อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลเยเมน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลเยเมน
ต่ำสุด = 0.1284 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.1409 สูงสุด = 0.1533 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2565
อังคาร
0.1331
YER THB
7.5156
THB YER
พุธ
0.1327
YER THB
7.5353
THB YER
พฤหัสบดี
0.1335
YER THB
7.4896
THB YER
ศุกร์
0.1347
YER THB
7.4224
THB YER
อังคาร
0.1337
YER THB
7.4771
THB YER
พุธ
0.1332
YER THB
7.5073
THB YER
พฤหัสบดี
0.1332
YER THB
7.5048
THB YER
ศุกร์
0.1327
YER THB
7.5381
THB YER
พุธ
0.1320
YER THB
7.5741
THB YER
พฤหัสบดี
0.1316
YER THB
7.6007
THB YER
ศุกร์
0.1315
YER THB
7.6027
THB YER
อังคาร
0.1316
YER THB
7.5961
THB YER
พุธ
0.1315
YER THB
7.6035
THB YER
พฤหัสบดี
0.1315
YER THB
7.6037
THB YER
ศุกร์
0.1332
YER THB
7.5057
THB YER
อังคาร
0.1334
YER THB
7.4986
THB YER
พุธ
0.1334
YER THB
7.4962
THB YER
พฤหัสบดี
0.1321
YER THB
7.5713
THB YER
ศุกร์
0.1317
YER THB
7.5916
THB YER
อังคาร
0.1314
YER THB
7.6113
THB YER
พฤหัสบดี
0.1306
YER THB
7.6593
THB YER
ศุกร์
0.1297
YER THB
7.7078
THB YER
อังคาร
0.1297
YER THB
7.7116
THB YER
พุธ
0.1295
YER THB
7.7216
THB YER
พฤหัสบดี
0.1284
YER THB
7.7908
THB YER
ศุกร์
0.1285
YER THB
7.7809
THB YER
พุธ
0.1291
YER THB
7.7489
THB YER
พฤหัสบดี
0.1291
YER THB
7.7472
THB YER
ศุกร์
0.1299
YER THB
7.6990
THB YER
อังคาร
0.1300
YER THB
7.6946
THB YER
พฤหัสบดี
0.1303
YER THB
7.6760
THB YER
ศุกร์
0.1299
YER THB
7.6963
THB YER
อังคาร
0.1328
YER THB
7.5290
THB YER
พุธ
0.1322
YER THB
7.5647
THB YER
พฤหัสบดี
0.1320
YER THB
7.5778
THB YER
ศุกร์
0.1329
YER THB
7.5249
THB YER
อังคาร
0.1346
YER THB
7.4281
THB YER
พุธ
0.1338
YER THB
7.4743
THB YER
พฤหัสบดี
0.1337
YER THB
7.4811
THB YER
ศุกร์
0.1328
YER THB
7.5312
THB YER
อังคาร
0.1336
YER THB
7.4865
THB YER
พุธ
0.1339
YER THB
7.4674
THB YER
พฤหัสบดี
0.1340
YER THB
7.4616
THB YER
ศุกร์
0.1344
YER THB
7.4396
THB YER
อังคาร
0.1351
YER THB
7.4021
THB YER
พุธ
0.1338
YER THB
7.4749
THB YER
พฤหัสบดี
0.1321
YER THB
7.5684
THB YER
ศุกร์
0.1333
YER THB
7.5015
THB YER
อังคาร
0.1337
YER THB
7.4808
THB YER
พุธ
0.1341
YER THB
7.4548
THB YER
พฤหัสบดี
0.1336
YER THB
7.4860
THB YER
ศุกร์
0.1337
YER THB
7.4785
THB YER
