อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซีเรีย
ต่ำสุด = 0.05770 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.06096 สูงสุด = 0.06411 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.05770
SYP THB
17.332
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05850
SYP THB
17.093
THB SYP
ศุกร์
0.05851
SYP THB
17.091
THB SYP
จันทร์
0.05852
SYP THB
17.087
THB SYP
อังคาร
0.05859
SYP THB
17.067
THB SYP
พุธ
0.05890
SYP THB
16.979
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05887
SYP THB
16.987
THB SYP
ศุกร์
0.05870
SYP THB
17.036
THB SYP
จันทร์
0.05873
SYP THB
17.028
THB SYP
อังคาร
0.05879
SYP THB
17.008
THB SYP
พุธ
0.05876
SYP THB
17.018
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05898
SYP THB
16.955
THB SYP
ศุกร์
0.05901
SYP THB
16.947
THB SYP
จันทร์
0.05892
SYP THB
16.973
THB SYP
อังคาร
0.05901
SYP THB
16.945
THB SYP
พุธ
0.05897
SYP THB
16.957
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05926
SYP THB
16.875
THB SYP
ศุกร์
0.05938
SYP THB
16.840
THB SYP
จันทร์
0.05966
SYP THB
16.760
THB SYP
อังคาร
0.05998
SYP THB
16.672
THB SYP
พุธ
0.06018
SYP THB
16.616
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06045
SYP THB
16.542
THB SYP
ศุกร์
0.06053
SYP THB
16.521
THB SYP
จันทร์
0.06027
SYP THB
16.591
THB SYP
อังคาร
0.06016
SYP THB
16.624
THB SYP
พุธ
0.06011
SYP THB
16.636
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06032
SYP THB
16.578
THB SYP
ศุกร์
0.06071
SYP THB
16.471
THB SYP
จันทร์
0.06063
SYP THB
16.493
THB SYP
อังคาร
0.06080
SYP THB
16.448
THB SYP
พุธ
0.06050
SYP THB
16.528
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06044
SYP THB
16.545
THB SYP
ศุกร์
0.06046
SYP THB
16.540
THB SYP
จันทร์
0.06054
SYP THB
16.518
THB SYP
อังคาร
0.06063
SYP THB
16.493
THB SYP
พุธ
0.06053
SYP THB
16.520
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06114
SYP THB
16.357
THB SYP
ศุกร์
0.06143
SYP THB
16.279
THB SYP
จันทร์
0.06150
SYP THB
16.261
THB SYP
อังคาร
0.06158
SYP THB
16.240
THB SYP
พุธ
0.06186
SYP THB
16.167
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06147
SYP THB
16.269
THB SYP
ศุกร์
0.06132
SYP THB
16.308
THB SYP
จันทร์
0.06109
SYP THB
16.369
THB SYP
อังคาร
0.06121
SYP THB
16.337
THB SYP
พุธ
0.06070
SYP THB
16.476
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06125
SYP THB
16.326
THB SYP
ศุกร์
0.06112
SYP THB
16.361
THB SYP
จันทร์
0.06116
SYP THB
16.351
THB SYP
อังคาร
0.06112
SYP THB
16.360
THB SYP
พุธ
0.06098
SYP THB
16.399
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06142
SYP THB
16.282
THB SYP
ศุกร์
0.06182
SYP THB
16.176
THB SYP
จันทร์
0.06233
SYP THB
16.045
THB SYP
อังคาร
0.06250
SYP THB
16.001
THB SYP
พุธ
0.06295
SYP THB
15.887
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06326
SYP THB
15.807
THB SYP
ศุกร์
0.06320
SYP THB
15.822
THB SYP
จันทร์
0.06393
SYP THB
15.643
THB SYP
อังคาร
0.06376
SYP THB
15.684
THB SYP
พุธ
0.06375
SYP THB
15.686
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06359
SYP THB
