อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์บรูไน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์บรูไน
ต่ำสุด = 23.878 (17/2/2565) เฉลี่ย = 25.406 สูงสุด = 27.047 (19/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
24.641
BND THB
0.04058
THB BND
อังคาร
24.508
BND THB
0.04080
THB BND
พุธ
24.505
BND THB
0.04081
THB BND
พฤหัสบดี
24.708
BND THB
0.04047
THB BND
ศุกร์
24.743
BND THB
0.04042
THB BND
จันทร์
24.780
BND THB
0.04036
THB BND
อังคาร
24.668
BND THB
0.04054
THB BND
พุธ
24.681
BND THB
0.04052
THB BND
พฤหัสบดี
24.805
BND THB
0.04032
THB BND
ศุกร์
24.668
BND THB
0.04054
THB BND
จันทร์
24.525
BND THB
0.04077
THB BND
อังคาร
24.500
BND THB
0.04082
THB BND
พุธ
24.361
BND THB
0.04105
THB BND
พฤหัสบดี
24.435
BND THB
0.04093
THB BND
ศุกร์
24.437
BND THB
0.04092
THB BND
จันทร์
24.533
BND THB
0.04076
THB BND
อังคาร
24.503
BND THB
0.04081
THB BND
พุธ
24.530
BND THB
0.04077
THB BND
พฤหัสบดี
24.503
BND THB
0.04081
THB BND
ศุกร์
24.637
BND THB
0.04059
THB BND
จันทร์
24.634
BND THB
0.04059
THB BND
อังคาร
24.739
BND THB
0.04042
THB BND
พุธ
24.690
BND THB
0.04050
THB BND
พฤหัสบดี
24.514
BND THB
0.04079
THB BND
ศุกร์
24.854
BND THB
0.04023
THB BND
จันทร์
24.401
BND THB
0.04098
THB BND
อังคาร
24.429
BND THB
0.04093
THB BND
พุธ
24.361
BND THB
0.04105
THB BND
พฤหัสบดี
24.328
BND THB
0.04111
THB BND
ศุกร์
24.286
BND THB
0.04118
THB BND
จันทร์
24.039
BND THB
0.04160
THB BND
อังคาร
24.088
BND THB
0.04151
THB BND
พุธ
24.103
BND THB
0.04149
THB BND
พฤหัสบดี
23.878
BND THB
0.04188
THB BND
ศุกร์
23.932
BND THB
0.04179
THB BND
จันทร์
23.948
BND THB
0.04176
THB BND
อังคาร
24.053
BND THB
0.04158
THB BND
พุธ
23.980
BND THB
0.04170
THB BND
พฤหัสบดี
23.943
BND THB
0.04177
THB BND
ศุกร์
24.002
BND THB
0.04166
THB BND
จันทร์
24.178
BND THB
0.04136
THB BND
อังคาร
23.999
BND THB
0.04167
THB BND
พุธ
23.932
BND THB
0.04179
THB BND
พฤหัสบดี
24.011
BND THB
0.04165
THB BND
ศุกร์
23.896
BND THB
0.04185
THB BND
จันทร์
23.924
BND THB
0.04180
THB BND
อังคาร
24.463
BND THB
0.04088
THB BND
พุธ
24.402
BND THB
0.04098
THB BND
พฤหัสบดี
24.462
BND THB
0.04088
THB BND
ศุกร์
24.351
BND THB
0.04107
THB BND
จันทร์
24.447
BND THB
0.04090
THB BND
อังคาร
24.670
BND THB
0.04053
THB BND
พุธ
24.453
BND THB
0.04090
THB BND
พฤหัสบดี
24.525
BND THB
0.04077
THB BND
ศุกร์
24.592
BND THB
0.04066
THB BND
จันทร์
24.762
BND THB
0.04038
THB BND
อังคาร
24.627
BND THB
0.04061
THB BND
พุธ
24.746
BND THB
0.04041
THB BND
พฤหัสบดี
24.736
BND THB
0.04043
THB BND
ศุกร์
24.765
BND THB
0.04038
THB BND
จันทร์
24.808
BND THB
0.04031
THB BND
อังคาร
24.844
BND THB
0.04025
THB BND
พุธ
24.713
BND THB
0.04047
THB BND
พฤหัสบดี
24.487
BND THB
0.04084
THB BND
ศุกร์
24.628
BND THB
0.04060
THB BND
จันทร์
24.575
BND THB
0.04069
THB BND
อังคาร
24.568
BND THB
0.04070
THB BND
พุธ
24.614
BND THB
0.04063
THB BND
พฤหัสบดี
24.591
BND THB
0.04067
THB BND
ศุกร์
24.651
BND THB
0.04057
THB BND
จันทร์
24.704
BND THB
0.04048
THB BND
อังคาร
24.575
BND THB
0.04069
THB BND
พุธ
24.494
BND THB
0.04083
THB BND
พฤหัสบดี
24.888
BND THB
0.04018
THB BND
ศุกร์
24.690
BND THB
0.04050
THB BND
จันทร์
24.882
BND THB
0.04019
THB BND
อังคาร
24.658
BND THB
0.04055
THB BND
พุธ
24.847
BND THB
0.04025
THB BND
พฤหัสบดี
24.928
BND THB
0.04012
THB BND
ศุกร์
24.717
BND THB
0.04046
THB BND
จันทร์
24.718
BND THB
0.04046
THB BND
อังคาร
24.836
BND THB
0.04026
THB BND
พุธ
24.771
BND THB
0.04037
THB BND
พฤหัสบดี
24.721
BND THB
0.04045
THB BND
ศุกร์
24.809
BND THB
0.04031
THB BND
จันทร์
24.827
BND THB
0.04028
THB BND
อังคาร
24.857
BND THB
0.04023
THB BND
พุธ
24.810
BND THB
0.04031
THB BND
พฤหัสบดี
24.775
BND THB
0.04036
THB BND
ศุกร์
24.899
BND THB
0.04016
THB BND
จันทร์
24.920
BND THB
0.04013
THB BND
อังคาร
24.843
BND THB
0.04025
THB BND
พุธ
24.905
BND THB
0.04015
THB BND
พฤหัสบดี
24.761
BND THB
0.04039
THB BND
ศุกร์
24.815
BND THB
0.04030
THB BND
จันทร์
25.051
BND THB
0.03992
THB BND
อังคาร
24.927
BND THB
0.04012
THB BND
พุธ
24.989
BND THB
0.04002
THB BND
พฤหัสบดี
24.900
BND THB
0.04016
THB BND
ศุกร์
24.887
BND THB
0.04018
THB BND
จันทร์
24.989
BND THB
0.04002
THB BND
อังคาร
24.921
BND THB
0.04013
THB BND
พุธ
24.834
BND THB
0.04027
THB BND
พฤหัสบดี
24.969
BND THB
0.04005
THB BND
ศุกร์
24.809
BND THB
0.04031
THB BND
จันทร์
25.030
BND THB
0.03995
THB BND
อังคาร
24.904
BND THB
0.04015
THB BND
พุธ
25.114
BND THB
0.03982
THB BND
พฤหัสบดี
24.938
BND THB
0.04010
THB BND
ศุกร์
24.990
BND THB
0.04002
THB BND
จันทร์
24.932
BND THB
0.04011
THB BND
อังคาร
24.953
BND THB
0.04008
THB BND
พุธ
25.209
BND THB
0.03967
THB BND
พฤหัสบดี
25.070
BND THB
0.03989
THB BND
ศุกร์
25.001
BND THB
0.04000
THB BND
จันทร์
24.884
BND THB
0.04019
THB BND
อังคาร
25.035
BND THB
0.03994
THB BND
พุธ
25.159
BND THB
0.03975
THB BND
พฤหัสบดี
25.209
BND THB
0.03967
THB BND
ศุกร์
25.316
BND THB
0.03950
THB BND
จันทร์
25.419
BND THB
0.03934
THB BND
อังคาร
25.482
BND THB
0.03924
THB BND
พุธ
25.527
BND THB
0.03917
THB BND
พฤหัสบดี
25.551
BND THB
0.03914
THB BND
ศุกร์
25.562
BND THB
0.03912
THB BND
จันทร์
25.480
BND THB
0.03925
THB BND
อังคาร
25.374
BND THB
0.03941
