อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซีเรีย
ต่ำสุด = 0.01319 (31/12/2564) เฉลี่ย = 0.03230 สูงสุด = 0.06029 (22/3/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซีเรีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.05870
SYP THB
17.035
THB SYP
จันทร์
0.05826
SYP THB
17.166
THB SYP
อังคาร
0.05839
SYP THB
17.125
THB SYP
พุธ
0.05826
SYP THB
17.164
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05855
SYP THB
17.079
THB SYP
ศุกร์
0.05861
SYP THB
17.062
THB SYP
จันทร์
0.05877
SYP THB
17.016
THB SYP
อังคาร
0.05876
SYP THB
17.019
THB SYP
พุธ
0.05856
SYP THB
17.075
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05848
SYP THB
17.100
THB SYP
ศุกร์
0.05853
SYP THB
17.085
THB SYP
จันทร์
0.05869
SYP THB
17.040
THB SYP
อังคาร
0.05855
SYP THB
17.079
THB SYP
พุธ
0.05844
SYP THB
17.113
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05835
SYP THB
17.137
THB SYP
ศุกร์
0.05845
SYP THB
17.109
THB SYP
จันทร์
0.05848
SYP THB
17.100
THB SYP
อังคาร
0.05847
SYP THB
17.102
THB SYP
พุธ
0.05850
SYP THB
17.095
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05855
SYP THB
17.080
THB SYP
ศุกร์
0.05838
SYP THB
17.128
THB SYP
จันทร์
0.05848
SYP THB
17.099
THB SYP
อังคาร
0.05848
SYP THB
17.098
THB SYP
พุธ
0.05859
SYP THB
17.067
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05862
SYP THB
17.058
THB SYP
ศุกร์
0.05866
SYP THB
17.047
THB SYP
จันทร์
0.05859
SYP THB
17.069
THB SYP
อังคาร
0.05839
SYP THB
17.125
THB SYP
พุธ
0.05833
SYP THB
17.143
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05824
SYP THB
17.169
THB SYP
ศุกร์
0.05824
SYP THB
17.170
THB SYP
จันทร์
0.05824
SYP THB
17.170
THB SYP
อังคาร
0.05826
SYP THB
17.166
THB SYP
พุธ
0.05849
SYP THB
17.096
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05854
SYP THB
17.083
THB SYP
ศุกร์
0.05850
SYP THB
17.095
THB SYP
จันทร์
0.05857
SYP THB
17.073
THB SYP
อังคาร
0.05855
SYP THB
17.080
THB SYP
พุธ
0.05857
SYP THB
17.074
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05878
SYP THB
17.013
THB SYP
ศุกร์
0.05918
SYP THB
16.897
THB SYP
จันทร์
0.05890
SYP THB
16.979
THB SYP
อังคาร
0.05911
SYP THB
16.917
THB SYP
พุธ
0.05905
SYP THB
16.934
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05920
SYP THB
16.891
THB SYP
ศุกร์
0.05948
SYP THB
16.814
THB SYP
จันทร์
0.06004
SYP THB
16.656
THB SYP
อังคาร
0.05993
SYP THB
16.686
THB SYP
พุธ
0.05991
SYP THB
16.691
THB SYP
พฤหัสบดี
0.05957
SYP THB
16.787
THB SYP
ศุกร์
0.06005
SYP THB
16.653
THB SYP
จันทร์
0.05994
SYP THB
16.684
THB SYP
อังคาร
0.05997
SYP THB
16.675
THB SYP
พุธ
0.06002
SYP THB
16.661
THB SYP
พฤหัสบดี
0.06010
SYP THB
16.639
THB SYP
ศุกร์
0.06014
SYP THB
16.628
THB SYP
จันทร์
0.06029
SYP THB
16.588
THB SYP
อังคาร
0.02463
SYP THB
40.608
THB SYP
พุธ
0.02465
SYP THB
40.560
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02472
SYP THB
40.453
THB SYP
ศุกร์
0.02473
SYP THB
40.445
THB SYP
จันทร์
0.02477
SYP THB
40.369
THB SYP
อังคาร
0.02483
