อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลเยเมน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลเยเมน
ต่ำสุด = 0.1187 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.1250 สูงสุด = 0.1319 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.1187
YER THB
8.4262
THB YER
พฤหัสบดี
0.1204
YER THB
8.3076
THB YER
ศุกร์
0.1205
YER THB
8.3015
THB YER
จันทร์
0.1204
YER THB
8.3064
THB YER
อังคาร
0.1205
YER THB
8.2977
THB YER
พุธ
0.1212
YER THB
8.2478
THB YER
พฤหัสบดี
0.1210
YER THB
8.2642
THB YER
ศุกร์
0.1208
YER THB
8.2778
THB YER
จันทร์
0.1208
YER THB
8.2776
THB YER
อังคาร
0.1210
YER THB
8.2673
THB YER
พุธ
0.1209
YER THB
8.2736
THB YER
พฤหัสบดี
0.1214
YER THB
8.2396
THB YER
ศุกร์
0.1214
YER THB
8.2353
THB YER
จันทร์
0.1213
YER THB
8.2471
THB YER
อังคาร
0.1214
YER THB
8.2372
THB YER
พุธ
0.1214
YER THB
8.2360
THB YER
พฤหัสบดี
0.1219
YER THB
8.2066
THB YER
ศุกร์
0.1221
YER THB
8.1870
THB YER
จันทร์
0.1227
YER THB
8.1518
THB YER
อังคาร
0.1234
YER THB
8.1054
THB YER
พุธ
0.1238
YER THB
8.0777
THB YER
พฤหัสบดี
0.1244
YER THB
8.0357
THB YER
ศุกร์
0.1245
YER THB
8.0351
THB YER
จันทร์
0.1240
YER THB
8.0636
THB YER
อังคาร
0.1237
YER THB
8.0843
THB YER
พุธ
0.1237
YER THB
8.0830
THB YER
พฤหัสบดี
0.1241
YER THB
8.0603
THB YER
ศุกร์
0.1249
YER THB
8.0075
THB YER
จันทร์
0.1248
YER THB
8.0117
THB YER
อังคาร
0.1250
YER THB
8.0007
THB YER
พุธ
0.1245
YER THB
8.0324
THB YER
พฤหัสบดี
0.1244
YER THB
8.0354
THB YER
ศุกร์
0.1244
YER THB
8.0367
THB YER
จันทร์
0.1245
YER THB
8.0291
THB YER
อังคาร
0.1248
YER THB
8.0159
THB YER
พุธ
0.1246
YER THB
8.0287
THB YER
พฤหัสบดี
0.1258
YER THB
7.9507
THB YER
ศุกร์
0.1264
YER THB
7.9122
THB YER
จันทร์
0.1266
YER THB
7.8995
THB YER
อังคาร
0.1268
YER THB
7.8887
THB YER
พุธ
0.1272
YER THB
7.8633
THB YER
พฤหัสบดี
0.1265
YER THB
7.9074
THB YER
ศุกร์
0.1260
YER THB
7.9341
THB YER
จันทร์
0.1257
YER THB
7.9558
THB YER
อังคาร
0.1260
YER THB
7.9349
THB YER
พุธ
0.1250
YER THB
7.9970
THB YER
พฤหัสบดี
0.1261
YER THB
7.9312
THB YER
ศุกร์
0.1255
YER THB
7.9652
THB YER
จันทร์
0.1257
YER THB
7.9561
THB YER
อังคาร
0.1258
YER THB
7.9510
THB YER
พุธ
0.1254
YER THB
7.9762
THB YER
พฤหัสบดี
0.1263
YER THB
7.9173
THB YER
ศุกร์
0.1273
YER THB
7.8574
THB YER
จันทร์
0.1284
YER THB
7.7884
THB YER
อังคาร
0.1291
YER THB
7.7430
THB YER
พุธ
0.1295
YER THB
7.7216
THB YER
พฤหัสบดี
0.1302
YER THB
7.6782
THB YER
ศุกร์
0.1302
YER THB
7.6790
THB YER
จันทร์
0.1315
YER THB
7.6053
THB YER
อังคาร
0.1308
YER THB
7.6434
THB YER
พุธ
