อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์บรูไน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์บรูไน
ต่ำสุด = 22.063 (30/6/2563) เฉลี่ย = 22.685 สูงสุด = 23.187 (1/5/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บรูไน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
22.066
BND THB
0.04532
THB BND
พฤหัสบดี
22.342
BND THB
0.04476
THB BND
ศุกร์
22.272
BND THB
0.04490
THB BND
จันทร์
22.444
BND THB
0.04455
THB BND
อังคาร
22.310
BND THB
0.04482
THB BND
พุธ
22.385
BND THB
0.04467
THB BND
พฤหัสบดี
22.392
BND THB
0.04466
THB BND
ศุกร์
22.339
BND THB
0.04476
THB BND
จันทร์
22.461
BND THB
0.04452
THB BND
อังคาร
22.498
BND THB
0.04445
THB BND
พุธ
22.468
BND THB
0.04451
THB BND
พฤหัสบดี
22.579
BND THB
0.04429
THB BND
ศุกร์
22.501
BND THB
0.04444
THB BND
จันทร์
22.490
BND THB
0.04446
THB BND
อังคาร
22.587
BND THB
0.04427
THB BND
พุธ
22.482
BND THB
0.04448
THB BND
พฤหัสบดี
22.638
BND THB
0.04417
THB BND
ศุกร์
22.557
BND THB
0.04433
THB BND
จันทร์
22.716
BND THB
0.04402
THB BND
อังคาร
22.758
BND THB
0.04394
THB BND
พุธ
22.787
BND THB
0.04389
THB BND
พฤหัสบดี
22.909
BND THB
0.04365
THB BND
ศุกร์
22.883
BND THB
0.04370
THB BND
จันทร์
22.792
BND THB
0.04388
THB BND
อังคาร
22.629
BND THB
0.04419
THB BND
พุธ
22.520
BND THB
0.04441
THB BND
พฤหัสบดี
22.455
BND THB
0.04453
THB BND
ศุกร์
22.478
BND THB
0.04449
THB BND
จันทร์
22.461
BND THB
0.04452
THB BND
อังคาร
22.468
BND THB
0.04451
THB BND
พุธ
22.469
BND THB
0.04451
THB BND
พฤหัสบดี
22.402
BND THB
0.04464
THB BND
ศุกร์
22.391
BND THB
0.04466
THB BND
จันทร์
22.420
BND THB
0.04460
THB BND
อังคาร
22.468
BND THB
0.04451
THB BND
พุธ
22.345
BND THB
0.04475
THB BND
พฤหัสบดี
22.614
BND THB
0.04422
THB BND
ศุกร์
22.609
BND THB
0.04423
THB BND
จันทร์
22.653
BND THB
0.04414
THB BND
อังคาร
22.668
BND THB
0.04411
THB BND
พุธ
22.842
BND THB
0.04378
THB BND
พฤหัสบดี
22.763
BND THB
0.04393
THB BND
ศุกร์
22.806
BND THB
0.04385
THB BND
จันทร์
22.647
BND THB
0.04416
THB BND
อังคาร
22.674
BND THB
0.04410
THB BND
พุธ
22.527
BND THB
0.04439
THB BND
พฤหัสบดี
22.845
BND THB
0.04377
THB BND
ศุกร์
22.938
BND THB
0.04360
THB BND
จันทร์
23.022
BND THB
0.04344
THB BND
อังคาร
22.609
BND THB
0.04423
THB BND
พุธ
22.494
BND THB
0.04446
THB BND
พฤหัสบดี
22.586
BND THB
0.04428
THB BND
ศุกร์
22.520
BND THB
0.04440
THB BND
จันทร์
22.795
BND THB
0.04387
THB BND
อังคาร
22.429
BND THB
0.04458
THB BND
พุธ
22.658
BND THB
0.04413
THB BND
พฤหัสบดี
22.285
BND THB
0.04487
THB BND
ศุกร์
22.358
BND THB
0.04473
THB BND
จันทร์
22.722
BND THB
0.04401
THB BND
อังคาร
22.783
BND THB
0.04389
THB BND
พุธ
22.552
BND THB
0.04434
THB BND
พฤหัสบดี
22.905
BND THB
0.04366
THB BND
ศุกร์
22.718
BND THB
0.04402
THB BND
จันทร์
22.920
BND THB
0.04363
THB BND
อังคาร
22.734
BND THB
0.04399
THB BND
พุธ
23.085
BND THB
0.04332
THB BND
พฤหัสบดี
22.928
BND THB
0.04361
THB BND
ศุกร์
22.790
BND THB
0.04388
THB BND
จันทร์
22.885
BND THB
0.04370
THB BND
อังคาร
23.000
BND THB
0.04348
THB BND
พุธ
22.954
BND THB
0.04357
THB BND
พฤหัสบดี
22.982
BND THB
0.04351
THB BND
ศุกร์
23.103
BND THB
0.04329
THB BND
จันทร์
23.063
BND THB
0.04336
THB BND
อังคาร
23.174
BND THB
0.04315
THB BND
พุธ
22.966
BND THB
0.04354
THB BND
พฤหัสบดี
22.886
BND THB
0.04370
THB BND
ศุกร์
22.717
BND THB
0.04402
THB BND
จันทร์
22.886
BND THB
0.04369
THB BND
อังคาร
22.746
BND THB
0.04396
THB BND
พุธ
22.693
BND THB
0.04407
THB BND
พฤหัสบดี
22.479
BND THB
0.04449
THB BND
ศุกร์
22.788
BND THB
0.04388
THB BND
จันทร์
22.895
BND THB
0.04368
THB BND
อังคาร
22.921
BND THB
0.04363
THB BND
พุธ
22.813
BND THB
0.04384
THB BND
พฤหัสบดี
22.955
BND THB
0.04356
THB BND
ศุกร์
23.187
BND THB
0.04313
THB BND
จันทร์
22.777
BND THB
0.04390
THB BND
อังคาร
22.680
BND THB
0.04409
THB BND
พุธ
22.741
BND THB
0.04397
THB BND
พฤหัสบดี
22.809
BND THB
0.04384
THB BND
ศุกร์
22.821
BND THB
0.04382
THB BND
จันทร์
22.743
BND THB
0.04397
THB BND
อังคาร
22.682
BND THB
0.04409
THB BND
พุธ
22.703
BND THB
0.04405
THB BND
พฤหัสบดี
22.528
BND THB
0.04439
THB BND
ศุกร์
22.566
BND THB
0.04431
THB BND
จันทร์
22.439
BND THB
0.04457
THB BND
อังคาร
22.688
BND THB
0.04408
THB BND
พุธ
22.458
BND THB
0.04453
THB BND
พฤหัสบดี
22.547
BND THB
0.04435
THB BND
ศุกร์
22.382
BND THB
0.04468
THB BND
จันทร์
22.457
BND THB
0.04453
THB BND
อังคาร
22.473
BND THB
0.04450
THB BND
พุธ
22.599
BND THB
0.04425
THB BND
พฤหัสบดี
22.487
BND THB
0.04447
THB BND
ศุกร์
22.666
BND THB
0.04412
THB BND
จันทร์
22.386
BND THB
0.04467
THB BND
อังคาร
22.494
BND THB
0.04446
THB BND
พุธ
22.580
BND THB
0.04429
THB BND
พฤหัสบดี
22.601
BND THB
0.04425
THB BND
ศุกร์
22.694
BND THB
0.04406
THB BND
จันทร์
22.450
BND THB
0.04454
THB BND
อังคาร
22.539
BND THB
0.04437
THB BND
พุธ
22.542
BND THB
0.04436
THB BND
พฤหัสบดี
22.302
BND THB
0.04484
THB BND
ศุกร์
22.191
BND THB
0.04506
THB BND
จันทร์
22.272
BND THB
0.04490
THB BND
อังคาร
22.408
BND THB
0.04463
THB BND
พุธ
22.323
BND THB
0.04480
THB BND
พฤหัสบดี
22.338
BND THB
0.04477
THB BND
ศุกร์
22.181
BND THB
0.04508
THB BND
จันทร์
22.290
BND THB
0.04486
THB BND
อังคาร
22.333
BND THB
0.04478
THB BND
พุธ
22.171
BND THB
0.04510
THB BND
พฤหัสบดี
22.080
BND THB
0.04529
THB BND
ศุกร์
22.238
BND THB
0.04497
THB BND
จันทร์
22.307
BND THB
0.04483
THB BND
อังคาร
22.063
BND THB
0.04532
THB BND
พุธ
22.156
BND THB
0.04514
THB BND
พฤหัสบดี
22.416
BND THB
0.04461
THB BND
ศุกร์
22.243
BND THB
0.04496
THB BND
จันทร์
22.411
BND THB
0.04462
THB BND
อังคาร
22.413
BND THB
0.04462
THB BND
พุธ
22.380
BND THB
0.04468
THB BND
พฤหัสบดี
22.436
BND THB
0.04457
THB BND
ศุกร์
22.408
BND THB
0.04463
THB BND
จันทร์
22.592
BND THB
0.04426
THB BND
อังคาร
22.797
BND THB
0.04387
THB BND
พุธ
22.735
BND THB
0.04399
THB BND
พฤหัสบดี
22.736
BND THB
0.04398
THB BND
ศุกร์
22.821
BND THB
0.04382
THB BND
จันทร์
22.873
BND THB
0.04372
THB BND
อังคาร
22.751
BND THB
0.04395
THB BND
พุธ
22.992
BND THB
0.04349
THB BND
พฤหัสบดี
22.925
BND THB
0.04362
THB BND
ศุกร์
22.895
BND THB
0.04368
THB BND
จันทร์
23.012
BND THB
0.04346
THB BND
อังคาร
22.879
BND THB
0.04371
THB BND
พุธ
22.804
BND THB
0.04385
THB BND
พฤหัสบดี
22.856
BND THB
0.04375
THB BND
ศุกร์
22.871
BND THB
0.04372
THB BND
จันทร์
22.529
BND THB
0.04439
THB BND
อังคาร
22.682
BND THB
0.04409
THB BND
พุธ
22.657
BND THB
0.04414
THB BND
พฤหัสบดี
22.739
BND THB
0.04398
THB BND
ศุกร์
22.670
BND THB
0.04411
THB BND
จันทร์
22.560
BND THB
0.04433
THB BND
อังคาร
22.697
BND THB
0.04406
THB BND
พุธ
22.628
BND THB
0.04419
THB BND
พฤหัสบดี
22.739
BND THB
0.04398
THB BND
ศุกร์
22.640
BND THB
0.04417
THB BND
จันทร์
22.798
BND THB
0.04386
THB BND
อังคาร
22.823
BND THB
0.04381
THB BND
พุธ
22.946
BND THB
0.04358
THB BND
พฤหัสบดี
22.868
BND THB
0.04373
THB BND
ศุกร์
22.956
BND THB
0.04356
THB BND
จันทร์
23.016
BND THB
0.04345
THB BND
อังคาร
23.016
BND THB
0.04345
THB BND
พุธ
22.861
BND THB
0.04374
THB BND
พฤหัสบดี
22.854
BND THB
0.04376
THB BND
ศุกร์
22.973
BND THB
0.04353
THB BND
จันทร์
22.873
BND THB
0.04372
THB BND
อังคาร
22.967
BND THB
0.04354
THB BND
พุธ
22.766
BND THB
0.04393
THB BND
พฤหัสบดี
23.023
BND THB
0.04343
THB BND
ศุกร์
23.054
BND THB
0.04338
THB BND
จันทร์
22.949
BND THB
0.04357
THB BND
อังคาร
22.946
BND THB
0.04358
THB BND
พุธ
22.844
BND THB
0.04377
THB BND
พฤหัสบดี
23.028
BND THB
0.04343
THB BND
ศุกร์
22.964
BND THB
0.04355
THB BND
จันทร์
22.966
BND THB
0.04354
THB BND
อังคาร
22.868
BND THB
0.04373
THB BND
พุธ
22.839
BND THB
0.04378
THB BND
พฤหัสบดี
22.871
BND THB
0.04372
THB BND
ศุกร์
22.974
BND THB
0.04353
THB BND
จันทร์
22.914
BND THB
0.04364
THB BND
อังคาร
23.022
BND THB
0.04344
THB BND
พุธ
23.012
BND THB
0.04346
THB BND
พฤหัสบดี
23.016
BND THB
0.04345
THB BND
ศุกร์
22.994
BND THB
0.04349
THB BND
จันทร์
23.042
BND THB
0.04340
THB BND
อังคาร
23.075
BND THB