SYP THB
40.273
THB SYP
พุธ
0.02487
SYP THB
40.217
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02489
SYP THB
40.175
THB SYP
ศุกร์
0.02481
SYP THB
40.300
THB SYP
จันทร์
0.02498
SYP THB
40.036
THB SYP
อังคาร
0.02495
SYP THB
40.082
THB SYP
พุธ
0.02491
SYP THB
40.137
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02501
SYP THB
39.977
THB SYP
ศุกร์
0.02499
SYP THB
40.009
THB SYP
จันทร์
0.02505
SYP THB
39.927
THB SYP
อังคาร
0.02511
SYP THB
39.821
THB SYP
พุธ
0.02495
SYP THB
40.087
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02485
SYP THB
40.243
THB SYP
ศุกร์
0.02484
SYP THB
40.251
THB SYP
จันทร์
0.02482
SYP THB
40.295
THB SYP
อังคาร
0.02486
SYP THB
40.223
THB SYP
พุธ
0.02493
SYP THB
40.111
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02492
SYP THB
40.129
THB SYP
ศุกร์
0.02496
SYP THB
40.065
THB SYP
จันทร์
0.02498
SYP THB
40.032
THB SYP
อังคาร
0.02498
SYP THB
40.027
THB SYP
พุธ
0.02493
SYP THB
40.116
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02483
SYP THB
40.281
THB SYP
ศุกร์
0.02476
SYP THB
40.393
THB SYP
จันทร์
0.02482
SYP THB
40.295
THB SYP
อังคาร
0.02478
SYP THB
40.359
THB SYP
พุธ
0.02474
SYP THB
40.421
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02483
SYP THB
40.274
THB SYP
ศุกร์
0.02475
SYP THB
40.398
THB SYP
จันทร์
0.02471
SYP THB
40.470
THB SYP
อังคาร
0.02472
SYP THB
40.456
THB SYP
พุธ
0.02482
SYP THB
40.291
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02494
SYP THB
40.093
THB SYP
ศุกร์
0.02494
SYP THB
40.099
THB SYP
จันทร์
0.02499
SYP THB
40.020
THB SYP
อังคาร
0.02501
SYP THB
39.981
THB SYP
พุธ
0.02499
SYP THB
40.011
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02497
SYP THB
40.044
THB SYP
ศุกร์
0.02495
SYP THB
40.086
THB SYP
จันทร์
0.02493
SYP THB
40.106
THB SYP
อังคาร
0.02494
SYP THB
40.092
THB SYP
พุธ
0.02485
SYP THB
40.243
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02489
SYP THB
40.177
THB SYP
ศุกร์
0.02484
SYP THB
40.250
THB SYP
จันทร์
0.02481
SYP THB
40.311
THB SYP
อังคาร
0.02478
SYP THB
40.353
THB SYP
พุธ
0.02478
SYP THB
40.354
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02476
SYP THB
40.387
THB SYP
ศุกร์
0.02486
SYP THB
40.227
THB SYP
จันทร์
0.02480
SYP THB
40.322
THB SYP
อังคาร
0.02481
SYP THB
40.307
THB SYP
พุธ
0.02478
SYP THB
40.354
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02480
SYP THB
40.328
THB SYP
ศุกร์
0.02469
SYP THB
40.501
THB SYP
จันทร์
0.02474
SYP THB
40.415
THB SYP
อังคาร
0.02473
SYP THB
40.430
THB SYP
พุธ
0.02477
SYP THB
40.376
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02494
SYP THB
40.091
THB SYP
ศุกร์
0.02499
SYP THB
40.017
THB SYP
จันทร์
0.02513
SYP THB
39.797
THB SYP
อังคาร
0.02524
SYP THB
39.617
THB SYP
พุธ
0.02533
SYP THB
39.482
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02531
SYP THB
39.508
THB SYP
ศุกร์
0.02528
SYP THB
39.556
THB SYP
จันทร์
0.02538
SYP THB
39.399
THB SYP
อังคาร
0.02549
SYP THB
39.225
THB SYP
พุธ
0.02549
