อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลเยเมน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลเยเมน
ต่ำสุด = 0.1189 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.1240 สูงสุด = 0.1290 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.1289
YER THB
7.7570
THB YER
พุธ
0.1290
YER THB
7.7492
THB YER
พฤหัสบดี
0.1281
YER THB
7.8079
THB YER
ศุกร์
0.1282
YER THB
7.8022
THB YER
จันทร์
0.1280
YER THB
7.8154
THB YER
อังคาร
0.1282
YER THB
7.8022
THB YER
พุธ
0.1280
YER THB
7.8148
THB YER
พฤหัสบดี
0.1276
YER THB
7.8390
THB YER
ศุกร์
0.1274
YER THB
7.8506
THB YER
จันทร์
0.1275
YER THB
7.8409
THB YER
อังคาร
0.1274
YER THB
7.8497
THB YER
พุธ
0.1266
YER THB
7.8989
THB YER
พฤหัสบดี
0.1267
YER THB
7.8933
THB YER
ศุกร์
0.1267
YER THB
7.8923
THB YER
จันทร์
0.1269
YER THB
7.8783
THB YER
อังคาร
0.1272
YER THB
7.8638
THB YER
พุธ
0.1268
YER THB
7.8843
THB YER
พฤหัสบดี
0.1267
YER THB
7.8896
THB YER
ศุกร์
0.1264
YER THB
7.9109
THB YER
จันทร์
0.1260
YER THB
7.9337
THB YER
อังคาร
0.1259
YER THB
7.9430
THB YER
พุธ
0.1253
YER THB
7.9826
THB YER
พฤหัสบดี
0.1248
YER THB
8.0114
THB YER
ศุกร์
0.1250
YER THB
8.0030
THB YER
จันทร์
0.1251
YER THB
7.9919
THB YER
อังคาร
0.1250
YER THB
8.0024
THB YER
พุธ
0.1248
YER THB
8.0146
THB YER
พฤหัสบดี
0.1251
YER THB
7.9934
THB YER
ศุกร์
0.1260
YER THB
7.9381
THB YER
จันทร์
0.1257
YER THB
7.9578
THB YER
อังคาร
0.1254
YER THB
7.9762
THB YER
พุธ
0.1254
YER THB
7.9739
THB YER
พฤหัสบดี
0.1254
YER THB
7.9737
THB YER
ศุกร์
0.1249
YER THB
8.0043
THB YER
จันทร์
0.1248
YER THB
8.0146
THB YER
อังคาร
0.1247
YER THB
8.0197
THB YER
พุธ
0.1242
YER THB
8.0511
THB YER
พฤหัสบดี
0.1246
YER THB
8.0279
THB YER
ศุกร์
0.1252
YER THB
7.9876
THB YER
จันทร์
0.1249
YER THB
8.0072
THB YER
อังคาร
0.1250
YER THB
7.9978
THB YER
พุธ
0.1254
YER THB
7.9762
THB YER
พฤหัสบดี
0.1258
YER THB
7.9497
THB YER
ศุกร์
0.1267
YER THB
7.8901
THB YER
จันทร์
0.1273
YER THB
7.8530
THB YER
อังคาร
0.1271
YER THB
7.8653
THB YER
พุธ
0.1273
YER THB
7.8530
THB YER
พฤหัสบดี
0.1271
YER THB
7.8706
THB YER
ศุกร์
0.1269
YER THB
7.8781
THB YER
จันทร์
0.1268
YER THB
7.8886
THB YER
อังคาร
0.1264
YER THB
7.9112
THB YER
พุธ
0.1262
YER THB
7.9226
THB YER
พฤหัสบดี
0.1270
YER THB
7.8759
THB YER
ศุกร์
0.1266
YER THB
7.8963
THB YER
จันทร์
0.1266
YER THB
7.8982
THB YER
อังคาร
0.1265
YER THB
7.9054
THB YER
พุธ
0.1269
YER THB
7.8833
THB YER
พฤหัสบดี
0.1266
YER THB
7.8960
THB YER
ศุกร์
0.1266
YER THB
7.8991
THB YER
จันทร์
0.1262
YER THB
7.9220
THB YER