15.727
THB SYP
ศุกร์
0.06328
SYP THB
15.803
THB SYP
จันทร์
0.06352
SYP THB
15.743
THB SYP
อังคาร
0.06361
SYP THB
15.722
THB SYP
พุธ
0.06403
SYP THB
15.618
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06392
SYP THB
15.644
THB SYP
ศุกร์
0.06411
SYP THB
15.599
THB SYP
จันทร์
0.06385
SYP THB
15.661
THB SYP
อังคาร
0.06378
SYP THB
15.680
THB SYP
พุธ
0.06388
SYP THB
15.654
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06393
SYP THB
15.641
THB SYP
ศุกร์
0.06363
SYP THB
15.717
THB SYP
จันทร์
0.06371
SYP THB
15.696
THB SYP
อังคาร
0.06380
SYP THB
15.673
THB SYP
พุธ
0.06362
SYP THB
15.719
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06369
SYP THB
15.701
THB SYP
ศุกร์
0.06350
SYP THB
15.748
THB SYP
จันทร์
0.06334
SYP THB
15.787
THB SYP
อังคาร
0.06338
SYP THB
15.779
THB SYP
พุธ
0.06307
SYP THB
15.857
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06304
SYP THB
15.863
THB SYP
ศุกร์
0.06329
SYP THB
15.800
THB SYP
จันทร์
0.06326
SYP THB
15.807
THB SYP
อังคาร
0.06320
SYP THB
15.823
THB SYP
พุธ
0.06315
SYP THB
15.835
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06309
SYP THB
15.850
THB SYP
ศุกร์
0.06311
SYP THB
15.845
THB SYP
จันทร์
0.06312
SYP THB
15.843
THB SYP
อังคาร
0.06309
SYP THB
15.851
THB SYP
พุธ
0.06319
SYP THB
15.824
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06316
SYP THB
15.832
THB SYP
ศุกร์
0.06282
SYP THB
15.918
THB SYP
จันทร์
0.06276
SYP THB
15.933
THB SYP
อังคาร
0.06256
SYP THB
15.985
THB SYP
พุธ
0.06248
SYP THB
16.005
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06259
SYP THB
15.977
THB SYP
ศุกร์
0.06250
SYP THB
15.999
THB SYP
จันทร์
0.06236
SYP THB
16.036
THB SYP
อังคาร
0.06220
SYP THB
16.077
THB SYP
พุธ
0.06210
SYP THB
16.103
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06212
SYP THB
16.097
THB SYP
ศุกร์
0.06221
SYP THB
16.074
THB SYP
จันทร์
0.06231
SYP THB
16.048
THB SYP
อังคาร
0.06209
SYP THB
16.105
THB SYP
พุธ
0.06215
SYP THB
16.090
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06210
SYP THB
16.102
THB SYP
ศุกร์
0.06202
SYP THB
16.124
THB SYP
จันทร์
0.06176
SYP THB
16.193
THB SYP
อังคาร
0.06147
SYP THB
16.269
THB SYP
พุธ
0.06147
SYP THB
16.268
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06164
SYP THB
16.223
THB SYP
ศุกร์
0.06133
SYP THB
16.304
THB SYP
จันทร์
0.06115
SYP THB
16.352
THB SYP
อังคาร
0.06114
SYP THB
16.355
THB SYP
พุธ
0.06074
SYP THB
16.462
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06026
SYP THB
16.595
THB SYP
ศุกร์
0.06026
SYP THB
16.595
THB SYP
จันทร์
0.06063
SYP THB
16.493
THB SYP
อังคาร
0.06056
SYP THB
16.512
THB SYP
พุธ
0.06096
SYP THB
16.404
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06065
SYP THB
16.489
THB SYP
ศุกร์
0.06040
SYP THB
16.556
THB SYP
จันทร์
0.06050
SYP THB
16.528
THB SYP
อังคาร
0.06029
SYP THB
16.588
THB SYP
พุธ
0.06011
SYP THB
16.637
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06015
SYP THB
16.625
THB SYP
ศุกร์
0.06023
SYP THB
16.604
THB SYP
จันทร์
0.06021
SYP THB
16.608
