อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซีเรีย
ต่ำสุด = 0.01279 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.01395 สูงสุด = 0.01527 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.01320
SYP THB
75.765
THB SYP
อังคาร
0.01323
SYP THB
75.573
THB SYP
พุธ
0.01320
SYP THB
75.756
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01334
SYP THB
74.973
THB SYP
ศุกร์
0.01340
SYP THB
74.621
THB SYP
จันทร์
0.01337
SYP THB
74.801
THB SYP
อังคาร
0.01329
SYP THB
75.250
THB SYP
พุธ
0.01327
SYP THB
75.371
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01323
SYP THB
75.609
THB SYP
ศุกร์
0.01322
SYP THB
75.671
THB SYP
จันทร์
0.01317
SYP THB
75.934
THB SYP
อังคาร
0.01317
SYP THB
75.914
THB SYP
พุธ
0.01313
SYP THB
76.142
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01311
SYP THB
76.276
THB SYP
ศุกร์
0.01310
SYP THB
76.360
THB SYP
จันทร์
0.01315
SYP THB
76.031
THB SYP
อังคาร
0.01315
SYP THB
76.021
THB SYP
พุธ
0.01312
SYP THB
76.228
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01321
SYP THB
75.691
THB SYP
ศุกร์
0.01329
SYP THB
75.226
THB SYP
จันทร์
0.01326
SYP THB
75.420
THB SYP
อังคาร
0.01322
SYP THB
75.619
THB SYP
พุธ
0.01324
SYP THB
75.534
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01320
SYP THB
75.775
THB SYP
ศุกร์
0.01312
SYP THB
76.228
THB SYP
จันทร์
0.01313
SYP THB
76.190
THB SYP
อังคาร
0.01313
SYP THB
76.184
THB SYP
พุธ
0.01303
SYP THB
76.767
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01299
SYP THB
76.961
THB SYP
ศุกร์
0.01302
SYP THB
76.804
THB SYP
จันทร์
0.01296
SYP THB
77.147
THB SYP
อังคาร
0.01288
SYP THB
77.614
THB SYP
พุธ
0.01287
SYP THB
77.678
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01279
SYP THB
78.163
THB SYP
ศุกร์
0.01280
SYP THB
78.113
THB SYP
จันทร์
0.01281
SYP THB
78.056
THB SYP
อังคาร
0.01290
SYP THB
77.530
THB SYP
พุธ
0.01284
SYP THB
77.890
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01299
SYP THB
76.965
THB SYP
ศุกร์
0.01293
SYP THB
77.331
THB SYP
จันทร์
0.01304
SYP THB
76.714
THB SYP
อังคาร
0.01301
SYP THB
76.878
THB SYP
พุธ
0.01303
SYP THB
76.773
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01298
SYP THB
77.045
THB SYP
ศุกร์
0.01300
SYP THB
76.910
THB SYP
จันทร์
0.01313
SYP THB
76.174
THB SYP
อังคาร
0.01324
SYP THB
75.552
THB SYP
พุธ
0.01313
SYP THB
76.138
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01319
SYP THB
75.811
THB SYP
ศุกร์
0.01325
SYP THB
75.484
THB SYP
จันทร์
0.01328
SYP THB
75.310
THB SYP
อังคาร
0.01334
SYP THB
74.964
THB SYP
พุธ
0.01328
SYP THB
75.307
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01325
SYP THB
75.471
THB SYP
ศุกร์
0.01326
SYP THB
75.393
THB SYP
จันทร์
0.01335
SYP THB
74.911
THB SYP
อังคาร
0.01334
SYP THB
74.972
THB SYP
พุธ
0.01337
SYP THB
74.805
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01337
SYP THB
74.786
THB SYP
ศุกร์
0.01336
SYP THB
74.833
THB SYP
จันทร์
0.01344
SYP THB
74.404
THB SYP
อังคาร
0.01337
SYP THB
74.774