อังคาร
0.1264
YER THB
7.9127
THB YER
พุธ
0.1271
YER THB
7.8656
THB YER
พฤหัสบดี
0.1270
YER THB
7.8758
THB YER
ศุกร์
0.1267
YER THB
7.8911
THB YER
จันทร์
0.1267
YER THB
7.8919
THB YER
อังคาร
0.1269
YER THB
7.8833
THB YER
พุธ
0.1268
YER THB
7.8862
THB YER
พฤหัสบดี
0.1269
YER THB
7.8799
THB YER
ศุกร์
0.1274
YER THB
7.8493
THB YER
จันทร์
0.1276
YER THB
7.8347
THB YER
อังคาร
0.1270
YER THB
7.8759
THB YER
พุธ
0.1269
YER THB
7.8773
THB YER
พฤหัสบดี
0.1270
YER THB
7.8758
THB YER
ศุกร์
0.1269
YER THB
7.8807
THB YER
จันทร์
0.1269
YER THB
7.8821
THB YER
อังคาร
0.1271
YER THB
7.8684
THB YER
พุธ
0.1269
YER THB
7.8783
THB YER
พฤหัสบดี
0.1271
YER THB
7.8660
THB YER
ศุกร์
0.1271
YER THB
7.8660
THB YER
จันทร์
0.1272
YER THB
7.8620
THB YER
อังคาร
0.1276
YER THB
7.8345
THB YER
พุธ
0.1279
YER THB
7.8197
THB YER
พฤหัสบดี
0.1282
YER THB
7.7995
THB YER
ศุกร์
0.1278
YER THB
7.8275
THB YER
จันทร์
0.1276
YER THB
7.8395
THB YER
อังคาร
0.1276
YER THB
7.8379
THB YER
พุธ
0.1275
YER THB
7.8444
THB YER
พฤหัสบดี
0.1280
YER THB
7.8150
THB YER
ศุกร์
0.1279
YER THB
7.8168
THB YER
จันทร์
0.1274
YER THB
7.8493
THB YER
อังคาร
0.1274
YER THB
7.8462
THB YER
พุธ
0.1270
YER THB
7.8740
THB YER
พฤหัสบดี
0.1270
YER THB
7.8767
THB YER
ศุกร์
0.1261
YER THB
7.9283
THB YER
จันทร์
0.1266
YER THB
7.8997
THB YER
อังคาร
0.1259
YER THB
7.9457
THB YER
พุธ
0.1263
YER THB
7.9207
THB YER
พฤหัสบดี
0.1262
YER THB
7.9264
THB YER
ศุกร์
0.1268
YER THB
7.8837
THB YER
จันทร์
0.1272
YER THB
7.8598
THB YER
อังคาร
0.1276
YER THB
7.8364
THB YER
พุธ
0.1276
YER THB
7.8389
THB YER
พฤหัสบดี
0.1278
YER THB
7.8275
THB YER
ศุกร์
0.1272
YER THB
7.8617
THB YER
จันทร์
0.1272
YER THB
7.8610
THB YER
อังคาร
0.1271
YER THB
7.8660
THB YER
พุธ
0.1273
YER THB
7.8540
THB YER
พฤหัสบดี
0.1273
YER THB
7.8552
THB YER
ศุกร์
0.1268
YER THB
7.8850
THB YER
จันทร์
0.1258
YER THB
7.9502
THB YER
อังคาร
0.1251
YER THB
7.9941
THB YER
พุธ
0.1252
YER THB
7.9845
THB YER
พฤหัสบดี
0.1252
YER THB
7.9855
THB YER
ศุกร์
0.1252
YER THB
7.9896
THB YER
จันทร์
0.1251
YER THB
7.9925
THB YER
อังคาร
0.1251
YER THB
7.9966
THB YER
พุธ
0.1248
YER THB
8.0133
THB YER
พฤหัสบดี
0.1248
YER THB
8.0139
THB YER
ศุกร์
0.1245
YER THB
8.0319
THB YER
จันทร์
0.1252
YER THB
7.9896
THB YER
อังคาร
0.1247
YER THB
8.0169
THB YER
พุธ
0.1249
YER THB
8.0096
THB YER
พฤหัสบดี
0.1233
YER THB
8.1104
THB YER
ศุกร์
0.1230
YER THB
8.1298
THB YER
อาทิตย์
0.1230
YER THB
8.1280
THB YER
จันทร์
0.1225
YER THB
8.1617
THB YER
อังคาร
0.1227
YER THB
8.1507
THB YER