อังคาร
0.1341
YER THB
7.4547
THB YER
พุธ
0.1337
YER THB
7.4770
THB YER
พฤหัสบดี
0.1350
YER THB
7.4056
THB YER
ศุกร์
0.1347
YER THB
7.4264
THB YER
อังคาร
0.1349
YER THB
7.4122
THB YER
พุธ
0.1357
YER THB
7.3673
THB YER
พฤหัสบดี
0.1359
YER THB
7.3571
THB YER
ศุกร์
0.1351
YER THB
7.4005
THB YER
อังคาร
0.1367
YER THB
7.3132
THB YER
พุธ
0.1363
YER THB
7.3376
THB YER
พฤหัสบดี
0.1369
YER THB
7.3024
THB YER
ศุกร์
0.1375
YER THB
7.2736
THB YER
อังคาร
0.1377
YER THB
7.2638
THB YER
พุธ
0.1371
YER THB
7.2917
THB YER
พฤหัสบดี
0.1358
YER THB
7.3663
THB YER
ศุกร์
0.1381
YER THB
7.2411
THB YER
อังคาร
0.1378
YER THB
7.2565
THB YER
พุธ
0.1386
YER THB
7.2166
THB YER
พฤหัสบดี
0.1374
YER THB
7.2794
THB YER
ศุกร์
0.1391
YER THB
7.1880
THB YER
อังคาร
0.1390
YER THB
7.1961
THB YER
พุธ
0.1381
YER THB
7.2419
THB YER
พฤหัสบดี
0.1387
YER THB
7.2093
THB YER
ศุกร์
0.1367
YER THB
7.3128
THB YER
อังคาร
0.1367
YER THB
7.3144
THB YER
พุธ
0.1360
YER THB
7.3526
THB YER
พฤหัสบดี
0.1373
YER THB
7.2844
THB YER
ศุกร์
0.1364
YER THB
7.3329
THB YER
พุธ
0.1371
YER THB
7.2931
THB YER
พฤหัสบดี
0.1376
YER THB
7.2687
THB YER
ศุกร์
0.1368
YER THB
7.3103
THB YER
อังคาร
0.1373
YER THB
7.2807
THB YER
พุธ
0.1383
YER THB
7.2296
THB YER
ศุกร์
0.1381
YER THB
7.2400
THB YER
อังคาร
0.1397
YER THB
7.1586
THB YER
พุธ
0.1399
YER THB
7.1473
THB YER
พฤหัสบดี
0.1404
YER THB
7.1221
THB YER
ศุกร์
0.1407
YER THB
7.1087
THB YER
จันทร์
0.1411
YER THB
7.0872
THB YER
อังคาร
0.1412
YER THB
7.0812
THB YER
พุธ
0.1418
YER THB
7.0528
THB YER
พฤหัสบดี
0.1418
YER THB
7.0503
THB YER
ศุกร์
0.1419
YER THB
7.0466
THB YER
จันทร์
0.1412
YER THB
7.0847
THB YER
อังคาร
0.1405
YER THB
7.1175
THB YER
พุธ
0.1404
YER THB
7.1223
THB YER
พฤหัสบดี
0.1414
YER THB
7.0742
THB YER
ศุกร์
0.1424
YER THB
7.0205
THB YER
จันทร์
0.1425
YER THB
7.0186
THB YER
อังคาร
0.1431
YER THB
6.9891
THB YER
พุธ
0.1443
YER THB
6.9303
THB YER
พฤหัสบดี
0.1443
YER THB
6.9307
THB YER
ศุกร์
0.1439
YER THB
6.9509
THB YER
จันทร์
0.1446
YER THB
6.9171
THB YER
อังคาร
0.1448
YER THB
6.9073
THB YER
พุธ
0.1444
YER THB
6.9253
THB YER
พฤหัสบดี
0.1463
YER THB
6.8332
THB YER
ศุกร์
0.1463
YER THB
6.8347
THB YER
จันทร์
0.1463
YER THB
6.8337
THB YER
อังคาร
0.1463