THB BND
พุธ
25.341
BND THB
0.03946
THB BND
พฤหัสบดี
25.482
BND THB
0.03924
THB BND
ศุกร์
25.776
BND THB
0.03880
THB BND
จันทร์
25.522
BND THB
0.03918
THB BND
อังคาร
25.621
BND THB
0.03903
THB BND
พุธ
25.756
BND THB
0.03883
THB BND
พฤหัสบดี
25.686
BND THB
0.03893
THB BND
ศุกร์
25.700
BND THB
0.03891
THB BND
จันทร์
25.851
BND THB
0.03868
THB BND
อังคาร
25.643
BND THB
0.03900
THB BND
พุธ
25.710
BND THB
0.03890
THB BND
พฤหัสบดี
25.980
BND THB
0.03849
THB BND
ศุกร์
26.095
BND THB
0.03832
THB BND
จันทร์
26.201
BND THB
0.03817
THB BND
อังคาร
26.154
BND THB
0.03824
THB BND
พุธ
26.296
BND THB
0.03803
THB BND
พฤหัสบดี
26.459
BND THB
0.03779
THB BND
ศุกร์
26.373
BND THB
0.03792
THB BND
จันทร์
26.394
BND THB
0.03789
THB BND
อังคาร
26.491
BND THB
0.03775
THB BND
พุธ
26.513
BND THB
0.03772
THB BND
พฤหัสบดี
26.490
BND THB
0.03775
THB BND
ศุกร์
26.185
BND THB
0.03819
THB BND
จันทร์
26.163
BND THB
0.03822
THB BND
อังคาร
26.338
BND THB
0.03797
THB BND
พุธ
26.316
BND THB
0.03800
THB BND
พฤหัสบดี
26.002
BND THB
0.03846
THB BND
ศุกร์
25.893
BND THB
0.03862
THB BND
จันทร์
25.786
BND THB
0.03878
THB BND
อังคาร
25.725
BND THB
0.03887
THB BND
พุธ
25.747
BND THB
0.03884
THB BND
พฤหัสบดี
25.527
BND THB
0.03917
THB BND
ศุกร์
25.771
BND THB
0.03880
THB BND
จันทร์
25.811
BND THB
0.03874
THB BND
อังคาร
25.643
BND THB
0.03900
THB BND
พุธ
25.771
BND THB
0.03880
THB BND
พฤหัสบดี
25.798
BND THB
0.03876
THB BND
ศุกร์
25.864
BND THB
0.03866
THB BND
จันทร์
25.915
BND THB
0.03859
THB BND
อังคาร
25.701
BND THB
0.03891
THB BND
พุธ
25.977
BND THB
0.03850
THB BND
พฤหัสบดี
25.826
BND THB
0.03872
THB BND
ศุกร์
25.867
BND THB
0.03866
THB BND
จันทร์
25.976
BND THB
0.03850
THB BND
อังคาร
26.091
BND THB
0.03833
THB BND
พุธ
26.128
BND THB
0.03827
THB BND
พฤหัสบดี
26.379
BND THB
0.03791
THB BND
ศุกร์
26.240
BND THB
0.03811
THB BND
จันทร์
26.073
BND THB
0.03835
THB BND
อังคาร
26.084
BND THB
0.03834
THB BND
พุธ
26.051
BND THB
0.03839
THB BND
พฤหัสบดี
26.055
BND THB
0.03838
THB BND
ศุกร์
25.929
BND THB
0.03857
THB BND
จันทร์
26.004
BND THB
0.03846
THB BND
อังคาร
25.955
BND THB
0.03853
THB BND
พุธ
26.258
BND THB
0.03808
THB BND
พฤหัสบดี
26.151
BND THB
0.03824
THB BND
ศุกร์
26.324
BND THB
0.03799
THB BND
จันทร์
26.266
BND THB
0.03807
THB BND
อังคาร
26.333
BND THB
0.03798
THB BND
พุธ
26.256
BND THB
0.03809
THB BND
พฤหัสบดี
26.413
BND THB
0.03786
THB BND
ศุกร์
26.412
BND THB
0.03786
THB BND
จันทร์
26.394
BND THB
0.03789
THB BND
อังคาร
26.436
BND THB
0.03783
THB BND
พุธ
26.513
BND THB
0.03772
THB BND
พฤหัสบดี
26.629