0.1311
YER THB
7.6302
THB YER
พฤหัสบดี
0.1304
YER THB
7.6663
THB YER
ศุกร์
0.1299
YER THB
7.6993
THB YER
จันทร์
0.1305
YER THB
7.6602
THB YER
อังคาร
0.1310
YER THB
7.6352
THB YER
พุธ
0.1315
YER THB
7.6025
THB YER
พฤหัสบดี
0.1316
YER THB
7.5992
THB YER
ศุกร์
0.1319
YER THB
7.5832
THB YER
จันทร์
0.1313
YER THB
7.6176
THB YER
อังคาร
0.1307
YER THB
7.6486
THB YER
พุธ
0.1309
YER THB
7.6400
THB YER
พฤหัสบดี
0.1311
YER THB
7.6262
THB YER
ศุกร์
0.1304
YER THB
7.6680
THB YER
จันทร์
0.1305
YER THB
7.6610
THB YER
อังคาร
0.1308
YER THB
7.6462
THB YER
พุธ
0.1304
YER THB
7.6686
THB YER
พฤหัสบดี
0.1305
YER THB
7.6615
THB YER
ศุกร์
0.1300
YER THB
7.6917
THB YER
จันทร์
0.1298
YER THB
7.7035
THB YER
อังคาร
0.1300
YER THB
7.6928
THB YER
พุธ
0.1291
YER THB
7.7440
THB YER
พฤหัสบดี
0.1292
YER THB
7.7399
THB YER
ศุกร์
0.1296
YER THB
7.7179
THB YER
จันทร์
0.1298
YER THB
7.7060
THB YER
อังคาร
0.1295
YER THB
7.7191
THB YER
พุธ
0.1295
YER THB
7.7212
THB YER
พฤหัสบดี
0.1293
YER THB
7.7368
THB YER
ศุกร์
0.1293
YER THB
7.7347
THB YER
จันทร์
0.1293
YER THB
7.7319
THB YER
อังคาร
0.1295
YER THB
7.7238
THB YER
พุธ
0.1295
YER THB
7.7226
THB YER
พฤหัสบดี
0.1294
YER THB
7.7258
THB YER
ศุกร์
0.1287
YER THB
7.7707
THB YER
จันทร์
0.1287
YER THB
7.7728
THB YER
อังคาร
0.1281
YER THB
7.8039
THB YER
พุธ
0.1280
YER THB
7.8102
THB YER
พฤหัสบดี
0.1283
YER THB
7.7927
THB YER
ศุกร์
0.1281
YER THB
7.8050
THB YER
จันทร์
0.1279
YER THB
7.8202
THB YER
อังคาร
0.1274
YER THB
7.8479
THB YER
พุธ
0.1271
YER THB
7.8688
THB YER
พฤหัสบดี
0.1271
YER THB
7.8657
THB YER
ศุกร์
0.1274
YER THB
7.8472
THB YER
จันทร์
0.1277
YER THB
7.8294
THB YER
อังคาร
0.1273
YER THB
7.8551
THB YER
พุธ
0.1274
YER THB
7.8519
THB YER
พฤหัสบดี
0.1273
YER THB
7.8558
THB YER
ศุกร์
0.1271
YER THB
7.8701
THB YER
จันทร์
0.1265
YER THB
7.9028
THB YER
อังคาร
0.1260
YER THB
7.9339
THB YER
พุธ
0.1260
YER THB
7.9347
THB YER
พฤหัสบดี
0.1263
YER THB
7.9192
THB YER
ศุกร์
0.1257
YER THB
7.9575
THB YER
จันทร์
0.1256
YER THB
7.9618
THB YER
อังคาร
0.1253
YER THB
7.9837
THB YER
พุธ
0.1244
YER THB
8.0391
THB YER
พฤหัสบดี
0.1236
YER THB
8.0903
THB YER
ศุกร์
0.1237
YER THB
8.0866
THB YER
จันทร์
0.1244
YER THB
8.0407
THB YER
อังคาร
0.1242
YER THB
8.0502
THB YER
พุธ
0.1247
YER THB
8.0203
THB YER
พฤหัสบดี
0.1241
YER THB
8.0581
THB YER
ศุกร์
0.1239
YER THB
8.0695
THB YER
จันทร์
0.1240
YER THB
8.0653
THB YER
อังคาร
0.1236
YER THB
8.0898
THB YER
พุธ
0.1231
YER THB
8.1225
THB YER
พฤหัสบดี
0.1236
YER THB
8.0929
THB YER
ศุกร์
0.1235