0.04334
THB BND
พุธ
23.141
BND THB
0.04321
THB BND
พฤหัสบดี
23.122
BND THB
0.04325
THB BND
ศุกร์
23.093
BND THB
0.04330
THB BND
จันทร์
23.118
BND THB
0.04326
THB BND
อังคาร
22.997
BND THB
0.04348
THB BND
พุธ
22.918
BND THB
0.04363
THB BND
พฤหัสบดี
22.948
BND THB
0.04358
THB BND
ศุกร์
22.951
BND THB
0.04357
THB BND
จันทร์
22.981
BND THB
0.04351
THB BND
อังคาร
22.915
BND THB
0.04364
THB BND
พุธ
22.861
BND THB
0.04374
THB BND
พฤหัสบดี
22.947
BND THB
0.04358
THB BND
ศุกร์
22.919
BND THB
0.04363
THB BND
จันทร์
23.042
BND THB
0.04340
THB BND
อังคาร
23.143
BND THB
0.04321
THB BND
พุธ
23.108
BND THB
0.04327
THB BND
พฤหัสบดี
23.030
BND THB
0.04342
THB BND
ศุกร์
23.057
BND THB
0.04337
THB BND
จันทร์
22.970
BND THB
0.04354
THB BND
อังคาร
22.932
BND THB
0.04361
THB BND
พุธ
22.794
BND THB
0.04387
THB BND
พฤหัสบดี
22.878
BND THB
0.04371
THB BND
ศุกร์
22.750
BND THB
0.04396
THB BND
จันทร์
22.760
BND THB
0.04394
THB BND
อังคาร
22.827
BND THB
0.04381
THB BND
พุธ
22.830
BND THB
0.04380
THB BND
พฤหัสบดี
22.836
BND THB
0.04379
THB BND
ศุกร์
22.672
BND THB
0.04411
THB BND
จันทร์
22.639
BND THB
0.04417
THB BND
อังคาร
22.486
BND THB
0.04447
THB BND
พุธ
22.423
BND THB
0.04460
THB BND
พฤหัสบดี
22.492
BND THB
0.04446
THB BND
ศุกร์
22.387
BND THB
0.04467
THB BND
จันทร์
22.482
BND THB
0.04448
THB BND
อังคาร
22.470
BND THB
0.04450
THB BND
พุธ
22.538
BND THB
0.04437
THB BND
พฤหัสบดี
22.601
BND THB
0.04425
THB BND
ศุกร์
22.549
BND THB
0.04435
THB BND
จันทร์
22.596
BND THB
0.04426
THB BND
อังคาร
22.617
BND THB
0.04422
THB BND
พุธ
22.642
BND THB
0.04417
THB BND
พฤหัสบดี
22.593
BND THB
0.04426
THB BND
ศุกร์
22.692
BND THB
0.04407
THB BND
จันทร์
22.717
BND THB
0.04402
THB BND
อังคาร
22.587
BND THB
0.04427
THB BND
พุธ
22.691
BND THB
0.04407
THB BND
พฤหัสบดี
22.644
BND THB
0.04416
THB BND
ศุกร์
22.637
BND THB
0.04418
THB BND
จันทร์
22.574
BND THB
0.04430
THB BND
อังคาร
22.477
BND THB
0.04449
THB BND
พุธ
22.490
BND THB
0.04446
THB BND
พฤหัสบดี
22.469
BND THB
0.04451
THB BND
ศุกร์
22.535
BND THB
0.04438
THB BND
จันทร์
22.551
BND THB
0.04434
THB BND
อังคาร
22.561
BND THB
0.04432
THB BND
พุธ
22.536
BND THB
0.04437
THB BND
พฤหัสบดี
22.529
BND THB
0.04439
THB BND
ศุกร์
22.521
BND THB
0.04440
THB BND
จันทร์
22.477
BND THB
0.04449
THB BND
อังคาร
22.692
BND THB
0.04407
THB BND
พุธ
22.539
BND THB
0.04437
THB BND
พฤหัสบดี
22.574
BND THB
0.04430
THB BND
ศุกร์
22.570
BND THB
0.04431
THB BND
จันทร์
22.731
BND THB
0.04399
THB BND
อังคาร
22.692
BND THB
0.04407
THB BND
พุธ
22.601
BND THB
0.04425
THB BND
พฤหัสบดี
22.610
BND THB
0.04423
THB BND