THB SYP
อังคาร
0.06028
SYP THB
16.588
THB SYP
พุธ
0.06038
SYP THB
16.563
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06056
SYP THB
16.512
THB SYP
ศุกร์
0.06067
SYP THB
16.481
THB SYP
จันทร์
0.06058
SYP THB
16.507
THB SYP
อังคาร
0.06092
SYP THB
16.414
THB SYP
พุธ
0.06090
SYP THB
16.421
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06075
SYP THB
16.462
THB SYP
ศุกร์
0.06094
SYP THB
16.409
THB SYP
จันทร์
0.06122
SYP THB
16.335
THB SYP
อังคาร
0.06159
SYP THB
16.235
THB SYP
พุธ
0.06142
SYP THB
16.281
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06182
SYP THB
16.177
THB SYP
ศุกร์
0.06186
SYP THB
16.166
THB SYP
จันทร์
0.06191
SYP THB
16.152
THB SYP
อังคาร
0.06157
SYP THB
16.241
THB SYP
พุธ
0.06154
SYP THB
16.249
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06177
SYP THB
16.190
THB SYP
ศุกร์
0.06180
SYP THB
16.182
THB SYP
จันทร์
0.06162
SYP THB
16.227
THB SYP
อังคาร
0.06156
SYP THB
16.244
THB SYP
พุธ
0.06137
SYP THB
16.296
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06143
SYP THB
16.280
THB SYP
ศุกร์
0.06087
SYP THB
16.427
THB SYP
จันทร์
0.06093
SYP THB
16.413
THB SYP
อังคาร
0.06065
SYP THB
16.487
THB SYP
พุธ
0.06042
SYP THB
16.551
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06071
SYP THB
16.473
THB SYP
ศุกร์
0.06086
SYP THB
16.432
THB SYP
จันทร์
0.06078
SYP THB
16.452
THB SYP
อังคาร
0.06068
SYP THB
16.479
THB SYP
พุธ
0.06072
SYP THB
16.470
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06074
SYP THB
16.463
THB SYP
ศุกร์
0.06085
SYP THB
16.434
THB SYP
จันทร์
0.06098
SYP THB
16.400
THB SYP
อังคาร
0.06081
SYP THB
16.444
THB SYP
พุธ
0.06097
SYP THB
16.403
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06144
SYP THB
16.277
THB SYP
ศุกร์
0.06167
SYP THB
16.214
THB SYP
จันทร์
0.06140
SYP THB
16.286
THB SYP
อังคาร
0.06159
SYP THB
16.236
THB SYP
พุธ
0.06127
SYP THB
16.322
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06110
SYP THB
16.367
THB SYP
ศุกร์
0.06092
SYP THB
16.414
THB SYP
จันทร์
0.06072
SYP THB
16.469
THB SYP
อังคาร
0.06075
SYP THB
16.462
THB SYP
พุธ
0.06107
SYP THB
16.375
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06147
SYP THB
16.267
THB SYP
ศุกร์
0.06134
SYP THB
16.302
THB SYP
จันทร์
0.06140
SYP THB
16.286
THB SYP
อังคาร
0.06148
SYP THB
16.266
THB SYP
พุธ
0.06134
SYP THB
16.302
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06126
SYP THB
16.323
THB SYP
ศุกร์
0.06132
SYP THB
16.308
THB SYP
จันทร์
0.06138
SYP THB
16.291
THB SYP
อังคาร
0.06101
SYP THB
16.389
THB SYP
พุธ
0.06080
SYP THB
16.447
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06110
SYP THB
16.367
THB SYP
ศุกร์
0.06083
SYP THB
16.439
THB SYP
จันทร์
0.06107
SYP THB
16.374
THB SYP
อังคาร
0.06129
SYP THB
16.317
THB SYP
พุธ
0.06146
SYP THB
16.271
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06175
SYP THB
16.194
THB SYP
ศุกร์
0.06178
SYP THB
16.187
THB SYP
จันทร์
0.06189
SYP THB
16.158
THB SYP
อังคาร
0.06174
SYP THB
16.197
THB SYP
พุธ
0.06180
SYP THB
16.181