YER THB
8.0983
THB YER
จันทร์
0.1233
YER THB
8.1115
THB YER
อังคาร
0.1236
YER THB
8.0922
THB YER
พุธ
0.1237
YER THB
8.0851
THB YER
พฤหัสบดี
0.1241
YER THB
8.0577
THB YER
ศุกร์
0.1243
YER THB
8.0431
THB YER
จันทร์
0.1241
YER THB
8.0567
THB YER
อังคาร
0.1249
YER THB
8.0085
THB YER
พุธ
0.1247
YER THB
8.0181
THB YER
พฤหัสบดี
0.1246
YER THB
8.0264
THB YER
ศุกร์
0.1249
YER THB
8.0061
THB YER
จันทร์
0.1254
YER THB
7.9735
THB YER
อังคาร
0.1261
YER THB
7.9326
THB YER
พุธ
0.1258
YER THB
7.9510
THB YER
พฤหัสบดี
0.1266
YER THB
7.8994
THB YER
ศุกร์
0.1266
YER THB
7.8981
THB YER
จันทร์
0.1270
YER THB
7.8727
THB YER
อังคาร
0.1265
YER THB
7.9062
THB YER
พุธ
0.1262
YER THB
7.9248
THB YER
พฤหัสบดี
0.1266
YER THB
7.9011
THB YER
ศุกร์
0.1267
YER THB
7.8931
THB YER
จันทร์
0.1259
YER THB
7.9417
THB YER
อังคาร
0.1259
YER THB
7.9424
THB YER
พุธ
0.1256
YER THB
7.9630
THB YER
พฤหัสบดี
0.1256
YER THB
7.9599
THB YER
ศุกร์
0.1246
YER THB
8.0265
THB YER
จันทร์
0.1247
YER THB
8.0165
THB YER
อังคาร
0.1243
YER THB
8.0443
THB YER
พุธ
0.1239
YER THB
8.0716
THB YER
พฤหัสบดี
0.1243
YER THB
8.0438
THB YER
ศุกร์
0.1243
YER THB
8.0423
THB YER
จันทร์
0.1243
YER THB
8.0426
THB YER
อังคาร
0.1241
YER THB
8.0584
THB YER
พุธ
0.1241
YER THB
8.0581
THB YER
พฤหัสบดี
0.1240
YER THB
8.0617
THB YER
ศุกร์
0.1243
YER THB
8.0426
THB YER
จันทร์
0.1248
YER THB
8.0146
THB YER
อังคาร
0.1243
YER THB
8.0424
THB YER
พุธ
0.1247
YER THB
8.0184
THB YER
พฤหัสบดี
0.1256
YER THB
7.9612
THB YER
ศุกร์
0.1260
YER THB
7.9396
THB YER
จันทร์
0.1255
YER THB
7.9663
THB YER
อังคาร
0.1259
YER THB
7.9454
THB YER
พุธ
0.1251
YER THB
7.9910
THB YER
พฤหัสบดี
0.1249
YER THB
8.0039
THB YER
ศุกร์
0.1243
YER THB
8.0426
THB YER
จันทร์
0.1241
YER THB
8.0562
THB YER
อังคาร
0.1241
YER THB
8.0588
THB YER
พุธ
0.1248
YER THB
8.0143
THB YER
พฤหัสบดี
0.1256
YER THB
7.9587
THB YER
ศุกร์
0.1253
YER THB
7.9794
THB YER
จันทร์
0.1253
YER THB
7.9815
THB YER
อังคาร
0.1255
YER THB
7.9698
THB YER
พุธ
0.1254
YER THB
7.9744
THB YER
พฤหัสบดี
0.1251
YER THB
7.9930
THB YER
ศุกร์
0.1252
YER THB
7.9871
THB YER
จันทร์
0.1252
YER THB
7.9895
THB YER
อังคาร
0.1245
YER THB
8.0353
THB YER
พุธ
0.1243
YER THB
8.0433
THB YER
พฤหัสบดี
0.1247
YER THB
8.0177
THB YER
ศุกร์
0.1243
YER THB
8.0419
THB YER
จันทร์
0.1247
YER THB
8.0168
THB YER
อังคาร
0.1253
YER THB
7.9838
THB YER
พุธ
0.1257
YER THB
7.9541
THB YER
พฤหัสบดี
0.1263
YER THB
7.9204
THB YER
ศุกร์
0.1263
YER THB
7.9158
THB YER
จันทร์
0.1266
YER THB
7.8970
THB YER
อังคาร
0.1262
YER THB
7.9242