THB SYP
พุธ
0.01328
SYP THB
75.277
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01324
SYP THB
75.533
THB SYP
ศุกร์
0.01332
SYP THB
75.060
THB SYP
จันทร์
0.01334
SYP THB
74.974
THB SYP
อังคาร
0.01332
SYP THB
75.073
THB SYP
พุธ
0.01337
SYP THB
74.815
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01333
SYP THB
75.021
THB SYP
ศุกร์
0.01338
SYP THB
74.753
THB SYP
จันทร์
0.01337
SYP THB
74.783
THB SYP
อังคาร
0.01340
SYP THB
74.635
THB SYP
พุธ
0.01334
SYP THB
74.948
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01341
SYP THB
74.597
THB SYP
ศุกร์
0.01342
SYP THB
74.509
THB SYP
จันทร์
0.01354
SYP THB
73.830
THB SYP
อังคาร
0.01343
SYP THB
74.452
THB SYP
พุธ
0.01344
SYP THB
74.396
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01346
SYP THB
74.291
THB SYP
ศุกร์
0.01351
SYP THB
74.029
THB SYP
จันทร์
0.01354
SYP THB
73.858
THB SYP
อังคาร
0.01365
SYP THB
73.280
THB SYP
พุธ
0.01365
SYP THB
73.270
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01369
SYP THB
73.022
THB SYP
ศุกร์
0.01360
SYP THB
73.505
THB SYP
จันทร์
0.01368
SYP THB
73.080
THB SYP
อังคาร
0.01373
SYP THB
72.823
THB SYP
พุธ
0.01365
SYP THB
73.234
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01354
SYP THB
73.857
THB SYP
ศุกร์
0.01367
SYP THB
73.177
THB SYP
จันทร์
0.01380
SYP THB
72.486
THB SYP
อังคาร
0.01376
SYP THB
72.665
THB SYP
พุธ
0.01378
SYP THB
72.580
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01381
SYP THB
72.435
THB SYP
ศุกร์
0.01386
SYP THB
72.168
THB SYP
จันทร์
0.01387
SYP THB
72.102
THB SYP
อังคาร
0.01375
SYP THB
72.736
THB SYP
พุธ
0.01376
SYP THB
72.656
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01374
SYP THB
72.780
THB SYP
ศุกร์
0.01364
SYP THB
73.330
THB SYP
จันทร์
0.01359
SYP THB
73.559
THB SYP
อังคาร
0.01357
SYP THB
73.673
THB SYP
พุธ
0.01365
SYP THB
73.282
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01362
SYP THB
73.435
THB SYP
ศุกร์
0.01357
SYP THB
73.686
THB SYP
จันทร์
0.01355
SYP THB
73.783
THB SYP
อังคาร
0.01360
SYP THB
73.547
THB SYP
พุธ
0.01368
SYP THB
73.098
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01366
SYP THB
73.218
THB SYP
ศุกร์
0.01361
SYP THB
73.449
THB SYP
จันทร์
0.01365
SYP THB
73.277
THB SYP
อังคาร
0.01370
SYP THB
72.983
THB SYP
พุธ
0.01375
SYP THB
72.735
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01373
SYP THB
72.818
THB SYP
ศุกร์
0.01385
SYP THB
72.214
THB SYP
จันทร์
0.01384
SYP THB
72.235
THB SYP
อังคาร
0.01392
SYP THB
71.859
THB SYP
พุธ
0.01394
SYP THB
71.746
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01399
SYP THB
71.492
THB SYP
ศุกร์
0.01401
SYP THB
71.357
THB SYP
จันทร์
0.01405
SYP THB
71.156
THB SYP
อังคาร
0.01407
SYP THB
71.096
THB SYP
พุธ
0.01412
SYP THB
70.810
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01413
SYP THB
70.785
THB SYP
ศุกร์
0.01413
SYP THB
70.783
THB SYP
จันทร์
0.01406
SYP THB
71.131
THB SYP
อังคาร
0.01399
SYP THB
71.460
THB SYP
พุธ
0.01398
SYP THB
71.509
