อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 โลตีเลโซโท แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โลตีเลโซโท
ต่ำสุด = 1.8484 (22/3/2566) เฉลี่ย = 1.9139 สูงสุด = 2.0465 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โลตีเลโซโท และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
2.0465
LSL THB
0.4886
THB LSL
อังคาร
2.0180
LSL THB
0.4955
THB LSL
พุธ
1.9948
LSL THB
0.5013
THB LSL
พฤหัสบดี
2.0150
LSL THB
0.4963
THB LSL
ศุกร์
1.9843
LSL THB
0.5040
THB LSL
จันทร์
1.9797
LSL THB
0.5051
THB LSL
อังคาร
1.9626
LSL THB
0.5095
THB LSL
พุธ
1.9523
LSL THB
0.5122
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9705
LSL THB
0.5075
THB LSL
ศุกร์
1.9562
LSL THB
0.5112
THB LSL
จันทร์
1.9649
LSL THB
0.5089
THB LSL
อังคาร
1.9355
LSL THB
0.5167
THB LSL
พุธ
1.9191
LSL THB
0.5211
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9353
LSL THB
0.5167
THB LSL
ศุกร์
1.9060
LSL THB
0.5247
THB LSL
จันทร์
1.9127
LSL THB
0.5228
THB LSL
อังคาร
1.9115
LSL THB
0.5232
THB LSL
พุธ
1.9072
LSL THB
0.5243
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9140
LSL THB
0.5225
THB LSL
ศุกร์
1.9203
LSL THB
0.5208
THB LSL
จันทร์
1.8986
LSL THB
0.5267
THB LSL
อังคาร
1.9027
LSL THB
0.5256
THB LSL
พุธ
1.8900
LSL THB
0.5291
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9029
LSL THB
0.5255
THB LSL
ศุกร์
1.9159
LSL THB
0.5219
THB LSL
จันทร์
1.9390
LSL THB
0.5157
THB LSL
อังคาร
1.9032
LSL THB
0.5254
THB LSL
พุธ
1.9028
LSL THB
0.5255
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9054
LSL THB
0.5248
THB LSL
ศุกร์
1.9059
LSL THB
0.5247
THB LSL
จันทร์
1.8877
LSL THB
0.5297
THB LSL
อังคาร
1.8892
LSL THB
0.5293
THB LSL
พุธ
1.9209
LSL THB
0.5206
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9083
LSL THB
0.5240
THB LSL
ศุกร์
1.9111
LSL THB
0.5233
THB LSL
จันทร์
1.8963
LSL THB
0.5273
THB LSL
อังคาร
1.9117
LSL THB
0.5231
THB LSL
พุธ
1.9000
LSL THB
0.5263
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8978
LSL THB
0.5269
THB LSL
ศุกร์
1.8986
LSL THB
0.5267
THB LSL
จันทร์
1.9018
LSL THB
0.5258
THB LSL
อังคาร
1.9238
LSL THB
0.5198
THB LSL
พุธ
1.8748
LSL THB
0.5334
THB LSL
พฤหัสบดี
1.9105
LSL THB
0.5234
THB LSL
ศุกร์
1.9043
LSL THB
0.5251
THB LSL
จันทร์
1.9065
LSL THB
0.5245
THB LSL
อังคาร
1.9045
LSL THB
0.5251
THB LSL
พุธ
1.9086
LSL THB
0.5240
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8816
LSL THB
0.5315
THB LSL
ศุกร์
1.8906
LSL THB
0.5289
THB LSL
จันทร์
1.9017
LSL THB
0.5258
THB LSL
อังคาร
1.9054
LSL THB
0.5248
THB LSL
พุธ
1.9086
LSL THB
0.5239
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8758
LSL THB
0.5331
THB LSL
ศุกร์
1.8661
LSL THB
0.5359
THB LSL
จันทร์
1.8636
LSL THB
0.5366
THB LSL
อังคาร
1.8575
LSL THB
0.5384
THB LSL
พุธ
1.8484
LSL THB
0.5410
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8507
LSL THB
0.5403
THB LSL
ศุกร์
1.8820
LSL THB
0.5313
THB LSL
จันทร์
1.8876
LSL THB
0.5298
THB LSL
อังคาร
1.8730
LSL THB
0.5339
THB LSL
พุธ
1.8772
LSL THB
0.5327
THB LSL
พฤหัสบดี
1.8913
LSL THB
0.5287
THB LSL