YER THB
6.8365
THB YER
พุธ
0.1465
YER THB
6.8268
THB YER
พฤหัสบดี
0.1474
YER THB
6.7826
THB YER
ศุกร์
0.1466
YER THB
6.8191
THB YER
จันทร์
0.1464
YER THB
6.8283
THB YER
อังคาร
0.1467
YER THB
6.8175
THB YER
พุธ
0.1473
YER THB
6.7911
THB YER
พฤหัสบดี
0.1464
YER THB
6.8301
THB YER
ศุกร์
0.1448
YER THB
6.9074
THB YER
จันทร์
0.1445
YER THB
6.9209
THB YER
อังคาร
0.1444
YER THB
6.9264
THB YER
พุธ
0.1450
YER THB
6.8976
THB YER
พฤหัสบดี
0.1438
YER THB
6.9545
THB YER
ศุกร์
0.1421
YER THB
7.0387
THB YER
จันทร์
0.1427
YER THB
7.0059
THB YER
อังคาร
0.1417
YER THB
7.0575
THB YER
พุธ
0.1421
YER THB
7.0394
THB YER
พฤหัสบดี
0.1406
YER THB
7.1140
THB YER
ศุกร์
0.1413
YER THB
7.0762
THB YER
จันทร์
0.1418
YER THB
7.0532
THB YER
อังคาร
0.1417
YER THB
7.0572
THB YER
พุธ
0.1416
YER THB
7.0617
THB YER
พฤหัสบดี
0.1423
YER THB
7.0290
THB YER
ศุกร์
0.1428
YER THB
7.0030
THB YER
จันทร์
0.1442
YER THB
6.9341
THB YER
อังคาร
0.1443
YER THB
6.9283
THB YER
พุธ
0.1445
YER THB
6.9213
THB YER
พฤหัสบดี
0.1432
YER THB
6.9830
THB YER
ศุกร์
0.1439
YER THB
6.9492
THB YER
จันทร์
0.1455
YER THB
6.8736
THB YER
อังคาร
0.1454
YER THB
6.8788
THB YER
พุธ
0.1457
YER THB
6.8621
THB YER
พฤหัสบดี
0.1467
YER THB
6.8175
THB YER
ศุกร์
0.1468
YER THB
6.8119
THB YER
จันทร์
0.1461
YER THB
6.8453
THB YER
อังคาร
0.1459
YER THB
6.8562
THB YER
พุธ
0.1468
YER THB
6.8132
THB YER
พฤหัสบดี
0.1454
YER THB
6.8795
THB YER
ศุกร์
0.1450
YER THB
6.8977
THB YER
จันทร์
0.1452
YER THB
6.8856
THB YER
อังคาร
0.1449
YER THB
6.9031
THB YER
พุธ
0.1462
YER THB
6.8387
THB YER
พฤหัสบดี
0.1472
YER THB
6.7955
THB YER
ศุกร์
0.1477
YER THB
6.7709
THB YER
จันทร์
0.1479
YER THB
6.7630
THB YER
อังคาร
0.1477
YER THB
6.7711
THB YER
พุธ
0.1484
YER THB
6.7389
THB YER
พฤหัสบดี
0.1493
YER THB
6.6998
THB YER
ศุกร์
0.1500
YER THB
6.6644
THB YER
จันทร์
0.1513
YER THB
6.6093
THB YER
อังคาร
0.1517
YER THB
6.5940
THB YER
พุธ
0.1529
YER THB
6.5407
THB YER
พฤหัสบดี
0.1520
YER THB
6.5772
THB YER
ศุกร์
0.1509
YER THB
6.6250
THB YER
จันทร์
0.1522
YER THB
6.5701
THB YER
อังคาร
0.1500
YER THB
6.6679
THB YER
พุธ
0.1494
YER THB
6.6948
THB YER
พฤหัสบดี
0.1492
YER THB
6.7037
THB YER
ศุกร์
0.1493
YER THB
6.6969
THB YER
จันทร์
0.1515
YER THB