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01408
SYP THB
71.025
THB SYP
ศุกร์
0.01419
SYP THB
70.487
THB SYP
จันทร์
0.01419
SYP THB
70.467
THB SYP
อังคาร
0.01425
SYP THB
70.166
THB SYP
พุธ
0.01437
SYP THB
69.575
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01437
SYP THB
69.579
THB SYP
ศุกร์
0.01433
SYP THB
69.782
THB SYP
จันทร์
0.01440
SYP THB
69.442
THB SYP
อังคาร
0.01442
SYP THB
69.344
THB SYP
พุธ
0.01438
SYP THB
69.524
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01458
SYP THB
68.600
THB SYP
ศุกร์
0.01457
SYP THB
68.616
THB SYP
จันทร์
0.01458
SYP THB
68.605
THB SYP
อังคาร
0.01457
SYP THB
68.633
THB SYP
พุธ
0.01459
SYP THB
68.536
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01469
SYP THB
68.092
THB SYP
ศุกร์
0.01461
SYP THB
68.459
THB SYP
จันทร์
0.01459
SYP THB
68.551
THB SYP
อังคาร
0.01461
SYP THB
68.442
THB SYP
พุธ
0.01467
SYP THB
68.177
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01458
SYP THB
68.602
THB SYP
ศุกร์
0.01442
SYP THB
69.351
THB SYP
จันทร์
0.01439
SYP THB
69.514
THB SYP
อังคาร
0.01438
SYP THB
69.541
THB SYP
พุธ
0.01444
SYP THB
69.253
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01432
SYP THB
69.824
THB SYP
ศุกร์
0.01415
SYP THB
70.669
THB SYP
จันทร์
0.01422
SYP THB
70.340
THB SYP
อังคาร
0.01411
SYP THB
70.858
THB SYP
พุธ
0.01415
SYP THB
70.676
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01400
SYP THB
71.425
THB SYP
ศุกร์
0.01408
SYP THB
71.045
THB SYP
จันทร์
0.01412
SYP THB
70.815
THB SYP
อังคาร
0.01411
SYP THB
70.855
THB SYP
พุธ
0.01410
SYP THB
70.900
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01417
SYP THB
70.571
THB SYP
ศุกร์
0.01422
SYP THB
70.311
THB SYP
จันทร์
0.01436
SYP THB
69.619
THB SYP
อังคาร
0.01438
SYP THB
69.561
THB SYP
พุธ
0.01439
SYP THB
69.490
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01426
SYP THB
70.110
THB SYP
ศุกร์
0.01433
SYP THB
69.770
THB SYP
จันทร์
0.01449
SYP THB
69.011
THB SYP
อังคาร
0.01448
SYP THB
69.063
THB SYP
พุธ
0.01451
SYP THB
68.896
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01461
SYP THB
68.448
THB SYP
ศุกร์
0.01462
SYP THB
68.392
THB SYP
จันทร์
0.01455
SYP THB
68.727
THB SYP
อังคาร
0.01453
SYP THB
68.836
THB SYP
พุธ
0.01462
SYP THB
68.405
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01448
SYP THB
69.071
THB SYP
ศุกร์
0.01444
SYP THB
69.254
THB SYP
จันทร์
0.01447
SYP THB
69.132
THB SYP
อังคาร
0.01443
SYP THB
69.307
THB SYP
พุธ
0.01456
SYP THB
68.661
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01466
SYP THB
68.227
THB SYP
ศุกร์
0.01471
SYP THB
67.980
THB SYP
จันทร์
0.01473
SYP THB
67.868
THB SYP
อังคาร
0.01471
SYP THB
67.975
THB SYP
พุธ
0.01479
SYP THB
67.626
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01487
SYP THB
67.266
THB SYP
ศุกร์
0.01495
SYP THB
66.912
THB SYP
จันทร์
0.01508
SYP THB
66.325
THB SYP
อังคาร
0.01511
SYP THB
66.171
THB SYP
พุธ
0.01523
SYP THB
65.643
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01514
SYP THB
