เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

เรียลเยเมน
 
=
บาทไทย
14/7/2567 22:25 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

YER/THB
0.1446
THB/YER 6.9173
อัปเดตล่าสุด:
14/7/2567 22:25 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.0001 (+0.08%)
ปิดล่าสุด:
0.1444
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.1359
฿ 0.1484

เรียลเยเมน เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.1359 (20/7/2566) เฉลี่ย = 0.1432 สูงสุด = 0.1484 (1/5/2567)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 เรียลเยเมน เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น เรียลเยเมน

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (YER/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.1444 ฿ 0.1472 -1.41%
1 ไตรมาส ฿ 0.1442 ฿ 0.1484 -1.48%
1 ปี ฿ 0.1359 ฿ 0.1484 +4.65%
3 ปี ฿ 0.1284 ฿ 0.1533 +10.88%
5 ปี ฿ 0.1187 ฿ 0.1533 +16.96%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ เรียลเยเมน

สกุลเงิน
%
+0.59%
1.5827
JPY YER
0.6318
YER JPY
-0.01%
250.32
USD YER
0.003995
YER USD
+0.03%
186.50
SGD YER
0.005362
YER SGD
-0.09%
169.42
AUD YER
0.005903
YER AUD
+0.02%
324.57
GBP YER
0.003081
YER GBP
-0.03%
272.55
EUR YER
0.003669
YER EUR
-0.30%
53.454
MYR YER
0.01871
YER MYR
-0.10%
0.01554
IDR YER
64.367
YER IDR
-0.008%
2.9972
INR YER
0.3336
YER INR
+0.010%
0.1820
KRW YER
5.4944
YER KRW
+0.02%
34.526
CNY YER
0.02896
YER CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย