSL
พุธ
1.8752
LSL THB
0.5333
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8839
LSL THB
0.5308
THB LSL
ศุกร์
1.8627
LSL THB
0.5369
THB LSL
จันทร์
1.8676
LSL THB
0.5354
THB LSL
อังคาร
1.8784
LSL THB
0.5324
THB LSL
พุธ
1.8567
LSL THB
0.5386
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8523
LSL THB
0.5399
THB LSL
ศุกร์
1.8807
LSL THB
0.5317
THB LSL
จันทร์
1.8840
LSL THB
0.5308
THB LSL
อังคาร
1.8652
LSL THB
0.5361
THB LSL
พุธ
1.8897
LSL THB
0.5292
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8536
LSL THB
0.5395
THB LSL
ศุกร์
1.8251
LSL THB
0.5479
THB LSL
จันทร์
1.9185
LSL THB
0.5212
THB LSL
อังคาร
1.8972
LSL THB
0.5271
THB LSL
พุธ
1.8947
LSL THB
0.5278
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9068
LSL THB
0.5244
THB LSL
ศุกร์
1.8945
LSL THB
0.5278
THB LSL
จันทร์
1.8746
LSL THB
0.5334
THB LSL
อังคาร
1.8737
LSL THB
0.5337
THB LSL
พุธ
1.8473
LSL THB
0.5413
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8582
LSL THB
0.5382
THB LSL
ศุกร์
1.8466
LSL THB
0.5415
THB LSL