พุธ
0.1229
YER THB
8.1370
THB YER
พฤหัสบดี
0.1230
YER THB
8.1295
THB YER
ศุกร์
0.1224
YER THB
8.1713
THB YER
จันทร์
0.1224
YER THB
8.1690
THB YER
พุธ
0.1221
YER THB
8.1894
THB YER
พฤหัสบดี
0.1224
YER THB
8.1681
THB YER
ศุกร์
0.1225
YER THB
8.1636
THB YER
จันทร์
0.1230
YER THB
8.1313
THB YER
อังคาร
0.1232
YER THB
8.1190
THB YER
พุธ
0.1233
YER THB
8.1085
THB YER
พฤหัสบดี
0.1225
YER THB
8.1624
THB YER
ศุกร์
0.1235
YER THB
8.0992
THB YER
จันทร์
0.1235
YER THB
8.0972
THB YER
อังคาร
0.1234
YER THB
8.1027
THB YER
พุธ
0.1236
YER THB
8.0921
THB YER
พฤหัสบดี
0.1234
YER THB
8.1009
THB YER
ศุกร์
0.1230
YER THB
8.1325
THB YER
จันทร์
0.1233
YER THB
8.1104
THB YER
อังคาร
0.1235
YER THB
8.0968
THB YER
พุธ
0.1233
YER THB
8.1073
THB YER
พฤหัสบดี
0.1234
YER THB
8.1046
THB YER
ศุกร์
0.1234
YER THB
8.1029
THB YER
จันทร์
0.1232
YER THB
8.1148
THB YER
อังคาร
0.1231
YER THB
8.1245
THB YER
พุธ
0.1229
YER THB
8.1389
THB YER
พฤหัสบดี
0.1234
YER THB
8.1057
THB YER
ศุกร์
0.1229
YER THB
8.1353
THB YER
จันทร์
0.1230
YER THB
8.1288
THB YER
อังคาร
0.1229
YER THB
8.1374
THB YER
พุธ
0.1231
YER THB
8.1263
THB YER
พฤหัสบดี
0.1229
YER THB
8.1379
THB YER
ศุกร์
0.1227
YER THB
8.1487
THB YER
จันทร์
0.1232
YER THB
8.1183
THB YER
อังคาร
0.1232
YER THB
8.1162
THB YER
พุธ
0.1232
YER THB
8.1197
THB YER
พฤหัสบดี
0.1233
YER THB
8.1072
THB YER
ศุกร์
0.1234
YER THB
8.1023
THB YER
จันทร์
0.1232
YER THB
8.1190
THB YER
อังคาร
0.1230
YER THB
8.1316
THB YER
พุธ
0.1229
YER THB
8.1337
THB YER
พฤหัสบดี
0.1231
YER THB
8.1237
THB YER
ศุกร์
0.1227
YER THB
8.1485
THB YER
จันทร์
0.1223
YER THB
8.1790
THB YER
อังคาร
0.1221
YER THB
8.1890
THB YER
พุธ
0.1223
YER THB
8.1762
THB YER
พฤหัสบดี
0.1223
YER THB
8.1786
THB YER
ศุกร์
0.1222
YER THB
8.1853
THB YER
จันทร์
0.1224
YER THB
8.1709
THB YER
อังคาร
0.1225
YER THB
8.1630
THB YER
พุธ
0.1223
YER THB
8.1786
THB YER
พฤหัสบดี
0.1221
YER THB
8.1928
THB YER
ศุกร์
0.1225
YER THB
8.1619
THB YER
จันทร์
0.1224
YER THB
8.1713
THB YER
อังคาร
0.1223
YER THB
8.1739
THB YER
พุธ
0.1222
YER THB
8.1840
THB YER
พฤหัสบดี
0.1217
YER THB
8.2199
THB YER
ศุกร์
0.1215
YER THB
8.2282
THB YER
จันทร์
0.1220
YER THB
8.1987
THB YER
อังคาร
0.1221
YER THB
8.1900
THB YER
พุธ
0.1220
YER THB
8.1978
THB YER
พฤหัสบดี
0.1220
YER THB
8.1967
THB YER
ศุกร์
0.1217
YER THB
8.2173
THB YER
จันทร์
0.1219
YER THB
8.2026
THB YER
อังคาร
0.1221
YER THB
8.1910
THB YER
พุธ
0.1221
YER THB
8.1930
THB YER
พฤหัสบดี
0.1223
YER THB
8.1748
THB YER
ศุกร์
0.1224
YER THB
8.1692
THB YER