66.036
THB SYP
ศุกร์
0.01504
SYP THB
66.502
THB SYP
จันทร์
0.01516
SYP THB
65.965
THB SYP
อังคาร
0.01494
SYP THB
66.946
THB SYP
พุธ
0.01488
SYP THB
67.216
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01486
SYP THB
67.306
THB SYP
ศุกร์
0.01487
SYP THB
67.237
THB SYP
จันทร์
0.01509
SYP THB
66.259
THB SYP
อังคาร
0.01516
SYP THB
65.944
THB SYP
พุธ
0.01514
SYP THB
66.071
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01507
SYP THB
66.378
THB SYP
ศุกร์
0.01521
SYP THB
65.753
THB SYP
จันทร์
0.01521
SYP THB
65.733
THB SYP
อังคาร
0.01516
SYP THB
65.949
THB SYP
พุธ
0.01524
SYP THB
65.636
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01514
SYP THB
66.032
THB SYP
ศุกร์
0.01527
SYP THB
65.491
THB SYP
จันทร์
0.01518
SYP THB
65.871
THB SYP
อังคาร
0.01524
SYP THB
65.636
THB SYP
พุธ
0.01502
SYP THB
66.592
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01505
SYP THB
66.427
THB SYP
ศุกร์
0.01510
SYP THB
66.236
THB SYP
จันทร์
0.01518
SYP THB
65.897
THB SYP
อังคาร
0.01502
SYP THB
66.584
THB SYP
พุธ
0.01495
SYP THB
66.876
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01513
SYP THB
66.074
THB SYP
ศุกร์
0.01493
SYP THB
66.968
THB SYP
จันทร์
0.01489
SYP THB
67.180
THB SYP
อังคาร
0.01484
SYP THB
67.396
THB SYP
พุธ
0.01467
SYP THB
68.146
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01468
SYP THB
68.118
THB SYP
ศุกร์
0.01430
SYP THB
69.928
THB SYP
จันทร์
0.01429
SYP THB
69.956
THB SYP
อังคาร
0.01412
SYP THB
70.801
THB SYP
พุธ
0.01415
SYP THB
70.653
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01432
SYP THB
69.826
THB SYP
ศุกร์
0.01422
SYP THB
70.340
THB SYP
จันทร์
0.01442
SYP THB
69.361
THB SYP
อังคาร
0.01438
SYP THB
69.552
THB SYP
พุธ
0.01443
SYP THB
69.311
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01424
SYP THB
70.212
THB SYP
ศุกร์
0.01425
SYP THB
70.177
THB SYP
จันทร์
0.01415
SYP THB
70.663
THB SYP
อังคาร
0.01409
SYP THB
70.995
THB SYP
พุธ
0.01404
SYP THB
71.230
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01392
SYP THB
71.848
THB SYP
ศุกร์
0.01383
SYP THB
72.324
THB SYP
จันทร์
0.01382
SYP THB
72.365
THB SYP
อังคาร
0.01396
SYP THB
71.643
THB SYP
พุธ
0.01396
SYP THB
71.623
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01384
SYP THB
72.232
THB SYP
ศุกร์
0.01385
SYP THB
72.217
THB SYP
จันทร์
0.01382
SYP THB
72.347
THB SYP
อังคาร
0.01385
SYP THB
72.224
THB SYP
พุธ
0.01375
SYP THB
72.724
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01391
SYP THB
71.870
THB SYP
ศุกร์
0.01391
SYP THB
71.881
THB SYP
จันทร์
0.01386
SYP THB
72.157
THB SYP
อังคาร
0.01382
SYP THB
72.340
THB SYP
พุธ
0.01382
SYP THB
72.339
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01380
SYP THB
72.461
THB SYP
ศุกร์
0.01382
SYP THB
72.337
THB SYP
จันทร์
0.01383
SYP THB
72.324
THB SYP
อังคาร
0.01378
SYP THB
72.585
THB SYP
พุธ
0.01382
SYP THB
72.344
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01379
SYP THB
72.505
THB SYP
ศุกร์
0.01376
SYP THB
72.694
THB SYP