อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซีเรีย
ต่ำสุด = 0.01300 (30/1/2566) เฉลี่ย = 0.01351 สูงสุด = 0.01407 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.01376
SYP THB
72.679
THB SYP
อังคาร
0.01370
SYP THB
72.975
THB SYP
พุธ
0.01354
SYP THB
73.854
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01348
SYP THB
74.186
THB SYP
ศุกร์
0.01355
SYP THB
73.789
THB SYP
จันทร์
0.01335
SYP THB
74.914
THB SYP
อังคาร
0.01334
SYP THB
74.959
THB SYP
พุธ
0.01327
SYP THB
75.355
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01329
SYP THB
75.225
THB SYP
ศุกร์
0.01312
SYP THB
76.212
THB SYP
จันทร์
0.01314
SYP THB
76.086
THB SYP
อังคาร
0.01319
SYP THB
75.813
THB SYP
พุธ
0.01309
SYP THB
76.415
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01315
SYP THB
76.027
THB SYP
ศุกร์
0.01305
SYP THB
76.625
THB SYP
จันทร์
0.01304
SYP THB
76.666
THB SYP
อังคาร
0.01306
SYP THB
76.578
THB SYP
พุธ
0.01308
SYP THB
76.476
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01303
SYP THB
76.763
THB SYP
ศุกร์
0.01307
SYP THB
76.493
THB SYP
จันทร์
0.01300
SYP THB
76.906
THB SYP
อังคาร
0.01317
SYP THB
75.949
THB SYP
พุธ
0.01309
SYP THB
76.392
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01307
SYP THB
76.498
THB SYP
ศุกร์
0.01312
SYP THB
76.204
THB SYP
จันทร์
0.01341
SYP THB
74.566
THB SYP
อังคาร
0.01338
SYP THB
74.733
THB SYP
พุธ
0.01334
SYP THB
74.979
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01331
SYP THB
75.104
THB SYP
ศุกร์
0.01345
SYP THB
74.351
THB SYP
จันทร์
0.01348
SYP THB
74.172
THB SYP
อังคาร
0.01347
SYP THB
74.253
THB SYP
พุธ
0.01367
SYP THB
73.151
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01366
SYP THB
73.189
THB SYP
ศุกร์
0.01378
SYP THB
72.583
THB SYP
จันทร์
0.01369
SYP THB
73.022
THB SYP
อังคาร
0.01377
SYP THB
72.595
THB SYP
พุธ
0.01377
SYP THB
72.596
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01381
SYP THB
72.407
THB SYP
ศุกร์
0.01386
SYP THB
72.148
THB SYP
จันทร์
0.01397
SYP THB
71.608
THB SYP
อังคาร
0.01407
SYP THB
71.096
THB SYP
พุธ
0.01380
SYP THB
72.440
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01387
SYP THB
72.116
THB SYP
ศุกร์
0.01381
SYP THB
72.417
THB SYP
จันทร์
0.01374
SYP THB
72.762
THB SYP
อังคาร
0.01376
SYP THB
72.685
THB SYP
พุธ
0.01397
SYP THB
71.582
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01396
SYP THB
71.651
THB SYP
ศุกร์
0.01393
SYP THB
71.766
THB SYP
จันทร์
0.01379
SYP THB
72.524
THB SYP
อังคาร
0.01375
SYP THB
72.723
THB SYP
พุธ
0.01380
SYP THB
72.484
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01370
SYP THB
73.000
THB SYP
ศุกร์
0.01362
SYP THB
73.427
THB SYP
จันทร์
0.01357
SYP THB
73.709
THB SYP
อังคาร
0.01364
SYP THB
73.294
THB SYP
พุธ
0.01369
SYP THB
73.030
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01357
SYP THB
73.665
THB SYP
ศุกร์
0.01358
SYP THB
73.616
THB SYP
จันทร์
0.01372
SYP THB
72.904
THB SYP
อังคาร
0.01364
SYP THB
73.294
THB SYP
พุธ
0.01359
SYP THB
73.573
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01362
SYP THB
73.408
THB SYP