เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

เรียลเยเมน
 
=
บาทไทย
27/1/2566 0:45 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

YER/THB
0.1310
THB/YER 7.6350
อัปเดตล่าสุด:
27/1/2566 0:45 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.0002 (+0.19%)
ปิดล่าสุด:
0.1307
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.1284
฿ 0.1533

เรียลเยเมน เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.1284 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.1407 สูงสุด = 0.1533 (21/10/2565)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 เรียลเยเมน เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น เรียลเยเมน

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (YER/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.1307 ฿ 0.1387 -5.45%
1 ไตรมาส ฿ 0.1307 ฿ 0.1524 -13.51%
1 ปี ฿ 0.1284 ฿ 0.1533 -0.60%
3 ปี ฿ 0.1190 ฿ 0.1533 +6.57%
5 ปี ฿ 0.1187 ฿ 0.1533 +4.47%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ เรียลเยเมน

สกุลเงิน
%
-0.10%
1.9288
JPY YER
0.5185
YER JPY
-0.010%
250.35
USD YER
0.003994
YER USD
+0.05%
190.98
SGD YER
0.005236
YER SGD
+0.11%
178.39
AUD YER
0.005606
YER AUD
+0.15%
310.83
GBP YER
0.003217
YER GBP
-0.07%
272.87
EUR YER
0.003665
YER EUR
+0.24%
59.115
MYR YER
0.01692
YER MYR
+0.07%
0.01674
IDR YER
59.742
YER IDR
+0.10%
3.0734
INR YER
0.3254
YER INR
+0.36%
0.2037
KRW YER
4.9081
YER KRW
-0.010%
36.906
CNY YER
0.02710
YER CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง เรียลเยเมน และ บาทไทย