จันทร์
0.1222
YER THB
8.1854
THB YER
อังคาร
0.1226
YER THB
8.1597
THB YER
พุธ
0.1225
YER THB
8.1656
THB YER
พฤหัสบดี
0.1221
YER THB
8.1904
THB YER
ศุกร์
0.1215
YER THB
8.2315
THB YER
จันทร์
0.1216
YER THB
8.2240
THB YER
อังคาร
0.1215
YER THB
8.2280
THB YER
พุธ
0.1212
YER THB
8.2513
THB YER
พฤหัสบดี
0.1215
YER THB
8.2334
THB YER
ศุกร์
0.1215
YER THB
8.2330
THB YER
จันทร์
0.1214
YER THB
8.2357
THB YER
อังคาร
0.1213
YER THB
8.2413
THB YER
พุธ
0.1215
YER THB
8.2295
THB YER
พฤหัสบดี
0.1210
YER THB
8.2635
THB YER
ศุกร์
0.1211
YER THB
8.2610
THB YER
จันทร์
0.1209
YER THB
8.2735
THB YER
อังคาร
0.1210
YER THB
8.2621
THB YER
พุธ
0.1211
YER THB
8.2553
THB YER
พฤหัสบดี
0.1210
YER THB
8.2676
THB YER
ศุกร์
0.1205
YER THB
8.2982
THB YER
จันทร์
0.1206
YER THB
8.2907
THB YER
อังคาร
0.1206
YER THB
8.2901
THB YER
พุธ
0.1207
YER THB
8.2862
THB YER
พฤหัสบดี
0.1206
YER THB
8.2942
THB YER
ศุกร์
0.1205
YER THB
8.3003
THB YER
จันทร์
0.1206
YER THB
8.2904
THB YER
อังคาร
0.1206
YER THB
8.2899
THB YER
พุธ
0.1211
YER THB
8.2585
THB YER
พฤหัสบดี
0.1212
YER THB
8.2516
THB YER
ศุกร์
0.1213
YER THB
8.2471
THB YER
จันทร์
0.1212
YER THB
8.2535
THB YER
อังคาร
0.1212
YER THB
8.2478
THB YER
พุธ
0.1209
YER THB
8.2736
THB YER
พฤหัสบดี
0.1206
YER THB
8.2889
THB YER
ศุกร์
0.1209
YER THB
8.2738
THB YER
จันทร์
0.1208
YER THB
8.2758
THB YER
อังคาร
0.1207
YER THB
8.2850
THB YER
พุธ
0.1206
YER THB
8.2925
THB YER
พฤหัสบดี
0.1207
YER THB
8.2884
THB YER
ศุกร์
0.1206
YER THB
8.2914
THB YER
จันทร์
0.1208
YER THB
8.2812
THB YER
อังคาร
0.1207
YER THB
8.2865
THB YER
พุธ
0.1208
YER THB
8.2801
THB YER
พฤหัสบดี
0.1208
YER THB
8.2798
THB YER
ศุกร์
0.1207
YER THB
8.2873
THB YER
จันทร์
0.1209
YER THB
8.2685
THB YER
อังคาร
0.1209
YER THB
8.2689
THB YER
พุธ
0.1210
YER THB
8.2615
THB YER
พฤหัสบดี
0.1212
YER THB
8.2493
THB YER
ศุกร์
0.1212
YER THB
8.2522
THB YER
จันทร์
0.1210
YER THB
8.2613
THB YER
อังคาร
0.1210
YER THB
8.2615
THB YER
พุธ
0.1209
YER THB
8.2724
THB YER
พฤหัสบดี
0.1205
YER THB
8.2996
THB YER
ศุกร์
0.1206
YER THB
8.2895
THB YER
จันทร์
0.1208
YER THB
8.2764
THB YER
อังคาร
0.1207
YER THB
8.2852
THB YER
พุธ
0.1207
YER THB
8.2854
THB YER
พฤหัสบดี
0.1206
YER THB
8.2931
THB YER
ศุกร์
0.1206
YER THB
8.2898
THB YER
จันทร์
0.1206
YER THB
8.2949
THB YER
อังคาร
0.1205
YER THB
8.3007
THB YER
พุธ
0.1204
YER THB
8.3061
THB YER
พฤหัสบดี
0.1203
YER THB
8.3094
THB YER
ศุกร์
0.1204
YER THB
8.3064
THB YER
จันทร์
0.1196
YER THB
8.3636
THB YER
อังคาร
0.1189
YER THB
8.4126
THB YER