6.5994
THB YER
อังคาร
0.1523
YER THB
6.5681
THB YER
พุธ
0.1520
YER THB
6.5807
THB YER
พฤหัสบดี
0.1513
YER THB
6.6113
THB YER
ศุกร์
0.1527
YER THB
6.5491
THB YER
จันทร์
0.1527
YER THB
6.5470
THB YER
อังคาร
0.1523
YER THB
6.5655
THB YER
พุธ
0.1530
YER THB
6.5374
THB YER
พฤหัสบดี
0.1520
YER THB
6.5782
THB YER
ศุกร์
0.1533
YER THB
6.5230
THB YER
จันทร์
0.1524
YER THB
6.5608
THB YER
อังคาร
0.1530
YER THB
6.5374
THB YER
พุธ
0.1508
YER THB
6.6327
THB YER
พฤหัสบดี
0.1511
YER THB
6.6162
THB YER
ศุกร์
0.1516
YER THB
6.5971
THB YER
จันทร์
0.1524
YER THB
6.5634
THB YER
อังคาร
0.1508
YER THB
6.6319
THB YER
พุธ
0.1501
YER THB
6.6609
THB YER
พฤหัสบดี
0.1520
YER THB
6.5810
THB YER
ศุกร์
0.1499
YER THB
6.6700
THB YER
จันทร์
0.1495
YER THB
6.6912
THB YER
อังคาร
0.1490
YER THB
6.7127
THB YER
พุธ
0.1473
YER THB
6.7874
THB YER
พฤหัสบดี
0.1474
YER THB
6.7846
THB YER
ศุกร์
0.1436
YER THB
6.9649
THB YER
จันทร์
0.1435
YER THB
6.9677
THB YER
อังคาร
0.1418
YER THB
7.0519
THB YER
พุธ
0.1422
YER THB
7.0343
THB YER
พฤหัสบดี
0.1438
YER THB
6.9548
THB YER
ศุกร์
0.1428
YER THB
7.0024
THB YER
จันทร์
0.1447
YER THB
6.9089
THB YER
อังคาร
0.1443
YER THB
6.9280
THB YER
พุธ
0.1448
YER THB
6.9055
THB YER
พฤหัสบดี
0.1430
YER THB
6.9918
THB YER
ศุกร์
0.1431
YER THB
6.9883
THB YER
จันทร์
0.1421
YER THB
7.0367
THB YER
อังคาร
0.1414
YER THB
7.0712
THB YER
พุธ
0.1410
YER THB
7.0946
THB YER
พฤหัสบดี
0.1397
YER THB
7.1583
THB YER
ศุกร์
0.1387
YER THB
7.2078
THB YER
จันทร์
0.1387
YER THB
7.2113
THB YER
อังคาร
0.1401
YER THB
7.1393
THB YER
พุธ
0.1402
YER THB
7.1323
THB YER
พฤหัสบดี
0.1390
YER THB
7.1929
THB YER
ศุกร์
0.1390
YER THB
7.1928
THB YER
จันทร์
0.1388
YER THB
7.2058
THB YER
อังคาร
0.1390
YER THB
7.1936
THB YER
พุธ
0.1381
YER THB
7.2433
THB YER
พฤหัสบดี
0.1396
YER THB
7.1619
THB YER
ศุกร์
0.1396
YER THB
7.1616
THB YER
จันทร์
0.1391
YER THB
7.1883
THB YER
อังคาร
0.1388
YER THB
7.2066
THB YER
พุธ
0.1387
YER THB
7.2072
THB YER
พฤหัสบดี
0.1386
YER THB
7.2172
THB YER
ศุกร์
0.1388
YER THB
7.2049
THB YER
จันทร์
0.1388
YER THB
7.2049
THB YER
อังคาร
0.1383
YER THB
7.2324
THB YER
พุธ
0.1387
YER THB
7.2084
THB YER
พฤหัสบดี
0.1384
YER THB
7.2245
THB YER
ศุกร์
0.1381
YER THB
7.2404
THB YER