THB YER
พุธ
0.1264
YER THB
7.9104
THB YER
พฤหัสบดี
0.1261
YER THB
7.9288
THB YER
ศุกร์
0.1260
YER THB
7.9350
THB YER
จันทร์
0.1255
YER THB
7.9672
THB YER
อังคาร
0.1247
YER THB
8.0176
THB YER
พุธ
0.1247
YER THB
8.0185
THB YER
พฤหัสบดี
0.1246
YER THB
8.0276
THB YER
ศุกร์
0.1241
YER THB
8.0605
THB YER
จันทร์
0.1245
YER THB
8.0353
THB YER
อังคาร
0.1243
YER THB
8.0462
THB YER
พุธ
0.1246
YER THB
8.0255
THB YER
พฤหัสบดี
0.1246
YER THB
8.0251
THB YER
ศุกร์
0.1245
YER THB
8.0293
THB YER
จันทร์
0.1245
YER THB
8.0325
THB YER
อังคาร
0.1250
YER THB
8.0019
THB YER
พุธ
0.1248
YER THB
8.0119
THB YER
พฤหัสบดี
0.1250
YER THB
7.9995
THB YER
ศุกร์
0.1248
YER THB
8.0147
THB YER
จันทร์
0.1247
YER THB
8.0193
THB YER
อังคาร
0.1247
YER THB
8.0196
THB YER
พุธ
0.1246
YER THB
8.0245
THB YER
พฤหัสบดี
0.1249
YER THB
8.0061
THB YER
ศุกร์
0.1245
YER THB
8.0321
THB YER
จันทร์
0.1243
YER THB
8.0444
THB YER
อังคาร
0.1240
YER THB
8.0629
THB YER
พุธ
0.1243
YER THB
8.0470
THB YER
พฤหัสบดี
0.1230
YER THB
8.1270
THB YER
ศุกร์
0.1220
YER THB
8.1954
THB YER
จันทร์
0.1218
YER THB
8.2074
THB YER
อังคาร
0.1217
YER THB
8.2199
THB YER
พุธ
0.1210
YER THB
8.2664
THB YER
พฤหัสบดี
0.1208
YER THB
8.2756
THB YER
ศุกร์
0.1205
YER THB
8.3007
THB YER
จันทร์
0.1209
YER THB
8.2720
THB YER
อังคาร
0.1204
YER THB
8.3030
THB YER
พุธ
0.1209
YER THB
8.2714
THB YER
พฤหัสบดี
0.1215
YER THB
8.2291
THB YER
ศุกร์
0.1211
YER THB
8.2593
THB YER
จันทร์
0.1210
YER THB
8.2677
THB YER
อังคาร
0.1213
YER THB
8.2418
THB YER
พุธ
0.1212
YER THB
8.2494
THB YER
พฤหัสบดี
0.1210
YER THB
8.2674
THB YER
ศุกร์
0.1211
YER THB
8.2565
THB YER
จันทร์
0.1209
YER THB
8.2740
THB YER
อังคาร
0.1208
YER THB
8.2759
THB YER
พุธ
0.1208
YER THB
8.2804
THB YER
พฤหัสบดี
0.1206
YER THB
8.2937
THB YER
ศุกร์
0.1204
YER THB
8.3033
THB YER
จันทร์
0.1208
YER THB
8.2799
THB YER
อังคาร
0.1200
YER THB
8.3300
THB YER
พุธ
0.1200
YER THB
8.3312
THB YER
พฤหัสบดี
0.1200
YER THB
8.3299
THB YER
ศุกร์
0.1201
YER THB
8.3244
THB YER
จันทร์
0.1204
YER THB
8.3052
THB YER
อังคาร
0.1203
YER THB
8.3157
THB YER
พุธ
0.1199
YER THB
8.3379
THB YER
พฤหัสบดี
0.1195
YER THB
8.3670
THB YER
ศุกร์
0.1190
YER THB
8.4003
THB YER
จันทร์
0.1203
YER THB
8.3150
THB YER
อังคาร
0.1206
YER THB
8.2934
THB YER
พุธ
0.1207
YER THB
8.2853
THB YER
พฤหัสบดี
0.1202
YER THB
8.3216
THB YER
ศุกร์
0.1200
YER THB
8.3357
THB YER
จันทร์
0.1204
YER THB
8.3056
THB YER
อังคาร
0.1200
YER THB
8.3353
THB YER
พุธ
0.1195
YER THB
8.3660
THB YER
พฤหัสบดี
0.1196
YER THB
8.3618
THB YER