SYP THB
39.236
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02552
SYP THB
39.185
THB SYP
ศุกร์
0.02560
SYP THB
39.059
THB SYP
จันทร์
0.02554
SYP THB
39.160
THB SYP
อังคาร
0.02557
SYP THB
39.102
THB SYP
พุธ
0.02562
SYP THB
39.026
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02583
SYP THB
38.720
THB SYP
ศุกร์
0.02584
SYP THB
38.696
THB SYP
จันทร์
0.02597
SYP THB
38.512
THB SYP
อังคาร
0.02591
SYP THB
38.591
THB SYP
พุธ
0.02600
SYP THB
38.469
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02595
SYP THB
38.536
THB SYP
ศุกร์
0.02601
SYP THB
38.445
THB SYP
จันทร์
0.02613
SYP THB
38.271
THB SYP
อังคาร
0.02610
SYP THB
38.319
THB SYP
พุธ
0.02611
SYP THB
38.298
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02615
SYP THB
38.248
THB SYP
ศุกร์
0.02618
SYP THB
38.192
THB SYP
จันทร์
0.02621
SYP THB
38.154
THB SYP
อังคาร
0.02621
SYP THB
38.161
THB SYP
พุธ
0.02612
SYP THB
38.291
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02614
SYP THB
38.251
THB SYP
ศุกร์
0.02613
SYP THB
38.272
THB SYP
จันทร์
0.02619
SYP THB
38.176
THB SYP
อังคาร
0.02628
SYP THB
38.058
THB SYP
พุธ
0.02634
SYP THB
37.966
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02643
SYP THB
37.833
THB SYP
ศุกร์
0.02652
SYP THB
37.714
THB SYP
จันทร์
0.02658
SYP THB
37.622
THB SYP
อังคาร
0.02659
SYP THB
37.604
THB SYP
พุธ
0.02652
SYP THB
37.708
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02628
SYP THB
38.047
THB SYP
ศุกร์
0.02652
SYP THB
37.711
THB SYP
จันทร์
0.02658
SYP THB
37.622
THB SYP
อังคาร
0.02645
SYP THB
37.805
THB SYP
พุธ
0.02649
SYP THB
37.751
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02651
SYP THB
37.720
THB SYP
ศุกร์
0.02655
SYP THB
37.666
THB SYP
จันทร์
0.02653
SYP THB
37.689
THB SYP
อังคาร
0.02618
SYP THB
38.201
THB SYP
พุธ
0.02601
SYP THB
38.450
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02603
SYP THB
38.420
THB SYP
ศุกร์
0.02596
SYP THB
38.520
THB SYP
จันทร์
0.02579
SYP THB
38.769
THB SYP
อังคาร
0.02566
SYP THB
38.971
THB SYP
พุธ
0.02573
SYP THB
38.867
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02581
SYP THB
38.749
THB SYP
ศุกร์
0.02592
SYP THB
38.577
THB SYP
จันทร์
0.02580
SYP THB
38.754
THB SYP
อังคาร
0.02593
SYP THB
38.562
THB SYP
พุธ
0.02605
SYP THB
38.388
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02600
SYP THB
38.455
THB SYP
ศุกร์
0.02597
SYP THB
38.507
THB SYP
จันทร์
0.02615
SYP THB
38.241
THB SYP
อังคาร
0.02619
SYP THB
38.181
THB SYP
พุธ
0.02614
SYP THB
38.260
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02627
SYP THB
38.062
THB SYP
ศุกร์
0.02644
SYP THB
37.817
THB SYP
จันทร์
0.02651
SYP THB
37.717
THB SYP
อังคาร
0.02653
SYP THB
37.696
THB SYP
พุธ
0.02660
SYP THB
37.597
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02642
SYP THB
37.854
THB SYP
ศุกร์
0.02656
SYP THB
37.653
THB SYP
จันทร์
0.02672
SYP THB
37.422
THB SYP
อังคาร
0.02686
SYP THB
37.232
THB SYP
พุธ
0.02693
SYP THB
37.133