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06163
SYP THB
16.225
THB SYP
ศุกร์
0.06157
SYP THB
16.242
THB SYP
จันทร์
0.06139
SYP THB
16.289
THB SYP
อังคาร
0.06099
SYP THB
16.396
THB SYP
พุธ
0.06098
SYP THB
16.400
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06094
SYP THB
16.410
THB SYP
ศุกร์
0.06066
SYP THB
16.485
THB SYP
จันทร์
0.06082
SYP THB
16.441
THB SYP
อังคาร
0.06072
SYP THB
16.470
THB SYP
พุธ
0.06085
SYP THB
16.434
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06083
SYP THB
16.440
THB SYP
ศุกร์
0.06080
SYP THB
16.447
THB SYP
จันทร์
0.06081
SYP THB
16.445
THB SYP
อังคาร
0.06105
SYP THB
16.380
THB SYP
พุธ
0.06104
SYP THB
16.384
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06108
SYP THB
16.373
THB SYP
ศุกร์
0.06094
SYP THB
16.410
THB SYP
จันทร์
0.06094
SYP THB
16.410
THB SYP
อังคาร
0.06094
SYP THB
16.411
THB SYP
พุธ
0.06084
SYP THB
16.438
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06096
SYP THB
16.404
THB SYP
ศุกร์
0.06083
SYP THB
16.439
THB SYP
จันทร์
0.06074
SYP THB
16.464
THB SYP
อังคาร
0.06060
SYP THB
16.501
THB SYP
พุธ
0.06081
SYP THB
16.444
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06016
SYP THB
16.622
THB SYP
ศุกร์
0.05955
SYP THB
16.791
THB SYP
จันทร์
0.05949
SYP THB
16.809
THB SYP
อังคาร
0.05926
SYP THB
16.875
THB SYP
พุธ
0.05904
SYP THB
16.937
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05894
SYP THB
16.967
THB SYP
ศุกร์
0.05878
SYP THB
17.014
THB SYP
จันทร์
0.05899
SYP THB
16.952
THB SYP
อังคาร
0.05879
SYP THB
17.010
THB SYP
พุธ
0.05899
SYP THB
16.953
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05933
SYP THB
16.854
THB SYP
ศุกร์
0.05906
SYP THB
16.931
THB SYP
จันทร์
0.05913
SYP THB
16.912
THB SYP
อังคาร
0.05918
SYP THB
16.897
THB SYP
พุธ
0.05916
SYP THB
16.903
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05903
SYP THB
16.941
THB SYP
ศุกร์
0.05910
SYP THB
16.920
THB SYP
จันทร์
0.05898
SYP THB
16.955
THB SYP
อังคาร
0.05894
SYP THB
16.968
THB SYP
พุธ
0.05892
SYP THB
16.972
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05888
SYP THB
16.984
THB SYP
ศุกร์
0.05881
SYP THB
17.005
THB SYP
จันทร์
0.05906
SYP THB
16.932
THB SYP
อังคาร
0.05860
SYP THB
17.066
THB SYP
พุธ
0.05860
SYP THB
17.064
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05857
SYP THB
17.074
THB SYP
ศุกร์
0.05862
SYP THB
17.060
THB SYP
จันทร์
0.05862
SYP THB
17.060
THB SYP
อังคาร
0.05860
SYP THB
17.065
THB SYP
พุธ
0.05842
SYP THB
17.118
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05824
SYP THB
17.172
THB SYP
ศุกร์
0.05817
SYP THB
17.192
THB SYP
จันทร์
0.05876
SYP THB
17.018
THB SYP
อังคาร
0.05891
SYP THB
16.976
THB SYP
พุธ
0.05888
SYP THB
16.984
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05869
SYP THB
17.039
THB SYP
ศุกร์
0.05852
SYP THB
17.090
THB SYP
จันทร์
0.05862
SYP THB
17.058
THB SYP
อังคาร
0.05855
SYP THB
17.078
THB SYP
พุธ
0.05841
SYP THB
17.121
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05836
SYP THB
17.136
THB SYP