BND THB
0.03755
THB BND
ศุกร์
26.266
BND THB
0.03807
THB BND
จันทร์
26.523
BND THB
0.03770
THB BND
อังคาร
26.271
BND THB
0.03807
THB BND
พุธ
26.128
BND THB
0.03827
THB BND
พฤหัสบดี
26.193
BND THB
0.03818
THB BND
ศุกร์
25.980
BND THB
0.03849
THB BND
จันทร์
26.381
BND THB
0.03791
THB BND
อังคาร
26.514
BND THB
0.03772
THB BND
พุธ
26.427
BND THB
0.03784
THB BND
พฤหัสบดี
26.357
BND THB
0.03794
THB BND
ศุกร์
26.647
BND THB
0.03753
THB BND
จันทร์
26.863
BND THB
0.03723
THB BND
อังคาร
26.725
BND THB
0.03742
THB BND
พุธ
27.047
BND THB
0.03697
THB BND
พฤหัสบดี
26.675
BND THB
0.03749
THB BND
ศุกร์
26.865
BND THB
0.03722
THB BND
จันทร์
26.960
BND THB
0.03709
THB BND
อังคาร
27.042
BND THB
0.03698
THB BND
พุธ
26.719
BND THB
0.03743
THB BND
พฤหัสบดี
26.785
BND THB
0.03733
THB BND
ศุกร์
26.729
BND THB
0.03741
THB BND
จันทร์
26.997
BND THB
0.03704
THB BND
อังคาร
26.539
BND THB
0.03768
THB BND
พุธ
26.516
BND THB
0.03771
THB BND
พฤหัสบดี
26.763
BND THB
0.03737
THB BND
ศุกร์
26.431
BND THB
0.03783
THB BND
จันทร์
26.832
BND THB
0.03727
THB BND
อังคาร
26.649
BND THB
0.03752
THB BND
พุธ
26.459
BND THB
0.03779
THB BND
พฤหัสบดี
26.276
BND THB
0.03806
THB BND
ศุกร์
25.607
BND THB
0.03905
THB BND
จันทร์
26.169
BND THB
0.03821
THB BND
อังคาร
25.876
BND THB
0.03865
THB BND
พุธ
25.804
BND THB
0.03875
THB BND
พฤหัสบดี
26.204
BND THB
0.03816
THB BND
ศุกร์
26.019
BND THB
0.03843
THB BND
จันทร์
26.247
BND THB
0.03810
THB BND
อังคาร
26.190
BND THB
0.03818
THB BND
พุธ
26.391
BND THB
0.03789
THB BND
พฤหัสบดี
26.103
BND THB
0.03831
THB BND
ศุกร์
26.059
BND THB
0.03838
THB BND
จันทร์
25.737
BND THB
0.03886
THB BND
อังคาร
25.491
BND THB
0.03923
THB BND
พุธ
25.633
BND THB
0.03901
THB BND
พฤหัสบดี
25.600
BND THB
0.03906
THB BND
ศุกร์
25.584
BND THB
0.03909
THB BND
จันทร์
25.807
BND THB
0.03875
THB BND
อังคาร
26.001
BND THB
0.03846
THB BND
พุธ
25.764
BND THB
0.03881
THB BND
พฤหัสบดี
25.626
BND THB
0.03902
THB BND
ศุกร์
25.816
BND THB
0.03874
THB BND
จันทร์
25.610
BND THB
0.03905
THB BND
อังคาร
25.662
BND THB
0.03897
THB BND
พุธ
25.492
BND THB
0.03923
THB BND
พฤหัสบดี
25.988
BND THB
0.03848
THB BND
ศุกร์
25.856
BND THB
0.03868
THB BND
จันทร์
25.593
BND THB
0.03907
THB BND
อังคาร
25.591
BND THB
0.03908
THB BND
พุธ
25.651
BND THB
0.03898
THB BND
พฤหัสบดี
25.696
BND THB
0.03892
THB BND
ศุกร์
25.686
BND THB
0.03893
THB BND
จันทร์
25.731
BND THB
0.03886
THB BND
อังคาร
25.723
BND THB
0.03888
THB BND
พุธ
25.788
BND THB
0.03878
THB BND
พฤหัสบดี
25.681
BND THB
0.03894
THB BND
ศุกร์
25.689
BND THB
0.03893
THB BND