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02695
SYP THB
37.106
THB SYP
ศุกร์
0.02674
SYP THB
37.392
THB SYP
จันทร์
0.02688
SYP THB
37.206
THB SYP
อังคาร
0.02686
SYP THB
37.237
THB SYP
พุธ
0.02698
SYP THB
37.071
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02686
SYP THB
37.232
THB SYP
ศุกร์
0.02693
SYP THB
37.133
THB SYP
จันทร์
0.02694
SYP THB
37.121
THB SYP
อังคาร
0.02651
SYP THB
37.722
THB SYP
พุธ
0.02647
SYP THB
37.775
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02643
SYP THB
37.834
THB SYP
ศุกร์
0.02652
SYP THB
37.709
THB SYP
จันทร์
0.02663
SYP THB
37.552
THB SYP
อังคาร
0.02650
SYP THB
37.738
THB SYP
พุธ
0.02656
SYP THB
37.650
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02656
SYP THB
37.654
THB SYP
ศุกร์
0.02649
SYP THB
37.745
THB SYP
จันทร์
0.02633
SYP THB
37.974
THB SYP
อังคาร
0.02633
SYP THB
37.974
THB SYP
พุธ
0.02655
SYP THB
37.664
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02649
SYP THB
37.755
THB SYP
ศุกร์
0.02641
SYP THB
37.866
THB SYP
จันทร์
0.02654
SYP THB
37.682
THB SYP
อังคาร
0.02646
SYP THB
37.792
THB SYP
พุธ
0.02651
SYP THB
37.721
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02659
SYP THB
37.608
THB SYP
ศุกร์
0.02649
SYP THB
37.747
THB SYP
จันทร์
0.02628
SYP THB
38.057
THB SYP
อังคาร
0.02606
SYP THB
38.366
THB SYP
พุธ
0.02606
SYP THB
38.380
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02614
SYP THB
38.250
THB SYP
ศุกร์
0.02613
SYP THB
38.276
THB SYP
จันทร์
0.02604
SYP THB
38.403
THB SYP
อังคาร
0.02602
SYP THB
38.439
THB SYP
พุธ
0.02604
SYP THB
38.401
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02592
SYP THB
38.586
THB SYP
ศุกร์
0.02605
SYP THB
38.391
THB SYP
จันทร์
0.02619
SYP THB
38.185
THB SYP
อังคาร
0.02632
SYP THB
37.997
THB SYP
พุธ
0.02652
SYP THB
37.706
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02654
SYP THB
37.685
THB SYP
ศุกร์
0.02680
SYP THB
37.310
THB SYP
จันทร์
0.02677
SYP THB
37.354
THB SYP
อังคาร
0.02673
SYP THB
37.404
THB SYP
พุธ
0.02680
SYP THB
37.307
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02695
SYP THB
37.112
THB SYP
ศุกร์
0.02694
SYP THB
37.114
THB SYP
จันทร์
0.02694
SYP THB
37.126
THB SYP
อังคาร
0.02677
SYP THB
37.359
THB SYP
พุธ
0.02667
SYP THB
37.495
THB SYP
พฤหัสบดี
0.02662
SYP THB
37.566
THB SYP
ศุกร์
0.02679
SYP THB
37.324
THB SYP
จันทร์
0.01327
SYP THB
75.347
THB SYP
อังคาร
0.01329
SYP THB
75.223
THB SYP
พุธ
0.01329
SYP THB
75.234
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01329
SYP THB
75.247
THB SYP
ศุกร์
0.01326
SYP THB
75.400
THB SYP
จันทร์
0.01337
SYP THB
74.820
THB SYP
อังคาร
0.01341
SYP THB
74.569
THB SYP
พุธ
0.01343
SYP THB
74.462
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01334
SYP THB
74.972
THB SYP
ศุกร์
0.01329
SYP THB
75.227
THB SYP
จันทร์
0.01335
SYP THB
74.893
THB SYP
อังคาร
0.01332
SYP THB
75.057
THB SYP
พุธ
0.01334
SYP THB
74.983
THB SYP
พฤหัสบดี
0.01329
SYP THB
75.251
THB SYP
ศุกร์
0.01319
SYP THB
75.788
THB SYP